Valg 2017

Det er for tiden stort fokus på «norske» og «kristne» verdier. Årsaken er først og fremst valgkampen, og det virker som om mange politikere bruker disse begrepene som brekkstang for egen politikk. Det er noe forførende ved å proklamere egen politikk som representant for norske/kristne verdier, men spørsmålet er hvor sannferdig en slik retorikk egentlig er.

Gnist

For nye lesere. Helt siden tenårene har jeg vært vegetarianer av sinn, men ikke alltid av skinn. Årsaken er at resten av familien ikke vil gi avkall på kjøtt. I stedet for å gi etter for overmakten definerer jeg meg selv som deltidsvegetarianer. Jeg forlanger ikke at familien skal avstå fra kjøtt, men de må tåle at noen av ukens måltider er grønnsaksbaserte.

De beste debattene

Finnes det i dag et parti som ikke fremmer en økonomi bygget på pengefølelsen? Svaret er et rungende nei! Hverken Rødt, KrF, MdG eller noe annet parti har en økonomisk politikk hvor ikke den medfødte pengefølelsen ligger til grunn.

Politikk og samfunn

Jeg har blitt forelagt et brev sendt til Holocaustsenteret, skrevet av Eilev Groven Myhren i anledning HL-senterets nye langsiktige prosjekt om fascisme og nasjonalisme. Det er et interessant innspill Myhren kommer med som bl.a. tar for seg økonomisk - og politisk liberalisme i nyere europeisk historie. Les brevet her. Ope brev til Holocaustsenteret. Eg skriv dette av di eg er kjend med at HL-senteret har gjort det til si oppgåve å kaste lys over «fascisme og nasjonalisme», og har sett i verk..
Sommeren har som vanlig vært preget av klagesaker på dyr. Måker som lager lyd og beskytter ungene sine, kanadagås som har tilhold i parker og på strender, grågås som beiter på innmark. Vi tåler lite av dyr og vil helst ha alle områder for oss selv, ikke bare i byen men også i hytteområder ved sjøen, i skogen og...

Livssyn og dialog

Ny identitet. Jeg har vokst opp i et kristent hjem og vært veldig aktiv innenfor menighetsliv med sang og musikk. Jesus har alltid spilt en stor rolle i livet mitt, men for ca. åtte år siden fikk jeg oppleve noe som gav meg ny identitet i Ham. Jeg satt hjemme i stua og ba til Gud. Midt i bønnen sa jeg noe så enkelt som: «Kan ikke du bare snakke til meg».
For nye lesere. På Ullersmo, med en fangebefolkning på ca 200 innsatte, med ca. 20 forskjellige nasjonaliteter, forskjellig etnisitet og religiøsitet. Hvordan klarer de å leve sammen under samme tak og på et ganske så avgrenset område? Som fengselsprest, har jeg levd i dette samfunnet i over 13 år nå.

Hot Spot

Eivind Trædal (MDG) angriper Kristin Bruun - påstått psykisk sykdom
Eivind Trædal så muligheten for å "ta" en gammel uvenn, og trådte inn i rollen som hjelpende ridder for kvinner som "ofre" for hvite menns angivelige maktmisbruk. Jeg anså at han nedvurderte blant annet meg som kvinne, da det dreide seg om uproblematiske meldinger fra en lysten mann. Trædal selv har derimot demonstrert "problematisk atferd fra menn i maktposisjon". Da Trædal...

Bøker og bokmanus

Dette er det første rettsalsdramaet eg har lest, noko som kanskje ikkje er så rart. Det er ein sjanger som ikkje er særleg utbredt i Skandinavia, meir ei amerikansk greie. Men svenske Malin Persson Giolito (for øvrig dottera til krimforfattaren Leif G.W. Persson) får det knallbra til! Oppstykkinga og dramaturgien er fantastisk lettlest og det er enkelt å følgje...

Sideblikk

Hei! Jeg heter Anders Tallberg. Jeg er billedhugger, bor i Italia, og jobber med et prosjekt jeg kaller Human Nature. Det bygger på en teori jeg har om at verdens galskap kommer av en snøballeffekt, som det er fullt mulig å reversere. Senere skal jeg forklare hvordan dette kan gjøres, i et nytt innlegg, men i første omgang hadde...

Siste artikler

Luktesans

Da jeg gikk på barneskolen, og kom hjem, kunne jeg kjenne på lukten hvem mor hadde hatt besøk av. De bare lo av meg. Det er jo umulig, du må ha sett hvem som kom! Det er ikke tull. En veldig stor del av hjernen vår er avsatt til luktesansen. Den er meget viktig, fordi den forteller oss om hva...
Det hender eg av og til får meg nokre overraskingar. Ofte kjem dei i form av bøker i postkassa, noko som var tilfellet her. Allereie i mars dukka den opp, men med eksamen og skule hamna den i ein haug med andre bøker på den alltid like lange leselista. Eg plukka den ganske tilfeldig ut av bunken fordi eg...
Men faen da! Det er jo ikke greit at 80 nazister for lov å gå gjennom gatene med sitt avskyelige budskap, hva skjer med landet vårt? Jeg kjenner jeg blir helt fortvila! Grensene våre flyttes hele tiden.. De fikk ikke lov å protestere i Fredrikstad, men uten lovlig demonstrasjon så fikk de altså gå i gatene i Kristiansand og en...
  Vi er alle født forskjellige. Noe er mer synlig enn andre ting. Er vi ikke likevel likeverdige mennesker alle sammen? Jo, vi er det. Likevel er det så vanskelig å akseptere i vår "opplyste" materealistiske verden. Der skal alle være så "like". Vi er ikke det! Innenfor den kristne verden, hvor vi skal følge de 10 bud, er vi alle like...
For nye lesere. Det som åpenbarer seg når man går seriøst inn i presidentmordet med et åpent og fordomsfritt sinn, er en usedvanlig mangelfull etterforskning, åpenbar unnlatelse av å etterforske spor som stred mot den offisielle teorien, åpenbar unnlatelse av å innkalle vitner som hadde gjort avvikende observasjoner og systematisk konfiskering av all film og fotografier fra mordet.

Mest kommenterte

Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i tillegg blitt stemplet...
For nye lesere: En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter`(2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge sine borgere til en bestemt religion og må tillate at det blant befolkningen finnes ulike religioner og tro. I menneskerettighetene forklares tro- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet...
De som forsvarer evolusjonsteorien sier at ting er sånn, fordi de er blitt sånn. Så kommer det en naturlig utvelgelse, som rydder bort det som ikke virker. Nazismen ville også rydde bort det den ikke likte, for å skape en ren rase. Er ikke det evolusjonsteori det også? Nå døde nazismen ut, men Stalin overlevde, i forskjellige former. Nå ble det...