Valg 2021

Stortingsvalget 2021
Jessheim, 14.sept. Det ble som ventet en stor velgerbevegelse i rødgrønn retning i går. Ap, Sp og SV får flertall. Det gjør forhandlingene etter valget enklere. Stortingsvalget 2021 er over. Valgdeltakelsen ble snaut 77 prosent. Det var litt lavere enn i 2017. Litt skepsis til å oppsøke valglokalene på valgdagen mht. pandemi-situasjonen og lite spenning rundt blokkutfallet kan ha vært to noe demobiliserende faktorer.

Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier

Om debattinnlegg i norske medier. Medienes håndtering av innlegg på debattsidene bekymrer meg. Den vanlige mannen i gata får relativt sjelden spalteplass. I dette tilfellet er den vanlige mannen i gata meg. En kar med meninger om mangt og mye, uten at jeg på noen måte vil kalle meg ekspert på noe. Kanskje jeg må gjøre noe med det?

Direkte demokrati | Underskriftkampanjer

Underskriftkampanje. Igjen blir systematisert (og usystematisert) mishandling av griser på norske gårder avslørt. TORTUR: "PURKER SPERRET INNE I BUR SÅ TRANGE AT DE IKKE KAN SNU SEG". Signer oppropet mot Betonggrisene | Griser lider i det norske landbruket. Klikk her.

Politikk og samfunn

For nye lesere. Fredag 22. juli 2011 er en dag som har brent seg fast i landets kollektive bevissthet. De to sekvensielle terrorangrepene på norsk jord, som krevde 77 uskyldige menneskeliv, forteller oss en ting klart: en behøver ikke å være psykopatologisk for å utføre horrible handlinger med avskyelig vold og grusomhet.
NOAH - for dyrs rettigheter har gjennomgått politiske partiers programmer og praktisk politikk på dyrevelferd- og produksjon før årets stortingsvalg. Poengskalaen er fra 1-10 der 10 er best. Innledning. Alle politiske partier må i dag forholde seg til klima- og miljøspørsmål i sine partiprogrammer, mens få er opptatt av å bedre dyrs vilkår i matproduksjon eller for ville dyr.

NOAHs spalte | for dyrs rettigheter

Om rødlistede arter i Norge og naturinngrep
Artsdatabanken la i mars frem foreløpig ny rødliste, og kunne melde om at 1/3 av norske pattedyrarter nå er rødlistet. For fugler blir 14 nye arter rødlistet, og 21 får en verre status - langt høyere tall enn de som får en bedre status. NOAH mener tallene må bety sterkere vern for en rekke arter. 
NOAH - for dyrs rettigheter har gjennomgått politiske partiers programmer og praktisk politikk på dyrevelferd- og produksjon før årets stortingsvalg. Poengskalaen er fra 1-10 der 10 er best. Innledning. Alle politiske partier må i dag forholde seg til klima- og miljøspørsmål i sine partiprogrammer, mens få er opptatt av å bedre dyrs vilkår i matproduksjon eller for ville dyr.

Livssyn og dialog

Om spalten Livssyn og dialog på debatt1.no
For nye lesere. En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter` (2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge borgerne til en bestemt religion. I menneskerettighetene forklares tros- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet.

Myriams litteraturspalte

Om antall karakterer i bøker. Skrivetips nummer 15, Myriam H. Bjerkli.
Trenger du alle personene? Som forlegger hender det jeg får inn veldig innviklede manus, med til dels voldsomme persongallerier. Hvis vi ellers føler at boken er god, så hender det også at vi gir dem ut. For ja, det finnes gode bøker med veldig stort persongalleri, i for eksempel mye gammel russisk litteratur florerer det med både..

Psykisk helse | Barn | Unge | Voksne

Mange familier beskriver negative syn og erfaringer i møte med barnevernet. Disse er ofte så sterke at noen foreldre kan gå så langt som å avslutte barnets/ungdommens behandling i BUP dersom involvering av barnevernet blir diskutert.

Siste artikler

Stortingsvalget 2021
Jessheim, 14.sept. Det ble som ventet en stor velgerbevegelse i rødgrønn retning i går. Ap, Sp og SV får flertall. Det gjør forhandlingene etter valget enklere. Stortingsvalget 2021 er over. Valgdeltakelsen ble snaut 77 prosent. Det var litt lavere enn i 2017. Litt skepsis til å oppsøke valglokalene på valgdagen mht. pandemi-situasjonen og lite spenning rundt blokkutfallet kan ha vært to noe demobiliserende faktorer.
Bokanmeldelse. En personlig historie, fri for partipolitikk. Abid Raja trenger neppe noen nærmere presentasjon, man må ha vært rimelig fraværende dersom man ikke har fått med seg den – på alle måter – fargerike venstrepolitikeren. Han ble født i Oslo i 1975 og er utdannet advokat. Han er nå Kultur- og likestillingsminister i Erna Solbergs regjering. Dette er Rajas tredje bok. Han har tidligere gitt ut selvbiografien Talsmann, samt boken Dialog – om vold undertrykkelse og ekstremisme.
Sp faller mye. Fordi distriktspolitikken har havnet i skyggen. Alle de tre partiene på venstresiden, Ap, SV og R, synes å ha en positiv utvikling. Også MDG og «Andre» er i vekst. For MDGs del hjelper det åpenbart mye at 2021 ser ut til å bli et miljøvalg.
For nye lesere. Fredag 22. juli 2011 er en dag som har brent seg fast i landets kollektive bevissthet. De to sekvensielle terrorangrepene på norsk jord, som krevde 77 uskyldige menneskeliv, forteller oss en ting klart: en behøver ikke å være psykopatologisk for å utføre horrible handlinger med avskyelig vold og grusomhet.
Om debattinnlegg i norske medier. Medienes håndtering av innlegg på debattsidene bekymrer meg. Den vanlige mannen i gata får relativt sjelden spalteplass. I dette tilfellet er den vanlige mannen i gata meg. En kar med meninger om mangt og mye, uten at jeg på noen måte vil kalle meg ekspert på noe. Kanskje jeg må gjøre noe med det?
Om antall karakterer i bøker. Skrivetips nummer 15, Myriam H. Bjerkli.
Trenger du alle personene? Som forlegger hender det jeg får inn veldig innviklede manus, med til dels voldsomme persongallerier. Hvis vi ellers føler at boken er god, så hender det også at vi gir dem ut. For ja, det finnes gode bøker med veldig stort persongalleri, i for eksempel mye gammel russisk litteratur florerer det med både..
Om rødlistede arter i Norge og naturinngrep
Artsdatabanken la i mars frem foreløpig ny rødliste, og kunne melde om at 1/3 av norske pattedyrarter nå er rødlistet. For fugler blir 14 nye arter rødlistet, og 21 får en verre status - langt høyere tall enn de som får en bedre status. NOAH mener tallene må bety sterkere vern for en rekke arter. 
Om spalten Livssyn og dialog på debatt1.no
For nye lesere. En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter` (2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge borgerne til en bestemt religion. I menneskerettighetene forklares tros- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...