Valg 2019

Klima- og miljøproblematikk har i mange tiår stått i fokus i samfunnsdebatten, sjøl om problemene og utfordringene i dag ikke er mindre enn de var for eksempel i årene rundt 1970. Da ble det skrevet ei vise, «Forurensingsvisa». Tekstforfatter var Arnljot Eggen, og Lars Klevstrand sang visa slik som bare Lars Klevstrand kan synge viser. Det var ei fin...

Gnist

I alle år har jeg vært en ivrig forkjemper for satsing på sykkel og etablering av sykkelstier. Det var inntil det ble for mange av dem – og jeg oppdaget at vi i grunnen ikke har noe godt regelverk hva angår sykling samt at svært mange syklister brøyter seg frem etter forgodtbefinnende og ikke tar hensyn til annet enn...

De beste debattene

Oppdatert 31.3. Hvis mediedebatten blir altfor orientert mot polemikken, reduseres rommet for utøvelse av problematiseringens kunst, skriver Svein Hammer. Svein Hammer, som i underkant av bare 4 år har fått utgitt 3 bøker – en om Michel Foucault og to om det grønne skiftet, har blitt omtalt som en av pionerene i diskursanalyse i norsk samfunnsforskning. Jeg har vært i flere debatter med..

Politikk og samfunn

Om relasjoner. Vi har de siste månedene blitt bevisstgjort på at i den Syriske interneringsleiren Al-Hol, befinner det seg omlag 40 barn som har mødre med norsk statsborgerskap. Forholdene til barna er kritiske, preget av både somatiske vel så mye som psykologiske krigsskader, og sykdommer. Ett av barna bærer på en alvorlig sykdom. De sanitære forholdene i leiren beskrives som kummerlige og umenneskelige,..
I Norge har vi en dyrevelferdslov som ikke blir fulgt opp i praksis. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Om behandling av dyr står det å lese i paragraf 3: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger...

Livssyn og dialog

Tilgivelse. Tenk at Jesus også vasket føttene til Judas! Jesus behandlet Judas med den samme gode kjærligheten som Han gjorde mot de andre disiplene, til tross for at Han visste hvilket svik Judas var i stand til å gjennomføre. Det Jesus gjorde er nesten for mye av det gode for oss mennesker å forstå. De fleste har vel kjent på vanskeligheter med å be og velsigne noen som har gjort oss ondt..
Jesus’ viktigste budskap var kjærlighet og toleranse. Er ikke tiden overmoden for et opprop mot evangeliserende misjon?   Påskehøytiden er her – tiden før Jesus ba sine disipler om å reise ut for å spre det glade budskap. I en tid hvor både misjon og ordskifte blir hardere, er det grunn til å stoppe opp og tenke på hva mannen...

Hot Spot

Det har visst ikke kommet oppdateringer om det jeg vil kalle for avisforsøket Resett, fra meg på en stund. Det skyldes utelukkende at mine pølsefingre befinner seg i opptil flere paier, ikke at Resett har sluttet med sludder. Det er tvert imot så uendelig mye sludder. John M Johannessen, som er fast kommentator og som framstilles som journalist (men usikkert...

Litteratur

Bokanmeldelse. Om forfatterne. Ola Flyum har mellomfag i historie, og filmutdannelse fra Høgskolen i Volda. Han har jobbet som journalist, og har jobbet med en rekke dokumentarfilmer. I tillegg har han skrevet flere bøker om Henry Rinnan. Stein Slettebak Wangen er kulturredaktør i Adresseavisen, han har også gitt ut en rekke bøker.

Barn og unges psykiske helse

Bokomtale. I «Tung tids tale» får vi innblikk i hvordan det kan være å være mamma til et barn med alvorlig grad av autisme. Det er en sterk historie vi får lese, og jeg syns Olaug Nilssen skriver på en veldig troverdig måte om en hverdag mange deler, men som vi andre ikke får innblikk i.

Siste artikler

Tilgivelse. Tenk at Jesus også vasket føttene til Judas! Jesus behandlet Judas med den samme gode kjærligheten som Han gjorde mot de andre disiplene, til tross for at Han visste hvilket svik Judas var i stand til å gjennomføre. Det Jesus gjorde er nesten for mye av det gode for oss mennesker å forstå. De fleste har vel kjent på vanskeligheter med å be og velsigne noen som har gjort oss ondt..
Oppdatert 19.4. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. Siden åpningen sept `16 har det blitt publisert 470 innlegg/artikler av så mange som 75 skribenter! Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet.
Det har visst ikke kommet oppdateringer om det jeg vil kalle for avisforsøket Resett, fra meg på en stund. Det skyldes utelukkende at mine pølsefingre befinner seg i opptil flere paier, ikke at Resett har sluttet med sludder. Det er tvert imot så uendelig mye sludder. John M Johannessen, som er fast kommentator og som framstilles som journalist (men usikkert...
Greta Tunberg er jo så ung og uskyldig at hun må har rett! Det er noe jeg har lagt merke til i den senere tid. Kommunikasjon mellom mennesker går ut på formidle følelser og tanker du har i kroppen din med ord. Dette er et abstraksjonsnivå, abstraksjonsnivå nr. 1. Du setter ord på dette. Disse ordene du bruker vil bli...
Om relasjoner. Vi har de siste månedene blitt bevisstgjort på at i den Syriske interneringsleiren Al-Hol, befinner det seg omlag 40 barn som har mødre med norsk statsborgerskap. Forholdene til barna er kritiske, preget av både somatiske vel så mye som psykologiske krigsskader, og sykdommer. Ett av barna bærer på en alvorlig sykdom. De sanitære forholdene i leiren beskrives som kummerlige og umenneskelige,..
Jesus’ viktigste budskap var kjærlighet og toleranse. Er ikke tiden overmoden for et opprop mot evangeliserende misjon?   Påskehøytiden er her – tiden før Jesus ba sine disipler om å reise ut for å spre det glade budskap. I en tid hvor både misjon og ordskifte blir hardere, er det grunn til å stoppe opp og tenke på hva mannen...
For tiden er jeg i ferd med å innhente meg, etter å ha “gått gravid” med et bokprosjekt i bortimot to år. I dette tilfellet nyttet det hverken med angrepille, abort eller senabort. “Barnet” krevde å bli født. Nå ligger det på stellebordet, for å bli vasket og stelt, før møtet med en uforutsigbar omverden. Det har vært en lang...
Jeg leser i avisa at Kulturdepartementet har invitert freelancekunstnere til Bergen for å delta i et innspill-møte om ei ny kulturmelding. Kulturminister Trine Skei Grande ønsket ifølge invitasjonen innspill fra kunstnerne om «dagens praksiser og erfaringer fra statlige stipend- og støtteordninger, men også om arbeidsforhold, økonomi, næringsgrunnlag..

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...