Om Debatt1

 

Hvorfor Debatt1?

I 2012 jeg fikk jeg ideen om å utvikle en nettside for debatt om politikk, samfunn og livssyn. Jeg har selv erfaring fra Vårt Lands verdidebatt og fra Dagsavisens nyemeninger, men savnet likevel et debattforum som er avis uavhengig og som retter seg mot alle. Det finnes en del diskusjonsforum/blogger i Norge og oftest er disse forumene knyttet til en avis, til andre organisasjoner eller til enkeltpersoner og er dermed rettet mot et bestemt publikum med tilnærmet lik interesse eller politisk ståsted. Ut fra egen erfaring har jeg kommet til at det er en stor fordel at aktører med forskjellige politiske/verdimessige vurderinger deltar i de samme debattene, og mitt ønske for debatt1 er at oppsettet vil inspirere til deltakelse i diskusjoner samt bidrag med egen publiserte innlegg.

Med debatt 1 vil jeg skape en arena som skal styrke demokratiet og ytringsfriheten i Norge.

Hvem er jeg og hva vil jeg?

Jeg heter Elisabeth Hoen og står ansvarlig for Debatt1. Jeg er, i året 2017, 44 år gammel og født, oppvokst og bosatt i Oslo. Jeg har i dag arbeid innenfor flybransjen og mitt arbeid her er helt adskilt fra debatt1.

Jeg har høyere samfunnsfaglig utdanning som inkluderer en Master of Arts grad i samfunn, vitenskap og teknologi i Europa, med spesialisering i kvinner, vitenskap og teknologi, og jeg har en del andre fag på bachelor nivå, bl.a innenfor områdene; psykologi, sosialantropologi, miljøskade, mennesker-dyr forhold, musikk, religion og menneskerettigheter. For mer detaljert informasjon, se min profil på Linkedin.

Debatt1 er politisk uavhengig, men ikke politisk likegyldig, og det er et mål å inkludere et stort mangfold av politiske standpunkter, gjerne representert (også) av engasjerte i partipolitikken.

Jeg vil påvirke hvilke innlegg som blir fremhevet på debatt1 – jeg har selv et særlig engasjement for dyrs velferd og tradisjonell miljøvern, men har også interesser på mange andre områder, – men også de øvrige støttespillerne i redaksjonen skal fremheve innlegg. Jeg er opptatt av balanse og ønsker ikke at debatt1 kun skal tiltrekke seg enkelte type medvirkende eller kun å prioritere enkelte saker.

Debatt1 handler om avansert demokrati, og alle type aktører og emner er selvfølgelig velkomne og ønsket på debatt1. Det viktigste for meg, i denne sammenhengen, er at jeg ønsker at debatt1 skal oppleves som et (rimelig) seriøst nettsted for hele norges befolkning – fra nord til sør og fra øst til vest- og for alle andre som forstår norsk, snakker svensk eller dansk og som har tilknytning til eller har interesse for norske forhold. Innlegg kan også skrives på engelsk.

Aldersmålgruppen for forumet er voksne og seniorer.

Grensene satt for enkelte ytringer på debatt1 kan en lese om i retningslinjene. Stikkord: Klarhet, relevans og saklighet.

Det viktigste er at du skriver om det du er engasjert i og / eller har kunnskap om. Eller at du ønsker debatterfaring og har lyst til å prøve ut dine argumenter. Debatterfaring er nyttig å ha og relevant for mange yrker. Det er gratis å registrere seg, det er gratis å bruke forumet og ingen innlegg blir forhåndssensurert. Men ytringer kan bli oppfordret moderert i etterkant, utfra retningslinjene.

Spalter / Kategorier

Din skriveside finner du når du er logget inn: + Legg til. her kan du også legge til bilde. Forhåndsinnstilt kategori for alle: Alle artikler og siste innlegg. Publiser rett på forsiden av debatt1.

Hovedinnholdet på Debatt1 handler om seriøsitet omkring politikk og samfunn.

Politikk og samfunn: rommer alt. Seriøse, litt lengre innlegg/artikler.

Aktuelt: Dette kan være (korte) innlegg som setter fokus på et problem, et dilemma i en aktuell sak. Innlegg i denne spalten kan gjerne sparke i gang debatter om samfunnspolitiske, aktuelle spørsmål.

Valg 2017: Redaksjonens valg. Rettet mot saker relevant for valg.

Livssyn og Dialog: – for religion og livssyn.

Sideblikk på samfunnet: Det personlige er politisk. Dette er også en spalte som gir rom for humor.

Bøker og bokmanus: bokanmeldelser, omtaler, noveller, bokføljetonger m.m.

Hot Spot: – for det som provoserer av emner og sterke meninger.

Gnist: Redaksjonens valg.

De beste debattene: Redaksjonens valg

Når du skriver et innlegg så velg en kategori for innlegget under alle artikler og siste innlegg og publiser direkte. Gode innlegg vil profileres av redaksjonen og avhenger av både plass og kvalitet.

Logo

Debatt1`s logo og slagord (din mening gir mening) er Only Frank Hoen`s ideer.

Forsidebilde

Dette verket har blitt frigitt til allmennheten av opphavspersonen gnuckx.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Writing_hand.jpg?uselang=nb 

Eier og redaktør

Denne nettsiden er, i samarbeid med Coinno A/S, administrert og eiet av Elisabeth Hoen.

Ønsker du å annonsere på debatt1 eller ønsker å diskutere annet samarbeid med oss så er du hjertelig velkommen til å kontakte meg eller en i redaksjonen.

Kontaktinformasjon

Send en mail til

redaksjon@debatt1.noelisabeth.hoen@debatt1.no, eller til støttespillere for redaksjonen inge.kristiansen@debatt1.no eller onlyfrank.hoen@debatt1.no.

 

Til slutt og ikke minst; fra oss i redaksjonen

Vi ønsker deg en spennende og lærerik debatt!

janushode