Terningekast 1 til NRKs program KLIMAKRISA med Andreas Wahl

13
553

Andreas Wahl som er hovedperson i TV-programmene “Folkeopplysningen”, slapp den 3.10.2018 programmet “Klimakrisa”. To minutter ute i programmet refererte han en epost som jeg sendte ham i 2016.

Jeg la ved et skriv som pekte på noen punkter han i alle fall burde kunne undersøke nærmere:

Skrivet så slik ut:

 

“Andreas.

Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen for naturvitenskap i media. Jeg tror likevel jeg har en utfordring til deg. Hva med å dukke litt ned i dagens situasjon innenfor klimadebatten? Hva med å sjekke litt mer om hva forskerne er enige om og hva som overdrives av aktivister, politikere og media?

Her er forslag til noen punkter som kan undersøkes nærmere:

– Hva er egentlig sannheten omkring påstanden om at det er 97% konsensus blant klimaforskerne om at CO2 er hoveddrivkraften til økning av den globale temperaturen?

– Hvor god er korrelasjonen mellom predikasjonene til klimamodellene og den virkelig målte temperaturstigningen?

– Sentralt i teorien om CO2s påvirkning er vanndampens positive tilbakekobling. Dette skulle gi opphav til et såkalt hot-spot i atmosfæren. Hva er status angående dette hot-spotet og hvorfor er det plutselig blitt så stille om det?

– Siden utformingen av IPCCs rapporter for beslutningstakere i stor grad utføres av byråkrater og politikere, hvor mye kan man egentlig stole på konklusjonene (da disse ofte avviker fra det som konkluderes med i de vitenskapelige rapportene)?

– Hva kommer det av at mange forskere går ut mot den skremmende delen av CO2-teorien når de går av med pensjon?

– Hvorfor tyr media stadig til intervju av folk i stor grad tjener til livets opphold ved å vedlikeholde CO2-overdrivelsene (miljøaktivister, politikere og media)?

– Siden klimaforskning i stor grad er en syntese av forskjellige grener innenfor naturvitenskapen – hva med å sjekke meningene og observasjonene til geologer, paleontologer, glasiologer, oceanografer, astronomer/solforskere, biologer  m.m.?

– Har vi virkelig en galopperende havstigning?

– Har vi virkelig en akselererende, global temperaturstigning?

– Hva sier historien om tidligere tiders klima sammenlignet med dagens?

– Når begynte isbreene å smelte og hva er tilstanden i dag?

– Historiske temperaturdata utsettes i dag for noe som kalles homogenisering. Dette er en form for korrigering av eventuelle målefeil som har forekommet. Hvorfor korrigeres tidligere tiders målte temperaturer stort sett ned, slik at det ser ut som temperaturstigningen stadig blir større enn den som rådata viser til?

– Hvilken innvirkning fikk det på temperaturdata at antall målestasjoner som ble benyttet plutselig ble fjernet fra bruk i statistikkene? Dette minket tallet på aktive målestasjonene drastisk omkring 1980-tallet, der mange av de rurale stasjonene rett og slett ble kuttet ut, og de varmeste stasjonen ble igjen.

– Påstandene om økende antall tilfeller av ekstremvær, hvor godt stemmer det med statistiske data?

– Ivar Giæver fikk i 1973 nobelprisen i fysikk. Han går sterkt ut mot skremselsdelen av CO2-teorien. Hvorfor intervjuer ikke NRK ham når han er hjemme på sine årlige norgesbesøk?

– Hvorfor er media så uvillige til å sjekke status på teorien og målingene til Henrik Svensmark/CERN (v. CLOUD-eksperimentet)

– Innenlandsisen i Antarktis og Grønland, minker den faretruende?

– Hvordan står det til med havisen i verde

Dette var noen punkter som folk flest sannsynligvis ikke vet særlig mye om. Derfor skulle jeg ønske at du kunne lage et TV-program uten å blande inn aktivister og folk som lever av å opprettholde en viss grad av skremsler (= CICERO, politikere + noen få andre personer jeg ikke skal navngi, men som NRK har benyttet til overmål).

Tar du utfordringen?

Med hilsen    ….  ” 

 

 

 

 

Da jeg ikke syntes programmet den 3.10 tok opp noen av disse sentrale problemstillingene på en redelig måte, har jeg i disse dager sendt ham en ny epost med denne ordlyden:

“Andreas.  

For 2 år siden sendte jeg deg en epost der jeg ba deg se på alle overdrivelsene som aktivister m.flere har bedrevet i forhold til temaet klimaendringer. Du siterte til og med fra den eposten i starten av programmet om klimaendringer som nylig vart sendt på NRK. Som vedlegg til eposten gav jeg deg en liste over punkter som kunne være verd å undersøke.

Jeg er skuffet over den måten dere gjennomførte programmet. Se forøvrig vedlegg!

 

I vedlegget beskrev jeg litt nøyere noen av ankepunktene jeg har:

 

“Andreas.

For 2 år siden sendte jeg deg en epost der jeg ba deg se på alle overdrivelsene som aktivister m.flere har bedrevet i forhold til temaet klimaendringer. Du siterte til og med fra den eposten i starten av programmet om klimaendringer som nylig vart sendt på NRK. Som vedlegg til denne eposten gav jeg deg en liste over punkter som kunne være verd å undersøke.

Men hva gjorde du og TeddyTV? I stedet for å se på overdrivelsene begynte dere å overdrive selv. Hvorfor ville dere ikke se på konkrete alarmistiske utspill som f.eks. da Gahr Støre og Al Gore i 2009 lovet oss inntil 2 meters havstigning før år 2100? Selv om man tror på satellittmålingene til NASA på 3 mm/år (noe som er dobbelt så mye som det som måles i fjæra), vil det i realiteten ikke utgjøre mer enn i underkant av 30 cm. For øyeblikket ser ikke det en gang til å stemme, da havet nesten ikke har steget målbart i det hele tatt de siste par årene. Kilde NASA: https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/

 

Temperaturstigningen i havet viser en tilsvarende variabilitet som i lufta som da gir en termisk utvidelse av vannet. Som for luft  har IPCC-proponentene her ved hjelp av satellittmålinger tatt utgangspunkt i bunnen av en sinus-funksjon og laget en trendlinje mot toppen av denne funksjonen. Da har de lykkes å framskaffe en havstigningsrate på over 3 mm/år. Den lineære havstigningstrenden ser vi her:

Her trenger man ikke mer enn en kalkulator for å finne at vi i snitt har hatt en havstigning på omkring 1,5 til 1,6 mm/år, noe som er helt i tråd med det som Mörner har målt. Ingen ting tyder på at denne havstigningen har akselerert i den senere tid – snarere tvert i mot.

 

97%-påstanden er gjendrevet – den burde du i det minste satt deg inn i. Det er 4 forskjellige undersøkelser som ved hjelp av sviktende metodikk og samfunnsfaglig angrepsvinkel har funnet frem til 97% eller 98% enighet blant klimaforskere. Med den minste vilje til å sette deg inn i detaljene ville du funnet ut at flertallet er enige om at CO2 er en drivhusgass og at det har blitt mere av den i atmosfæren de siste tiårene. Ingen av undersøkelsene har tatt for seg og funnet ut om økningen av CO2-konsentrasjonen gir oss en temperaturøkning som er farlig, målbar eller teoretisk mulig, men ikke målbar.  Her sviktet du og TeddyTV helt, da dere bare tok for gitt at 97%-påstanden holder vann.

 

Den digre temperaturgrafen på en murvegg som du gikk langs er rent oppspinn og har ingen ting med virkeligheten å gjøre. Fremdeles er den mest troverdige fremstillingen av gjennomsnittstemperaturen i verden den som er utført av Loehle:

Loehle, C. 2007. A 2000-year global temperature reconstruction based on non-tree ring proxies. Energy and Environment, 18, 1049-1058.

Loehle, C. and J.H. McCulloch. 2008. Correction to: A 2000-year global temperature reconstruction based on non-tree ring proxies. Energy and Environment, 19, 93-100

Påstandene om isfritt hav i Arktis gjentas stadig vekk. Ett eksempel har vi fra 2007/2008 da henholdsvis BBC og Adresseavisa bombastisk slo fast at sommerisen i Arktis ville forsvinne helt innen år 2013 – eller i alle fall helt sikkert innen år 2015. Som sannhetsvitner var det 300 forskere fra 15 land som hadde brukt opp et budsjett på 280 millioner kroner for å finne ut av dette. Jeg tør minne om at det faktisk har vært lite is der tidligere. Ved å lete i gamle avisarkiv, både norske og utenlandske, ville dere kunnet hente frem oppslag som dette (“Nordlands Avis”, 17. november 1936):

 

 

En sentral aktivist er James Hansen (tidligere leder ved en avdeling av NASA), som i 1988, i et intervju med Washington Post, kom med denne påstanden om hva som ville skje med havnivået i løpet av 20 års tid (altså innen år 2008):

– West Side Highway (som går langs Hudson River) vil stå under vann. På grunn av sterk vind vil det være tape over vinduene på den andre siden av gaten. De samme fugleartene kommer ikke til å være her.

29 år etterpå er gatene i New York like tørre, det er ikke tape over vinduene og fuglene er fortsatt der.

 

Media liker å eksellere i “Fake News” når det gjelder klima. Ikke minst Aftenposten, Dagbladet og NRK har stadig levert skrekkmeldinger om at Marshalløyene, Kiribati og Maldivene synker i havet. I praksis gjelder påstandene de fleste sandøyer som befinner seg på toppen av et korallrev. Lokale politikere på disse øyene støtter som regel opp om denne aktivistpropagandaen. Dette har ikke minst sitt utspring i at de vil ha sin del av klimafondet som skal være av størrelsesorden 100 milliarder US-dollar årlig fra 2020.

Verdensbanken fikk i 1999 satt i gang en undersøkelse for å finne ut hva havstigningen gjorde med koralløyene. Det endte med at geomorfologene Paul Kench og Peter Cowell gjennomførte en studie av dynamikken til atollene studie av dynamikken til atollene.

Resultatet var at havnivåstigning fører til økt korallvekst og bølgene løfter sanden (som blir dannet når koraller knuses) innover land og øker høyden på landet. Studien ble senere verifisert og publisert i Geophysical Research Letters i februar 2014.

Selvsagt bør folk ikke sette opp konstruksjoner på en hvilken som helst strand på Kiribati eller Maldivene på grunn av erosjon fra vann og vind. Ny sand kommer til hele tiden, men kanskje ikke på samme sted bestandig. Øyene er lavtliggende, så faren for oversvømmelse grunnet tsunami vil fortsatt være der – som den alltid har vært.

Dokumentasjon av dette:

Geophysical Research Letters: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL059000/full

National Geographic skriver også om dette:

http://news.nationalgeographic.com/2015/02/150213-tuvalu-sopoaga-kench-kiribati-maldives-cyclone-marshall-islands/

Link til artikkelarkivet i Australia: http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/102074798

Sannheten om Tuvalu:
http://nzclimatescience.net/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=1

The Maldives sea level project:

https://gsa.confex.com/gsa/inqu/finalprogram/abstract_54480.htm

https://gsa.confex.com/gsa/inqu/finalprogram/abstract_54486.htm

 

For de som tror at Maldivene er borte i dag burde det holde med å ta en titt på bildet fra webkameraet her.

 

—————————- ——————————- ——————————

Jeg oppga mange andre punkter som dere burde kunne sett på for å vise at det meste som politikere og aktivister hevder om klima, er sterkt overdrevet. Det dere gjorde var å gå god for overdrivelsene samtidig som dere prøvde å latterliggjøre de som har pekt på at mye av klimaalarmismen ligner mer på en religion (dette var et tilnærmet sitat fra Norges eneste Nobelprisvinner i fysikk).

Det dere presenterte var ikke naturvitenskap, men mistenkeliggjøring av kritikerne, rykter og konspirasjonsteorier. På toppen av det hele brukte dere par “klimaforskere” som faktisk lever av å opprettholde alarmismen, som sannhetsvitner.

Her har dere et stort forbedringspotensiale!. Om dere, mot formodning, skulle skjemmes av det dere fikk til, kan det være verd å studere noen TV-program der det var gjort litt mer forarbeid enn det dere gjorde.

Dansk TV2 – film fra 2008 – “The Cloud Mystery”

Finsk TV (YLE) – film fra 2009 (også tekstet på norsk)  – “Climate Catastrophe Canceled”

Finsk TV (YLE) – film fra 2009 – “Climategate”

Til og med i “Yes Prime Minister” har forarbeidet vært bedre enn det dere fikk til. Denne er i 2 deler, “Gold Television – 2013):

https://vimeo.com/124391891

https://vimeo.com/124392955

 

 

Med hilsen  ………………….  “

 

 

 

 

 

 

Her er en link til programmet jeg kritiserer: Klimakrisa

 

 

Fra redaksjonen: Profilert Hot spot, Politikk og samfunn

 

 

13 KOMMENTARER

 1. Fantastisk god kritikk/slakt av programmet.
  Det mest skammelige med programmet var misbruk av hjernevaskede barn som et slags sannhetsvitne.

 2. Jakobsen,

  Hvor er sammenhengen i historien her? Du snakker om overdrivelser til Wahl. Helt spesifikt, hva?? Du må ha dekning i forskning (ikke blogger, løse påstander og historiske feil) når du argumenterer for dette. Det er en av de viktigste grunnene til at skeptikere ikke slipper til – måten dere omgås fakta og funn med. Vi trenger ikke det. Det er jo irrelevant at enkeltprediksjoner ikke har truffet helt opp gjennom historien. Som sagt før – da må du ta med ALLE prediksjonene. Så må konsentrere oss om hva vi har å forholde oss til nå, i 2018.

  Så til måten du forholder deg til data på selv:
  Klipper du ut havnivåstigningen fra Nasa kun fra slutten av 2014 ved en feiltakelse, eller ville du bare vise en naiv leser den delen av grafen? Blir jo litt tåpelig når det står 3.2 mm stigning i utklippet ditt!
  Videre er Moerners 23 tidevannsserier ikke representative for endringen globalt.

  Ærlig talt forstår jeg ikke hvor du vil hen med Loehle-figuren: Den stopper i ca. 1930??! Etter det har vi hatt mellom 0,5-1 grad global oppvarming, dokumentert i ALLE globale datasett. Hvis dette angivelig er den “mest troverdige” figuren, underbygger altså akkurat denne figuren med god komfort at det ER varmere nå enn i middelalderen, samt at oppvarmingen går mye fortere i dag. Eller ville du vise noe annet her?

  Når Klimarealistene gang på gang motsier sine egne påstander når de forsøker å gi noen referanser mistenkeliggjør de seg selv. Men det er effektivt, desverre, fordi mange som håper på en behagelig verden tar skriveriene for god fisk. Uten å gå til kildene.

 3. Jakobsen,

  Tusen takk for en meget saklig, veldokumentert og -strukturert kritikk.
  Som deg er jeg særdeles skuffet over nivået i denne episoden, noe som dessverre gjør det nødvendig å innta en langt mer skeptisk holdning til hele serien.
  Men fremfor alt vil jeg få uttrykke min respekt for at du klarer å opprettholde en (såpass) sivilisert og respektfull tone i omgang med aktører av dette kaliberet.

 4. Alf Lackner.

  Jeg har svart deg på det meste av de irrelevante påstandene dine annet steds. Når det gjelder temperaturen som angivelig har steget så mye i den senere tid, så er dette BS!

  Forholder vi oss til satellittmålingene – de som ikke er manipulert – har vi for øyeblikket samme globale temperatur som i 1988. Dersom du synes det er en skremmende økning må du bare gjøre det. Klimahypokondri kan jeg dessverre ikke helberede, dertil er jeg ikke faglig kvalifisert til å hjelpe.

  Her er temperaturgrafen fra University of Alabama, Huntsville: http://www.woodfortrees.org/plot/uah6/from:1988/to:2019

  • Jakobsen,
   Irrelevante påstander!? Funnene og konklusjonene jeg referere til er jo DET som er DOKUMENTERT i forskning. Ikke påstandene dine, som f.eks. at det skal ha vært varmere før. Det blir jo ekstra rart nå du drar fra grafer som IKKE underbygger at det har vært varmere før – men det motsatte!

   Trenden siden 1988 som du viser er 0,11 grader C pr. dekade. Dvs. 1/3 grad økning bare siden da, og du viser jo selv at dette alene viser AKSELERERT temperaturøkning sammenliknet med det konservative anslaget mitt på 0,5 grader siden 1930/1940 som jeg refererte til først!? Spencer selv bekrefter 0,13 grader C pr. dekade som ENESTE dokumenterte trend, altså MER!

   Å si at vi i dag har samme temperatur som i 1988, er en bizarr sammenlikning, hvor du plutselig må sammelikne to enkeltmålinger i en lang serie, og hvor du av en merkelig grunn ser bort fra enhver naturlig variasjon. Grafen du viser til viser klar stigning, og er vi enige om at langsiktige trender som gjelder? Siste 10, 20, 30 og 40 år har satelittdatene vist minst 0,11 grad C pr. dekade økning (siste 10 år vesentlig mer).

   På siden du viser til finner vi alle globale, gjeldende datasett som har data tilbake til 1930. ALLE disse, bekrefter økningen jeg refererte til siden 1930/1940.

   Når du freidig sier at dataene er BS, har du vel noen andre anerkjenter data og anerkjent publikasjon som viser at jeg (og nesten alle forskere som driver med dette) overdriver/juger når jeg sier minst 0,5-1 grad økning siden 1940?

   • Det er interessant å oppleve at du forlanger å bestemme premissene for hva du skal godta som tillatte argumenter her. Jeg vil tro at de fleste normale folk som holder ut å lese kommentarene dine gjennomskuer måten du argumenterer på.

    “Jeg kan ikke godta argumenter om jeg ikke får bestemme selv hvilke argumenter som kan benyttes!”.

    Er temperaturen i dag det samme som i 1988? Kutt ut tullpratet!

    Fagfellevurderte temperaturmålinger – nåvel – de jeg kjenner har erfaring med å lese av temperaturer selv uten å måtte skrive en fagfellevurdert rapport om det. Når man i tillegg ser hvordan GISS har torturert temperaturserier til å tilstå global oppvarming, vil de fleste som gidder å undersøke dette med selvsyn se at det du påstår er BS. Omkring 1930-tallet ble det satt en mengde varmerekorder, det er ikke mulig å vri seg unna det.

    Jeg anbefaler fremdeles gamle avisartikler fra 1920- og 1930-tallet, da dette er langt mer forståelig enn dine høytflyvende krav til akademisk dilldall.

    • Vi trenger ikke GISS for å se at temperaturen stiger. Spencer og Christie rapporterer det selv, her:
     http://www.drroyspencer.com/2018/10/uah-global-temperature-update-for-september-2018-0-14-deg-c/

     Økningen de bekrefter er 0,13 grader C pr dekade, og de sier aldeles ikke noe om at man må begynne i det lokalt ekstremt varme året 1998 eller sammenlikne oktober 2018 med oktober 1988 for å si noe om temperaturen synker eller stiger.

     Du spør meg om temperaturen i 1988 er det samme som i dag (jeg antar du mener UAH-dataene). Da sammenlikner vi:

     Januar tom. september 1988 gir 0,097 grader C over middelverdien for hele serien.
     Januar tom. september 2018 gir 0,218 grader C over middelverdien for hele serien.

     Så nei, de er ikke like. 2018 er så langt varmere. Når det er sagt er det ikke noe jeg har lært i statistikk eller fysikktimen at to enkeltår eller måneder skal sammenliknes i en trend. Men hvis man har bestemt seg for at global oppvarming SKAL ha stoppet, kan man jo lese dataene slik for å underbygge sitt syn.

 5. Lackner:

  “Så til måten du forholder deg til data på selv:
  Klipper du ut havnivåstigningen fra Nasa kun fra slutten av 2014 ved en feiltakelse, eller ville du bare vise en naiv leser den delen av grafen? Blir jo litt tåpelig når det står 3.2 mm stigning i utklippet ditt!”

  Leser du ikke hva han skriver?

  “Selv om man tror på satellittmålingene til NASA på 3 mm/år (noe som er dobbelt så mye som det som måles i fjæra), vil det i realiteten ikke utgjøre mer enn i underkant av 30 cm. For øyeblikket ser ikke det en gang til å stemme, da havet nesten ikke har steget målbart i det hele tatt de siste par årene.”

  Han skriver jo at NASA måler 3 mm/år, videre skriver han at det ikke har vært merkbar økning de siste par årene. Det er jo nettopp derfor han har med siste del av målingen. Det virker som du må protestere på alt som ikke applauderer IPCC-leiren.

  • Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt IPCC mener.

   Men når åpenbare funn og fakta benektes, mener jeg det er OK å si fra. Da tenker jeg f.eks. på:

   “Opphør av global oppvarming” Der tull, for alle data og all forsknign, også den KR refererer til sier det motsatte! Selv Bergsmark, og de tre som stilte i programmet til Wahl på NRK er jo enige i at det er en temperaturøkning!

 6. Lackner. Skjønner ikke dine anførsler om enkeltprediksjoner og havnivå. Det er jo drøssevis av dem og de er gale – har ikke inntruffet. De bygger på satellittkonklusjoene til IPCC. Når de ikke inntrer er det vel greit å påpeke at noe svikter. IPCCs prognoser er helt ut av kurs i forhold til observasjoner på overflaten. Mørner er jo en av verdens ledende feltgeologer innen havnivå og har over 500 fagfellevurderte publikajoner, president i INQUA om havnivå mm. Så du kan ikke avfeie ham uten substans.
  Havnivået er studert av mange solide forskere inklusive Jevrejeva et al. ved National Oceanographic Institute, UK. Studiene viste en midlere stigning på 1.7 mm/år i 2007 (fra 1850) og 1.9 mm/år i 2014 (fra 1810, mer fullstendig, særlig i nordlige områder der økningen er størst. Om middelverdien slynger seg regulære sykluser (ca 60år) med akselerasjon og retardasjon. Intet unikt. Om man er inne i en økning/minking grunnet solflekker, havstrømmer e.l er ikke poenget å informere om med mindre man er alarmist. Slike uttalelser må settes inn i et rimelig tidsperspektiv. Da kan man ikke oppheve satellittmålinger som er avhengig av kalibrering på jordstasjoner, til det eneste saliggjørende. Særlig ikke siden satellittene måler bare marginale endringer, men kalibreringen gir økning. Derfor leter man etter en eksakt kalibrering.
  Temperaturen siste 2000 år er grei nok fra Jacobsen. Intet unikt der heller. Se referanser i CO2science. Arktis var like varm i 1930-årene som i 2007 iht IPCC-kurve. Grønland likeså som en viktig del og med en dobbelt så rask oppvarming i 1930-årene som nå (Chylek 2006,2007, 2010). Og husk at under solens Grand Maximum 1923-2003 ble også andre planeter og måner i vårt solsystem varmet opp. Ingen CO2 som fellesfaktor.
  Jeg skjønnerheller ikke din klage over motsigelser blant IPCC-kritikere eller manglende referanse. Vær konkret.

  • Ellestad,
   Ja, figuren ang. siste 2000 år er absolutt “grei nok”. Den viser tre ting basert på data som foreligger:

   a. Det var en varmeperiode i middelalderen
   b. Det er varmere i dag, i følge ALLE offisielle bakkemålte dataset, og støttet av satelittdata (som vi har bare fra siste ca. 40 år)
   c. Temperaturen stiger MANGE ganger fortere siste dekader fram til i dag, sammeliknet med økningen og nedgangen bå begge “sider av middelalderen.

   Det er jo ikke rart at Klimarealistene ikke blir tatt seriøst når de driver på slik. Viser en graf – men skriver noe ikke grafen viser eller noe som ikke er relevant i forhold til det som vises.

 7. Meget bra skrevet av Jakobsen med full dokmentasjon for de synspunkter han fremmfører – i motsetning til Lackner som ikke dokumenterer noe. Dette er noe av klimarealistenes eksistensgrunnlag det å kunne dokumentere de vitenskapelige data de presenterer. I en kronikk i Adresseavisen sist lødag skriver Krokseter (tidligere sportsredaktør) at han tror mer på forskerne enn Trump når han taler klimaalarmistenes sak, totalt uten dokumentasjon eller henvisninger. Viser litt av pressens seriøsitet. Særlig den varme sommeren har gitt grobunn for å skylde på klimaendringene (som eksisterer). Hørte ingenting når kuldegradene kom allerede i september.

DELTA I DEBATTEN: