Valg 2021

NOAH - for dyrs rettigheter har gjennomgått politiske partiers programmer og praktisk politikk på dyrevelferd- og produksjon før årets stortingsvalg. Poengskalaen er fra 1-10 der 10 er best. Innledning. Alle politiske partier må i dag forholde seg til klima- og miljøspørsmål i sine partiprogrammer, mens få er opptatt av å bedre dyrs vilkår i matproduksjon eller for ville dyr.

Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier

..og blant politikere. Om to tanker i hodet, prosent, prosentpoeng og partikaniner. Noen ganger her i livet kan det være godt å få ut frustrasjoner. I stedet for å gå og ergre seg over dem i stillhet, kan det være forløsende å bare få dem ut. Jeg har samlet sammen en liste på ti punkter over ting som ergrer meg innenfor tematikken valg, velgere, politikk, politikere og medier.

Direkte demokrati | Underskriftkampanjer

Underskriftkampanje. Igjen blir systematisert (og usystematisert) mishandling av griser på norske gårder avslørt. TORTUR: "PURKER SPERRET INNE I BUR SÅ TRANGE AT DE IKKE KAN SNU SEG". Signer oppropet mot Betonggrisene | Griser lider i det norske landbruket. Klikk her.

Politikk og samfunn

Aller først: Mine varmeste tanker til ofrene, deres pårørende og nærmeste. Det som skjedde kunne ingen være forberedt på. At en person har blitt så ond og alene kunne utføre det grufulle angrepet var utenkelig i 2011. Men ABB forberedte seg gjennom å bli kvitt sine empatiske følelser. Når de var borte, var det bare å gå i gang. Så hvordan gjorde han det?
Sommeren er her og nordmenn skal reise til sine hytter ved kysten og i skog og fjell. De har blitt nesten en halv million i antall, og de er derfor viktige for lokalt næringsliv og distriktskommuner som ønsker aktivitet og inntekter. Samtidig reduseres viktig naturverdier år for år. Miljødirektoratet har kartlagt reduksjonen av inngrepsfri natur siden 1988. Nå i 2021...

NOAHs spalte | for dyrs rettigheter

NOAH - for dyrs rettigheter har gjennomgått politiske partiers programmer og praktisk politikk på dyrevelferd- og produksjon før årets stortingsvalg. Poengskalaen er fra 1-10 der 10 er best. Innledning. Alle politiske partier må i dag forholde seg til klima- og miljøspørsmål i sine partiprogrammer, mens få er opptatt av å bedre dyrs vilkår i matproduksjon eller for ville dyr.
På NRK Nett-tv går det nå en serie som heter «Klimavenn», hvor unge og deres familier får ulike oppdrag over en viss tid, som skal bidra til å redusere hverdagsutslippene. Oppdragene inkluderer bilfri uke, shoppe-stopp i en måned, tiltak for reduksjon av matsvinn og kjøtt-fri uke.

Livssyn og dialog

Kompasset

0
Jeg klarer ikke alltid etterleve det, men jeg liker å tenke at det å lytte godt til hjertet gjøres best ved hyppige små korreksjoner. Det er ikke av eller på, start eller stopp. «Nå skal jeg begynne med å…», «Nå skal jeg slutte med å…»..

Myriams litteraturspalte

Bokanmeldelse. Camilla Grebe har skrevet en lang rekke kriminalromaner, noen alene, og noen sammen med søsteren sin, Åsa. Likevel er hun et helt nytt navn for meg. Nå har jeg lest hennes ferske roman som nylig er oversatt til norsk, «Alle lyver.» Det kommer ikke til å bli den siste jeg leser av henne!

Psykisk helse | Barn | Unge | Voksne

Mange familier beskriver negative syn og erfaringer i møte med barnevernet. Disse er ofte så sterke at noen foreldre kan gå så langt som å avslutte barnets/ungdommens behandling i BUP dersom involvering av barnevernet blir diskutert.

Siste artikler

Aller først: Mine varmeste tanker til ofrene, deres pårørende og nærmeste. Det som skjedde kunne ingen være forberedt på. At en person har blitt så ond og alene kunne utføre det grufulle angrepet var utenkelig i 2011. Men ABB forberedte seg gjennom å bli kvitt sine empatiske følelser. Når de var borte, var det bare å gå i gang. Så hvordan gjorde han det?
Mange familier beskriver negative syn og erfaringer i møte med barnevernet. Disse er ofte så sterke at noen foreldre kan gå så langt som å avslutte barnets/ungdommens behandling i BUP dersom involvering av barnevernet blir diskutert.
Bokanmeldelse. Camilla Grebe har skrevet en lang rekke kriminalromaner, noen alene, og noen sammen med søsteren sin, Åsa. Likevel er hun et helt nytt navn for meg. Nå har jeg lest hennes ferske roman som nylig er oversatt til norsk, «Alle lyver.» Det kommer ikke til å bli den siste jeg leser av henne!
..og blant politikere. Om to tanker i hodet, prosent, prosentpoeng og partikaniner. Noen ganger her i livet kan det være godt å få ut frustrasjoner. I stedet for å gå og ergre seg over dem i stillhet, kan det være forløsende å bare få dem ut. Jeg har samlet sammen en liste på ti punkter over ting som ergrer meg innenfor tematikken valg, velgere, politikk, politikere og medier.

Kompasset

0
Jeg klarer ikke alltid etterleve det, men jeg liker å tenke at det å lytte godt til hjertet gjøres best ved hyppige små korreksjoner. Det er ikke av eller på, start eller stopp. «Nå skal jeg begynne med å…», «Nå skal jeg slutte med å…»..
Sommeren er her og nordmenn skal reise til sine hytter ved kysten og i skog og fjell. De har blitt nesten en halv million i antall, og de er derfor viktige for lokalt næringsliv og distriktskommuner som ønsker aktivitet og inntekter. Samtidig reduseres viktig naturverdier år for år. Miljødirektoratet har kartlagt reduksjonen av inngrepsfri natur siden 1988. Nå i 2021...
De rødgrønne opposisjonspartiene kan vinne hele sju nye mandater bare i Oslo og Akershus. Det tikker inn stadig flere opinionstall både nasjonalt og på valgkretsnivå. Vi begynner derfor å få et såpass bredt datamateriale nå at det er mulig å gi gode vurderinger både av den nasjonale tendensen og de lokale variasjonene i forkant av høstens stortingsvalg.
Bakgrunn. Flertallet i Oslo bystyre stemte den 16.6. for mistillit mot miljø og samferdselsminister Lan Marie Nguyen Berg for det de mener er tilbakeholdelse av informasjon i forbindelse med en stor budsjett overskridelse til nytt vannforsyningssystem til Oslo. Det skal stå klart i 2028.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...