Valg 2019

NVE innvilga å utvide vindkraftkonsesjonen for Andmyran, i strid med nasjonale retningslinjer for myr og forpliktelsar i Parisavtalen. Store klimautslipp kan ventast ved bygging. Kvifor blei ny kunnskap ikkje lytta til? Drenering og bygging i myra vil føre til enorme klimagassutslepp med CO2 og metangass.

Gnist

NOAHs innspill til forvaltningsplan for havområdene 2020
NOAHS INNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN FOR HAVOMRÅDENE 2020. Av Karoline Måseide og Siri Martinsen. Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for havområdene Lofoten-Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. NOAH har nå sendt våre innspill, som du kan lese i sin helhet her.

De beste debattene

En refleksjon av Farhan Shah og Jay McDaniel. Vi presenterer et muslimsk og kristent perspektiv på nettpornografi: “skildringer av erotisk adferd i bilder, film og tekst med mål om å fremkalle seksuell opphisselse”. Vi skriver i en samfunnskontekst som er besatt av sex, og selv om vi har mye godt å si om sex, vil vi også kritisere denne besettelsen.

Politikk og samfunn

Me veit alle kva situasjon jorda er i, med stigande temperaturar, og tap av vårt eige livsgrunnlag. Me menneske er mange, konsumet er høgt og me bryr oss for lite. Det er sjølvsagt å reagera på dette. Det er rett og naturleg å verta sint, å handla, og å bruka kraftig ordbruk mot denne galskapen. Likevel finst det – absurd nok – dei blant oss som med stort engasjement rettar sinne mot dei som forsøker å ta vare på livsgrunnlaget og jorda vår!
Mange av oss er vel såpass gamle at vi fremdeles husker Margrethe Munthes (1860-1931) kanskje ikke lenger like ofte sunget “Nei, nei, gutt, dette må bli slutt! Ikke storme inn i stua, før du har tatt av deg lua! Glemte du det rent? Det var ikke pent”. Gutter skulle ta av seg luen, som et tegn på respekt overfor øvrigheten, deriblant foreldre, skole og kirke.

Livssyn og dialog

Om debatt1.no. Om SEO, blogg, registrere seg på debatt1.
Oppdatert 12.10. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. På 3 år har det blitt publisert 534 innlegg og lengre artikler, som gir snitt på nær 15 nye tekster pr. måned, av så mange som 79 skribenter! Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet!
Om spalten Livssyn og dialog på debatt1.no
For nye lesere. En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter` (2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge sine borgere til en bestemt religion og må tillate at det blant befolkningen finnes ulike religioner og tro. I menneskerettighetene forklares tro- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet.

Hot Spot

Livssyn og dialog på debatt1: Hvem bestemmer hva ord betyr?
Ytringsfriheten er under angrep. Det tales og skrives om ytringsfriheten som aldri før. Det er en voldsom kamp om ordene våre. "Islam er fredens religion," hevdes det, for eksempel. Hva henger ords betydning på? Dette er et sentralt filosofisk spørsmål. De to klassiske posisjonene jeg skal diskutere er nominalisme og realisme.

Litteratur

Bokomtale. Nada - hanna Stoltenberg
Bokomtale. Hanna Stoltenberg har tidligere jobbet som frilansjournalist for blant andre Aftenposten og Morgenbladet. «Nada» er hennes debut som forfatter. Hele livet har Karin flyktet fra alt og alle som vil eie henne. Hun har en jobb hun aldri har drømt om, en datter hun sjelden kontakter og hun omgås stort sett bare..

Barn og unges psykiske helse

Skoleperspektivet i barne- og ungdomsterapi
Skolen er en av de viktigste arenaene for barn og unge. Den kan i beste fall være en viktig støtte og en uerstattelig ressurs, eller i verste fall utgjøre en stor risikofaktor for barn og unges psykiske helse. Skolens betydning for barn og unges psykiske helse har vært utgangspunkt for mange offentlige tiltak og opplegg med mål om å øke skolens kompetanse;

Siste artikler

NVE innvilga å utvide vindkraftkonsesjonen for Andmyran, i strid med nasjonale retningslinjer for myr og forpliktelsar i Parisavtalen. Store klimautslipp kan ventast ved bygging. Kvifor blei ny kunnskap ikkje lytta til? Drenering og bygging i myra vil føre til enorme klimagassutslepp med CO2 og metangass.
Me veit alle kva situasjon jorda er i, med stigande temperaturar, og tap av vårt eige livsgrunnlag. Me menneske er mange, konsumet er høgt og me bryr oss for lite. Det er sjølvsagt å reagera på dette. Det er rett og naturleg å verta sint, å handla, og å bruka kraftig ordbruk mot denne galskapen. Likevel finst det – absurd nok – dei blant oss som med stort engasjement rettar sinne mot dei som forsøker å ta vare på livsgrunnlaget og jorda vår!
NOAHs innspill til forvaltningsplan for havområdene 2020
NOAHS INNSPILL TIL FORVALTNINGSPLAN FOR HAVOMRÅDENE 2020. Av Karoline Måseide og Siri Martinsen. Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om forvaltningsplanene for havområdene Lofoten-Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. NOAH har nå sendt våre innspill, som du kan lese i sin helhet her.

Om isen i nord

USS Skate (SSN-578)  ved Nordpolen i 1958  - Bilde: Wikipedia – Public Domain   Det er mange som "følger med" i nyhetene og tror de har fått med seg at isen i Arktis er i ferd med å forsvinne helt i sommersesongen (minimum is-areal inntreffer omkring midten av september hvert år). Det stemmer at arealet av havis har minket siden maksimum i 1979, men...
For nye lesere. Men hvor mye respekt fortjener egentlig et dyr? Og hva er god dyrevelferd? Det er det uenigheter om, men nå har politikerne på Stortinget vedtatt et forbud mot pelsdyroppdrett. Jeg mener det er en riktig beslutning som gir håp om at det vil komme store forbedringer i levevilkår for andre arter som befinner seg i det konvensjonelle "landbruket".
Om debatt1.no. Om SEO, blogg, registrere seg på debatt1.
Oppdatert 12.10. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. På 3 år har det blitt publisert 534 innlegg og lengre artikler, som gir snitt på nær 15 nye tekster pr. måned, av så mange som 79 skribenter! Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet!
Politikere og media bør holde seg for gode til "pushe" klimareligionen. Aktivisters misbruk av barn som Greta Thunberg burde vært stoppet for lenge siden. Omtrent alt som de skolestreikende barna tror på mangler hold i den virkelige verden. Eksempler er det flust av. Her er noen: -  Det har aldri vært mindre sjanse for å dø av klimarelaterte katastrofer enn...
Valg 2019. Fra partilederdebatten 6.september
Oppdatert 10.9. Med valgresultat, landsbasis. Jeg har tatt en kikk på de 9 største partienes nettsider og har vurdert dem utfra hvordan de framstiller sitt parti på nettsidens forside. Jeg gjengir partienes slagord og budskap, og kommenterer bredde i politiske saker, helhetsinntrykk og layout.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...