Valg 2018

Fra redaksjonen. Forord. Lars Kjelkenes Giævers kritiske innlegg om melk.no, publisert på Debatt1 den 25.06, skapte kraftige reaksjoner fra Ida Berg Hauge i melk.no. https://framtida.no/2018/07/02/kritisk-til-bruk-av-barn-i-reklame. Men hun innrømmer at de ikke er nøytrale, men mener at folk flest vil skjønne at det er et bransjeorgan og ikke et nøytralt organ som står bak reklamene på melk.no. Men det er ikke lett å...

Gnist

Den 26. juni publiserte Dagbladets kommentator Einar Hagvaag artikkelen ”Franco skal flyttes”, som handler om hvordan mausoleet der fascistgeneralen og diktatoren Francisco Franco er begravet, skal gjøres til et historisk museum og forsoningssenter viet til ofrene i den spanske borgerkrigen. Artikkelen var informativ og velskrevet. Det var bare en hake ved den, nemlig at Hagvaag påstod at ”Ingen steder...

De beste debattene

Oppdatert 10.07. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg! Gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, bøker. Siden åpningen sept `16 har det blitt publisert 357 innlegg/artikler av så mange som 58 skribenter, noe som i snitt utgjør over 16 innlegg pr måned! Hittil har 127 personer registrert seg på D1.

Politikk og samfunn

Skuddpremie på arter som rev og kråke er en feilslått strategi for å øke bestandene av andre arter. På Varangerhalvøya ble det i en fireårsperiode drevet intens jakt på rødrev i forbindelse med et fjellrevprosjekt. Til tross for at det ble drept ca. 600 rødrever, kunne det ikke påvises at dette hadde innvirkning på rypebestanden. Forskere ved Percy FitzPatrick Institute of...
MELK.NO reklame er ikke opplysninger for barns beste. Vi må snakke med barna om maten før opplysningskontorene tar dem. Melk.no (Opplysningskontoret for meieriprodukter) som eies av Tine, Q-meierier og Synnøve Finden kjører for tiden en reklamekampanje der de ber voksne snakke med barna om mat. Høres ikke det bra ut? Kampanjen til Melk.no har i utgangspunktet et bra budskap. De unge oversvømmes...

Livssyn og dialog

Jeg har tenkt på dette mye. Jeg er kristen selv og tror på skapelse av arter. Jeg har ingen problemer med å tro på at Gud kan ha gjort dette gjennom en evolusjon, men så langt jeg kan se, er ikke det måten han har gjort det på. Ateister har vel ikke så mye valg...... Derfor føler de seg...
Ved gråsteinsmuren hans tippoldefar ho strør nokre frø, ho skulle vorte kulturberar, den draumen fekk blø. Her finst knapt att røter, dei vart rivne bort, so i byen lyt ho no veksa opp. Ho sit attved gråsteinsmuren tippoldefar hennar stabla so fint, av ugrei gråstein med mykje slit. Han vart ikkje rik på gods eller gull, men kulturen han otte var mykje rikare enn kva ho fekk, då etter krigen...

Hot Spot

Cherry picking Faktisk.no fyller 1 år. -Vi driver ikke cherry picking på sitater svarte bl.a. Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no som tilsvar til at nettavisens nyhetsredaktør Erik Stephansen i des `17 reagerte på at denne formidlingen i hans egen avis, som handler om forskeres advarsler om befolkningsvekst, ble tatt opp på Faktisk.no og merket som `Helt feil`:16.000 forskere ber deg...

Litteratur

Stabbursklem

Ei brennesle stend innåt stabbursveggen åt stabburet til oldefar min. Med det ho kjelar, ho gjev det ein klem, ho elskar den gamle veggen din. Ho er ei kulturplante, eg skulle ynskje eg var som deg, du har dine røter intakte, det har ikkje eg. Ei kulturplante eg ville vera, eg ynskte å verja om kva her var. Diverre vart stabburstunet drepen, ditt tunhjarte sluta å slå. Historieblodet renn ikkje lenger gjennom årane...

Barn og unges psykiske helse

Fagartikkel. UM i behandlingsperspektiv representerer først og fremst en tilnærming som retter fokus mot de faktorene i den enkelte barn og ungdoms livssituasjon og tilværelse, som kan ha en beskyttende funksjon, og som direkte eller gjerne indirekte kan motvirke de vanskene ungdommen opplever.

Siste artikler

Skuddpremie på arter som rev og kråke er en feilslått strategi for å øke bestandene av andre arter. På Varangerhalvøya ble det i en fireårsperiode drevet intens jakt på rødrev i forbindelse med et fjellrevprosjekt. Til tross for at det ble drept ca. 600 rødrever, kunne det ikke påvises at dette hadde innvirkning på rypebestanden. Forskere ved Percy FitzPatrick Institute of...
Jeg har tenkt på dette mye. Jeg er kristen selv og tror på skapelse av arter. Jeg har ingen problemer med å tro på at Gud kan ha gjort dette gjennom en evolusjon, men så langt jeg kan se, er ikke det måten han har gjort det på. Ateister har vel ikke så mye valg...... Derfor føler de seg...
Den 26. juni publiserte Dagbladets kommentator Einar Hagvaag artikkelen ”Franco skal flyttes”, som handler om hvordan mausoleet der fascistgeneralen og diktatoren Francisco Franco er begravet, skal gjøres til et historisk museum og forsoningssenter viet til ofrene i den spanske borgerkrigen. Artikkelen var informativ og velskrevet. Det var bare en hake ved den, nemlig at Hagvaag påstod at ”Ingen steder...
Fra redaksjonen. Forord. Lars Kjelkenes Giævers kritiske innlegg om melk.no, publisert på Debatt1 den 25.06, skapte kraftige reaksjoner fra Ida Berg Hauge i melk.no. https://framtida.no/2018/07/02/kritisk-til-bruk-av-barn-i-reklame. Men hun innrømmer at de ikke er nøytrale, men mener at folk flest vil skjønne at det er et bransjeorgan og ikke et nøytralt organ som står bak reklamene på melk.no. Men det er ikke lett å...
Det er mange som går seg vill her. Derfor er det litt viktig å se hva som er gjeldende folkerett. Gjeldene folkerett er San Remo avtalen fra 1923. Der står det at Jødene har rett på hele Palestina. Derfor finnes det ingen okkuperte områder fra Israels, side. Hvordan kan du okkupere eget land? Så er det mange arabere som ikke er...
I det gamle Sovjet ble beslutninger i samfunnet tatt av makthaverne. Dersom man ønsket å diskutere eller opponere mot slike vedtak, resulterte det som regel i represalier og sosial utfrysing. På denne måten bygde makthaverne konsensus, enighet. Dette resulterte i et dårlig fungerende samfunnsmaskineri, og en presse som stort sett bare skrev det makthaverne ville den skulle skrive. Problemet...
Ved Nokianvirta-elva startet gruveingeniøren Fredrik Idestam en papirmølle (egentlig den andre av 2) i 1865 sørvest i Finland. Dette var starten på firmaet Nokia, 15 kilometer vest for Tampere (som da var russisk). Inspirasjonen som førte til firmanavnet Nokia AB i 1871 var hentet fra navnet på elva. Firmaet skulle etter hvert gå inn i den nye tid ved fokusere...
Den frie kritikken i akademia er blitt systematisk underminert, med til dels subtile, nesten umerkelige virkemidler. Jeg tror den utviklingen har vært villet og bevisst. For å ta utgangspunkt i et grunnleggende spørsmål: Skal vi som samfunn holde oss med en eller flere klasser eller kategorier av offentlig ansatte som ikke bare gis en betydelig porsjon med frihet til å forvalte...

Mest kommenterte

Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...
Ja, selvfølgelig er de det! Intelligens måles med IQ-tester. Jeg scorer selv meget høyt på disse testene fordi jeg er flink i matematikk og mønstergjenkjenning. Disse testene er utviklet i Vesten basert på vestlig kultur. Hvordan hadde jeg klart meg i skogen sammen med en aborginer i Australia? Jeg hadde tapt så det smalt! Noen tror at IQ er et mål for...