Terningekast 1 til NRKs program KLIMAKRISA med Andreas Wahl

55
10373

Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene «Folkeopplysningen», slapp den 3.10.2018 programmet «Klimakrisa». To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016.

Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere:

Skrivet så slik ut:

 

«Andreas.

Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen for naturvitenskap i media. Jeg tror likevel jeg har en utfordring til deg. Hva med å dukke litt ned i dagens situasjon innenfor klimadebatten? Hva med å sjekke litt mer om hva forskerne er enige om og hva som overdrives av aktivister, politikere og media?

Her er forslag til noen punkter som kan undersøkes nærmere:

– Hva er egentlig sannheten omkring påstanden om at det er 97% konsensus blant klimaforskerne om at CO2 er hoveddrivkraften til økning av den globale temperaturen?

– Hvor god er korrelasjonen mellom predikasjonene til klimamodellene og den virkelig målte temperaturstigningen?

– Sentralt i teorien om CO2s påvirkning er vanndampens positive tilbakekobling. Dette skulle gi opphav til et såkalt hot-spot i atmosfæren. Hva er status angående dette hot-spotet og hvorfor er det plutselig blitt så stille om det?

– Siden utformingen av IPCCs rapporter for beslutningstakere i stor grad utføres av byråkrater og politikere, hvor mye kan man egentlig stole på konklusjonene (da disse ofte avviker fra det som konkluderes med i de vitenskapelige rapportene)?

– Hva kommer det av at mange forskere går ut mot den skremmende delen av CO2-teorien når de går av med pensjon?

– Hvorfor tyr media stadig til intervju av folk i stor grad tjener til livets opphold ved å vedlikeholde CO2-overdrivelsene (miljøaktivister, politikere og media)?

– Siden klimaforskning i stor grad er en syntese av forskjellige grener innenfor naturvitenskapen – hva med å sjekke meningene og observasjonene til geologer, paleontologer, glasiologer, oceanografer, astronomer/solforskere, biologer  m.m.?

– Har vi virkelig en galopperende havstigning?

– Har vi virkelig en akselererende, global temperaturstigning?

– Hva sier historien om tidligere tiders klima sammenlignet med dagens?

– Når begynte isbreene å smelte og hva er tilstanden i dag?

– Historiske temperaturdata utsettes i dag for noe som kalles homogenisering. Dette er en form for korrigering av eventuelle målefeil som har forekommet. Hvorfor korrigeres tidligere tiders målte temperaturer stort sett ned, slik at det ser ut som temperaturstigningen stadig blir større enn den som rådata viser til?

– Hvilken innvirkning fikk det på temperaturdata at antall målestasjoner som ble benyttet plutselig ble fjernet fra bruk i statistikkene? Dette minket tallet på aktive målestasjonene drastisk omkring 1980-tallet, der mange av de rurale stasjonene rett og slett ble kuttet ut, og de varmeste stasjonen ble igjen.

– Påstandene om økende antall tilfeller av ekstremvær, hvor godt stemmer det med statistiske data?

– Ivar Giæver fikk i 1973 nobelprisen i fysikk. Han går sterkt ut mot skremselsdelen av CO2-teorien. Hvorfor intervjuer ikke NRK ham når han er hjemme på sine årlige norgesbesøk?

– Hvorfor er media så uvillige til å sjekke status på teorien og målingene til Henrik Svensmark/CERN (v. CLOUD-eksperimentet)

– Innenlandsisen i Antarktis og Grønland, minker den faretruende?

– Hvordan står det til med havisen i verde

Dette var noen punkter som folk flest sannsynligvis ikke vet særlig mye om. Derfor skulle jeg ønske at du kunne lage et TV-program uten å blande inn aktivister og folk som lever av å opprettholde en viss grad av skremsler (= CICERO, politikere + noen få andre personer jeg ikke skal navngi, men som NRK har benyttet til overmål).

Tar du utfordringen?

Med hilsen    ….  » 

 

 

 

 

Da jeg ikke syntes programmet den 3.10 tok opp noen av disse sentrale problemstillingene på en redelig måte, har jeg i disse dager sendt ham en ny epost med denne ordlyden:

«Andreas.  

For 2 år siden sendte jeg deg en epost der jeg ba deg se på alle overdrivelsene som aktivister m.flere har bedrevet i forhold til temaet klimaendringer. Du siterte til og med fra den eposten i starten av programmet om klimaendringer som nylig vart sendt på NRK. Som vedlegg til eposten gav jeg deg en liste over punkter som kunne være verd å undersøke.

Jeg er skuffet over den måten dere gjennomførte programmet. Se forøvrig vedlegg!

 

I vedlegget beskrev jeg litt nøyere noen av ankepunktene jeg har:

 

«Andreas.

For 2 år siden sendte jeg deg en epost der jeg ba deg se på alle overdrivelsene som aktivister m.flere har bedrevet i forhold til temaet klimaendringer. Du siterte til og med fra den eposten i starten av programmet om klimaendringer som nylig vart sendt på NRK. Som vedlegg til denne eposten gav jeg deg en liste over punkter som kunne være verd å undersøke.

Men hva gjorde du og TeddyTV? I stedet for å se på overdrivelsene begynte dere å overdrive selv. Hvorfor ville dere ikke se på konkrete alarmistiske utspill som f.eks. da Gahr Støre og Al Gore i 2009 lovet oss inntil 2 meters havstigning før år 2100? Selv om man tror på satellittmålingene til NASA på 3 mm/år (noe som er dobbelt så mye som det som måles i fjæra), vil det i realiteten ikke utgjøre mer enn i underkant av 30 cm. For øyeblikket ser ikke det en gang til å stemme, da havet nesten ikke har steget målbart i det hele tatt de siste par årene. Kilde NASA: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 

Temperaturstigningen i havet viser en tilsvarende variabilitet som i lufta som da gir en termisk utvidelse av vannet. Som for luft  har IPCC-proponentene her ved hjelp av satellittmålinger tatt utgangspunkt i bunnen av en sinus-funksjon og laget en trendlinje mot toppen av denne funksjonen. Da har de lykkes å framskaffe en havstigningsrate på over 3 mm/år. Den lineære havstigningstrenden ser vi her:

Her trenger man ikke mer enn en kalkulator for å finne at vi i snitt har hatt en havstigning på omkring 1,5 til 1,6 mm/år, noe som er helt i tråd med det som Mörner har målt. Ingen ting tyder på at denne havstigningen har akselerert i den senere tid – snarere tvert i mot.

 

97%-påstanden er gjendrevet – den burde du i det minste satt deg inn i. Det er 4 forskjellige undersøkelser som ved hjelp av sviktende metodikk og samfunnsfaglig angrepsvinkel har funnet frem til 97% eller 98% enighet blant klimaforskere. Med den minste vilje til å sette deg inn i detaljene ville du funnet ut at flertallet er enige om at CO2 er en drivhusgass og at det har blitt mere av den i atmosfæren de siste tiårene. Ingen av undersøkelsene har tatt for seg og funnet ut om økningen av CO2-konsentrasjonen gir oss en temperaturøkning som er farlig, målbar eller teoretisk mulig, men ikke målbar.  Her sviktet du og TeddyTV helt, da dere bare tok for gitt at 97%-påstanden holder vann.

 

Den digre temperaturgrafen på en murvegg som du gikk langs er rent oppspinn og har ingen ting med virkeligheten å gjøre. Fremdeles er den mest troverdige fremstillingen av gjennomsnittstemperaturen i verden den som er utført av Loehle:

Loehle, C. 2007. A 2000-year global temperature reconstruction based on non-tree ring proxies. Energy and Environment, 18, 1049-1058.

Loehle, C. and J.H. McCulloch. 2008. Correction to: A 2000-year global temperature reconstruction based on non-tree ring proxies. Energy and Environment, 19, 93-100

Påstandene om isfritt hav i Arktis gjentas stadig vekk. Ett eksempel har vi fra 2007/2008 da henholdsvis BBC og Adresseavisa bombastisk slo fast at sommerisen i Arktis ville forsvinne helt innen år 2013 – eller i alle fall helt sikkert innen år 2015. Som sannhetsvitner var det 300 forskere fra 15 land som hadde brukt opp et budsjett på 280 millioner kroner for å finne ut av dette. Jeg tør minne om at det faktisk har vært lite is der tidligere. Ved å lete i gamle avisarkiv, både norske og utenlandske, ville dere kunnet hente frem oppslag som dette («Nordlands Avis», 17. november 1936):

 

 

En sentral aktivist er James Hansen (tidligere leder ved en avdeling av NASA), som i 1988, i et intervju med Washington Post, kom med denne påstanden om hva som ville skje med havnivået i løpet av 20 års tid (altså innen år 2008):

«– West Side Highway (som går langs Hudson River) vil stå under vann. På grunn av sterk vind vil det være tape over vinduene på den andre siden av gaten. De samme fugleartene kommer ikke til å være her.«

29 år etterpå er gatene i New York like tørre, det er ikke tape over vinduene og fuglene er fortsatt der.

 

Media liker å eksellere i «Fake News» når det gjelder klima. Ikke minst Aftenposten, Dagbladet og NRK har stadig levert skrekkmeldinger om at Marshalløyene, Kiribati og Maldivene synker i havet. I praksis gjelder påstandene de fleste sandøyer som befinner seg på toppen av et korallrev. Lokale politikere på disse øyene støtter som regel opp om denne aktivistpropagandaen. Dette har ikke minst sitt utspring i at de vil ha sin del av klimafondet som skal være av størrelsesorden 100 milliarder US-dollar årlig fra 2020.

Verdensbanken fikk i 1999 satt i gang en undersøkelse for å finne ut hva havstigningen gjorde med koralløyene. Det endte med at geomorfologene Paul Kench og Peter Cowell gjennomførte en studie av dynamikken til atollene studie av dynamikken til atollene.

Resultatet var at havnivåstigning fører til økt korallvekst og bølgene løfter sanden (som blir dannet når koraller knuses) innover land og øker høyden på landet. Studien ble senere verifisert og publisert i Geophysical Research Letters i februar 2014.

Selvsagt bør folk ikke sette opp konstruksjoner på en hvilken som helst strand på Kiribati eller Maldivene på grunn av erosjon fra vann og vind. Ny sand kommer til hele tiden, men kanskje ikke på samme sted bestandig. Øyene er lavtliggende, så faren for oversvømmelse grunnet tsunami vil fortsatt være der – som den alltid har vært.

Dokumentasjon av dette:

Geophysical Research Letters: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL059000/full

National Geographic skriver også om dette:

http://news.nationalgeographic.com/2015/02/150213-tuvalu-sopoaga-kench-kiribati-maldives-cyclone-marshall-islands/

Link til artikkelarkivet i Australia: http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/102074798

Sannheten om Tuvalu:
http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1

The Maldives sea level project:

https://gsa.confex.com/gsa/inqu/finalprogram/abstract_54480.htm

https://gsa.confex.com/gsa/inqu/finalprogram/abstract_54486.htm

 

For de som tror at Maldivene er borte i dag burde det holde med å ta en titt på bildet fra webkameraet her.

 

—————————- ——————————- ——————————

Jeg oppga mange andre punkter som dere burde kunne sett på for å vise at det meste som politikere og aktivister hevder om klima, er sterkt overdrevet. Det dere gjorde var å gå god for overdrivelsene samtidig som dere prøvde å latterliggjøre de som har pekt på at mye av klimaalarmismen ligner mer på en religion (dette var et tilnærmet sitat fra Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk).

Det dere presenterte var ikke naturvitenskap, men mistenkeliggjøring av kritikerne, rykter og konspirasjonsteorier. På toppen av det hele brukte dere par «klimaforskere» som faktisk lever av å opprettholde alarmismen, som sannhetsvitner.

Her har dere et stort forbedringspotensiale!. Om dere, mot formodning, skulle skjemmes av det dere fikk til, kan det være verd å studere noen TV-program der det var gjort litt mer forarbeid enn det dere gjorde.

Dansk TV2 – film fra 2008 – «The Cloud Mystery»

Finsk TV (YLE) – film fra 2009 (også tekstet på norsk)  – «Climate Catastrophe Canceled»

Finsk TV (YLE) – film fra 2009 – «Climategate»

Til og med i «Yes Prime Minister» har forarbeidet vært bedre enn det dere fikk til. Denne er i 2 deler, «Gold Television – 2013):

https://vimeo.com/124391891

https://vimeo.com/124392955

 

 

Med hilsen  ………………….  «

 

 

 

 

 

 

Her er en link til programmet jeg kritiserer: Klimakrisa

 

 

Fra redaksjonen: Profilert Hot spot, Politikk og samfunn

 

 

Facebook kommentarer

55 KOMMENTARER

 1. Fantastisk god kritikk/slakt av programmet.
  Det mest skammelige med programmet var misbruk av hjernevaskede barn som et slags sannhetsvitne.

 2. Jakobsen,

  Hvor er sammenhengen i historien her? Du snakker om overdrivelser til Wahl. Helt spesifikt, hva?? Du må ha dekning i forskning (ikke blogger, løse påstander og historiske feil) når du argumenterer for dette. Det er en av de viktigste grunnene til at skeptikere ikke slipper til – måten dere omgås fakta og funn med. Vi trenger ikke det. Det er jo irrelevant at enkeltprediksjoner ikke har truffet helt opp gjennom historien. Som sagt før – da må du ta med ALLE prediksjonene. Så må konsentrere oss om hva vi har å forholde oss til nå, i 2018.

  Så til måten du forholder deg til data på selv:
  Klipper du ut havnivåstigningen fra Nasa kun fra slutten av 2014 ved en feiltakelse, eller ville du bare vise en naiv leser den delen av grafen? Blir jo litt tåpelig når det står 3.2 mm stigning i utklippet ditt!
  Videre er Moerners 23 tidevannsserier ikke representative for endringen globalt.

  Ærlig talt forstår jeg ikke hvor du vil hen med Loehle-figuren: Den stopper i ca. 1930??! Etter det har vi hatt mellom 0,5-1 grad global oppvarming, dokumentert i ALLE globale datasett. Hvis dette angivelig er den «mest troverdige» figuren, underbygger altså akkurat denne figuren med god komfort at det ER varmere nå enn i middelalderen, samt at oppvarmingen går mye fortere i dag. Eller ville du vise noe annet her?

  Når Klimarealistene gang på gang motsier sine egne påstander når de forsøker å gi noen referanser mistenkeliggjør de seg selv. Men det er effektivt, desverre, fordi mange som håper på en behagelig verden tar skriveriene for god fisk. Uten å gå til kildene.

 3. Jakobsen,

  Tusen takk for en meget saklig, veldokumentert og -strukturert kritikk.
  Som deg er jeg særdeles skuffet over nivået i denne episoden, noe som dessverre gjør det nødvendig å innta en langt mer skeptisk holdning til hele serien.
  Men fremfor alt vil jeg få uttrykke min respekt for at du klarer å opprettholde en (såpass) sivilisert og respektfull tone i omgang med aktører av dette kaliberet.

 4. Alf Lackner.

  Jeg har svart deg på det meste av de irrelevante påstandene dine annet steds. Når det gjelder temperaturen som angivelig har steget så mye i den senere tid, så er dette BS!

  Forholder vi oss til satellittmålingene – de som ikke er manipulert – har vi for øyeblikket samme globale temperatur som i 1988. Dersom du synes det er en skremmende økning må du bare gjøre det. Klimahypokondri kan jeg dessverre ikke helberede, dertil er jeg ikke faglig kvalifisert til å hjelpe.

  Her er temperaturgrafen fra University of Alabama, Huntsville: http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1988/to:2019

  • Jakobsen,
   Irrelevante påstander!? Funnene og konklusjonene jeg referere til er jo DET som er DOKUMENTERT i forskning. Ikke påstandene dine, som f.eks. at det skal ha vært varmere før. Det blir jo ekstra rart nå du drar fra grafer som IKKE underbygger at det har vært varmere før – men det motsatte!

   Trenden siden 1988 som du viser er 0,11 grader C pr. dekade. Dvs. 1/3 grad økning bare siden da, og du viser jo selv at dette alene viser AKSELERERT temperaturøkning sammenliknet med det konservative anslaget mitt på 0,5 grader siden 1930/1940 som jeg refererte til først!? Spencer selv bekrefter 0,13 grader C pr. dekade som ENESTE dokumenterte trend, altså MER!

   Å si at vi i dag har samme temperatur som i 1988, er en bizarr sammenlikning, hvor du plutselig må sammelikne to enkeltmålinger i en lang serie, og hvor du av en merkelig grunn ser bort fra enhver naturlig variasjon. Grafen du viser til viser klar stigning, og er vi enige om at langsiktige trender som gjelder? Siste 10, 20, 30 og 40 år har satelittdatene vist minst 0,11 grad C pr. dekade økning (siste 10 år vesentlig mer).

   På siden du viser til finner vi alle globale, gjeldende datasett som har data tilbake til 1930. ALLE disse, bekrefter økningen jeg refererte til siden 1930/1940.

   Når du freidig sier at dataene er BS, har du vel noen andre anerkjenter data og anerkjent publikasjon som viser at jeg (og nesten alle forskere som driver med dette) overdriver/juger når jeg sier minst 0,5-1 grad økning siden 1940?

   • Det er interessant å oppleve at du forlanger å bestemme premissene for hva du skal godta som tillatte argumenter her. Jeg vil tro at de fleste normale folk som holder ut å lese kommentarene dine gjennomskuer måten du argumenterer på.

    «Jeg kan ikke godta argumenter om jeg ikke får bestemme selv hvilke argumenter som kan benyttes!».

    Er temperaturen i dag det samme som i 1988? Kutt ut tullpratet!

    Fagfellevurderte temperaturmålinger – nåvel – de jeg kjenner har erfaring med å lese av temperaturer selv uten å måtte skrive en fagfellevurdert rapport om det. Når man i tillegg ser hvordan GISS har torturert temperaturserier til å tilstå global oppvarming, vil de fleste som gidder å undersøke dette med selvsyn se at det du påstår er BS. Omkring 1930-tallet ble det satt en mengde varmerekorder, det er ikke mulig å vri seg unna det.

    Jeg anbefaler fremdeles gamle avisartikler fra 1920- og 1930-tallet, da dette er langt mer forståelig enn dine høytflyvende krav til akademisk dilldall.

    • Vi trenger ikke GISS for å se at temperaturen stiger. Spencer og Christie rapporterer det selv, her:
     http://www.drroyspencer.com/2018/10/uah-global-temperature-update-for-september-2018-0-14-deg-c/

     Økningen de bekrefter er 0,13 grader C pr dekade, og de sier aldeles ikke noe om at man må begynne i det lokalt ekstremt varme året 1998 eller sammenlikne oktober 2018 med oktober 1988 for å si noe om temperaturen synker eller stiger.

     Du spør meg om temperaturen i 1988 er det samme som i dag (jeg antar du mener UAH-dataene). Da sammenlikner vi:

     Januar tom. september 1988 gir 0,097 grader C over middelverdien for hele serien.
     Januar tom. september 2018 gir 0,218 grader C over middelverdien for hele serien.

     Så nei, de er ikke like. 2018 er så langt varmere. Når det er sagt er det ikke noe jeg har lært i statistikk eller fysikktimen at to enkeltår eller måneder skal sammenliknes i en trend. Men hvis man har bestemt seg for at global oppvarming SKAL ha stoppet, kan man jo lese dataene slik for å underbygge sitt syn.

   • Du må jo være helt historieløs! Vikinger bodde på Grønnland i ca 400 år. Det er påvist at de nok dyrket korn(danske vitenskapsfolk) og at ca 2000 personer har bodd der over tid.
    Så, at det må ha vært mye varmere på den tiden er åpenbart. Likeså var middelalderen meget varmere. Eller hva tror du om temperaturen på Hardangervidda da skogen vokste der?
    Ha en ettertenksom dag!

    • Hei!
     Til info: På Debatt1 må alle oppgi for- og etternavn når de skriver innlegg eller kommenterer. Fint om du får med begge deler neste gang.

    • Hei Oddvar,

     Jeg er ikke HELT historieløs.
     Foreslår at du begynner med å lese dette (dansk artikkel) for å få oversikt over hvor varm middelalderen egentlig var i forhold til i dag:
     https://forskning.no/klima/2013/04/1400-ars-klimahistorie-kartlagt

     Og så sjekker du forhåpentligvis kilder til neste gang før du utbasunerer udokumenterte påstander (ja, 2000 personer har sikkert bodd «der over tid»): Det er ikke «åpenbart» at det var varmere på den tiden, når verken du (andre) skeptikere klarer å komme med skikkelig dokumentasjon på akkurat det. Og da holder det ikke å plukke ut enkeltstudier, når totalen viser noe annet.

     Det bor for øvrig over 50.000 mennesker på Grønnland i dag, uavhengig av hvor mye korn som finnes der.

 5. Lackner:

  «Så til måten du forholder deg til data på selv:
  Klipper du ut havnivåstigningen fra Nasa kun fra slutten av 2014 ved en feiltakelse, eller ville du bare vise en naiv leser den delen av grafen? Blir jo litt tåpelig når det står 3.2 mm stigning i utklippet ditt!»

  Leser du ikke hva han skriver?

  «Selv om man tror på satellittmålingene til NASA på 3 mm/år (noe som er dobbelt så mye som det som måles i fjæra), vil det i realiteten ikke utgjøre mer enn i underkant av 30 cm. For øyeblikket ser ikke det en gang til å stemme, da havet nesten ikke har steget målbart i det hele tatt de siste par årene.»

  Han skriver jo at NASA måler 3 mm/år, videre skriver han at det ikke har vært merkbar økning de siste par årene. Det er jo nettopp derfor han har med siste del av målingen. Det virker som du må protestere på alt som ikke applauderer IPCC-leiren.

  • Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt IPCC mener.

   Men når åpenbare funn og fakta benektes, mener jeg det er OK å si fra. Da tenker jeg f.eks. på:

   «Opphør av global oppvarming» Der tull, for alle data og all forsknign, også den KR refererer til sier det motsatte! Selv Bergsmark, og de tre som stilte i programmet til Wahl på NRK er jo enige i at det er en temperaturøkning!

 6. Lackner. Skjønner ikke dine anførsler om enkeltprediksjoner og havnivå. Det er jo drøssevis av dem og de er gale – har ikke inntruffet. De bygger på satellittkonklusjoene til IPCC. Når de ikke inntrer er det vel greit å påpeke at noe svikter. IPCCs prognoser er helt ut av kurs i forhold til observasjoner på overflaten. Mørner er jo en av verdens ledende feltgeologer innen havnivå og har over 500 fagfellevurderte publikajoner, president i INQUA om havnivå mm. Så du kan ikke avfeie ham uten substans.
  Havnivået er studert av mange solide forskere inklusive Jevrejeva et al. ved National Oceanographic Institute, UK. Studiene viste en midlere stigning på 1.7 mm/år i 2007 (fra 1850) og 1.9 mm/år i 2014 (fra 1810, mer fullstendig, særlig i nordlige områder der økningen er størst. Om middelverdien slynger seg regulære sykluser (ca 60år) med akselerasjon og retardasjon. Intet unikt. Om man er inne i en økning/minking grunnet solflekker, havstrømmer e.l er ikke poenget å informere om med mindre man er alarmist. Slike uttalelser må settes inn i et rimelig tidsperspektiv. Da kan man ikke oppheve satellittmålinger som er avhengig av kalibrering på jordstasjoner, til det eneste saliggjørende. Særlig ikke siden satellittene måler bare marginale endringer, men kalibreringen gir økning. Derfor leter man etter en eksakt kalibrering.
  Temperaturen siste 2000 år er grei nok fra Jacobsen. Intet unikt der heller. Se referanser i CO2science. Arktis var like varm i 1930-årene som i 2007 iht IPCC-kurve. Grønland likeså som en viktig del og med en dobbelt så rask oppvarming i 1930-årene som nå (Chylek 2006,2007, 2010). Og husk at under solens Grand Maximum 1923-2003 ble også andre planeter og måner i vårt solsystem varmet opp. Ingen CO2 som fellesfaktor.
  Jeg skjønnerheller ikke din klage over motsigelser blant IPCC-kritikere eller manglende referanse. Vær konkret.

  • Ellestad,
   Ja, figuren ang. siste 2000 år er absolutt «grei nok». Den viser tre ting basert på data som foreligger:

   a. Det var en varmeperiode i middelalderen
   b. Det er varmere i dag, i følge ALLE offisielle bakkemålte dataset, og støttet av satelittdata (som vi har bare fra siste ca. 40 år)
   c. Temperaturen stiger MANGE ganger fortere siste dekader fram til i dag, sammeliknet med økningen og nedgangen bå begge «sider av middelalderen.

   Det er jo ikke rart at Klimarealistene ikke blir tatt seriøst når de driver på slik. Viser en graf – men skriver noe ikke grafen viser eller noe som ikke er relevant i forhold til det som vises.

 7. Meget bra skrevet av Jakobsen med full dokmentasjon for de synspunkter han fremmfører – i motsetning til Lackner som ikke dokumenterer noe. Dette er noe av klimarealistenes eksistensgrunnlag det å kunne dokumentere de vitenskapelige data de presenterer. I en kronikk i Adresseavisen sist lødag skriver Krokseter (tidligere sportsredaktør) at han tror mer på forskerne enn Trump når han taler klimaalarmistenes sak, totalt uten dokumentasjon eller henvisninger. Viser litt av pressens seriøsitet. Særlig den varme sommeren har gitt grobunn for å skylde på klimaendringene (som eksisterer). Hørte ingenting når kuldegradene kom allerede i september.

  • Elvebakk,

   Du finner riktignok én referanse i min kommentar av 14. oktober 2018 kl. 15:41, ellers stemmer det at det ikke er flere i denne tråden. Det kommer av at Jakobsen og jeg har diskutert dette flere ganger tidligere, og da har jeg allerede dokumentert grundig hva som er relevant av globale data samt prediksjoner.

   Du finner oversikt over alle global bakkemålte og satelittmålte serier her:
   http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html
   Som du ser har vi en økning på minst 0,13 grader C pr. dekade for ALLE datasett de siste 10, 20, 30, 40, 50 og 100 år. Dette er en økning som er over DOBBELT så stor som IPCC rapporterte for forrige århundre, og naturligvis dokumentert overalt i ledende journaler. Ved å sammenlikne med Loelhe-figuren ser du også at oppvarmingen i dag skjer mye fortere.

   Oppdatert samsvar mellom målte data og klimamodeller (CMIP5) illustreres fint, her:
   https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/
   Du ser at målingene nå ligge i overkant av hva som sist var ansett som «most likely». Videre smelter isen i Arktis raskere enn tidligere antatt forventnings-case (ref. IPCC AR5, og https://nsidc.org/arcticseaicenews/). Tross marginal endring i Antarktis er trenden definitivt negativ globalt.

   Jeg er enig i at det er MANGE usikkerheter i klimasaken, og disse ER det interessant å diskutere. Men når åpenbare funn og fakta benektes, er det like absurd som å påstå feks. at det ikke er bevist at røyking er farlig. Da må det være lov å minne om hvor forskningen faktisk er (og ikke hva vi håper på).

 8. Som i mange sammenhenger der alarmister skal forsvare seg, plukker de detaljer som ikke har noe med argumentasjonen å gjøre. Det samme gjelder det Alf Lackner bedriver her.

  Jeg ba Wahl om å ta opp overdrivelsene – han (og TV-teamet) gjorde noe helt annet. De startet å overdrive selv. Jeg vil i denne sammenheng referere en av deltakerne fra Klimarealistene, Morten Jødal om hva Wahl bedrev:

  «Det er vitenskapsforfalskning. Og det er historieforfalskning. Påstanden strir mot våre kunnskaper om Det postglasiale temperaturoptimum, Den romerske varmeperioden, Middelalderens varmeperiode, og Den lille istid. Og andre varme og kalde perioder etter den siste istid. Temperaturen har ikke vært konstant. Det har vært kaldt, det har vært varmt, det har vært tørt og det har vært vått. Vi vet fryktelig mye om disse variasjonene. De har fått kulturer til å blomstre, eller gå under. Men noen har ikke fått det med seg. Flere av dem jobber i Cicero, NRK og Teddy-TV.

  Spør en hvilken som helst geolog her i landet. De vil bekrefte min påstand.»

 9. Jakobsen,
  Mulig du ikke har lest mine kommentarer: Du gjentar flere steder i teksten generelt om overdrivelser. Hva, helt spesifikt, er det Folkeopplysningen og Wahl overdriver?

  Det er DU som plukker detaljene her. Jeg har vist deg hvordan disse henger sammen, og jeg har og spurt deg om du har noen andre temperatur-kilder som er mer representative (du stoler åpenbart ikke på bakkemålte, offisielle data). Men det svarer du ikke på.

  Wahl tilbakeviste fem sentrale påstander Klimarealistene fronter, og de var selv inneforstått med at disse fem påstandene skulle være sentrale i programmet. Påstandene ble ble enkelt tilbakevist bla. ved å kontakte kilder de SELV oppgir. Det imponerer ingen som er opptatt av forskning.

  • Det du kaller juks, det som er forbedring av forskningsmetoder. Vitenskapelig dette, Jakobsen…
   Det ikke dokumentert noe juks med data i forskning, når det gjelder verken GISS, HadCRUT4, eller andre globale data. Da er det du skriver ikke mer enn beskyldninger på altså fraværende grunnlag.
   Men for å prøve å være litt mer konstruktive: Hvor er så de globale dataene som IKKE er juks?! De du VIL forholde deg til? Når du ikke finner noen «alternative» globale data, er det de vi har vi både skal og må forholde oss til. Det totalt irrelevant at noen skeptikere påstår at data før krigen har blitt justert, når data siden sekstitallet faktisk viser MER oppvarming, og satellittdataene viser det samme.
   Slik du plukker ut historier og enkeltobservasjoner (f.eks. data fra Island) og kommer med beskyldninger om juks og inkompetens av nær sagt alle ledende forskere som har jobbet med dette, viser du at du ikke lenger bare er skeptiker, men en som lukker øynene og nekter å forholde seg til fakta. Det er ingen verdensomspennende konspirasjon som perfekt koordinerer noen juksing med data, uavhengig av institusjoner, målestasjoner og universiteter kloden over. For det må faktisk til om det skal være snakk om feilaktige justeringer som gir utslag globalt.
   Hvis du hadde sjekket vitenskapen bak justering av data mer nøye hadde du lært at rådataene globalt faktisk viser MINDRE oppvarming!
   https://www.carbonbrief.org/explainer-how-data-adjustments-affect-global-temperature-records

 10. Hei debattanter!
  Jeg vil nødig blande meg, men jeg ser at det er påstander om både juks og konspirasjonsteorier i kommentarfeltet. Derfor vil jeg gjerne sitere fra https://debatt1.no/den-globale-temperaturen-har-ikke-steget-sa-mye-som-mange-tror/, som Jakobsen viser til når han påstår at målinger ikke er til å stole på.
  Det hadde vært fint å få utfyllende informasjon og kilder på det siterte nedenfor. Kommentar fra Jakobsen? Lackner?
  «Del 3 – Forskjeller på gamle og nye målestasjoner.
  Den tyske meteorologen Klaus Hager fra Lechfeld hadde i 2015 praktisert meteorologi i 44 år og forelest ved Universitetet i Augsburg, Tyskland, i 10 år. Han betraktes som ekspert på meteorologisk instrumentering og målinger.

  I et intervju med avisen Augsburger Allgemeine i januar 2015 kom det frem at de nye, elektroniske termometrene (som erstattet de gamle glasstermometrene) viste høyere temperaturer enn man hadde målt tidligere. Innføringen av slike elektroniske termometre i værstasjonene startet i vesten på 1990-tallet. Hager hadde benyttet gamle og nye termometre parallelt noen år og hadde dokumentert at de nye viste i snitt 0,9 grader C høyere temperatur enn de gamle.

  Forklaringen på dette kan være at elektroniske termometre reagerer raskere enn gammeldagse termometre. Det betyr i praksis at om en bil eller fly (mange målestasjoner er plassert på flyplasser) beveger seg i nærheten, registreres dette umiddelbart – noe som ikke ville være tilfelle med de gamle termometrene. Derfor må man følge en metodikk for å etablere et måleresultat ved å ta gjennomsnittstemperaturen over en viss tid, f.eks 10 minutter, når temperaturen skal registreres med det nye utstyret. Dette blir ikke praktisert på samme måte rundt om i verden.

  Den australske klimaforskeren Jennifer Marohasy har vært spesielt kritisk til hvordan Australias meteorologiske institutt har neglisjert retningslinjene for oppsett av slike elektroniske målinger. Det har gitt som utslag både for høye maksimums- og gjennomsnitts-temperaturer. I tillegg har utstyret vært satt opp slik ved noen stasjoner (kanskje mange) at temperaturer under -10 grader C ikke ble registrert.»

  «Det er ingen verdensomspennende konspirasjon som perfekt koordinerer noen juksing med data» skriver Lackner. Hva mener Jakobsen om dette?

  • Det som måtte være av konspirasjon er det som er utført ved GISS-avdelingen til NASA. Det var under superalarmisten James Hansen – som ledet GISS på den tiden – at de automatiske korrigeringene av historiske temperaturdata startet. Siden også NOAA og andre institusjoner benytter de samme datasettene, har dette medført at svært mange – uten å mistenke det – benytter slike manipulerte data.

   Men jeg påpeker også en mengde andre faktorer som virker inn – og som gjør at usikkerheten øker betraktelig. Det skyldes ofte manglende data som diktes opp, data som feilrapporteres som grader Fahrenheit når de er Celcius og omvendt, m.m. Så jeg tror absolutt ikke på noen verdensomspennende konspirasjon, det meste skyldes mangelfulle rutiner, sløvhet og manglende varsling og oppfølging av oppdagede feil. En nylig gjennomgang av rutinene har vist vesentlige uregelmessigheter ved datainnsamlingen: https://resett.no/2018/10/20/skandalos-beregning-av-global-temperatur-som-ikke-eksisterer/

   • Siden 1960 viser ALLE globale, gjeldende og ikke gjeldende, datasett, en økning på mellom 1,3-1,6 grader C/100 år. Dette gjelder både satelittdata (som åpenbart er mer usikre) OG bakkemålte data. Det betyr aksellerert oppvarming sammenliknet med alle data siste 100 år. HadCRUT4-serien som du hittill ikke har omtalt som feilaktige, viser STØRRE utvikling intil 1945, som er perioden du omtaler hvor du påstår «manipulasjon» av data.

    Jakobsen er åpenbart svak for vandrehistorier på nettet, inkludert blogger og avisartikler, delvis forfattet av skeptikere. Det som gjelder er imidlertid publisert forskning i anerkjente journaler og fora. Da spør jeg: Hvor er dokumentasjon på manipulasjon og juks?? Du blander det med justering pga. ny viten!

    Og jeg prøver igjen: Hvilke globale data mener DU vi skal forholde oss til?

 11. Takk for mer informasjon, Steinar Jakobsen. Jeg tittet på innlegget i Resett. Jeg kan se det er referert til en enkelt studie, men ingen linker til internett. Jeg tenkte mest på dette med måling av temperatur. Hvis det er så at måleinstrumentet har betydning for temperaturen vist så må det vel være mange kilder på det?

  • Når det gjelder disse nymotens, elektroniske instrumentene som erstatter de gamle analoge termometrene, er dette av relativt ny dato (De siste 20 – 30 år), der det har foregått en gradvis utskifting. Skrivebordsforskerne er lite ute i felten og har i tillegg mangelfull teknisk kunnskap. De som kjenner best til slikt utstyr er tekniker som installerer og setter opp dette, samt noen meteorologer som faktisk har jobbet ute i felten.

   I praksis skulle gammelt og nytt utstyr parallellkjøres noen år for å kunne sammenligne, men dette virker som man ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til i mange tilfeller.

   De som bestemmer regelverket for oppsett og bruk av instrumenteringen har imidlertid vært usedvanlig trege med å få gjennomført felles, internasjonale regler for utstyret. Dette betyr i praksis at Norge samler opp max-, min- og gjennomsnittstemperatur på et annet vis enn eksempelvis USA.

   Fotfolket har i de senere årene prøvd å få orden på dette – men ting tar tid før det siver inn. Det virker som Australia er blant de minst bra tilfellene.

  • På de norske meteorologiske værstasjonene benyttes en såkalt PT100-sensor, beskrevet her: https://www.tu.no/artikler/temperaturmaling-slik-virker-pt100-elementet/218877

   Stasjonene er satt opp slik at det tas 12 målinger i minuttet (altså hver 5 sek) som midles over 1 minutt.

   I USA mener de ett minutt er for kort tid, da det vil reagere på et kjøretøy som kommer forbi (ved en vei/parkeringsplass) eller et fly (Avinor har ansvar for drift av flere slike stasjoner). USA benytter 5 minutter der de tar 60 målinger i minuttet.

   I Australia tar de målinger hvert sekund, men unnlater å midle. Det er åpenbart at dette bærer galt av sted.

   Kravet fra Verdens Meteorologiske Organisasjon er minimum 12 målinger i minuttet i ventilert hytte montert 2 meter over gress. Helst så representativt for området som mulig.

   • Takk for flere forklaringer. Du skrev over: » Det var under superalarmisten James Hansen – som ledet GISS på den tiden – at de automatiske korrigeringene av historiske temperaturdata startet.». Er det dette du mener har blitt oversett av alle (som Lackner sier – «Siden 1960 viser ALLE globale, gjeldende og ikke gjeldende, datasett, en økning på mellom 1,3-1,6 grader C/100 år. Dette gjelder både satelittdata (som åpenbart er mer usikre) OG bakkemålte data.»)? Mener du at tidligere temperaturdataer har blitt justert opp og blitt høyere enn de egentlig skulle vært og skal være?

    • Historiske, tidligere data er blitt justert ned stadig vekk. Dette er dokumentert av flere forskere, f.eks. professor Ole Humlum her i Norge.
     Satellittdata så stort sett ut til å være OK en lang stund (merk at disse kommer først fra slutten av 1970-tallet) – men det var en del feil som måtte korrigeres for de første årene (utstyrsfeil, avdrift slik at man ikke kunne måle temperatur på samme sted til samme tid ved satellittpasseringene). De samsvarte også med data fra meteorologiske ballonger. Siden satellittdata samples over «hele» kloden (litt tynt ved polene), mens bakkedata er mer tilfeldig spredt, er det nok satellittdataene som er mest å stole på.

     Men så økte presset fra IPCC-leiren. Forskerne i Alabama, som står bak AUH-målingene forutså riktig at det andre teamet som publiserer satellittmålingene, RSS, ville komme til å justere sine resultater opp for å stemme med klimamodellenes spådommer. Dette skjedde etter en stund. RSS-teamet har også overoppsyn med de ballongmålte temperaturene, og etter det jeg skjønner, ble også disse temperaturene justert opp for å tilfredsstille kravet til overensstemmelse med klimamodellene. Data fra havet har bedret seg siden begynnelsen av 2000-tallet da man begynte å sette ut automatiske bøyer som dukket ned inntil 2000 meter i verdenshavene for å måle diverse parametre. Disse viser i praksis så liten temperaturstigning at alarmistene sluttet å gjengi temperaturer i grader og gikk over til å presentere energiøkning i MegaJoule. Vi snakker her om temperaturøkning i størrelsesorden 0,1 til 0,2 grader i løpet av 18 år, noe som vel stort sett er lik eller mindre enn usikkerheten i målingen

     Når sant skal sies, er ikke dette store justeringer, så når man betrakter usikkerheter på grunn av mulige målefeil, har vi fremdeles et tilfelle av det IPCC kaller «hiatus» – stillstand i temperaturstigningen som har vart i 20 år eller mer. Samtidig har CO2-konsentrasjonen i atmosfæren økt jevnt, mens menneskelige utslipp av CO2 har flatet ut. Det sier ganske tydelig at det ikke er oss som har hovedæren for økningen av CO2 i atmosfæren. Det sier samtidig at CO2 ikke kan være hoveddriveren for temperaturøkningene som har vært, siden temperaturen ikke øker signifikant, mens CO2-konsentrasjonen gjør det.

     • Jakobsen viser gjennom det han skriver at han hittil verken forholder seg til fakta, forskning anno 2018 eller objektiv dataanalyse på noe vis. Han tror ikke på noen globale data (ref. kommentaren av 23. oktober 2018, kl. 16.22), for ingen av de ledende forskerne som driver med dette aner hva de driver med. Skal vi tro Jakobsen må vi heller forholde oss til data fra «Skandinavia», som er mye mer «pålitelige». Vi skal altså se på et areal som er under to promille av jordas overflate for å si noe om GLOBAL oppvarming. Representativt og vitenskapelig dette, Jakobsen?! Men sjekker vi her også er problemet med disse dataene forøvrig at de viser FOR MYE oppvarming sammenliknet med de globale dataene du ikke vil forholde deg til!
      Ca. 1,5 grader C oppvarming siden 1960 (eller 1930) både i Norge og Sverige. Kanskje du har en tilsvarende nedgang i Danmark, da som kompenserer for denne tydelige oppvarmingen.

      Forøvrig kan dette sjekkes f.eks. på YR.no. Men vent; kan vi tro dem da, når det samarbeider så tett med «propaganda-institusjonen» NRK og Wahl? Påstander som gir mening, dette?? (For ordens skyld: de er også udokumenterte).

      Men Jakobsen stopper ikke den usammenhengende historien der. Selv om ALLE ledende forskere, data fritt tilgjengelige for allmuen (på nett), og for så vidt undertegnede er helt klare på at oppvarmingen pågår i dag minst like fort i dag som både for 20, 30 og 100 år siden, påstår han fremdeles udokumentert «varmepause». Mens han leter etter alternative fakta.
      Hjemmelekse: Finn minst ÉN forskningsartikkel som bekrefter at verden i 2018 er i noen form for varmepause!
      I en så viktig og kompleks sak som denne trenger vi ikke (les bør vi ikke ha) udokumenterte påstander. Dvs. påstander som IKKE har dekning i FORSKNING. Avisartikler og blogger ER ikke forskning! Men de må gjerne referere til forskning som faktisk dokumenterer påstandene. Det er like skadelig for samfunnet som jeg selv skulle laget min egen blogg om at røyking egentlig er sunt, og at forskere verden over og gjennom flere dekader har dessverre blitt villedet av gjennomgående gale data og feilaktige analyser. Vi vet at temperaturen stiger (jeg har allerede dokumentert det, f.eks. UAH, HadCRUT4 og alle andre) og vi vet at røyking er helseskadelig. Jeg synes du kan spare deg for dette flere andre løse påstander inntil du faktisk kan dokumentere det.

      • Lackner.

       Jeg har forlengst lagt inn en artikkel om Wibjörn Karléns forsøk på å få tak i relevant info fra CRU. Her er det tydelig at skandinaviske data, tatt vare på lokalt (NORDKLIM) ikke stemmer overens med det IPCC fikk levert om data fra Skandinavia: https://debatt1.no/noen-klimaforskere-er-svaert-uredelige-i/

       Det er faktisk mulig å få ut relevant informasjon ved å lese noe annet enn fagfellevurderte artikler – tro det eller ei.

       • Lackner skriver: «I en så viktig og kompleks sak som denne trenger vi ikke (les bør vi ikke ha) udokumenterte påstander.»

        Jeg vil bare skyte inn at det finnes mange viktige og komplekse saker og temaer og når det gjelder temaet som diskuteres i tråden så er det et svært lite mindretall som vil argumentere for noe annet enn det nesten alle mener er riktig.

        Generelt så tilsier min erfaring at kritikere, selv om de kan ta feil i mange ting, kan ha rett i noe. Uten dem er det enkelte ting som ikke vil komme fram og det vil alltid finnes noen som tar avstand fra det det store flertallet mener om en sak eller et emne. Slik jeg vurderer det så er ikke klimasaken viktigere enn mange andre viktige saker som får konsekvenser for både mennesker og dyr og i andre saker aksepteres motstemmer basert på ikke-dokumenterte påstander. Klimasaken kan derfor ikke få noen spesiell beskyttelse der en kun aksepterer (fagfellevurderte) dokumenterte påstander. Jeg sier dette her nå, fordi mitt inntrykk er at mange mener det ikke er riktig å slippe til klimarealister på et medie som Debatt1. Men der tenker jeg annerledes.

 12. Takk igjen for villigheten til å forsøke å forklare nærmere, Steinar Jakobsen. Jeg kom inn i tråden fordi det er klart at påstander om juks, sammensvergelser / bevisste forsøk på å gi befolkningen feil informasjon o.l. er alvorlige påstander. Med dine svar her så nyanserer du.

  Det er ikke min jobb å mene noe om selve temaet her i denne tråden. Men jeg vil gjerne si at jeg håper skribenter oftere kan tenke seg om før en i innlegg eller kommentarfelt bruker store ord og negative karakteristikker om motparten, som klimaalarmist, klimahypokonder fra klimarealistenes side – eller at klimarealister kan bli satt i samme bås som holocaust fornektere. Da blir det ekstra harde fronter og bedre er det da å holde seg til sak. Jeg håper en kan tenke på det her på D1 ihvertfall.

 13. Sitat fra Lackners hånlige utgydelse: «Han tror ikke på noen globale data (ref. kommentaren av 23. oktober 2018, kl. 16.22), for ingen av de ledende forskerne som driver med dette aner hva de driver med.»

  Det er vel det McLean sier mer eller mindre i klartekst i rapporten som han skrev om manglene ved HadCrut-dataene (som også benyttes av NOAA):

  «The author became aware of the situation when he was Expert Reviewer of IPCC 5AR, the IPCC’s fifth climate assessment report, published in 2013. In response to
  two comments about an independent audit of key data the IPCC authors responded as follows:

  Comment 2-1106 … Did the IPCC seek an independent audit of HadCRUT3 (of [sic] HadCRUT4) data prior to citing it? If not, why not? … [John McLean, Australia]

  IPCC Author: Rejected. The assessment is charged with undertaking a holistic literature review. Not undertaking audits of each and every dataset which would be an impossible task with solely voluntary effort on the part of the (C)Las [i.e. the report authors].

  Comment 2-1256 Did you audit HadSST3 before using it? … [John McLean, Australia]

  IPCC Author: Rejected. Details of data quality control for HadSST3 is presented in Kennedy et al. (2011c) which is referenced in the previous paragraph. It is not the job of IPCC to audit each and every dataset in substantive detail.

  Regarding the response to the second comment it should be noted that “Kennedy at al (2011c)”, is a paper with five authors, four of whom at the time of writing the paper were employees of the Hadley Centre, the creators of the HadSST3 dataset, which means that the evaluation was not independent. Further, the issue is not about “data quality control” per se but accuracy and reliability.

  In 2010 the UK parliament undertook an inquiry into the so-called “Climategate” emails, the unauthorised disclosure of many emails from people at the UK’s Climate Research Unit (CRU). Conclusion three of the inquiry’s report6 said:

  “A great responsibility rests on the shoulders of climate science: to provide the planet’s decision makers with the knowledge they need to secure our future. The challenge that this poses is extensive and some of these decisions risk our standard of living. When the prices to pay are so large, the knowledge on which these kinds of decisions are taken had better be right. The science must be irreproachable.”

  I argue that it’s not simply the scientific knowledge that needs to be irreproachable but also the data that underpins the science and justifies actions to address the matter. In the context of issues of climate change, if the HadCRUT4 is shown to be inaccurate or uncertain it might change the manner in which climate issues are addressed, either to increase efforts, decrease them, or redirect them into other areas.»

  Og merk referansen til CLIMATEGATE – som viser at det til dels var svært uetiske metoder som ble benyttet av disse sentrale forskerne.

  • Når du ikke vil forholde deg til anerkjent forskning, fakta og globale, anerkjente data, kommer vi ikke videre, Jakobsen. For uansett hva jeg viser til av det forskning anser som fakta, har du åpenbart hittil bestemt deg for ikke å forholde deg til noe av det. Du finner fram enkelthistorier og lokale data i tid og rom (f.eks. NORKLIM-rapporten som IKKE viser økningen på ca. 0,25 grader C bare siden år 2000, hvor rapporten stopper) bare som underbygger ditt syn. Du kan finne flere historier og data, og det spiller ingen rolle ettersom du ignorerer fakta: Det blir absolutt varmere – alle data viser det. OGSÅ de du viser oss! Dessuten svarer du systematisk ikke på noe av det jeg etterspør hos deg:

   F.eks.:
   Hvilke globale data skal vi forholde oss til, i så fall?
   PS! UAH-dataene viser MER oppvarming enn de historiske dataene du mener ikke er troverdige hvis vi ser på utviklingen ila. 1900-tallet.

   McLean er ellers en vitenskapelig, uavhengig og nøytral skikkelse (ironi):
   https://www.crikey.com.au/2014/01/13/the-big-oil-backed-climate-denier-who-hoodwinked-fairfax/

  • Hei!
   Det er fint hvis du forteller litt om intervjuet du linker til. Jeg ser at du ved en tidl anledning over i kommentarfeltet («Ole Humlum har skrevet om hva han kaller Administrativ-menneskeskapt klimaendring. se:») har levert en link uten mer informasjon. Jeg vil be om at du forteller litt om det intervjuet og relevansen til tråden her på D1.
   Dette rådet går til alle.

   • Det som intervjuet handler om angår så absolutt tema som Oen skriver om.
    Bern forteller om sin erfaring med å «tale Roma midt imot». Han snakker om årsaken til hysteriet, og at det hele er et ledd i globalistenes agenda om å fremme en verden etter deres hode.
    Den måten han ble behandlet på av etablissementet, DVs kastet ut til ensomheten, er han ikke alene om. Det finnes mange med enda verre skjebner som følge av opposisjon mot PK-eliten.
    Videoen taler ellers for seg selv.

  • Og for å understreke noe av det som Bern sier om begynnelsen kan vises til Roy Spencer.

   Dr. Roy Spencer, verdenskjent meteorolog og spesialist i satellittmålinger, skriver i sin bok: THE GREAT GLOBAL WARMING BLUNDER s. 122: Sitat:
   The IPCC leadership has a history of political activism, demonstrating that something besides a desire for good science guiding the organization. In the introduction, I recounted a meeting in the early 1990s with dr. Robert Watson, the chief environmental scientist for the Clinton-Gore administration. Formerly a stratospheric chemist for NASA, Dr. Watson had helped negotiate the United Nations 1987 Montreal Potocol to reduce the manufacture of ozone-depleting substances like Freon. Later, he became chairman of the IPCC, from 1997 to 2002. During our visit, Dr. Watson informed me and my associate, Dr. John Christy, that after his success on the stratospheric ozone problem, the next goal was to regulate and reduce humanitys production of carbon dioxide. This occurred before very much climate modeling had been performed. Yet her was a political insider who was instrumental in the newly formed IPCC, telling us that the policy goal regarding co2 was already decided! There was no mention of doing any scientific investigation into the possibility that global warming might be more natural than manmade. It had already been concluded that mankind was the cause. The only thing that remained was for an international body to build scientific support for that conclusion.
   Sitat slutt.
   Ivar Giæver kaller slikt for pseudo-science.

 14. Lackner.

  Som jeg har beskrevet i detalj, temperaturdatasettet som de sentrale leverandørene til Klimapanelet har benyttet, er ikke til å stole på. Det er en mengde grunner til det, og jeg har pekt på de fleste. Når du så prøver deg med
  «NORKLIM-rapporten som IKKE viser økningen på ca. 0,25 grader C bare siden år 2000, hvor rapporten stopper», så blir det bare patetisk. Begge grafene stopper ved år 2000, men alle normale mennesker ser at det er en åpenbar forskjell.

  Påstanden om at temperaturen har økt med 0,25 grader fra år 2000 til 2018 er en like lurvete argumentasjon. Den globale temperaturen, målt fra satellitt har gått litt opp og litt ned, avhengig av hvilket ENSO-fenomen som har virket kraftigst. Jeg kan med like stor rett, med samme form for logikk hevde at det ikke har vært noen temperaturøkning overhode siden 1988 – snarere en liten nedgang på 0,025 grader C, jamfør denne grafen: http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1988/to:2019

  Som et siste desperat forsøk prøver du på den typiske «ta mannen – ikke ballen», med å spre konspirasjonsteorier om motivasjonen til McLean. Patetisk det også.

  • Her er grunnen til at Jakobsen og skeptikere ikke slipper til i media og ikke blir tatt seriøst:

   Økningen siden år 2000 er dokumentert i alle datasett (inkludert Spencer og UAH) her:
   http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html. Dette er også dokumentert i forskning.
   eller f.eks. her
   https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

   Du kan mene hva du vil, men alle datasett siden 1988 viser statistisk signifikant økning på minst 0,13 grader C / dekade innenfor to konfidensintervall. Ja, det inkluderer også UAH-dataene som du linker i siste link. Det er det vi har å forholde oss til, men ikke du, tydeligvis. Du finner frem noen lokale data som starter og stopper der du vil, og argumenterer for nedgang, enda de også viser oppgang siden f.eks. 1970 eller 1980, og naturligvis oppgang siden 1900.

   Videre ser alle «normale» mennesker SER at økningen i NORKLIM-rapporten er 0,5 grader C siden 1980.

 15. Hei igjen!

  Jeg har kikket på de siste kildene Jakobsen og Lackner har oppgitt. Når det gjelder Jakobsens link til woodfortrees så står det om den websiden: «This website is a self-funded personal project by Paul Clark, a British software developer and practically-oriented environmentalist and conservationist. You can provide support through my Charity Tip Jar if you like.» Og «It’s not the place of this Web site (or anyone else) to tell you the answers, even if I could! This is just a tool to help you dig into the data to help you form your own opinions. Whatever you decide the most important thing is that you learned what the issues in analysis are and how to test your ideas against real data.»

  Når det gjelder Lackners linker så kjenner vi igjen NASA og når det gjelder york så er siden tilknyttet universitetet.

  Det er klart at jeg som utenforstående tenker at de to siste referanser virker mer kvalitetssikret og troverdig enn referansen fra woodfortrees. Grafen fra woodfortrees, selv om den har en liten nedgang nå, er i hovedsak oppadgående kurve fra 1985. På hvilken måte kan den leses som at det er temperaturnedgang?

  • Merk at den «NASA» som linkes til av Lackner er GISS-avdelingen. Dette er det kontoret i New York som har hatt ansvaret for nedjusteringen av tidligere tiders temperaturer i den offisielle, historiske klimadatabasen som de fleste andre offisielle organisasjoner benytter.

 16. Etter å ha vært med på slike diskusjoner i et utall år har jeg dessverre begynt å ta for gitt at folk kjenner til de sentrale kildene som faktisk har vist seg å holde mål. Woodfortrees tyr jeg ofte til fordi den har samlet opp data fra flere av de offisielle kildene. At jeg valgte det denne gangen var av rent praktiske årsaker, da det går raskt å få frem de grafene som etterspørres. Roy Spencer ved UAH legger ut, og oppdaterer UAHs offisielle data, noe som kan sees på nettet her: http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
  Sammenligner man dette med grafen fra Woodfortrees finner man nøyaktig samsvar.

  At noen tegner en stigende, rett linje inn på en slik graf, kan hvemsomhelst gjøre. At noen benytter en statistisk unnskyldning for å lage en slik stigende linje har lite med argumentasjonen å gjøre. Trekker man en vannrett linje på figuren fra UAH fra 1988 og til høyre til man treffer 2018, er det fullt mulig å se at temperaturen i september i år er kaldere enn mange av målingene i 1988 – ja faktisk også i 1983. Dette har kan eksemplifiseres på denne måten: http://stjakobs.dyndns.org/klima/UAH_Sept18.jpg

  • Jakobsen,
   Man tegner en stigende, rett linje fordi denne er beregnet som den linja som passer best til dataene – den er totalt sett nærmest datapunktene (minste kvadraters metode). Det gjør Spencer, som du bruker som referanse, og alle forskere som ser på utvikling av varierende temperatur. Det har alt med argumentasjonen og gjøre, fordi denne linja gir det beste målet for hvordan en trend utvikler seg. Dette er altså ikke mitt påfunn, men elementær dataanalyse. Å trekke en vannrett linje mellom to datapunkter som har lik verdi gir ikke noen informasjon om utviklingen av dataene, fordi du plukker kun to av over 460 datapunkter som alle bør vektes likt i serien.

 17. Takk for svar.
  Jeg har tittet på referansene og grafene. Når det gjelder den siste linken som oppgis, stjakobs.. så kan jeg se det står September `18 + 0,14 g. Noe som betyr tempen har gått opp ja? Ser en på grafen så er det tydelig at i løpet av 40 år så går det i oppadgående retning. «At noen tegner en stigende, rett linje inn på en slik graf, kan hvemsomhelst gjøre.» Men det er fordi det er logisk tenker jeg fordi det er tydelig at før 1988 var det kaldere enn etter 1988 på alle grafene. Slik forstår jeg dette noe som er i samsvar med det Lackner sier over «.. men alle datasett siden 1988 viser statistisk signifikant økning på minst 0,13 grader C / dekade innenfor to konfidensintervall. Ja, det inkluderer også UAH-dataene som du linker i siste link.»

  • Elisebeth

   Når det kommer til å diskutere detaljer i dette med klimaet, vil de fleste vanlige personer fort mene at dette blir for innviklet – dette overlater vi til ekspertene. Derfor synes jeg det er beundringsverdig at det ser ut som du faktisk stiller fornuftige spørsmål.

   Måling av global temperatur er noe som ikke er mulig. Fra gammelt av har man benyttet målestasjoner på land, men spredningen har ikke vært jevn, noe det faktisk burde vært om man skulle ha kunnet foreta meningsfulle målinger. I tillegg har vi det problemet at vi lever på en vannplanet, der mesteparten av jordkloden faktisk utgjøres av vann. Siden varmekapastiteten i vann er mange ganger større enn den vi har i luft, er det helt klart havetemperaturen som til syvende og sist er den store regulatoren. Målinger av havtemperaturen har imidlertid lidd under den svakhet at målingene stort sett har skjedd fra skip, og disse har for det meste fulgt skipsleiene. Dermed har store deler av Stillehavet, Atlanterhavet og Sørishavet vært uten relevante målinger. Først på begynnelsen av 2000-tallet begynte man å gjøre noe alvorlig med dette. Da startet et prosjekt for å sette ut automatiske bøyer som skulle foreta målinger både i overflaten og ned i flere nivå helt til 2000 meter under havoverflaten. Dette kalles ARGO-prosjektet, der også det norske Havforskningsinstituttet er deltaker. For tiden er det spredd ca. 3800 slike «ARGO Floats» rundt om i verdenshavene. Lenke til nettsiden: http://www.argo.ucsd.edu/

   Så til hva det er man egentlig måler. Det er fortsatt meningsløst å måle en gjennomsnittstemperatur på jorda. Tenk om man bare hadde 2 målepunkter, det ene lå på sydplen og det andre i Death Valley. Måler man -98 på Sydpolen og +56 i Death Valley, blir gjennomsnittstemperaturen (56-98)/2=-21. Problemstillingen gjelder selv om man føyer på med flere termometre rundt om i verden. For å løse dette problemet har man innført begrepet «anomali» – som i denne sammenheng betyr avvik fra normalverdiene. Det er dette som man måler og lager de fleste grafene av.

   Men avvik fra normalen betyr at man på ett eller annet vis må definere en «normal». Verdens Meteorologiske Organisasjon sier at normalen på ett sted er gjennomsnittstemperaturen på dette stedet målt over en 30-års-periode. 30 år er egentlig ett tall tatt ut av luften, men en definisjon så god som noen annen.

   Så til spørsmålet ditt: 0,14 grader C varmere enn hva? Jo, dette fremgår på UAH-nettstedet som det man målte i perioden 1981 til 2010 (siste hele tilgjengelige trettiårsperiode).

   Når vi kommer til 2020 er det en ny trettiårsperiode (1991 til 2020) med en ny «normal-temperatur».

 18. En liten tilleggskommentar.

  Om man hadde valgt de siste 10 år som normalperiode, ville man i praksis ikke målt noe avvik fra normalen. Sannsynligvis vil dette også bli resultatet fremover når man kommer til årene etter 2020 – selv om man da benytter 30 år som normalperiode. Dette er i følge solforskerne, som er en gruppe som ikke har fått slippe til på noe seriøst vis hva angår Klimapanelet.

  Det er dette jeg prøver å få frem i diskusjonen, men faslåste meninger er vanskelig å forandre.

 19. Takk for en fin kommentar til meg Steinar.
  Da jeg tok en personlighetstest for noen år tilbake viste den at jeg skåret høyt på detaljorientering. Det gjør meg nok ekstra interessert i detaljer som kommer fra alle retninger. Som denne du siterer: «Comment 2-1106 … Did the IPCC seek an independent audit of HadCRUT3 (of [sic] HadCRUT4) data prior to citing it? If not, why not? … [John McLean, Australia]

  IPCC Author: Rejected. The assessment is charged with undertaking a holistic literature review. Not undertaking audits of each and every dataset which would be an impossible task with solely voluntary effort on the part of the (C)Las [i.e. the report authors].»
  «Holisic» er ikke noen jeg forbinder med forskningsbasert. «Impossible» likeså.

  Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si hva jeg selv mener i denne klimasaken, men har jeg først kommet inn i tråden kan jeg like gjerne si det. Når det gjelder klimaet og synet på hva som påvirker det så tar jeg en demokratisk tilnærming og slutter meg til det flesteparten mener. Å ikke agere når det er mye som tilsier at CO2 utslipp har effekt på temperaturen virker uansvarlig.
  Jeg har fulgt med en stund i debatten som har gått i ulike medier om det er skadelig for samfunnet at klimarealister slipper til i medier med sitt syn. På begge sider er deltakerne veldig sikre i sin sak, men sannheten kan jo ikke være begge deler. Å ikke ville slippe til syn som en mener setter jordkloden og mennesker i fare er nok en rettighet en har. Ingen redaktør har plikt til å la publisere syn som strider med egen oppfatning når (tross alt) liv og død er involvert. I tillegg: Fordi det trengs endringer i demokratiske land er det veldig viktig at absolutt alle er med på laget. Flere peker f.eks. på at partiet Frp er skadelig for samfunnet på dette området. De setter liv i fare, er det mange som sier.
  Lackner peker på fakta. Jakobsen sier «Måling av global temperatur er noe som ikke er mulig.» Jeg synes det blir vanskelig å følge med i debatten her til tider og ja, de to posisjonene virker helt fastlåste.

  Jeg vil gi meg her. Jeg vil til slutt minne om at framover så ønsker jeg at de som publiserer på D1 ang klimasaken ikke drysser på for mye av de nedlatende karakteristikkene av motparten. Det er en uting. Jeg vil og takke Lackner fordi han har kommentert i tråden. Uten ham, ingen debatt i denne tråden. Debatt er et gode.

 20. Elisabeth.

  En liten oppklaring. Du kan ikke måle en global temperatur både fordi du har alle temperaturer fra nesten -100 til nesten 60 pluss spredt rundt om. Skulle du kunne finne et statistisk holdbart gjennomsnitt av alle temperaturene, måtte du ha målestasjoner spredt med jevne mellomrom, helst bare med noen meters avstand. Det sier seg selv at dette er umulig. Derfor har man prøvd å finne andre alternativ, men ingen av disse tilfredsstiller et slikt ideelt krav. Verre er det ikke.

 21. Elisabeth
  Du skriver «Jeg vil og takke Lackner fordi han har kommentert i tråden. Uten ham, ingen debatt i denne tråden. Debatt er et gode.»
  Du verden. Det er flott at du takker Lackner for innsatsen. Og det er ekstra flott at du mener debatt er et gode. Det betyr at du vil slippe til de som mener forskjellige ting om klima?
  Du skriver også: «Lackner peker på fakta. Jakobsen sier “Måling av global temperatur er noe som ikke er mulig.” Jeg synes det blir vanskelig å følge med i debatten her til tider og ja, de to posisjonene virker helt fastlåste.»
  Korriger meg om jeg tar feil, men jeg oppfatter dette slik at Jakobsens utsagn om «måling av global temperatur som umulig» anses av deg å være en heller tvilsom uttalelse?
  Det er imidlertid ikke mulig å avlese en global temperatur uten at instrumentet fores med måleresultater fra hele globen. I dag er det ikke mulig.
  Derfor er det som angis som global temperatur, en beregnet størrelse, og angis, som Jakobsen forklarer, som avvik fra en definert normalverdi. Dette beregnede tallet har i vesentlig grad sin troverdighet avhengig av den mengde input som ligger til grunn for beregningen, det vil si antall målinger, antall målesteder og selvfølgelig også størrelsen på arealet hvor inputen er hentet fra.
  De to satellittsystemene; UAH (University of Alabama, Huntsville) og RSS (Remote Sensor System) tar sine data fra svært avansert utstyr om bord i satellitter som går i bane rundt jorden. For UAH er dette 15 satellitter, og det blir det Roy Spencer og John Christy som får jobben med å beregne resultatet av tusenvis av målinger, som offentligjøres en gang i måneden.
  Svar

  • Hei!
   «Det betyr at du vil slippe til de som mener forskjellige ting om klima?» Ja, det betyr det. Når det gjelder innlegget så er det Lackner som står for en motstemme i tråden og det blir det debatt av noe som er bra.
   Jeg synes ikke det er galt av Jakobsen eller andre å stille spm om global temperatur og om det er mulig å måle på en god måte. Jeg har ikke noen bestemte syn i saken så derfor lener jeg meg på hva flertallet mener. Det er det hele.
   Takk for mer forklaring på linkene forresten!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here