Valg 2021

Regjeringens beslutning om å fordele 500 vaksinedoser til såkalt samfunnskritisk nøkkelpersonell, deriblant til Stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, har skapt stor debatt og mye medieoppmerksomhet den siste uka i mai. Denne «vaksine-stormen» blåser nok relativt fort over, men er neppe noen god borgerlig valgopptakt.

Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier

Om resett og dagbladet
Oppdatert 27.4. Introduksjon. Generelt om pressestøtte og +Artikler. Resett og Dagbladet har til felles at de ikke får motta pressestøtte. Dagbladet søkte Medietilsynet om å få det i 2019, for sin abonnementløsning Dagbladet +, men fikk avslag fordi særlig kriteriet om løpende nyhetsoppdatering av politisk og samfunnsmessig betydning ikke var oppfylt.

Direkte demokrati | Underskriftkampanjer

Underskriftkampanje. Igjen blir systematisert (og usystematisert) mishandling av griser på norske gårder avslørt. TORTUR: "PURKER SPERRET INNE I BUR SÅ TRANGE AT DE IKKE KAN SNU SEG". Signer oppropet mot Betonggrisene | Griser lider i det norske landbruket. Klikk her.

Politikk og samfunn

Den 9. juni gav Vladimir Putin et 20 minutter langt intervju til russisk tv der han snakket om Ukraina og forholdet mellom Russland og Ukraina. I intervjuet opptrådte en særdeles frittalende russisk president som ikke bare erklærte at et ukrainsk Nato-medlemskap var uakseptabelt, men som også sammenliknet dagens Ukraina med Nazi-Tyskland. Se utdrag av intervjuet, med engelsk undertekst nedenfor.
- ikke problemet. Mens fokuset er på villfugler og utendørs tamfugler, viser dokumentasjon fra flere land at kilden til fugleinfluensa er fjørfeindustrien, og at viruset hovedsakelig spres via handel med fjørfe – deres kyllinger, egg, kjøtt, fjær, gjødsel og fôr – fra en fabrikkgård til en annen, langs veier og andre handelsruter, og ikke via de ville fuglenes trekkruter. Dette skriver GRAIN – en internasjonal ikke-statlig organisasjon..

NOAHs spalte | for dyrs rettigheter

På NRK Nett-tv går det nå en serie som heter «Klimavenn», hvor unge og deres familier får ulike oppdrag over en viss tid, som skal bidra til å redusere hverdagsutslippene. Oppdragene inkluderer bilfri uke, shoppe-stopp i en måned, tiltak for reduksjon av matsvinn og kjøtt-fri uke.
NOAH, Norges største dyrevelferdsorganisasjon, Animal Welfare Institute og WDC, Whale and Dolphin Conservation oppfordrer til umiddelbar stans av et eksperiment som vil bruke innfangede vågehvaler for å undersøke hvordan hvalene reagerer på støy i havet.

Livssyn og dialog

Fotball EM: Om plutselig sykdomstilfelle for spiller i matchen mellom Danmark og Finland, 12.6.21 Da Christian Eriksen falt livløs om, handlet det ikke lenger om 22 mann i kamp på en fotballbane. Det handlet om en ung og veltrent mann som plutselig – og uten forvarsel kjempet for sitt liv.

Myriams litteraturspalte

Her kommer et litt annerledes skrivetips, men som kanskje likevel er et av de viktigste jeg kan gi. LES – LES – LES! Det hender jeg treffer skrivende som forteller at de ikke leser andres bøker i redsel for å bli påvirket. Eller av redsel for å «miste sin egen stemme.» Eller av redsel for å ubevisst stjele fra andres tekster.

Psykisk helse | Barn | Unge | Voksne

Psykisk helse pg prosesseringshastighet for læring
Prosesseringshastighet er en kognitiv funksjon som har stor betydning for læring. Begrepet er mest kjent ifm. kartlegging av læringsevner og kognitiv fungering* på skolen. Evnen til rask prossering* av informasjon er en viktig betingelse for all læring, ikke bare i sammenheng med skole. Vi prosesserer (bearbeider) også sanseinntrykk, sosial informasjon, tanker og følelser i alle situasjoner.

Siste artikler

Fotball EM: Om plutselig sykdomstilfelle for spiller i matchen mellom Danmark og Finland, 12.6.21 Da Christian Eriksen falt livløs om, handlet det ikke lenger om 22 mann i kamp på en fotballbane. Det handlet om en ung og veltrent mann som plutselig – og uten forvarsel kjempet for sitt liv.
Den 9. juni gav Vladimir Putin et 20 minutter langt intervju til russisk tv der han snakket om Ukraina og forholdet mellom Russland og Ukraina. I intervjuet opptrådte en særdeles frittalende russisk president som ikke bare erklærte at et ukrainsk Nato-medlemskap var uakseptabelt, men som også sammenliknet dagens Ukraina med Nazi-Tyskland. Se utdrag av intervjuet, med engelsk undertekst nedenfor.
Underskriftkampanje. Igjen blir systematisert (og usystematisert) mishandling av griser på norske gårder avslørt. TORTUR: "PURKER SPERRET INNE I BUR SÅ TRANGE AT DE IKKE KAN SNU SEG". Signer oppropet mot Betonggrisene | Griser lider i det norske landbruket. Klikk her.
Her kommer et litt annerledes skrivetips, men som kanskje likevel er et av de viktigste jeg kan gi. LES – LES – LES! Det hender jeg treffer skrivende som forteller at de ikke leser andres bøker i redsel for å bli påvirket. Eller av redsel for å «miste sin egen stemme.» Eller av redsel for å ubevisst stjele fra andres tekster.
Regjeringens beslutning om å fordele 500 vaksinedoser til såkalt samfunnskritisk nøkkelpersonell, deriblant til Stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, har skapt stor debatt og mye medieoppmerksomhet den siste uka i mai. Denne «vaksine-stormen» blåser nok relativt fort over, men er neppe noen god borgerlig valgopptakt.
- ikke problemet. Mens fokuset er på villfugler og utendørs tamfugler, viser dokumentasjon fra flere land at kilden til fugleinfluensa er fjørfeindustrien, og at viruset hovedsakelig spres via handel med fjørfe – deres kyllinger, egg, kjøtt, fjær, gjødsel og fôr – fra en fabrikkgård til en annen, langs veier og andre handelsruter, og ikke via de ville fuglenes trekkruter. Dette skriver GRAIN – en internasjonal ikke-statlig organisasjon..
Mennesket er ikke evolvert for store samfunn, men for å ta vare på seg selv og inngruppa. Samarbeid, solidaritet, snillhet og raushet preger mennesker som står hverandre nær.
Akademikerne og byråkratene som lager modeller som hevder at vi vil kunne drive den globale økonomien bare på fornybar energi, lever i en helt annen verden enn folk flest gjør. I deres verden mangler det ikke penger, landområder eller varer som kobber, kobolt og litium. I modellkjørernes verden slakter vindturbiner ikke hundretusen fugler og flaggermus per år. Scenariene de produserer...

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...