Valg 2019

Kvinners andel av menns lønn blir større, men det går sakte. Differansen i brutto årsinntekt mellom kvinner og menn er stor når man tar med både deltids- og heltidsarbeidende arbeidstakere. Hvordan snur man på flisa? Når man kun tar med heltidsansatte innenfor begge kjønn, er kvinnenes andel av menns lønn markant høyere.

Gnist

Oppdatert 23.5. Lesernes egen avis! Registrer deg på Debatt1 og publiser dine egne innlegg direkte eller send ditt innlegg til oss! D1 er gratis å lese - gratis å skrive på! Politikk, samfunn, livssyn, litteratur. Siden åpningen sept `16, har det blitt publisert 490 innlegg og lengre artikler, som gir snitt på 15 nye innlegg pr. måned, av så mange som 76 skribenter! Velkommen til deg også! Alle kan vi påvirke samfunnet.

De beste debattene

Høyrepopulismens frammarsj er i stor utstrekning et resultat av deres «oss og-dem»-retorikk. Det konstrueres et felles fiendebilde, og spilles på frykten for det fremmede og ukjente. I tillegg ser vi en reduktiv nasjonalistisk politikk som bygger opp under en rendyrking av ett kultur- og verdimessig fellesskap.

Politikk og samfunn

Del 2. Hva er kommunisme? Alle skjønner at jeg har lånt en metafor fra dataindustrien når jeg skriver om de ulike versjonene av kommunismen. Det har jeg naturligvis gjort med en hensikt. Det er viktig å skjønne kontinuitet og brudd på samme tid. Derfor bruker jeg begrepet kommunisme om apostlenes fellesøkonomi, slik den er beskrevet i nytestamentet, enda jeg er alt annet enn religiøs, samtidig som jeg gir all tidlig kommunisme felles versjonsnummer 1.0.

Kommunisme 5.0

Del I. Hva er kommunisme? Kommunisme 5.0 er sunt folkevett satt i system. Bertold Brecht sier om kommunismen: "Den er fornuftig, alle forstår den. Du er ingen utbytter, du kan begripe den. Den er bra for deg, spør etter den." Med fortsatt kapitalisme går verden mot katastrofer som er så alvorlige og så svære at det ikke finnes historiske paralleller.

Livssyn og dialog

"I tjeneste for Gud finnes det bare en retning og det er- ENDA LAVERE!" Øynene våre ser egentlig det som er rundt oss opp-ned, men hjernen snur bildet den riktige vei. Slik er det også i Guds rike.
For nye lesere. Bokanmeldelse. Mariette Lindstein er en svensk forfatter som har en fortid som medlem av Scientologikirken. Hun arbeidet 25 år i organisasjonen, men i 2004 rømte hun. Bøkene hennes om ViaTerra er inspirert av hennes opplevelser i Scientologikirken. Sekten på Tåkøy er første del i en trilogi.

Hot Spot

Paradene på Den røde plass i Moskva 9. mai for å markere seieren over Hitler-Tyskland i Den store fedrelandskrigen 1941–45 har utvilsomt en politisk betydning. De bidrar til å fremme samhold og patriotisme. De styrker trolig Putin og den styrende eliten. Og utenlandske statsoverhoders tilstedeværelse eller boikott av festlighetene markerer hvilke land Russland har et godt eller dårlig forhold...

Litteratur

Spennende ny svensk krimserie. Bokanmeldelse. Christina Erikson er en svensk forfatter som debuterte med boken «Morsavet» i 2014, og året etter kom oppfølgeren. «Kommer alltid tilbake» er første bok i krimserien om Elias Svensson. Christina Erikson er gift med forfatteren av «Omgitt av idioter», Thomas Erikson.

Barn og unges psykiske helse

For nye lesere. Det viktigste målet for hjelpeinstanser som arbeider med barn og unge er å bidra til at de skal få det bedre. De ulike instansene, som BUP og barnevern, har ulike ansvars- og arbeidsområder, og det er naturlig å tenke at et godt samarbeid er en nødvendig forutsetning for et helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til barn og unge.

Siste artikler

År etter år skjer det samme. Så snart måkene starter hekkingen starter klagingen. Folk vil ikke ha måkeskrik i byen, de vil ikke ha måkeskit på biltak og verandaer, de vil ikke ha bekymra måkeforeldre svevende over seg og små nøster tumlende rundt på bakken. De vil ha verden mest mulig for seg selv. Mens hagemaskiner, biler, båter og fly...
Del 2. Hva er kommunisme? Alle skjønner at jeg har lånt en metafor fra dataindustrien når jeg skriver om de ulike versjonene av kommunismen. Det har jeg naturligvis gjort med en hensikt. Det er viktig å skjønne kontinuitet og brudd på samme tid. Derfor bruker jeg begrepet kommunisme om apostlenes fellesøkonomi, slik den er beskrevet i nytestamentet, enda jeg er alt annet enn religiøs, samtidig som jeg gir all tidlig kommunisme felles versjonsnummer 1.0.
"I tjeneste for Gud finnes det bare en retning og det er- ENDA LAVERE!" Øynene våre ser egentlig det som er rundt oss opp-ned, men hjernen snur bildet den riktige vei. Slik er det også i Guds rike.
Hvilket type arbeid passer best for en Prinsesse av Norge? Og er det noe arbeid en prinsesse absolutt ikke bør ha? Det som er sikkert er at det ikke bare er norsk lov som setter grenser for hva en prinsesse kan gjøre, men også normer. Men at Prinsesse Märtha Louise skal kunne tjene sine egne penger, det er nok de aller fleste enige om at hun godt kan gjøre.
Paradene på Den røde plass i Moskva 9. mai for å markere seieren over Hitler-Tyskland i Den store fedrelandskrigen 1941–45 har utvilsomt en politisk betydning. De bidrar til å fremme samhold og patriotisme. De styrker trolig Putin og den styrende eliten. Og utenlandske statsoverhoders tilstedeværelse eller boikott av festlighetene markerer hvilke land Russland har et godt eller dårlig forhold...

Kommunisme 5.0

Del I. Hva er kommunisme? Kommunisme 5.0 er sunt folkevett satt i system. Bertold Brecht sier om kommunismen: "Den er fornuftig, alle forstår den. Du er ingen utbytter, du kan begripe den. Den er bra for deg, spør etter den." Med fortsatt kapitalisme går verden mot katastrofer som er så alvorlige og så svære at det ikke finnes historiske paralleller.
Kvinners andel av menns lønn blir større, men det går sakte. Differansen i brutto årsinntekt mellom kvinner og menn er stor når man tar med både deltids- og heltidsarbeidende arbeidstakere. Hvordan snur man på flisa? Når man kun tar med heltidsansatte innenfor begge kjønn, er kvinnenes andel av menns lønn markant høyere.
Bokanmeldelse. Peter May er en skotsk forfatter som er bosatt i Frankrike. Hans Lewis-trilogi ble først utgitt i Frankrike, der han mottok strålende kritikker. Også her i Norge har han fått gode omtaler for bøkene sine. Jeg er en av de som har likt de tidligere bøkene hans godt.I Coffin Road er vi tilbake på Hebridene, men denne gangen..

Mest kommenterte

Republisert. Enkelte menneske nektar for det vitskapen er klar på: At global oppvarming er menneskeskapt. Kven er så desse «genia» som faktisk kan overprøva talrike forskarars konklusjonar? Nektar dei for dette, så nektar dei òg for vitskapen som ligg bak. Men det veit dei neppe sjølve,..
Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene "Folkeopplysningen", slapp den 3.10.2018 programmet "Klimakrisa". To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016. Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere: Skrivet så slik ut:   "Andreas. Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen...
Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ? Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst. I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre..
For nye lesere. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.
Ill. Kristin B. Bruun
For nye lesere. Jeg er katolikk. Sist gang jeg offentliggjorde det, ble jeg skjelt ut, og min kirke fikk gjennomgå. Man ble informert om hvordan alle katolske prester tok for seg av korgutter, enda jeg ikke verken er prest eller korgutt. Dessuten «hospiterer» jeg i det som var statskirken når jeg går til messe, på grunn av avstand. Jeg er i...