Valg 2020

Vindturbiner 150 m på Haramsøya. Høyt støynivå
På Haramsøya startet Zephyr AS og Stangeland Maskin AS opp anleggsarbeid først i juni 2020; før alle formaliteter var på plass og midt i hekketida. Det er avdekket mange alvorlige feil i saka og tilgrensende saker, og konfliktene på Haramsøya tilspisser seg, hver dag. Politikerne og myndighetene har valgt å sitte tause og se på mens gravemaskinene endevender og forvandler den grønne øya ut mot havet.

Gnist

Selektiv naturkjærlighet?
Det grønne skiftet banker på døren samtidig som naturødeleggelser fremdeles pågår lokalt, regionalt og globalt. Hytteutbygging, vindkraftutbygging, anlegg av nye motorveger, plastforsøpling av hav og natur, spekulasjoner rundt utnyttelse av ressurser langs iskanten og fortsatt avskoging i Amazonas. Bare for å nevne noe. Men kjærligheten til naturen ser ut til å være økende.

Maritas hjørne

Første gang jeg leste George Orwells fremtidsroman “1984” var på 1970-tallet. Jeg var tenåring og fant romanen skremmende. Det var nesten slik at jeg grudde meg litt til år 1984. Da selve året opprant, var jeg travel småbarnsmor og opptatt med å gjøre karriere i arbeidslivet. Likevel tok jeg meg tid til å lese boken. Jeg opplevde den ikke like...

Politikk og samfunn

På besøk i Dyssekilde økolandsby. Under over alle undre, litt nord for København ute på halvøya Halsnæs, finnes en liten landsby hvor de har unnsluppet maskinsamfunnet og skapt noe organisk og levende. Dyssekilde økolandsby er av Skandinavias største og mest vellykkede økosamfunn. Nordmenns store ideal er den ensomme eneboligen i kulturlandskapet, en drøm som har rasert vårt rurale landskap, partert tusenvis av gårdsbruk og utradert skillet mellom urban og rural kultur.
Mindre kunstig lys og mer stjernehimmel!
Vi trenger å se stjernehimmelen. Snart ser ikke 70 prosent av Norges befolkning stjernehimmelen lenger grunnet kunstig lys. Døgnet rundt bader vi i dette kunstige lyset fra reklameskilt, gatelykter og hus. En del hytteeiere lar utelampa stå på, selv når hytta står tom. I følge NASA øker det de kaller lysforurensing med faretruende fart.

Livssyn og dialog

For nye lesere. Høyrepopulismens frammarsj er i stor utstrekning et resultat av deres «oss og-dem»-retorikk. Det konstrueres et felles fiendebilde, og spilles på frykten for det fremmede og ukjente. I tillegg ser vi en reduktiv nasjonalistisk politikk som bygger opp under en rendyrking av ett kultur- og verdimessig fellesskap.
Om debatt1.no
Oppdatert 12.8.2020. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. På nær 4 år har det blitt publisert 602 innlegg og lengre artikler. Så mange som 82 skribenter har bidratt til nå. Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet!

Hot Spot

Big Pharma, Big Tech, media og politikere sensurerer livsviktig coronainformasjon. Facebook, Youtube og Twitter mfl. har fjernet et video-intervju med flere leger som har lang erfaring med at bruk av hydroksyklorokin (og sink) er en effektiv forebyggelse og kur mot coronaviruset. Begrunnelsen for sensuren er at legenes påstander ikke er i tråd med anbefalingene til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Litteratur

Bokanmeldelse. Forbruk i september
Bokanmeldelse. Eline Lund Fjæren er en norsk forfatter som debuterte med romanen «Ung jente, voksen mann» i 2013. Hun fikk mye oppmerksomhet og gode kritikker for debuten. I 2016 kom hun med sin andre bok «Klokken og sengen». Det er hennes tredje roman, «Forbruk i september» jeg nå har lest.

Barn og unges psykiske helse

Kognitiv teori forstår tvangslidelser som et kognitivt, tankemessig problem. I kognitiv atferdsterapi er det nesten ensidig fokus på behandling av symptomer, og det er liten interesse for underliggende årsaker til angsten som leder til tvangstanker og tvangshandlinger (OCD).

Siste artikler

Vindturbiner 150 m på Haramsøya. Høyt støynivå
På Haramsøya startet Zephyr AS og Stangeland Maskin AS opp anleggsarbeid først i juni 2020; før alle formaliteter var på plass og midt i hekketida. Det er avdekket mange alvorlige feil i saka og tilgrensende saker, og konfliktene på Haramsøya tilspisser seg, hver dag. Politikerne og myndighetene har valgt å sitte tause og se på mens gravemaskinene endevender og forvandler den grønne øya ut mot havet.
Selektiv naturkjærlighet?
Det grønne skiftet banker på døren samtidig som naturødeleggelser fremdeles pågår lokalt, regionalt og globalt. Hytteutbygging, vindkraftutbygging, anlegg av nye motorveger, plastforsøpling av hav og natur, spekulasjoner rundt utnyttelse av ressurser langs iskanten og fortsatt avskoging i Amazonas. Bare for å nevne noe. Men kjærligheten til naturen ser ut til å være økende.
Bokanmeldelse. Forbruk i september
Bokanmeldelse. Eline Lund Fjæren er en norsk forfatter som debuterte med romanen «Ung jente, voksen mann» i 2013. Hun fikk mye oppmerksomhet og gode kritikker for debuten. I 2016 kom hun med sin andre bok «Klokken og sengen». Det er hennes tredje roman, «Forbruk i september» jeg nå har lest.
Big Pharma, Big Tech, media og politikere sensurerer livsviktig coronainformasjon. Facebook, Youtube og Twitter mfl. har fjernet et video-intervju med flere leger som har lang erfaring med at bruk av hydroksyklorokin (og sink) er en effektiv forebyggelse og kur mot coronaviruset. Begrunnelsen for sensuren er at legenes påstander ikke er i tråd med anbefalingene til Verdens Helseorganisasjon (WHO).
Første gang jeg leste George Orwells fremtidsroman “1984” var på 1970-tallet. Jeg var tenåring og fant romanen skremmende. Det var nesten slik at jeg grudde meg litt til år 1984. Da selve året opprant, var jeg travel småbarnsmor og opptatt med å gjøre karriere i arbeidslivet. Likevel tok jeg meg tid til å lese boken. Jeg opplevde den ikke like...
Mindre kunstig lys og mer stjernehimmel!
Vi trenger å se stjernehimmelen. Snart ser ikke 70 prosent av Norges befolkning stjernehimmelen lenger grunnet kunstig lys. Døgnet rundt bader vi i dette kunstige lyset fra reklameskilt, gatelykter og hus. En del hytteeiere lar utelampa stå på, selv når hytta står tom. I følge NASA øker det de kaller lysforurensing med faretruende fart.
Jeg har lenge lett etter egne begrensinger, men jeg finner de sjelden. Det tar bare dobbelt så lang tid å hente seg inn igjen etter aktiviteten. Jeg presser meg stadig til det ytterste og jeg er glad for det, men samtidig så blir jeg syk lenger og tilstanden min blir verre, men jeg opplever mye mer på denne måten. Så det er verdt det. Jeg har epilepsi.
Dyrs rett til å leve naturlige liv
Toleransen for naturlig dyreliv minker i takt med at de ville dyrene forsvinner. Mer enn halvparten av verdens ville dyrebestander er blitt borte de siste 50 år. Vi bygger ned stadig mer natur og fortrenger dyrene fra deres leveområder. Samtidig forventes det at dyrene skal holde seg på avstand og være minst mulig synlige og hørbare, selv om deres leveområder blir stadig mer innskrenket og oppstykket.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...