Valg 2019

NVE innvilga å utvide vindkraftkonsesjonen for Andmyran, i strid med nasjonale retningslinjer for myr og forpliktelsar i Parisavtalen. Store klimautslipp kan ventast ved bygging. Kvifor blei ny kunnskap ikkje lytta til? Drenering og bygging i myra vil føre til enorme klimagassutslepp med CO2 og metangass.

Gnist

Debatt i regi av Islamnet.
Deltakere: Lars Gule og Mohammed Hijab. Konferansier og ordstyrer, leder av Islamnet, Fahad Qureshi. Jeg vil vurdere debatten utfra følgende kriterier og gi en karakter til slutt på en skala fra 1-5 der 5 er best: Organisering av debatten, aktørenes innsats og framtoning, Lars Gule og Mohammed Hijabs budskap, diskusjon og spørsmål fra salen og helhetsinntrykk.

Maritas hjørne

Ikke før har vi fått ristet av oss kristendommens syv dødssynder og vennet oss til å hore rundt og fråtse vilt – nærmest fordi vi fortjener det – så blir vi møtt med en ny type skam; miljøskam. Denne moderne form for skam har gitt seg utslag i alt fra flyskam til kjøttskam. Vi burde i grunnen skamme oss fordi vi i det hele tatt lever, fullstendig clueless i forhold til vår tids utfordringer.

Politikk og samfunn

Menneskerettigheter i sykehjem
For nye lesere. Innlegget ble først publisert på Kritiskjussblogg og er skrevet av Elin Saga Kjørholt, Marit Lomundal Sæther og Ingrid Egeland Thorsnes. I innlegget ses det nærmere på hvilken merverdi menneskerettighetene kan ha ved driften av norske sykehjem, både som grunnleggende etiske utgangspunkter, og som rettslig bindende skranker. Innlegget er delvis basert på rapporten Menneskerettigheter i norske sykehjem, utarbeidet av artikkelforfatterne på vegne av daværende Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo.
For nye lesere. I arbeidet med barn og unges psykiske helse, er det heldigvis fortsatt litt rom for klinikere å velge og begrunne egen tilnærming til behandling utfra egen klinisk erfaring eller teoretisk bakgrunn. Utviklingen går imidlertid i retning av ”en pakke for alle”. Man blir forsikret om at det ikke kommer til å bli like ille som i Danmark, som har strømlinjede pakkeforløp, men i realiteten er vi over halvveis der.

Livssyn og dialog

For nye lesere. Det er nasjoner som straffer blasfemi og frafall fra islam, ikke Koranen. Det er ingen tvang i religionen står det i Koranen. Hos nasjoner, derimot, der finnes det tvang. I mange land som i Pakistan, Saudi-Arabia, Iran og Indonesia er det religionstvang og ofte harde straffer for blasfemi og frafall fra Islam. Det er ikke er grunnlag for å si at det i Koranen foreskrives noen konkrete straffer, - heller motsatt når det gjelder blasfemi.
Om debatt1.no. Om SEO, blogg, registrere seg på debatt1.
Oppdatert 8.11. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. På litt over 3 år har det blitt publisert 540 innlegg og lengre artikler, som gir snitt på nær 15 nye tekster pr. måned. Så mange som 79 skribenter har bidratt til nå. Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet!

Hot Spot

Me veit alle kva situasjon jorda er i, med stigande temperaturar, og tap av vårt eige livsgrunnlag. Me menneske er mange, konsumet er høgt og me bryr oss for lite. Det er sjølvsagt å reagera på dette. Det er rett og naturleg å verta sint, å handla, og å bruka kraftig ordbruk mot denne galskapen. Likevel finst det – absurd nok – dei blant oss som med stort engasjement rettar sinne mot dei som forsøker å ta vare på livsgrunnlaget og jorda vår!

Litteratur

Bokanmeldelse - Erlend Loe Helvete
Bokomtale. Jeg koste meg veldig med Helvete den lille stunden det tok å lese den. Anbefales virkelig. Erlend Loe debuterte med romanen Tatt av kvinnen i 1993. Han har siden den gang utgitt en rekke romaner, barnebøker i tillegg til flere manus til både film og teater. Nyskilte Rakel har flyttet fra eneboligen hun delte med eksmannen og blitt nedgradert til et rekkehusmenneske. Hun og eksmannen..

Barn og unges psykiske helse

PP-tjenesten på skolene: Bør de gjøre mer?
Skolen har på godt og vondt en viktig plass i barn og unges liv. Det er barn og ungdom som er skoleflinke, men de har så høye krav til seg selv (eller blir stilt for høye krav til), og tar skole og skolearbeid så seriøst at deres hverdag preges av bekymringer, stress og angst, de investerer all sin tid i skole på bekostning av tid med venner og på aktiviteter.

Siste artikler

Ikke før har vi fått ristet av oss kristendommens syv dødssynder og vennet oss til å hore rundt og fråtse vilt – nærmest fordi vi fortjener det – så blir vi møtt med en ny type skam; miljøskam. Denne moderne form for skam har gitt seg utslag i alt fra flyskam til kjøttskam. Vi burde i grunnen skamme oss fordi vi i det hele tatt lever, fullstendig clueless i forhold til vår tids utfordringer.
For nye lesere. Det er nasjoner som straffer blasfemi og frafall fra islam, ikke Koranen. Det er ingen tvang i religionen står det i Koranen. Hos nasjoner, derimot, der finnes det tvang. I mange land som i Pakistan, Saudi-Arabia, Iran og Indonesia er det religionstvang og ofte harde straffer for blasfemi og frafall fra Islam. Det er ikke er grunnlag for å si at det i Koranen foreskrives noen konkrete straffer, - heller motsatt når det gjelder blasfemi.
PP-tjenesten på skolene: Bør de gjøre mer?
Skolen har på godt og vondt en viktig plass i barn og unges liv. Det er barn og ungdom som er skoleflinke, men de har så høye krav til seg selv (eller blir stilt for høye krav til), og tar skole og skolearbeid så seriøst at deres hverdag preges av bekymringer, stress og angst, de investerer all sin tid i skole på bekostning av tid med venner og på aktiviteter.
Debatt i regi av Islamnet.
Deltakere: Lars Gule og Mohammed Hijab. Konferansier og ordstyrer, leder av Islamnet, Fahad Qureshi. Jeg vil vurdere debatten utfra følgende kriterier og gi en karakter til slutt på en skala fra 1-5 der 5 er best: Organisering av debatten, aktørenes innsats og framtoning, Lars Gule og Mohammed Hijabs budskap, diskusjon og spørsmål fra salen og helhetsinntrykk.
Navn som selger
I den siste tiden har jeg fulgt med på blant annet Aftenpostens bokanmeldelser. Jeg bet meg særlig merke til én anmeldelse, skrevet av Morten Olsen Haugen: "Hvis det ikke hadde vært for at boken er skrevet av en av verdens mest kjente musikere, ville de ikke ha blitt utgitt, langt mindre oversatt til norsk og andre språk”. Musikeren det er snakk om er (selveste) Paul McCartney.
Etter at Mette-Marit av Norge ble diagnostisert med lungefibrose for vel et år siden, har livet hennes endret seg totalt. Som hun selv sier: “Jeg blir mye mer sliten nå enn før. Jeg må passe mer på enn jeg måtte tidligere” (NRK). Men hun er likevel heldig, fordi hun blir gitt anledning til å tilpasse arbeidsmengden til den helsemessige kapasiteten. Som hun selv sier: Jeg kan la dagene mine styres av formen.
NVE innvilga å utvide vindkraftkonsesjonen for Andmyran, i strid med nasjonale retningslinjer for myr og forpliktelsar i Parisavtalen. Store klimautslipp kan ventast ved bygging. Kvifor blei ny kunnskap ikkje lytta til? Drenering og bygging i myra vil føre til enorme klimagassutslepp med CO2 og metangass.
Me veit alle kva situasjon jorda er i, med stigande temperaturar, og tap av vårt eige livsgrunnlag. Me menneske er mange, konsumet er høgt og me bryr oss for lite. Det er sjølvsagt å reagera på dette. Det er rett og naturleg å verta sint, å handla, og å bruka kraftig ordbruk mot denne galskapen. Likevel finst det – absurd nok – dei blant oss som med stort engasjement rettar sinne mot dei som forsøker å ta vare på livsgrunnlaget og jorda vår!

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...