Valg 2021

Republisert for nye lesere. “Sannheten, uansett hvor dårlig, er i det lange løp aldri så farlig som en løgn», sa den legendariske sjefredaktør Ben Bradlee i Washington Post, da jeg intervjuet ham i 1988. Det var hans ledetråd, og sitatet henger også på en vegg i redaksjonen.

Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier

Om journalisten og medier24
Oppdatert 8.3. Nyheter og medieanalyse, mars 2021. Har valgt ut 7 saker fra de 15 første fra toppen på siden, journalisten.no og medier24. Deretter har jeg valgt ut 5 saker fra hver fra 45 saker. Blant de første 45 sakene på Journalisten.no så handlet 14 av dem om journalister/medieprofiler og om deres stillinger og bytte av jobb. Tilsvarende tall for medier24 er 21.

Direkte demokrati | Underskriftkampanjer

Oppdatert 2.3. 1 Underskrift.no, 2 opprop.net, 3 Innbyggerforslag, 4 Listeforslag til Stortingsvalget - Valgdirektoratet, 5 Dyrebeskyttelsen Norge - underskriftskampanjer. Det er enda tid å signere listeforslag til stortingsvalget i september. Se hvem som vil stille i OSLO. 13 partier.

Politikk og samfunn

..og godt er det. -Merkelig, sa min bestefar. Sammen med min far stod vi en marskveld i 1983 og kikket på de appelsingule kulene som seilte over himmelen i vest. Langt unna flyruter og satellittbaner. Jeg var 8 år og hadde sett mine første «ufoer» - som det het den gang. Vi stod i 15 minutter og så de gule objektene seile over til fjellene i nordvest før kulda..
For nye lesere. Det nyliberale prosjektet – vår tids kapitalisme – har trengt inn i tankesettet vårt og endret rammen for hvordan vi tenker politisk. Din indre, nyliberale demon snakker til deg: Du skal styrke konkurranseevnen, vise endringsvilje, være fleksibel og tilpasningsdyktig. Tenk positivt, du kan klare alt bare du anstrenger deg hardt nok.

NOAHs spalte | for dyrs rettigheter

Denne uken er det "verdens kastreringsuke", en årlig markering opprettet av frivillige organisasjoner for å vise viktigheten av kastrering av familiedyr - for å redde liv og forhindre lidelse. Det er bare én løsning på problemet for hjemløse dyr: At det blir normen at alle katter blir kastrert, og at vi får strengere regler for avl av familiedyr.

Byrden av ulvejakt

0
Ulver
Regjeringen har tillatt skyting av 27 ulver utenfor ulvesonen, og skjebnen til 32 ulver innenfor sonen står på spill. Fordi noen misliker ulv. Men hva med oss andre? NOAH overleverte nylig over 18 000 underskrifter for at ulvene skal få leve, til Klima- og miljødepartementet.

Livssyn og dialog

Tja til kjøtt

0
For nye lesere. Kosher-reglene må forhandles kontinuerlig. Presset fra kjøttindustrien tvinger oss til selvransakelse. Kosher-reglene er blant de mest sentrale påbudene innen jødisk praksis. De knytter seg hovedsakelig til mat med animalsk opprinnelse.

Myriams litteraturspalte

Bokanmeldelse. Dette er året jeg virkelig har tenkt å sette av tid til å lese. Dermed vil det også fra tid til annen dukke opp bokanmeldelser av bøker jeg har likt og har lyst til å tipse andre om. Forfatter Romy Hausmann har allerede gjort en brakdebut med romanen Elskede barn i mange land, og Norge ser ikke ut til å være noe unntak. Jeg skjønner hvorfor!

Psykisk helse | Barn | Unge | Voksne

For nye lesere. Det viktigste målet for hjelpeinstanser som arbeider med barn og unge er å bidra til at de skal få det bedre. De ulike instansene, som BUP og barnevern, har ulike ansvars- og arbeidsområder, og det er naturlig å tenke at et godt samarbeid er en nødvendig forutsetning for et helhetlig..

Siste artikler

Om journalisten og medier24
Ny spalte. Oppdatert 8.3. Utvalgte norske medier på Debatt1.no. Deler innhold, anmelder og sammenlikner mediene Journalisten.no og medier24.no fra 1.-31.mars. I dag gjorde jeg første gjennomsyn av begge nettavisene, og jeg brukte 1.20 min på Journalisten, og 1.30 min på medier24. Jeg gikk fram på samme systematiske måten for begge.
Republisert for nye lesere. “Sannheten, uansett hvor dårlig, er i det lange løp aldri så farlig som en løgn», sa den legendariske sjefredaktør Ben Bradlee i Washington Post, da jeg intervjuet ham i 1988. Det var hans ledetråd, og sitatet henger også på en vegg i redaksjonen.
Om journalisten og medier24
Oppdatert 8.3. Nyheter og medieanalyse, mars 2021. Har valgt ut 7 saker fra de 15 første fra toppen på siden, journalisten.no og medier24. Deretter har jeg valgt ut 5 saker fra hver fra 45 saker. Blant de første 45 sakene på Journalisten.no så handlet 14 av dem om journalister/medieprofiler og om deres stillinger og bytte av jobb. Tilsvarende tall for medier24 er 21.
..og godt er det. -Merkelig, sa min bestefar. Sammen med min far stod vi en marskveld i 1983 og kikket på de appelsingule kulene som seilte over himmelen i vest. Langt unna flyruter og satellittbaner. Jeg var 8 år og hadde sett mine første «ufoer» - som det het den gang. Vi stod i 15 minutter og så de gule objektene seile over til fjellene i nordvest før kulda..
TIX, MGP og pels
Pels som image for en artist, og det en som skal representere Norge i verdens største musikkonkurranse, er veldig skadelig for dyrene og saken.
For nye lesere. Verdidebatt stengte kommentarfeltet. Det er synd at verdidebatt.no ikke lenger vil åpne for direkte debatt og responser på innlegg. Verdidebatt har feilet. Løsningen er ikke å stenge, men å heller oppfordre alle dem som skriver innlegg å delta i debatter  fra tid til annen.
Mange av de som har prøvd å kritisere corona-tiltakene på Facebook eller Twitter, har opplevd tilbakemelding fra Big-Tech om at slikt kommentering er i strid med gjeldende retningslinjer.
Om spalten Livssyn og dialog på debatt1.no
For nye lesere. En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter` (2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge borgerne til en bestemt religion. I menneskerettighetene forklares tros- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...