Valg 2021

Forskjellen på vitskap, religion, meiningar og løgner. Ofte – altfor ofte – ser eg forvirring omkring ulike omgrep og fenomen. Kva handlar så forvirringa om? Det kan vera meiningar, vitskap, tru og synsing. Nokre skil heller ikkje mellom kva som er sant og kva dei likar. 

Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier

Om resett og dagbladet
Oppdatert 27.4. Introduksjon. Generelt om pressestøtte og +Artikler. Resett og Dagbladet har til felles at de ikke får motta pressestøtte. Dagbladet søkte Medietilsynet om å få det i 2019, for sin abonnementløsning Dagbladet +, men fikk avslag fordi særlig kriteriet om løpende nyhetsoppdatering av politisk og samfunnsmessig betydning ikke var oppfylt.

Direkte demokrati | Underskriftkampanjer

12 utvalgte saker fra Underskrift,no, Opprop.net, Dyrebeskyttelsen, Innbyggerforslag/minsak.no, og listeforslagene til Stortingsvalget i år, Oslo. Få oversikt over kampanjer og vær med å påvirke! Hvor mange signaturer trenger du for å ha mulighet til å påvirke kommunen, fylket, politikere, Stortinget eller andre du vil sende endringsforslag til?

Politikk og samfunn

Utvikling turbinder, Haramsøya
Innlegg av Eivind Salen, styreleder i Motvind. Haramsøya er et eldorado for fugl. Den næringsrike myra på toppen. De stupbratte fjellsidene på begge sider. Og sundet og fjorden og havet, med de fantastiske produktive mørebankene. Her går også trekkrutene fra nord til syd. Hvorfor plassere et vindkraftanlegg, maksimalt egnet til å skade fugl, og minimalt egnet til å produsere energi, akkurat her?
Øst-Ukraina og Russland
Om VGs lederartikkel "Farlige signaler fra Moskva". At vestlige massemedier demoniserer Russland er farlig, ikke minst under en krise som den som er i Øst-Ukraina. Man kan like eller mislike Russland, men ingen burde ønske seg en gjentakelse av det georgiske scenariet fra 2008 midt i Europa. Og det kan bli resultatet dersom antirussiske vestlige massemedier og oppisking av antirussiske holdninger får Kiev-regimet til å tro at det vil få europeisk støtte i en krig med Russland.

NOAHs spalte | for dyrs rettigheter

På NRK Nett-tv går det nå en serie som heter «Klimavenn», hvor unge og deres familier får ulike oppdrag over en viss tid, som skal bidra til å redusere hverdagsutslippene. Oppdragene inkluderer bilfri uke, shoppe-stopp i en måned, tiltak for reduksjon av matsvinn og kjøtt-fri uke.
NOAH, Norges største dyrevelferdsorganisasjon, Animal Welfare Institute og WDC, Whale and Dolphin Conservation oppfordrer til umiddelbar stans av et eksperiment som vil bruke innfangede vågehvaler for å undersøke hvordan hvalene reagerer på støy i havet.

Livssyn og dialog

Handmade: Meningen med arbeidet
For nye lesere. NRKs "Verdibørsen" har en interessant samtaleserie om arbeidet og arbeidets betydning. Den kan lastes ned som podcast og tar for seg ulike sider ved arbeidets rolle i samfunnet. En samtale handler om henne som hoppet av «hamsterhjulet» og som lærte seg å leve på lavere familieinntekter. En annen handler om meningsløse jobber.

Myriams litteraturspalte

Ingen ting er tristere for en lærer enn når elever sier at de ikke har lest bøker. Dessverre har jeg opplevd elever på 18-19 år som i fullt alvor hevder at den boka jeg eventuelt ber dem lese i norskfaget, er den første de har måttet lese. Altfor mange nøyer seg med å lese på skjermen.

Psykisk helse | Barn | Unge | Voksne

Psykisk helse pg prosesseringshastighet for læring
Prosesseringshastighet er en kognitiv funksjon som har stor betydning for læring. Begrepet er mest kjent ifm. kartlegging av læringsevner og kognitiv fungering* på skolen. Evnen til rask prossering* av informasjon er en viktig betingelse for all læring, ikke bare i sammenheng med skole. Vi prosesserer (bearbeider) også sanseinntrykk, sosial informasjon, tanker og følelser i alle situasjoner.

Siste artikler

Forskjellen på vitskap, religion, meiningar og løgner. Ofte – altfor ofte – ser eg forvirring omkring ulike omgrep og fenomen. Kva handlar så forvirringa om? Det kan vera meiningar, vitskap, tru og synsing. Nokre skil heller ikkje mellom kva som er sant og kva dei likar. 
Om resett og dagbladet
Oppdatert 27.4. Introduksjon. Generelt om pressestøtte og +Artikler. Resett og Dagbladet har til felles at de ikke får motta pressestøtte. Dagbladet søkte Medietilsynet om å få det i 2019, for sin abonnementløsning Dagbladet +, men fikk avslag fordi særlig kriteriet om løpende nyhetsoppdatering av politisk og samfunnsmessig betydning ikke var oppfylt.
NOAH, Norges største dyrevelferdsorganisasjon, Animal Welfare Institute og WDC, Whale and Dolphin Conservation oppfordrer til umiddelbar stans av et eksperiment som vil bruke innfangede vågehvaler for å undersøke hvordan hvalene reagerer på støy i havet.
Utvikling turbinder, Haramsøya
Innlegg av Eivind Salen, styreleder i Motvind. Haramsøya er et eldorado for fugl. Den næringsrike myra på toppen. De stupbratte fjellsidene på begge sider. Og sundet og fjorden og havet, med de fantastiske produktive mørebankene. Her går også trekkrutene fra nord til syd. Hvorfor plassere et vindkraftanlegg, maksimalt egnet til å skade fugl, og minimalt egnet til å produsere energi, akkurat her?
12 utvalgte saker fra Underskrift,no, Opprop.net, Dyrebeskyttelsen, Innbyggerforslag/minsak.no, og listeforslagene til Stortingsvalget i år, Oslo. Få oversikt over kampanjer og vær med å påvirke! Hvor mange signaturer trenger du for å ha mulighet til å påvirke kommunen, fylket, politikere, Stortinget eller andre du vil sende endringsforslag til?
Handmade: Meningen med arbeidet
For nye lesere. NRKs "Verdibørsen" har en interessant samtaleserie om arbeidet og arbeidets betydning. Den kan lastes ned som podcast og tar for seg ulike sider ved arbeidets rolle i samfunnet. En samtale handler om henne som hoppet av «hamsterhjulet» og som lærte seg å leve på lavere familieinntekter. En annen handler om meningsløse jobber.
Minneskogen, bokanmeldelse av Myriam H. Bjerkli
Bokanmeldelse. Jeg rakk (selvfølgelig) ikke å lese så mange bøker som planlagt i påsken, men to av de planlagte fire, kan nå arkiveres i bokhylla mi som «lest.» Påskekrim 2021, bestående av en rekke krimnoveller ble lest med fornøyelse, men siden jeg selv er en av forfatterne kommer jeg ikke til å anmelde den. Bok nummer to, derimot! Minneskogen! For en bok!
For nye lesere. Hva er det viktigste? For å fordele verdier, må du først skape noe, for å ha noe å fordele. Så må du ha en sterk middelklasse, som har penger, for at de kan kjøpe noe. Ellers vil bedriftene gå konkurs. Derfor er sterke fagforeninger viktig.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...