Valg 2018

Jeg ble overrasket over at Krf ikke valgte borgerlig side, men mine erfaringer tilsier at når en setter seg ned og tar seg tid til å reflektere grundig, så havner en lett på venstre siden i det politiske landskapet. Når en gjør en handling så reflekterer en ikke på samme måte som når man studerer eller fordyper seg i...

Gnist

Jeg har alltid mislikt uttrykket «bærekraftig utvikling». Av erfaring vet jeg at uttrykket lover mer enn det kan holde, og at det er et av de mest misbrukte begreper i dag. Ikke fordi at jeg er i mot en bærekraftig utvikling, heller tvert i mot. Men dette «honnør-begrepet» har blitt satt inn i alle mulige kontekster, og misbrukes både...

De beste debattene

For nye lesere. Vår tid preges av en konkretiseringstvang. Vi skal prate kort og konsist, forankre oss i harde fakta, koblet til konkrete handlinger. En fattig virkelighetsforståelse har vunnet fram. Er det på tide å yte motstand? Påstandene springer ut av Jan Maintz Hansens bok Kan du være mer konkret? Om samtalens død i dansk politikk. Jeg skriver for å...

Politikk og samfunn

Det stormer om barnevernet igjen. Ingen kan si at det har vært helt stille siden siste medierunde, men oppslaget i NRK radio og oppfølgerne i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen den 3 oktober startet en ny runde. Saken denne gangen var at 5 barn ble tatt fra foreldrene sine ved akuttvedtak hver dag i fjor, 1800 tilsammen. Når man først opererer med tall...
Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..

Livssyn og dialog

Den 7. september ankom to utsendinger fra patriarken i Konstantinopel, erkebiskop Daniil fra USA og biskop Ilarion fra Canada, Kiev der de skal forberede dannelsen av en ukrainsk ortodoks kirke uavhengig av patriarken i Moskva. Dette har utløst sterke reaksjoner fra den Moskva-lojale ortodokse kirken i Ukraina, hvis overhode, metropolitt Onufrij, har nektet å møte utsendingene. Også den russiske kirken har...
Republisert. En viktig side ved religionsfriheten er frihet fra tvang, skriver Njål Høstmælingen i håndboken `Hva er menneskerettigheter` (2005). En stat som vil følge menneskerettighetene kan ikke tvinge sine borgere til en bestemt religion og må tillate at det blant befolkningen finnes ulike religioner og tro. I menneskerettighetene forklares tro- og religionsfriheten som en følelsesladet frihet...

Hot Spot

Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...

Litteratur

Endestasjonen

Vi snakket aldri om det, aldri. Temaet ble ikke berørt. Det var som vi hadde et usikret våpen i huset, som ville gå av hvis vi rørte det. Det som var skjedd var skjedd, det var ikke noe å snakke om, snakk kunne ikke hviske det ut likevel, ingenting ville bli borte bare fordi vi gjenfortalte det. Min mor la...

Barn og unges psykiske helse

For nye lesere. Her vil jeg kort drøfte samarbeidet mellom BUP og Barnevern som et eksempel. Disse to institusjonene arbeider etter min mening utfra ulike syn på barn og unge, og dette kan forstyrre etableringen av et godt samarbeid, og i verste fall få store negative konsekvenser for barnet eller ungdommen det gjelder.

Siste artikler

Map showing the rates of mass changes from ICESat 2003-2008 over Antarctica. Sums are for all of Antarctica: East Antarctica (EA, 2-17); interior West Antarctica (WA2, 1, 18, 19, and 23); coastal West Antarctica (WA1, 20-21); and the Antarctic Peninsula (24-27). A gigaton (Gt) corresponds to a billion metric tons, or 1.1 billion U.S. tons Credits: Jay Zwally/ Journal of...
Oppdatert 15.10. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg. Gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. Siden åpningen sept `16 har det blitt publisert 389 innlegg/artikler av så mange som 61 skribenter! Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet.
Det stormer om barnevernet igjen. Ingen kan si at det har vært helt stille siden siste medierunde, men oppslaget i NRK radio og oppfølgerne i Dagsnytt 18 og Dagsrevyen den 3 oktober startet en ny runde. Saken denne gangen var at 5 barn ble tatt fra foreldrene sine ved akuttvedtak hver dag i fjor, 1800 tilsammen. Når man først opererer med tall...
Jeg har alltid mislikt uttrykket «bærekraftig utvikling». Av erfaring vet jeg at uttrykket lover mer enn det kan holde, og at det er et av de mest misbrukte begreper i dag. Ikke fordi at jeg er i mot en bærekraftig utvikling, heller tvert i mot. Men dette «honnør-begrepet» har blitt satt inn i alle mulige kontekster, og misbrukes både...
Med jevne mellomrom kommer det rapporter fra Klimapanelet. Også i disse dager får vi dommedagsspådommer tredd ned over oss. Denne gangen er det bare 12 år før alt går nedenom og hjem. Man skulle tro at verken medlemmene av Klimapanelet eller journalister som formidler slikt stoff har hukommelse. Som ei grammofonplate med hakk kommer slike profetier på nytt og...

Grønne drømmer

Den økonomisk ruinerende kampen for "å berge klimaet" slår nye sprekker etter hvert som tiden går. Det at Trump nektet å fortsette med de virkningsløse – og dermed meningsløse – avlatsbetalingene i etterkant av Parisavtalen, ser ut til å bety begynnelsen på slutten av "det grønne skiftet".  Dette går selvsagt sterkt ut over FNs klimapanel som har levd stort på...
Demokratiet er i så henseende en destruktiv konstruksjon. Vi velger de som lover gull og grønne skoger. Vi er inne på en irreversibel prosess. Et demokrati kan ikke løse dette. Demokrati gå ut på flertallet. Vanligvis var det arbeidere. Det er det ikke lenger. Demokrati går ut på at de mange uvitende velger de få udugelige. For at et demokrati...
  https://youtu.be/AauIOanNaWk september kunne CNN opplyse følgende (Lenke til artikkelen I CNN): "William Happer, a Princeton atomic physicist and prominent skeptic questioning whether humans are causing rapid climate change, is joining the National Security Council as senior director for emerging technologies, according to NSC officials. Happer, 79, is an emeritus professor of physics at Princeton who served in the Department of Energy...

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...
Ja, selvfølgelig er de det! Intelligens måles med IQ-tester. Jeg scorer selv meget høyt på disse testene fordi jeg er flink i matematikk og mønstergjenkjenning. Disse testene er utviklet i Vesten basert på vestlig kultur. Hvordan hadde jeg klart meg i skogen sammen med en aborginer i Australia? Jeg hadde tapt så det smalt! Noen tror at IQ er et mål for...