Valg 2020

Landbruksminister Olaug Bollestad roser dyrevelferden og mener at den er godt ivaretatt gjennom lovverket og Mattilsynet. Samtidig har hun sørget for å vingestekke Mattilsynet og dermed svekke dyrevelferden. Mattilsynet er ikke næringsnøytrale, men er presset mellom hensynet til næringsinteressene og dyrene.

Gnist

Barn og unges psykiske helse. Konflikt mellom foreldre er alltid kilde til stress og en betydelig risikofaktor for barn og unges psykiske helse. For barn er konflikt mellom foreldre i seg selv en tilstand som skaper store indre følelseskonflikter, skyldfølelse, uro og angst, utagerende atferd, men også noe som betyr at familien som symbol på trygghet oppløses.

Maritas hjørne

Identitet kan ikke bare knyttes til religion, men også til sekulær kultur. På mitt neste passfoto skal jeg derfor kreve å få beholde hatten på! Sist gang jeg skulle fornye passet hadde jeg fått tatt noen flotte passfotoer. Det for ikke å se ut som en russisk straffange, nylig ankommet fra Sibir. Men disse fotoene kunne dessverre ikke brukes, fordi ørene mine ikke var synlige.

Politikk og samfunn

Villreinen står oppført på global rødliste som sårbar, og Norge har et spesielt forvaltningsansvar for arten. Men villreinen er truet fra mange hold. Turistløyper, bygging av hytter og økning av menneskelig trafikk på Hardangervidda får skylden for at villreinen blir presset sammen på et lite område. Det gir økt smitte av parasitter som hudbrems, svelgbrems og hjernemark. I fjor døde nærmere 1000 kalver av fotråte, som også begrunnes i at dyrene står for tett.
Beretninger fra virkeligheten. Første gang jeg var i Hellas så var jeg i Moria, det var i februar 2016. Det nytter ikke å forberede seg på hva som venter deg første gang man er i en camp. Det var da 4000 mennesker der, noen kom rett fra stranden og helvetes-turen over. Jeg sto med Oxfam (ideell humanitær organisasjon) og delte ut div. ting de kunne få med på ferden videre.

Livssyn og dialog

For nye lesere. 1.Kor 15, 37 – 38: «Og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent korn – om det er hvete eller et annet kornslag. Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse.» Tenk at Gud har sådd et frø inn i alle menneskers hjerter.
Om Debatt1
Oppdatert 4.10. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. På nær 4 år har det blitt publisert hele 608 innlegg og lengre artikler. Så mange som 82 skribenter har bidratt til nå. Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet!

Hot Spot

Helt siden Donald Trump vant presidentvalget i USA for snart fire år siden, har jeg sett mange bekymringer på sosiale medier. Ikke bare virker han temmelig rensket, intellektuelt sett, men han er også impulsiv. Det kan være en farlig kombinasjon, når man sitter på toppen av USAs maktapparat. Tredje verdenskrig synes plutselig uendelig mye nærmere.

Litteratur

Bokanmeldelse. Forbruk i september
Bokanmeldelse. Eline Lund Fjæren er en norsk forfatter som debuterte med romanen «Ung jente, voksen mann» i 2013. Hun fikk mye oppmerksomhet og gode kritikker for debuten. I 2016 kom hun med sin andre bok «Klokken og sengen». Det er hennes tredje roman, «Forbruk i september» jeg nå har lest.

Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse. Konflikt mellom foreldre er alltid kilde til stress og en betydelig risikofaktor for barn og unges psykiske helse. For barn er konflikt mellom foreldre i seg selv en tilstand som skaper store indre følelseskonflikter, skyldfølelse, uro og angst, utagerende atferd, men også noe som betyr at familien som symbol på trygghet oppløses.

Siste artikler

Undervisningen i miljø og klima er ikke sjelden basert på politiske og ideologiske synspunkter, som i dag er preget av grønn indoktrinering. I mange svenske (og norske) skoler er det ikke lenger lov å stille spørsmål ved den stramt politisk styrte vitenskapen rundt klimaet. Konklusjonene IPCC har forhandlet frem om klimaet må for enhver pris forbli uimotsagte, selv inne...
Identitet kan ikke bare knyttes til religion, men også til sekulær kultur. På mitt neste passfoto skal jeg derfor kreve å få beholde hatten på! Sist gang jeg skulle fornye passet hadde jeg fått tatt noen flotte passfotoer. Det for ikke å se ut som en russisk straffange, nylig ankommet fra Sibir. Men disse fotoene kunne dessverre ikke brukes, fordi ørene mine ikke var synlige.
Gammelmedia med NRK i spissen prøver stadig å hamre inn hvor godt Biden gjør det i forhold til Trump. Det er derfor med undring man betrakter forskjellen i fremmøtet ved disse 2 kandidatenes valgkamp-rallies. Biden fikk 12 til 20 tilskuere (inkludert Bidens egne medarbeidere)  i Erie, Pennsylvania. En tilsvarende samling i Arizona klarte å "spa opp" 8 publikummere. Mens Mike Pence...
Helt siden Donald Trump vant presidentvalget i USA for snart fire år siden, har jeg sett mange bekymringer på sosiale medier. Ikke bare virker han temmelig rensket, intellektuelt sett, men han er også impulsiv. Det kan være en farlig kombinasjon, når man sitter på toppen av USAs maktapparat. Tredje verdenskrig synes plutselig uendelig mye nærmere.
Villreinen står oppført på global rødliste som sårbar, og Norge har et spesielt forvaltningsansvar for arten. Men villreinen er truet fra mange hold. Turistløyper, bygging av hytter og økning av menneskelig trafikk på Hardangervidda får skylden for at villreinen blir presset sammen på et lite område. Det gir økt smitte av parasitter som hudbrems, svelgbrems og hjernemark. I fjor døde nærmere 1000 kalver av fotråte, som også begrunnes i at dyrene står for tett.
Landbruksminister Olaug Bollestad roser dyrevelferden og mener at den er godt ivaretatt gjennom lovverket og Mattilsynet. Samtidig har hun sørget for å vingestekke Mattilsynet og dermed svekke dyrevelferden. Mattilsynet er ikke næringsnøytrale, men er presset mellom hensynet til næringsinteressene og dyrene.
For nye lesere. 1.Kor 15, 37 – 38: «Og når du sår, da sår du ikke den skikkelsen som skal bli, men et nakent korn – om det er hvete eller et annet kornslag. Men Gud gir det en skikkelse slik Han vil, og til hvert frø en egen skikkelse.» Tenk at Gud har sådd et frø inn i alle menneskers hjerter.
Beretninger fra virkeligheten. Første gang jeg var i Hellas så var jeg i Moria, det var i februar 2016. Det nytter ikke å forberede seg på hva som venter deg første gang man er i en camp. Det var da 4000 mennesker der, noen kom rett fra stranden og helvetes-turen over. Jeg sto med Oxfam (ideell humanitær organisasjon) og delte ut div. ting de kunne få med på ferden videre.

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...