Valg 2019

Det første virkelige nederlaget for Trine Skei Grande, og som ble startskuddet for flere nederlag, ble tvunget fram av Helge Lurås` medie Resett i starten på 2018. Dette var i forbindelse med at Venstre gikk med i regjering i januar det året. Resett valgte da å spre noe mange journalister allerede visste, nemlig at i 2008 så hadde Grande...

Gnist

Jeg søker stemmer blant dere for et prosjekt som planlegges for Debatt1. Journalister blir stadig viktigere i en medieverden som til tider domineres av aktører som ikke har faglig utdanning som journalist. Hvilke tanker har dere om yrket dere nå har valgt? Og etter endt utdanning: hvilke tanker sitter dere igjen med etter utdanningen? Er det ulike syn på hva en journalist er?

De beste debattene

I takt med at reformer og overnasjonale avtaler dag for dag truer opparbeidede rettigheter og innsnevrer det borgerlige demokratiet, blir fagorganisering stadig viktigere for vanlige arbeidstakere. Betydningen av å organisere seg kan ikke overvurderes. Alene og uten et solidarisk fellesskap taper arbeidstakerne klassekampen hver eneste dag,..

Politikk og samfunn

Midt i min egen uflaks hvor jeg har mistet intet mindre enn tre kofferter og har på de samme klærne på fjerde dagen, så tenker jeg på hvor utrolig privilegert jeg er. I mine avtaler med flyselskap og reiseforsikring så kan jeg bare gå og kjøpe det jeg trenger. Jeg er på Lesvos og i dag har jeg sittet utenfor det som regnes som verdens verste..
Dersom flyktningleire på europeisk jord er et europeisk ansvar og ledet av EU, så gjør EU en fryktelig dårlig jobb. I januar i år publiserte hjelpeorganisasjonen Oxfam en rapport som kritiserer EU sterkt og refser forholdene i Moria flyktningleir på øya Lesbos i Hellas. For mesteparten av året 2018 så kan de fortelle at det kun var en lege tilsatt...

Livssyn og dialog

Et bilde på menigheten. For noen år tilbake hadde jeg litt problemer med tennene mine. Det var egentlig helt forferdelig, men heldigvis kan Gud bruke kjipe situasjoner til å fortelle oss noe viktig. En morgen midt i denne prosessen fikk jeg se noen tenner for mitt indre. Utover hele dagen fikk jeg mange tanker rundt dette bildet.
12.desember 2018 ble en statue av Gandhi fjernet fra University of Ghana etter lang tids kampanje blant studenter og ansatte. 30. januar i år, på Gandhis dødsdag, er Senter for fredsstudier ved UiT vertskap for en markering som feirer bysten av samme mann. Hvordan henger det sammen? Mennesker er komplekse og barn av sin tid, og det gjelder selvsagt også våre...

Hot Spot

Forskningsskipet og isbryteren Oden Klimakatastrofesektens påstander om at Arktis er varmt, derfor kommer det kuldebølger stormende inn over USA, store deler av Europa samt deler av Midt-Østen og Asia, er sannelig ikke særlig troverdige. Mens Russland og Sibir opererer med temperaturer mellom -17 og -38 grader C, og USA strever med kuldegrader helt ned til Texas, er det også kaldt...

Litteratur

Bokanmeldelse. Eirik Husby Sæther er en norsk forfatter og politimann. Han jobber på krimvakta i Oslo ved siden av skrivingen. Jeg har tidligere lest Det blå barnet og Sett av den døde, som begge er krimbøker. Rottenes oppgjør er ingen krim, men den handler fortsatt om mennesker på yttersiden av samfunnet.

Barn og unges psykiske helse

I arbeidet med barn og unges psykiske helse, er det heldigvis fortsatt litt rom for klinikere* å velge og begrunne egen tilnærming til behandling utfra egen klinisk erfaring eller teoretisk bakgrunn. Utviklingen går imidlertid i retning av ”en pakke for alle”. Man blir forsikret om at det ikke kommer til å bli like ille som i Danmark, som har...

Siste artikler

Fra Aftenposten: Breene på Øst-Grønland er gått voldsomt tilbake de siste år.  "Dosent Adolf Hoel forklarte at breene fortsetter sin tilbakegang, og i den tiden det har vært drevet regelmessige målinger de siste 30-40 årene har de gått 5-6 kilometer tilbake. Det som skjer med breene på Svalbard og Grønland er det samme som foregår med dem her i Norge. Fortsetter...
Oppdatert 16.2. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. Siden åpningen sept `16 har det blitt publisert 435 innlegg/artikler av så mange som 71 skribenter! Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet.
Forskningsskipet og isbryteren Oden Klimakatastrofesektens påstander om at Arktis er varmt, derfor kommer det kuldebølger stormende inn over USA, store deler av Europa samt deler av Midt-Østen og Asia, er sannelig ikke særlig troverdige. Mens Russland og Sibir opererer med temperaturer mellom -17 og -38 grader C, og USA strever med kuldegrader helt ned til Texas, er det også kaldt...
I arbeidet med barn og unges psykiske helse, er det heldigvis fortsatt litt rom for klinikere* å velge og begrunne egen tilnærming til behandling utfra egen klinisk erfaring eller teoretisk bakgrunn. Utviklingen går imidlertid i retning av ”en pakke for alle”. Man blir forsikret om at det ikke kommer til å bli like ille som i Danmark, som har...
Midt i min egen uflaks hvor jeg har mistet intet mindre enn tre kofferter og har på de samme klærne på fjerde dagen, så tenker jeg på hvor utrolig privilegert jeg er. I mine avtaler med flyselskap og reiseforsikring så kan jeg bare gå og kjøpe det jeg trenger. Jeg er på Lesvos og i dag har jeg sittet utenfor det som regnes som verdens verste..
Dersom flyktningleire på europeisk jord er et europeisk ansvar og ledet av EU, så gjør EU en fryktelig dårlig jobb. I januar i år publiserte hjelpeorganisasjonen Oxfam en rapport som kritiserer EU sterkt og refser forholdene i Moria flyktningleir på øya Lesbos i Hellas. For mesteparten av året 2018 så kan de fortelle at det kun var en lege tilsatt...

Klima og krig

Det hadde vært interessant å få presentert et regnestykke som viste hvor mye alle de krigene som føres rundt om på jorda idag bidrar til de samlede klimagassutslippene. Det synes ganske opplagt at dagens væpnede konflikter, med massiv bruk av bombefly, missiler, eksplosiver..
Bokanmeldelse. Magnus Jackson Krogh er en norsk skuespiller, foredragsholder, blogger og forfatter fra Kjøllefjord i Finnmark. Han har selv ADHD og har skrevet flere bøker om temaet. I tillegg har han skrevet ungdomsbøkene om Turbo Tore. ADHD – smak på ordet. Hva tenker du når du hører det?

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...