Valg 2019

Om debatt1.no. Om SEO, blogg, registrere seg på debatt1.
Oppdatert 24.11. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. På litt over 3 år har det blitt publisert 543 innlegg og lengre artikler, som gir snitt på nær 15 nye tekster pr. måned. Så mange som 79 skribenter har bidratt til nå. Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet!

Gnist

Debatt i regi av Islamnet.
Deltakere: Lars Gule og Mohammed Hijab. Konferansier og ordstyrer, leder av Islamnet, Fahad Qureshi. Jeg vil vurdere debatten utfra følgende kriterier og gi en karakter til slutt på en skala fra 1-5 der 5 er best: Organisering av debatten, aktørenes innsats og framtoning, Lars Gule og Mohammed Hijabs budskap, diskusjon og spørsmål fra salen og helhetsinntrykk.

Maritas hjørne

Da jeg var i slutten av tenårene, fyrte jeg opp et bål i hagen og brant alle dagbøkene mine. Jeg vil ikke si at jeg angrer på det, fordi det føltes riktig der og da, men det hadde selvfølgelig vært interessant å lese dagbøkene på nytt, mer enn førti år etter at jeg skrev dem. Hvorvidt jeg begikk en kriminell handling ved å brenne bøkene, tenkte jeg overhodet ikke på. Det var mine bøker.

Politikk og samfunn

Nylig ble det kjent at man i Russland, Kina og India er i ferd med å utarbeide prosedyrer for sammenkobling av de tre landenes betalingssystemer. Det globale økonomiske regimet USA og andre vestlige land har bygget opp – som var basert på dollaren og institusjoner som Det internasjonale pengefond og Verdensbanken, og som SWIFT må kunne sies å være en del av – er idag under press.
For nye lesere. I arbeidet med barn og unges psykiske helse, er det heldigvis fortsatt litt rom for klinikere å velge og begrunne egen tilnærming til behandling utfra egen klinisk erfaring eller teoretisk bakgrunn. Utviklingen går imidlertid i retning av ”en pakke for alle”. Man blir forsikret om at det ikke kommer til å bli like ille som i Danmark, som har strømlinjede pakkeforløp, men i realiteten er vi over halvveis der.

Livssyn og dialog

For nye lesere. 1.Kor 15, 37 – 38: «Og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent korn – om det er hvete eller et annet kornslag. Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse.» Tenk at Gud har sådd et frø (nakent korn) inn i alle menneskers hjerte.
For nye lesere. Det er nasjoner som straffer blasfemi og frafall fra islam, ikke Koranen. Det er ingen tvang i religionen står det i Koranen. Hos nasjoner, derimot, der finnes det tvang. I mange land som i Pakistan, Saudi-Arabia, Iran og Indonesia er det religionstvang og ofte harde straffer for blasfemi og frafall fra Islam. Det er ikke er grunnlag for å si at det i Koranen foreskrives noen konkrete straffer, - heller motsatt når det gjelder blasfemi.

Hot Spot

Menneskerettigheter i sykehjem
For nye lesere. Innlegget ble først publisert på Kritiskjussblogg og er skrevet av Elin Saga Kjørholt, Marit Lomundal Sæther og Ingrid Egeland Thorsnes. I innlegget ses det nærmere på hvilken merverdi menneskerettighetene kan ha ved driften av norske sykehjem, både som grunnleggende etiske utgangspunkter, og som rettslig bindende skranker.

Litteratur

Gjenfortelling eller dialog? I skrivetips nr. 6 skrev jeg om dialoger. Eller rettere sagt, om å kutte vekk unødvendige adverb og adjektiver og avslutninger som «skrek hun» og «ropte han.» Men dialoger er selvfølgelig mye mer enn det rent tekniske: Dialog er også ett av de viktigste instrumentene en forfatter har for å la leseren bli skikkelig kjent med karakterene.

Barn og unges psykiske helse

PP-tjenesten på skolene: Bør de gjøre mer?
Skolen har på godt og vondt en viktig plass i barn og unges liv. Det er barn og ungdom som er skoleflinke, men de har så høye krav til seg selv (eller blir stilt for høye krav til), og tar skole og skolearbeid så seriøst at deres hverdag preges av bekymringer, stress og angst, de investerer all sin tid i skole på bekostning av tid med venner og på aktiviteter.

Siste artikler

Nylig ble det kjent at man i Russland, Kina og India er i ferd med å utarbeide prosedyrer for sammenkobling av de tre landenes betalingssystemer. Det globale økonomiske regimet USA og andre vestlige land har bygget opp – som var basert på dollaren og institusjoner som Det internasjonale pengefond og Verdensbanken, og som SWIFT må kunne sies å være en del av – er idag under press.
Gjenfortelling eller dialog? I skrivetips nr. 6 skrev jeg om dialoger. Eller rettere sagt, om å kutte vekk unødvendige adverb og adjektiver og avslutninger som «skrek hun» og «ropte han.» Men dialoger er selvfølgelig mye mer enn det rent tekniske: Dialog er også ett av de viktigste instrumentene en forfatter har for å la leseren bli skikkelig kjent med karakterene.
For nye lesere. 1.Kor 15, 37 – 38: «Og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent korn – om det er hvete eller et annet kornslag. Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse.» Tenk at Gud har sådd et frø (nakent korn) inn i alle menneskers hjerte.
Svært mange av tiltakene mot global oppvarming (nå kalt klimaendringer fordi oppvarmingen i praksis har stoppet opp de siste 20 årene) går i altfor stor grad ut over livene til de fattigste i verden. Forenklet kan man si at om man en gang i fremtida blir tvunget til å flytte hundretusen (eller 1 million eller 10 millioner) mennesker på grunn...
Ikke før har vi fått ristet av oss kristendommens syv dødssynder og vennet oss til å hore rundt og fråtse vilt – nærmest fordi vi fortjener det – så blir vi møtt med en ny type skam; miljøskam. Denne moderne form for skam har gitt seg utslag i alt fra flyskam til kjøttskam. Vi burde i grunnen skamme oss fordi vi i det hele tatt lever, fullstendig clueless i forhold til vår tids utfordringer.
For nye lesere. Det er nasjoner som straffer blasfemi og frafall fra islam, ikke Koranen. Det er ingen tvang i religionen står det i Koranen. Hos nasjoner, derimot, der finnes det tvang. I mange land som i Pakistan, Saudi-Arabia, Iran og Indonesia er det religionstvang og ofte harde straffer for blasfemi og frafall fra Islam. Det er ikke er grunnlag for å si at det i Koranen foreskrives noen konkrete straffer, - heller motsatt når det gjelder blasfemi.
PP-tjenesten på skolene: Bør de gjøre mer?
Skolen har på godt og vondt en viktig plass i barn og unges liv. Det er barn og ungdom som er skoleflinke, men de har så høye krav til seg selv (eller blir stilt for høye krav til), og tar skole og skolearbeid så seriøst at deres hverdag preges av bekymringer, stress og angst, de investerer all sin tid i skole på bekostning av tid med venner og på aktiviteter.
Debatt i regi av Islamnet.
Deltakere: Lars Gule og Mohammed Hijab. Konferansier og ordstyrer, leder av Islamnet, Fahad Qureshi. Jeg vil vurdere debatten utfra følgende kriterier og gi en karakter til slutt på en skala fra 1-5 der 5 er best: Organisering av debatten, aktørenes innsats og framtoning, Lars Gule og Mohammed Hijabs budskap, diskusjon og spørsmål fra salen og helhetsinntrykk.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...