Om Debatt1

Bakgrunn

Hvorfor Debatt1?

I 2012 jeg fikk jeg ideen om å utvikle et debattforum for politikk, samfunn og livssyn. Jeg har selv erfaring fra Vårt Lands verdidebatt og fra Dagsavisens nyemeninger, men savnet likevel et debattforum som er avis uavhengig og som retter seg mot alle. Ut fra egen erfaring har jeg kommet til at det er en stor fordel at aktører med forskjellige politiske/verdimessige vurderinger deltar i de samme debattene, og mitt ønske for debatt1 er at oppsettet vil inspirere til deltakelse i diskusjoner samt bidrag med egen publiserte innlegg.

Med debatt 1 vil jeg skape en arena som skal styrke demokratiet og ytringsfriheten i Norge.

 

Hvem er jeg og hva vil jeg?

Siden jeg er en enkeltperson så vil jeg fortelle litt om min bakgrunn. Jeg heter Elisabeth Hoen og står ansvarlig for Debatt1. Jeg er 49 år gammel (2022) og bor i Oslo. Jeg hadde tidligere arbeid innenfor flybransjen, men mitt arbeid der var helt adskilt fra debatt1.

Jeg har høyere samfunnsfaglig utdanning som inkluderer en Master of Arts grad i samfunn, vitenskap og teknologi i Europa, med spesialisering i kvinner, vitenskap og teknologi, og jeg har en del andre fag på bachelor nivå, bl.a innenfor områdene; psykologi, sosialantropologi, miljøskade, mennesker-dyr forhold, musikk, religion og menneskerettigheter. For mer detaljert informasjon, se min profil på Linkedin.

Debatt1 er politisk uavhengig, men ikke politisk likegyldig, og det er et mål å inkludere et stort mangfold av politiske standpunkter, gjerne representert (også) av engasjerte i partipolitikken.

Jeg vil påvirke hvilke innlegg som blir fremhevet på debatt1 – jeg har selv et særlig engasjement for dyrs velferd og tradisjonell miljøvern, men har også interesser på mange andre områder.

Debatt1 handler om avansert demokrati, og alle type aktører og emner er selvfølgelig velkomne og ønsket på debatt1. Det viktigste for meg, i denne sammenhengen, er at jeg ønsker at debatt1 skal oppleves som et (rimelig) seriøst nettsted for hele Norges befolkning – fra nord til sør og fra øst til vest- og for alle andre som forstår norsk, snakker svensk eller dansk og som har tilknytning til eller har interesse for norske forhold. Innlegg kan også skrives på engelsk.

Aldersmålgruppen for forumet er voksne og seniorer.

Grensene satt for enkelte ytringer på debatt1 kan en lese om i retningslinjene. Stikkord: Klarhet, relevans og saklighet.

Det viktigste er at du skriver om det du er engasjert i og / eller har kunnskap om. Eller at du ønsker debatterfaring og har lyst til å prøve ut dine argumenter. Debatterfaring er nyttig å ha og relevant for mange yrker. Det er gratis å registrere seg, det er gratis å bruke forumet og ingen innlegg blir forhåndssensurert. Men ytringer kan bli oppfordret moderert i etterkant.

 

Spalter og kategorier

Politikk og samfunn, livssyn, litteratur, aktuelt

Din skriveside finner du når du er logget inn: + Legg til. Her kan du også legge til bilder. Forhåndsinnstilt kategori for alle: Alle artikler og siste innlegg. Publiser rett på forsiden av debatt1. Les hvordan å publisere innlegg her https://debatt1.no/kom-i-gang-med-debatt1/

Politikk og samfunn:  Litt lengre innlegg/artikler.

Aktuelt: Innlegg som setter fokus på et problem, et dilemma i en aktuell sak.

Valg 2021: Redaksjonens valg. Rettet mot saker relevant for valg (i vid forstand).

NOAH – for dyrs rettigheter: Dyr, økosystem, natur, dyr i industrien m.m. Ansvar: Siri Martinsen

Livssyn og dialog: – for religion og livssyn.

Barn, unge, voksnes psykiske helse: For fagpersoner, foreldre, unge, lærere o.a.

Myriams litteraturspalte: bokanmeldelser, noveller, lyrikk, bokføljetonger m.m. – bokmanus (prøve ut deler for publikum). Ansvar: Myriam H. Bjerkli

Nyheter og analyse – utvalgte norske medier: MARS MÅNED FOKUS: Journalisten.no og Medier24

Direkte demokrati – Underskriftskampanjer: 5 kilder for underskiftskampanjer, delta i demokratiet-spalte

Når du skriver et innlegg så velg en kategori for innlegget under alle artikler og siste innlegg og publiser direkte. Gode innlegg vil profileres av redaksjonen og avhenger av både plass og kvalitet. Innlegg kan alltid revideres, kommentarer har redigeringstid 15 min. En kan legge til opptil 3 linker i hver kommentar.

 

Logo

Debatt1`s logo og slagord (din mening gir mening) er (Only) Frank Hoen`s ideer og navn fra Jan Hoen. Spalter og ide Elisabeth Hoen.

 

Design, drift og utvikling

Coinno

 

Forsidebilde

Dette verket har blitt frigitt til allmennheten av opphavspersonen gnuckx.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Writing_hand.jpg?uselang=nb 

 

Eier og redaktør

Denne nettsiden er, i samarbeid med Coinno A/S, administrert og eiet av Elisabeth Hoen.

Ønsker du å annonsere på debatt1 eller ønsker å diskutere annet samarbeid med oss så er du hjertelig velkommen til å kontakte meg eller redaksjonen.

 

Kontaktinformasjon

Send en mail til

 

Til slutt og ikke minst;

Vi ønsker deg en spennende og lærerik debatt!

janushode