Menneske i fåreklær

45
24221

Velger vi ulv i fåreklær som ledere og er dumme som sau ?

Ingen vet om en sau er klar over at den er en del av en flokk, men vi vet at mennesket ofte ikke er klar over sin egen flokkmentalitet; at vi har en tendens til å følge leder og flokk også ubevisst.

I min vesle, gammelnorske spælsauflokk er alltid en sau på vakt mens de andre spiser. Dette er særlig tydelig om vinteren, når maten er begrenset og befinner seg på ett sted (rundball). På beite, uten trusler i nærheten, er avstanden mellom sauene i flokken større. De vandrer sammen over store områder hvis jeg tillater det, uten å ha et dyr som leder. Det er sannsynligvis den samme egenskapen som gjør at når ca fem prosent av en gruppe på 200 mennesker beveger seg i ett mønster, så vil de øvrige 95% etter hvert følge samme mønster, ubevisst.

Dersom en sau tydelig viser ved å rømme at en fare truer, rømmer hele flokken sammen med den; fort og langt om nødvendig. Å reagere på trusler er helt essensielt for å overleve. Det er bedre å reagere på potensielle trusler for tidlig enn for sent, men Norsk kvit sau er avlet frem til å ha vinterkamuflasje på sommerbeite og har blitt gitt en mentalitet av oss som vi kan håndtere. Det er ingen grunn til å tro at mennesket har mistet evnen til å frykte farer, men forskerne spekulerer i om evolusjonen kanskje ikke har gitt oss evne til å registrere og takle trusler som ventes mange år foran oss, slik som klimaendringer. Det gir håp at noen har akseptert trusselen, og at få menneskers, og få lands reaksjon på klimaendringene, kan føre til at andre følger etter.

Dersom en av mine sauer møter en trussel med horn og tramp, stiller andre seg bak, noen mer feige enn andre. Responsen er ‘kostnadseffektiv’ i forhold til å løpe, og er en respons på farer som kan trues bort. Det fungerer på Ladden, hunden vår (den egner seg ikke som gjeter). Mennesket unngår å overraske eller skremme store dyr fordi vi vet at angrep ofte er deres forsvar.

Fordi mennesket hverken har giftig bitt eller klør, er spesielt store, raske eller kraftige, så er angrep på potensielle trusler sjelden noe vi foretrekker når vi er alene. Vi angriper som oftest i flokk. Da er samholdet svært godt, og fokuset er på lederen. Offiserene har også sin biologi. Militærpropaganda som forårsaker stolte, uredde kampbrøl, er som nitro for en bil.

En ledertype som utnytter en potensiell fare andre knapt har skimtet diffust i øyekroken, kan få en stor tilhengerskare. Lederen må bare male fiendebildet med overbevisning, slik at flokken oppfatter faren som høyst reell.  Hitler var Tysklands alfa (lederdyr). Før ham gikk det rykter om jøder og korrupte politikere m.fl., så når Hitler tydelig uttalte det flokken trodde de hadde tenkt på selv, malte fiendebildet, og rettet hornene mot trusselen, samlet flokken seg bak ham og angrep.

Politikernes takling av frykt og usikkerhet knyttet til terrorisme, integrerings og innvandringspolitikk, har skapt mistro til politikernes evne til å oppdage og takle trusler. I dag ulmer det derfor en fiendskap i vestlig kultur, som kan utarte seg til en minst like tydelig kandidat som døråpner til helvete igjen, som ISIL. Alt for mange oppfatter meldekultur og muslimer som en ekstrem trussel, og belemrer alle andre enn en selv (folkevalgte sosialdemokrater, sosialister og vitenskap) for all verdens problemer.

Det er påfallende og urovekkende hvor tydelig vitenskapen avdekker at skepsis til klimavitenskap øker med grad av konservatisme, nasjonalisme, religiøsitet og tiltro til frie markedskrefter. – Hvis det ikke nytter å bruke objektiv, vitenskapelig dokumentasjon på hvilke frykt som er reell, og hvilke tiltak som er rasjonelle, hvilke verktøy bruker man da?

Det er særlig en ting som får mine sauer til rusle mot ukjente opplevelser: Beite. Få individers samkjørte, stødige vandring mot grønne, fredelige beiter i fremtiden, kan få flokken til å følge på i riktig retning.

Facebook kommentarer

45 KOMMENTARER

 1. Klimahysteriet er IKKE påvist uansett hvor mange ganger klimahysterikere gjentar denne myten.

  Immigrasjonspolitikken fungerer svært dårlig. Problemene er ikke et glimt i øyekroken, men en bjelke i øyet:

  Les Document og forlat irrasjonell ideologi:

  https://www.document.no/2017/01/14/desperat-svensk-kommune-stopper-ytelser-innvandrere/
  https://www.document.no/2017/01/15/3250-anmeldte-forbrytelser-pa-kjopesenter-pa-ar/
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  • Jeg tenker at det er lurt å forsøke å være objektiv…

   Hvordan påviser og avviser man «klimahysteri» ? Er «klimahysteri» det samme som «klimafornektelse»? – Mye forskning tyder jo på at klimafornektelse (https://ncse.com/library-resource/why-is-it-called-denial) er irrasjonelt.

   «Les Dokument.no og forlat irrasjonell ideologi» er en like irrasjonell påstand som «Les islamnet.no og forlat irrasjonell ideologi. Kildekritikk er viktig, og den eneste grunnen til å lenke til document.no, er hvis man vil underbygge en påstand om at noe bestemt ble skrevet der (men det pleier å være unødvendig).

 2. Elisabeth – hvorfor blir man noen ganger moderert og andre ganger ikke? Er det pga linker? Min siste kommentar på denne tråden ble stanset – og ikke publisert ennå.

 3. Hei Sindre,

  jeg er ikke sikker. Det er et nytt system for meg og siden oppstart til nå er det kun jeg som administrerer og jeg må innrømme at på noen områder lærer jeg underveis når slikt som dette oppstår.
  jeg har satt en begrensning på 3 linker i en kommentar, noe som betyr at hvis det er 4 så stoppes kommentaren. Men jeg kunne ikke se at du hadde mer enn 3 linker i de kommentarene som hang seg opp i systemet. Det er heller ikke lagt inn noen vilkår for kommentarer.
  Jeg er lei for disse problemene. Takk for at du spør og følger opp! Jeg har en `vanlig` 100% jobb ved siden av d1, så noen ting som dette tar litt tid å finne ut av.
  Jeg vil nå høre med webbyrået, kanskje de umiddelbart vet hva som har skjedd.

  Da en av dine kommentarer ble stoppet så tok jeg bort et avsnitt i din kommentar (husker du?). Alternativet hadde vært for meg å oppfordre deg til å ta det bort i etterkant.

 4. Hei igjen!

  Det virker sikkert veldig pirkete av meg, men noe av intensjonen med debatt1 er å argumentere for sine syn. Å kun vise til to linker med introen: «Les Document og forlat irrasjonell ideologi:» så virker det litt kampanjepreget og på d1 ønsker vi litt mer kjøtt på beina.
  Når det gjelder linker og begrensning til 3 så er det bl.a. fordi at jeg ønsker det relevante innholdet i linkene skal refereres i selve kommentaren. Som at en legger fram en situasjon/hendelse/fakta som er relatert til emnet som ta opp i innlegget og så dokumenterer med en link. Forstår du hvor jeg vil hen? Ikke linken først – og også bare link.

  Jeg tar dette åpent jeg, du virker åpen og 🙂 Håper det er ok med deg.

  • «Jeg tar dette åpent jeg, du virker åpen og Håper det er ok med deg.»
   Absolutt. Ser at jeg kan la noe ligge litt før jeg poster det:-)
   Vegard Martinsen i DLF er mitt store forbilde når det gjelder dialog på nett, uansett hvor lang tid det tar, uansett hvor mange ganger han må gjenta det enkleste, så er det aldri følelser med i kommentarene hans. Jeg har et stykke å gå:-)

   • Takk for svar 🙂
    Nå har ikke jeg eller d1 noe imot følelser, tvert i mot, men uttrykte følelser kan bikke over i antakelser eller meningstilleggelser om den andre. Hvis den ikke gjør det synes jeg det er fint, ja nesten ønskelig til tider.
    Ellers kan jeg vise til retningslinjene. Har skrevet litt om følelser der.
    Selv om du nok mente noe annet(omvendt?! 🙂

    Fint hvis du fra nå av tar det vi snakket om med deg videre her på d1
    🙂

 5. “Jeg tenker at det er lurt å forsøke å være objektiv…»

  Så bra, da burde du holde deg til det vitenskapen kan bevise innenfor rimelig sannsynlighet.

  «Hvordan påviser og avviser man «klimahysteri» ? Er «klimahysteri» det samme som «klimafornektelse»?”

  Vi kan godt kalle det klimatroende eller klimatro, mindre provoserende skulle jeg anta. Jeg har ingen andre gode begreper om den irrasjonelle posisjonen rundt menneskeskapt global oppvbarming(MGO).

  «– Mye forskning tyder jo på at klimafornektelse er irrasjonelt.»

  Problemet med denne forskningen er at den baserer seg på en av de store mytene om MGO:

  “how to refer to the positions that reject, and to people who doubt or deny, the scientific community’s consensus on the answers to the central questions of climate change.”

  Konsensusen på klimatro-siden teller et større antall enn konsensusen blant benekterne, men det betyr så lite hva et flertall mener, når de ikke kan føre bevis for det, men tvert imot åpent erklærer at det dreier seg om føre-var og ikke vitenskap. Det er ikke det at vitenskapen halter rundt MGO, den eksisterer ikke.

  Med alle de løgnene IPCC har produsert, med alt det som har fremkommet om at alt stammer fra modeller og ikke virkeligheten, med den voldsomme motstanden mot kritiske røster som heves, med insentivet som skapes der stater betaler for forskning som kan «påvise» MGO, at det er eliten, media og primært mer sosialistisk orienterte politikere som sverger til klimatroen, at MGO sammenfaller perfekt med høyere skatt, En Verden og globalisme – alt peker tydelig i retning av ideologi, ikke virkelighet. Akkurat som med migrasjonsideen. Noen dyktige folk starter ideologiske eksperimenter løsrevet fra virkeligheten og så blir mange med dem. Men MGO er ikke påvist vitenskapelig(flertall i en avstemming er ikke vitenskap).

  «Les Dokument.no og forlat irrasjonell ideologi» er en like irrasjonell påstand som «Les islamnet.no og forlat irrasjonell ideologi. Kildekritikk er viktig, og den eneste grunnen til å lenke til document.no, er hvis man vil underbygge en påstand om at noe bestemt ble skrevet der (men det pleier å være unødvendig).”

  Det som blir skrevet på Document.no imøtegår ideen din om at det er nye Hitlere som er på vei til å bli skapt, fordi det dokumenteres fra land i Europa at trusselen fra islam er høyst reell blant langt mer liberale muslimer enn Daesh/IS. Du skriver generelt og viser ikke til noe konkret, jeg linket til en diametralt motsatt kilde til informasjon som avkrefter alle dine ideer i dette spørsmålet. Nå protesterer stadig flere, gjennom valg, på ødeleggende politikere som Merkel, m.fl. og finner seg andre politikere som avviser den ekstreme migrasjonen og globalismen. Globalistene tok det for langt, nå reiser de rasjonelle seg og stanser galskapen:-)

  Dette var forresten en av artiklene jeg synes er informativ om Det Nye Tolerante Europa, der mennesker som voldtar barn såvidt straffes og ikke kastes ut – det jeg omtaler som galskap. Den ble rett nok publisert på Rights.no, en annen meget god kilde til informasjon om massemigrasjonens konsekvenser: https://www.rights.no/2017/01/grov-voldtekt-av-gutt-ingen-av-de-5-afghanerne-utvises/

  Og så vil man ikke snakke om dette, men heller føre alle egne borgere bak lyset:
  https://www.document.no/2017/01/17/sverige-nekter-a-kartlegge-innvandreres-kriminalitet/

  Det viktigste for meg er å kunne snakke åpent om virkeligheten:
  https://www.document.no/2017/01/12/stor-kriminell-overrepresentasjon-flyktninger-hamburg/

  Fordi, jeg vil gjerne høre tilhengere av et stort antall innvandrede flyktninger uttale at de faktisk aksepterer at ett av deres egne barn blir voldtatt eller drept som følge av det godet de mener kommer for oss alle som følge av den aksepterte migrasjonen. Fordi flyktninger er overrepresentert på voldsstatistikken(alle tall så langt tilsier det), så bør vi forske på det, diskutere det og trekke konsekvenser av det(stanse alt av flyktninger, hente bare de mest sårbare fra leire) og parallellt erkjenne at det øker sannsynligheten for at våre egne barn, jenter og kvinner risikerer større sjanse for voldtekt og drap med tilstrømning av flyktninger. Det er uetisk å sende regningen for sine egne handlinger til andre. Hvis feks du støtter økt flyktningeinnvandring, så er det rettferdig hvis det er dine barn og ikke mine barn som betaler konsekvensen – som blir beriket. Begges barn er uskyldige, men jeg forsøker å stanse dette på vegne av mine barn, meg selv og andre, du forsøker det motsatte, uansett hva slags edle motiver du har. Og da bør du akseptere at det burde ramme deg og ikke meg. Det finnes ingen måte å styre dette på, men den hypotetiske tanken kan få deg til å vurdere om det faktisk er verdt det, å støtte økt innvandring av flyktninger. Jeg har skrevet to tråder om dette på D1.

  (Prøver meg med tre linker igjen, Elisabeth. Jeg liker å teste systemet og dets grenser:-)

   • SÅ ikke denne før nå. At man bare kan legge ved tre linker dersom den skal postes straks eller at man maks kan legge ved tre linker uansett?

    • At man maks kan legge til tre linker pr. kommentar.
     Så hvis kommentaren din skal med må du droppe en av linkene og publisere om igjen.

 6. (Prøver meg med tre linker igjen, Elisabeth. Jeg liker å teste systemet og dets grenser:-) Fint!

  Kan meddele at Coinno har vært på saken og har gjort noen oppdateringer og en bestemt justering, så vi er ihvertfall på saken og håper på at dette problemet er løst.

 7. «Konsensusen på klimatro-siden teller et større antall enn konsensusen blant benekterne, men det betyr så lite hva et flertall mener, når de ikke kan føre bevis for det, …»

  A) Det er ingen bestemt konsensus blant benektrerne annet enn at de benekter konsensus…
  B) Hva mener du med «bevis for DET»? Hva er det konsensus mener som de ikke har bevis for, og hva krever du av bevis for å akseptere konsensus?

 8. En lengre kommentar venter på godkjenning av moderator. Imens kan jeg jo kommentere noe jeg glemte:

  «En ledertype som utnytter en potensiell fare andre knapt har skimtet diffust i øyekroken, kan få en stor tilhengerskare. Lederen må bare male fiendebildet med overbevisning, slik at flokken oppfatter faren som høyst reell. Hitler var Tysklands alfa (lederdyr). Før ham gikk det rykter om jøder og korrupte politikere m.fl., så når Hitler tydelig uttalte det flokken trodde de hadde tenkt på selv, malte fiendebildet, og rettet hornene mot trusselen, samlet flokken seg bak ham og angrep.”

  Problemet i dag er jo venstresvartmaling, venstrepeking på de farlige(meg feks), venstrevold, etc. I Europe finner vi individer dømt for terrorisme: 3 høyreekstreme, 45 venstreekstreme og 198 islamister, ifølge rapport fra Europol fra 2016. Det er altså 15 ganger så mange dømte venstreekstreme som høyreekstreme. 15 ganger så mange.

  I USA ønsker jo ikke engang «normal»venstre å slippe til den nyvalgte presidenten. De løper rundt i gatene og skriker hysterisk på å stanse Trump.

  Tungt ustabile Rosie O’Donnell vil ha unntakstilstand, avvikle den amerikanske konstitusjonen og stanse innsettelsen av Trump.
  http://www.wnd.com/2017/01/desperate-rosie-odonnell-calls-for-martial-law-on-americans/

  Den australske avisen The Sydney Morning Herald kaller på impeachment før Trump har blitt innsatt. Venstresiden har ikke gangsynet sitt i orden og er de potensielt virkelig farlige for verden:
  http://www.smh.com.au/world/how-to-remove-donald-trump-from-office-20170110-gtp6pm.html

  Husk at Hitler var sentrumsekstremist. Han lå midt i sentrum på økonomisk politikk, hadde noe av den samme rasehygienepolitikk som Arbeiderpartiet med Karl Evang som minister(1938-1972=34 år): «Evang har også provosert mange med sine spisse uttalelser. I 1934 skrev han i sin bok Rasepolitikk og reaksjon: «Den tanke for eksempel å begrense antall dårlige arvebærere, er en helt rasjonell tanke, som sosialismen alltid har gått inn for. I det sosialistiske plansamfunn vil dette naturlig inngå som ledd i det forebyggende sunnhetsarbeid.» I denne boken gikk han ellers ut mot rasehygienens reaksjonære karakter, men altså uten å underkjenne dens intensjoner.»

  Kommunistene myrdet langt flere enn nazistene, så det å massemyrde folk er ikke noe høyrefenomen. Jeg vet ikke akkurat hvorfor han har fått dette høyreekstremiststemplet. Det eneste som skilte ham fra kommunistene var en mer liberal økonomisk politikk, der staten ikke direkte, men mer defacto kontrollere økonomien fra kulissene og så var han nasjonalsosialist versus internasjonalsosialist. Jeg forbinder høyresiden med konservatisme, liberal økonomi, liberal sosialpolitikk, liberal individpolitikk, mer individorientert enn kollektivistisk, så summa summarum er nazismen mer av et sentrum/venstre-fenomen. Men jeg tar gjerne en diskusjon på dette.

  Revolusjoner kommer gjerne fra venstre og inneholder masse vold og mord. Hva vil skje dersom «normal»venstre og/eller ekstremistvenstre presterer å få gjennomført sin sist utklekkede ide om revolusjon i USA:

  “The article proposed another tactic. “Under the 25th Amendment to the Constitution, the vice-president, together with a ‘majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by law provide’ can remove the president for being ‘unable to discharge the powers and duties of his office.’ No doubt the mere mention of incapacitation would summon a horde of lawyers to Washington to contest it or the meaning of every term.” The refusal to accept the election and just move on is obvious. This is dangerous for these are the very people who have historically revolted against, and murdered on a wholesale basis, anyone who disagrees with them. This is the danger we face moving forward.”

  Siste link hos Armstrongeconomics dott com, jeg har bare plass til tre linker.

  Vi må da anta at den andre halvparten griper til våpen mot dette landssvikervenstre som da forsøker å destruere Grunnloven og da kan vi se for oss borgerkrig igjen. Farlige høyrefolk sier du? En ny Hitler? Ja, fra venstre, nok engang.

  PS, mere svensk berikelse: https://www.document.no/2017/01/18/tre-menn-tiltalt-svaert-hensynslos-ra-voldtekt-gutt/

  Du svarte jo aldri på min imøtegåelse av Globalismen som relativt uproblematisk. Denne voldtekten er en direkte konsekvens av venstresidens globalisme. Ansvaret hviler på skuldrene til de som støtter globalismen.

 9. Jeg bare bladde litt i denne nyttige linken fra Document
  https://www.document.no/all/page/1/
  , der sakene listes kronologisk og det skulle bare et sideskift til før jeg kom over venstrevold, denne gang i Danmark:
  https://www.document.no/2017/01/18/vi-ved-hvor-du-bor/
  De venstreekstreme sjekker opp hvor du bor og forsøker å skremme og terrorisere deg.
  Og USA:
  https://www.document.no/2017/01/18/skjult-kamera-viser-plot-a-stanse-presidentinnsettelsen/
  Eller de skal forgifte innsettelsesområdet.
  Høyrevold my a…
  Er det bare høyresiden som bekymrer deg, Audun?

 10. «En lengre kommentar venter på godkjenning av moderator.»
  Nei, fordi den oversteg 3 linker må den republiseres på nytt av deg, minus en link. Så den slipper da ikke igjennom slik den står.

 11. Rudshaug: «Husk at Hitler var sentrumsekstremist».

  Det kommer an på. Kjennetegnet på Hitlers regime, utover hans autoritære ønske om å erobre verden, er helst rasisme og nasjonalisme. «Populistisk» stemmer best med hvor i politikken man finner slikt i dag.
  Ekstremister har til felles å være ekstremt «oss» mot «dem», enten de er Høyre-, sentrums-, venstre- eller religiøse.

 12. Your comment is awaiting moderation

  “A) Det er ingen bestemt konsensus blant benektrerne annet enn at de benekter konsensus…»

  Oss benektere er enige om at det ikke finnes vitenskapelige bevis og derfor benekter vi MGO – en nokså rasjonell posisjon hvis vi legger til grunn at det ikke finnes vitenskapelige bevis. Klimareligiøse tror at MGO eksisterer, fordi de er lettlurte. Ingen klimareligiøse i min omgangskrets vet filla om MGO, likevel er de hellig overbevist om MGO. At det er flertall blant såkalte forskere om MGO er like spennende som at det er flertall blant muslimer om at Allah er gud.

  «B) Hva mener du med «bevis for DET»? Hva er det konsensus mener som de ikke har bevis for, og hva krever du av bevis for å akseptere konsensus?”

  Bevis for Menneskeskapt Global Oppvarming – MGO. Hva trodde du jeg snakket om? Konsensusen blant flertallet av såkalte forskere(jeg kaller dem såkalte, fordi de ikke følger forskningsetiske prinsipper: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1302144859868781&set=gm.739462322888095&type=3&theater) er at vi har MGO, at mennesket i stor grad kan påvirke temperaturen på jorda med sine handlinger. At det ikke overveiende styres av faktorer som sola. Det eneste jeg krever av bevis er normale vitenskapelige funn som forholder seg til alt vi vet, all tilgjengelig kunnskap.

  Bevis og rådata som er etterprøvbare av kritiske forskere, ikke halvkokte løgner basert på ikke tilgjengelig rådata!
  https://www.youtube.com/watch?v=X5_XSDEO-vc

  Sett verdens fremste klimareligiøse til å føre et enkelt, etterprøvbart sett av bevis for MGO, la så et team av klimaskeptikere(ikke benektere) etterprøve resultatene. Begge team er enige om parametre før de begynner. Da skal jeg svelge resultatet.

  La feks Andreas Wahl fra Folkeopplysningen ta saken i Norge. Han stoler jeg på. Ikke underlig for meg at PKNRK ikke tør la han ta tak i MGO-myten.

  2016 var visst det varmeste året noensinne, ifølge klimaalarmistene.

  https://realclimatescience.com/wp-content/uploads/2017/01/Screen-Shot-2017-01-12-at-7.00.58-AM-1.gif
  Seriøse forskere vurderer ikke å frata andre forskere ytringsfriheten. Det krever en viss mengde totalitarisme. En lettere ubalansert førsteamanuensis i filosofi ved UiB, Trygve Lavik, ønsker å frata klimarealister ytringsfriheten: Link følger

  Med slike innspill er jeg ikke lenger i tvil. MGO MÅ være en løgn fra A til Å. De som kjenner sannheten og enkelt kan bevise den trenger ikke oppføre seg som Goebbels. Jeg kjenner sannheten om islam og kan egentlig sette meg tilbake og vente på at kunnskapen og dermed motstanden øker ytterligere. Jeg trenger ikke true og hyle. Mitt syn vinner frem til slutt.

  • Der kom din kommentar, nå med tilsammen 3 linker. Slik det skal være. Nå har jeg slettet din gamle kommentar med 4 linker i systemet.
   Håper alt vil fungere etter hensikten fra nå av. Beklager problemene.

    • Så bra, takk. Som du kanskje har skjønt har en feil å gjøre med at når en er registrert så har det blitt problemer hvis en droper inn med en kommentar uten å være innlogget. Hvis en oppgir en annen mail f.eks. o.l. Er på saken altså – det er meningen en som er registrert også kan legge inn en drop in kommentar (at man så oppgir mail og navn bare før en kommenterer). Så er det spm om samsvar mellom det en er registrert med og det en uinnlogget oppgir. Er en logget inn går det jo automatisk.
     Beklager igjen problemene og takk for du er så positiv!

    • Hei igjen,
     har fått endelig beskjed fra Coinno og det er for å beskytte alles identitet at det er lagt opp slik at har en registrert seg på d1 så skal man være logget inn for også å kommentere.
     Så da vet vi det.
     🙂

 13. “Det kommer an på. Kjennetegnet på Hitlers regime, utover hans autoritære ønske om å erobre verden, er helst rasisme og nasjonalisme.”

  Det er ikke noe essensielt høyrepolitisk og ekstremt ved Hitler. Erobring, rasisme og nasjonalisme er essensielle trekk ved Hitler. Erobring har ingenting å gjøre med høyrepolitikk. Rasisme har ingenting å gjøre med høyrepolitikk. Nasjonalisme er absolutt høyrepolitikk, jo lenger ute, dess mere nasjonalisme. Samme med venstresiden og internasjonalisme. Men nasjonalisme trenger ikke å være det grann mer ekstremt enn internasjonalisme. Noen har tro på globalisme og fri innvandring, andre avviser dette. Ingen av delene trenger være ekstremt. Nasjonalisme er altså ikke ekstremt i seg selv. Det er intet høyreekstremt med Hitler og nazismen. Der er/var sentrum/venstreekstreme.

  «Populistisk» stemmer best med hvor i politikken man finner slikt i dag.

  Populisme betyr simpelthen at man følger folkets populære ideer i større grad enn feks egne partiprogram eller hva som er objektivt best, etc. Politisk korrekthet er det mest populistiske som eksisterer på kloden akkurat nå. Og det er ikke høyresiden som er politisk korrekte. Det er ikke akkurat populært hos media, kultureliten, kirken og halve Norge å være innvandringsmotstander – du scorer ikke jobber eller damer eller venner på byen med slike ideer. FrP står i det nå og har alltid stått i det og ment det samme. Jeg også.

  «Ekstremister har til felles å være ekstremt «oss» mot «dem», enten de er Høyre-, sentrums-, venstre- eller religiøse.»

  Det er din definisjon. Jeg ville sagt at ekstremister var de som var villig til å utøve vold mot fredelige meningsmotstandere. Slik feks PST definerer det. Jeg er ekstremt mot ideer jeg mener er farlig for samfunnet, altså typisk politisk korrekte venstrevridde ideer: Feminisme, globalisme, masseinnvandring, anti-rasisme, MGO, positiv diskriminering, etc. Det er dermed meg/oss mot deg/dere, men det er på ideplanet. Ekstremister individualiserer dette og er villig til å begå vold mot sine meningsmotstandere, slik jeg eksemplifiserte med venstreekstreme hos Europol, Danmark,. USA, etc. Volden kommer fra venstre, ekstremistene kommer fra venstre, revolusjoner på gang kommer fra venstre.

 14. Dette er oppklarende : Du mener at konsensus blant «benektere» er at de benekter menneskeskapt global oppvarming, og du mener at årsaken er at «benektere» mener at det ikke finnes bevis for Menneskeskapt Global Oppvarming. Da snevrer du inn gruppen «benektere» til en svært liten, og stadig minkende gruppe…
  For blant de som er uenig i konsensus finner vi også de som mener at MGO er en beviselig realitet, men som mener at vi går mot en ny istid på tross av MGO, at kosmisk stråling har større betydning enn MGO (har hørt på deler av det noen solfoskere har uttalt).

  Her er noen av bevisene jeg forholder meg til når jeg stoler på klimaforskerne:

  1. Både drivhuseffekten og klimagassenes egenskaper (absorbsjonsspektrum etc) «oppdages» i skolelaboratorier hver dag (har vært kjent i et århundre).
  2. Spekteret fra drivhusstrålingen viser at CO2 er en vesentlig drivhusgass i atmosfæren vår (ftp://ftp.orbit.nesdis.noaa.gov/pub/smcd/spb/lzhou/AMS86/PREPRINTS/PDFS/100737.pdf). Måling av spekteret fra drivhusgassene kan gjentas (måles både fra bakken og fra satelitter)
  3. CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker. Målinger kan gjentas… men man må stole på målinger som er gjort før.
  4. Isotop-analyser av CO2 i atmosfæren viser at konsentrasjonen øker på grunn av forbrenning av fossilt brensel. Målingen kan gjentas
  5. Mennesket forbrenner vesentlig mer fossilt brensel enn naturen gjør selv for tiden, men det er kanskje vanskelig å bevise eksperimentelt.

  Når man forstår dette, uansett hva temperaturmålingene viser, så vil man konkludere med at mennesket bidrar til økt drivhuseffekt. Og når vi ser temperaturmålinger, og bruker troverdige kilder for disse, så ser vi at Jammen!! Temperaturen stiger både i hav og vann, forholdsvis uavhengig av solflekker, kosmisk stråling, vanndamp, aerosoler, planter… Havet blir dessuten surere, det blir mer nedbør der klimaforskerne spådde mer nedbør, og isen smelter der klimaforskerne spådde at isen skulle smelte osv…
  http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

  «La feks Andreas Wahl fra Folkeopplysningen ta saken i Norge. Han stoler jeg på. «. Hvis Anders Wahl benekter MGO, så vil jeg bli forundret, men dersom Anders Wahl backer konsensus, så vil jeg bli enda mer forundret hvis du endrer mening. Tvi, tvi.
  —-
  «Er det bare høyresiden som bekymrer deg, Audun?
  – Nei. Jeg ønsker først og fremst å være bekymret for det vitenskapen formidler at det er grunn til å være bekymret for. MGO f.eks. Jeg bekymrer meg for den delen av venstresiden som tilsynelatende ikke tar MGO seriøst også.

  «Du svarte jo aldri på min imøtegåelse av Globalismen som relativt uproblematisk. Denne voldtekten er en direkte konsekvens av venstresidens globalisme.»
  – Jeg skrev i innlegget at «Politikernes takling av frykt og usikkerhet knyttet til terrorisme, integrings og innvandringspolitikk, har skapt mistro til politikernes evne til å oppdage og takle trusler».

  Både høyre og venstresiden angriper karikerte fiendebilder av hverandre. Det er alltid et snev av sannhet i en karikatur – «venstresidens globalisme» f.eks, men jeg tror ikke jeg gidder å forklare hva jeg mener er et mer realistisk bilde av trusselen «venstresiden» eller «globalismen» på denne tråden. Det får evt. noen som som føler seg truffet fra «venstresiden» gå inn på.

 15. Jeg skal svare på de fem punktene dine. Rekker denne nå, resten kanksje etter helgen:

  «3. CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker. Målinger kan gjentas… men man må stole på målinger som er gjort før.»

  Konsentrasjonen svinger syklisk, som alt annet, og den er på topp nå, ja.

  http://cdiac.ornl.gov/images/air_bubbles_historical.jpg

  Denne dokumentasjonen passer ikke inn i skatteplanleggingen, så denne institusjonen legges ned i 2017. Uflaks for økonomien å drive og dokumentere at vi ikke har MGO.

  Og jommen har ikke NASA begynt å vedgå at solens sykliske svingninger og dens energilevering overgår alt annet på jorden:

  «»Even typical short term variations of 0.1% in incident irradiance exceed all other energy sources (such as natural radioactivity in Earth’s core) combined,» he says. »

  Overgår ALLE ANDRE energikilder, gitt! Kanskje like greit å forske litt på dette, så vi vet hva som kommer, for vi kjenner solens sykliske gang.

  https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/08jan_sunclimate/

  Når man leter opp råmaterialet som svindlerne ikke benytter, så er det lett å se sammenhengen.

 16. «Konsentrasjonen svinger syklisk (…)».
  – Det er ingen klimaforskere som tviler på det. Men plott inn 400 ppm på grafen du lenket til, og spør deg selv hvorfor konsentrasjonen er påfallende høy nå for tiden. Da velger du kanskje en isotop-analyse (pkt 4).

  Det kan være både naturlige og lugubre årsaker til at tidsaksen i grafen du presenterte stoppet på ca 1950. Bedre å bruke f.eks denne : http://climate.nasa.gov/climate_resources/24/

  • Godt poeng. Det må jeg sjekke ut nærmere.

   Kjapt googlesøk.

   http://www.livescience.com/44330-jurassic-dinosaur-carbon-dioxide.html

   Hvis CO2 ppm var 2000 for 250 millioner år siden, så høres ikke 400 ppm så problematisk ut? At det i den bittelille perioden 800 000 år tilbake ikke har vært over 250ppm betyr kanskje ikke så mye, hvis det over lengre perioder har vært oppe i 2000 ppm +?

   Her er de oppe i 4000 ppm og 9000 ppm

   https://www.skepticalscience.com/co2-higher-in-past.htm

   Og noe spennende:

   «leading Berner to explicitly advise against using his model to estimate Late Ordovician CO2 levels due its inability to account for short-term CO2 fluctuations.»

   Men, spiller det noen rolle hvor kortvarig store verdier har overlevd? Vi skriker om en kortvarig boost til 400ppm, kortvarige til kanskje 9000 ppm har gått helt fint. Hm?

   Istid med 2500 ppm = dårlige nyheter. Vi klarer ikke å stanse den kommende mini-istiden uansett hvor mye fossilt vi svir av.

 17. Og mens absurde Tore Bjørgo og C-REX forsker på Europas tre dømte høyreekstremister blusser volden fra venstre opp i Washington, der svartkledde, maskekledde venstreekstremister knuser alt i sin vei. Hvorfor forsker vi ikke på venstrevold? Nei, det passer ikke inn i narrativet som politikerne og media forsøker å hjernevaske folket med. At FrP stilltiende aksepterer dette synes jeg er mer enn forunderlig. Det er lett å sette halen på grisen. Grisen er voldsvenstre. Hvorfor aksepterer FrP at idioter som Bjørgo svinger brunpenselen når det i realiteten ikke eksisterer noe «høyre»ekstremt? Det er voldsvenstre som ikke kan akseptere at demokratiet i USA har talt. Et «demokrati» på voldsvenstres premisser er intet demokrati.

 18. «Hvis CO2 ppm var 2000 for 250 millioner år siden, så høres ikke 400 ppm så problematisk ut?».
  – Flott at vi setter ting i perspektiv her! Og god kilde du lenker til (scepticalscience.com)!

  Nå er vi enige om at vi må minst 800 000 år tilbake i tid for å finne høyere konsentrasjon av CO2 i atmosfæren. Til sammenlikning ble mennesket utviklet for opp mot 200.000 år siden. Det er den objektives plikt å ikke avfeie noe som ikke «høres» så problematisk ut. – Det kan hende det er ekstremt problematisk.

  Som lenken din – Sceptcalscience.com – forteller, er det en myte at CO2-konsentrasjonen for millioner av år siden motsier at CO2 har en betydning for klimaet i dag…

  Forklaringer på klimaet 250 000 000 000 år bakover i tid må ta stilling til at solstrålingen var svakere (4%?), andre sykluser (10000+ års), kontinenter som så totalt annerledes ut (både geologisk og biologisk), ekstrem geologisk aktivitet osv.

  https://www.skepticalscience.com/co2-higher-in-past.htm
  https://www.skepticalscience.com/print.php?r=77 (litt mer oversiktlig)

 19. Jeg registrerer at Bergsmarks forklaring på de 97% (en rapport) er lett beviselig feil. Jeg mener dette betyr at Bergsmark høyst sannsynlig IKKE er objektiv, og at man bør være åpen for at Bergsmark er på bærtur eller lyver. – Ved googling finner man minst syv ulike rapporter som med ulik innfallsvinkel ender opp med omtrent på samme konsensus. Ekte objekrivister leser ekspertenes tilsvar til Bergsmark når det kommer, og legger forutinntatthet, politikk og ideologi på hylla i jakten på sannheten.

 20. «Jeg registrerer at Bergsmarks forklaring på de 97% (en rapport) er lett beviselig feil. Jeg mener dette betyr at Bergsmark høyst sannsynlig IKKE er objektiv, og at man bør være åpen for at Bergsmark er på bærtur eller lyver. – Ved googling finner man minst syv ulike rapporter som med ulik innfallsvinkel ender opp med omtrent på samme konsensus.»

  Kunne du postet linkene til de syv søkene?(Maks tre i hvert svar). Jeg har lest hans kommentar om de 97%. Akkurat hva er det du mener er feil?

  «Undersøkelsen ble publisert i 2013, og kommer frem til dette 97-prosenttallet ved å gjennomgå konklusjonene til rundt 12000 vitenskapelig publikasjoner. Deretter ignorerte de 66,4% av alle rapportene som verken ga støtte eller avviste menneskeskapte klimaendringer. Ved å ha fjernet alle som ikke tok stilling til spørsmålet, kom en frem til at 97 prosent støttet tesen. »

  Dette er jo en uredelig fremgangsmåte, akkurat slik vi kan forvente av folk fra feks IPCC som tidligere er tatt i forsøk på svindel. De tjener jo masse penger på å «bevise» MGO

  Og dette er jo enda verre:
  «Deretter gjennomførte de en spørreundersøkelse blant 8547 forskere, som ga omtrent samme resultat – men som 86 prosent av de spurte ikke svarte på.»

  Dette er spennende:
  «Bergsmark mener også spørsmålene som er benyttet i undersøkelsen gjør den ugyldig.

  – For eksempel er spørsmålene stilt på en slik måte at hvem som helst kan svare slik at det bekrefter hypotesen. Hvis spørsmålet stilles slik: «Finnes det menneskeape klimaendringer», så vil de fleste svare ja, det gjør jeg også, for det er en del av dette som er menneskeskapt. Og så er det en del helt ufarlige spørsmål som blir stilt.

  – En har ikke stilt skarpe spørsmål av typen «er CO2 den helt dominerende driveren til klimaendringene?» Ser man på analyser av måten spørsmålene er stilt og hvordan analysen skjer, så viser det seg at bare 0,3 prosent kommer med utsagn som fullt og helt ville bekrefte klimapanelets konklusjoner. »

  Og dette motbeviser 97% bare pga antallet:
  «Dessuten har vi jo opprop som er skrevet under av blant annet over 30.000 forskere – hvorav 9000 med PhD – som sier det ikke slik IPCC sier at det er. Det at 97 prosent av klimaforskere er enige i dette, er ikke riktig, sier han bestemt. »

  Ekte objekrivister leser ekspertenes tilsvar til Bergsmark når det kommer, og legger forutinntatthet, politikk og ideologi på hylla i jakten på sannheten.»

  Helt enig. Objektivisme betyr å ha en objektiv tilnærming til virkeligheten, fullstendig uten noen form for forutinntatthet.

  • Det er strålende at vi er enige om å være objektive, fullstendig uten forutinntatthet!

   For meg ser det ut som Bergsmark forsøker å knerte «konsensus-argumentet» basert på HANS tolkning av EN vitenskapelig undersøkelse fra 2013. Jeg mener det er ekstremt subjektivt å bare trekke frem en vitenskaplig artikkel om dette:

   http://science.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full (100% – Oreskes 2004)
   http://www.pnas.org/content/107/27/12107.abstract (97-98% – Anderegg 2010)
   http://science.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full (97% – Carlton 2015)

   Jeg mener også at resonnementet hans rundt Cook m f.l 2013 er useriøs, så når du skriver «dette er jo en uredelig fremgangsmåte» lurer jeg på hva du mener. Man får ikke et realistisk bilde av hvor sikkert det er at evolusjon er et fenomen, dersom man spør alle som mener de kan nok om evolusjon til å ha en mening om det. Hundrevis av (religiøse) forskere har skrevet under på et opprop om at det er grunn til å tvile på evolusjon). Det samme gjelder innenfor alle fagfelt. Bergsmark, jeg og du (selvutnevnte eksperter?) kan mene vi bør bli tatt seriøst så mye vi vil om klimaendringer… men objektive forskere må ta begrunnede utvalg…

   Godeste Nobelprisvinner i fysikk – Giævers uttalelser (youtube) er jo bare trist (se verdidebatt). På meg virker Bergsmark mer velformulert og utspekulert. Men jeg kan gi ham en tjans:

   Jeg oppfatter at du mener Bergsmark har gode, objektive argumenter. Kan du trekke frem et konkret argument fra ham, som objektivt sett gir deg grunn til å tvile på MGO (jfr gjerne pkt 1-5 i kommentar #703) ?

 21. Lord Monckton avviser klimaalarmismen, det var en regnefeil:-)
  https://www.youtube.com/watch?v=nLuBgZ1bgoY

  Ingen større negative spådommer fra lengre tid tilbake stemmer med virkeligheten. Gore sine spådommer er feks ren humor.

  Jeg kan ramse opp hvilke indisier jeg benyttet for å komme dit jeg er i dag.

  IPCC-svindelen. Ærlige folk trenger ikke lyve for å få frem et poeng.
  Objektivister som har satt seg godt inn i problematikken avviser MGO, som feks Onar Åm, jeg kjenner ingen mer ærlige folk enn Objektivister.
  Sosialister/de politisk korrekte stiller seg bak ideen om MGO, jeg kjenner ingen mer uærlige mennesker enn sosialister/pk-ere/politikere/media.
  Tilhengere av MGO får penger av skattesultne korporativistiske stater for å bevise MGO, skeptikere får ikke penger og blir forsøkt fratatt ytringsfriheten, kneblet og latterliggjort.
  MGO=skattlegging, altså et klart insentiv fra alle fascister og kommunister til å «bevise» MGO, slik at de kan skattlegge lufta og kontrollere verden så mye som mulig.
  Du er en helt hvis du preker MGO, du er en fiende hvis du preker benektelse.

  Staten har insentiv for å lyve, uærlige forskere har insentiv for å lyve, pk-ere lyver på kommando, media lyver av vane/på kommando, sauene følger på i flokk.

  Hele MGO bærer tydelig preg av religion og da blir jeg mistenksom. De som har innsett migrasjonskatastrofe, statlige overgrep over hele fjøla og globalismens fundamentale tankefeil er de samme som har oppdaget at MGO er en løgn/religion. Det er varslerne, tenkerne, de skeptiske og mer statsfiendtlige. Hvis vi har tatt feil og dere hadde rett, så får jeg mye jeg må omorganisere inne i tankeverdenen min, for da har jeg fullstendig bommet. Men jeg ser sannsynligheten for det som svært nær null. Det har aldri skjedd tidligere. Intuisjonen min er god, bullshitdetektoren min er meget god.

  “For meg ser det ut som Bergsmark forsøker å knerte «konsensus-argumentet» basert på HANS tolkning av EN vitenskapelig undersøkelse fra 2013.»

  Hvilken tolkning? Det står svart på hvitt i rapporten at de kuttet ut alle som ikke hadde en posisjon. EN undersøkelse, ja, men han tok altså utgangspunkt i en undersøkelse fra «fiendeleiren». Han legger til grunn verst tenkelige tall fra en fiende som er kjent for å lyve, undertrykke og motta penger for å produsere «sann forskning».

  I TILLEGG knuser dette hele undersøkelsen:

  “For eksempel er spørsmålene stilt på en slik måte at hvem som helst kan svare slik at det bekrefter hypotesen. Hvis spørsmålet stilles slik: «Finnes det menneskeape klimaendringer», så vil de fleste svare ja, det gjør jeg også, for det er en del av dette som er menneskeskapt. Og så er det en del helt ufarlige spørsmål som blir stilt. – En har ikke stilt skarpe spørsmål av typen «er CO2 den helt dominerende driveren til klimaendringene?» Ser man på analyser av måten spørsmålene er stilt og hvordan analysen skjer, så viser det seg at bare 0,3 prosent kommer med utsagn som fullt og helt ville bekrefte klimapanelets konklusjoner.»

  I TILLEGG er det altså 30 000 forskere som matematisk sett avviser en 97% konsensus.

  Men, et konsensusargument er som sagt før like interessant som hvor mange muslimer som tror at Allah er gud. Flertallet har ikke alltid rett.

  «Jeg mener også at resonnementet hans rundt Cook m f.l 2013 er useriøs, så når du skriver «dette er jo en uredelig fremgangsmåte» lurer jeg på hva du mener.»

  Hva er useriøst? At han slakter rapporten på bakgrunn av elendige spørsmål, åpenbar datamassasje, flertallstankefeilen og matematisk?

  « Man får ikke et realistisk bilde av hvor sikkert det er at evolusjon er et fenomen, dersom man spør alle som mener de kan nok om evolusjon til å ha en mening om det. Hundrevis av (religiøse) forskere har skrevet under på et opprop om at det er grunn til å tvile på evolusjon). Det samme gjelder innenfor alle fagfelt.”

  Spørsmålet(ikke for meg, jeg vet) er jo HVEM som er de religiøse her.

  «Bergsmark, jeg og du (selvutnevnte eksperter?) kan mene vi bør bli tatt seriøst så mye vi vil om klimaendringer… men objektive forskere må ta begrunnede utvalg…»

  De er ikke objektive når de lyver en hel masse, masserer data, aldri klarer å tvinge klimaet til å følge de elendige modellene sine, søker å undertrykke meningsmotstandere, mottar masse penger for utelukkende å forske på AT det eksisterer MGO, osv. Dette er religion, ikke virkelighet, ikke objektivitet.

  Jeg kan ikke nok om det tekniske til å gå dypt inn i tallene. Jeg velger å stole på de som normalt er mer til å stole på(Objektivister, konservative, høyresiden) enn de som fremstår som brutale tyranner som ikke liker å bli avkledd(venstresiden, media, politikere, eliten, skuespillere)

  Jeg setter strek her og venter på en debatt mellom toppfolkene.

 22. Takk for diskusjon og ærlighet.

  Det er i mine øyne helt umulig for et menneske å være objektiv ved å stole på egen intuisjon («Intuisjonen min er god, bullshitdetektoren min er meget god»), og å samtidig forholde seg til mennesker tilknyttet egen kultur («de som normalt er mer til å stole på(Objektivister, konservative, høyresiden)») tenker jeg er en dårlig kombinasjon. – Med mange gode venner i samme båt, virker alt objektivt…

  Det er viktig å bli kjent med en kultur/noe man er kritisk til, før man bedømmer den. Man blir ikke kjent ved å studere den med kirkkert fra egen leir, og få inntrykk fra meningsfeller, men ved å forsøke å bli venner med den – om ikke annet så for en liten stund.

  • “Det er i mine øyne helt umulig for et menneske å være objektiv ved å stole på egen intuisjon
   («Intuisjonen min er god, bullshitdetektoren min er meget god»)…»

   Helt enig. Jeg benytter intuisjonen til å lande «midlertidig» på det jeg antar er det beste ståsted, inntil det motsatte er bevist. Objektivitet betyr virkelighetsnært og når de lærde strides, altså klimaalarmister(dvs løgnere, svindlere, ytringsfrihetsundertrykkere og forskere som får betalt for å alarmere) og klimarealister, så er virkeligheten ennå ikke helt i havn, så jeg må holde muligheten oppe for at jeg og realistene tar feil. Virkelighetsnært betyr å følge de beste bevisene, det beste argumentet.

   «, og å samtidig forholde seg til mennesker tilknyttet egen kultur («de som normalt er mer til å stole på(Objektivister, konservative, høyresiden)») tenker jeg er en dårlig kombinasjon. – Med mange gode venner i samme båt, virker alt objektivt…»

   Ikke enig. Jeg vet med 100% sikkerhet at den importen vi driver med av innvandrere og flyktninger fra den islamske kulturen er katastrofalt dårlig for den vestlige verden. Kristne sosialdemokrater på nettstedet Document er, fordi jeg er liberalist, ideologiske fiender av meg, men vi har funnet felles sak i kampen mot islam. Det er altså ikke venner vi snakker om, men i nøden spiser fanden fluer… Disse menneskene er altså enten smarte eller ærlige eller begge deler. Media, majoriteten av politikere, kultureliten, kirkeeliten, venstresiden avviser at islam vil bli katastrofalt for oss. Da er de enten komplette idioter eller uærlige. Det samme rundt internasjonalisme/globalisme og politisk korrekthet/kulturmarxisme. I saker som omhandler klima, innvandring, globalisme og politisk korrekthet finnes det altså de smarte/ærlige og de dumme/uærlige. De samme gruppene lander på feil eller riktig side i alle fire sakene. Ikke bare har hver enkelt sak, sett fra vårt ståsted meget gode argumenter eller troverdige talsmenn, men det er altså de samme menneskene som finner frem til de samme sakene på rett side av virkeligheten. Det gjør det hele mer troverdig for meg at grupper ikke spriker fullstendig i oppfattelsen sin av virkeligheten fra det ene til det andre. Kulturmarxister avviser virkeligheten, der de lar mine rettigheter slutte der noen utvalgte menneskers følelser begynner. Dette forteller meg egentlig alt jeg trenger å vite om dem. I tillegg avviser de fleste filosofer i dag virkeligheten som objektivt oppdagbar, spesielt på venstresiden, gjennom feks den analytisk-syntetiske dikotomi. I alt hva jeg leser eksisterer det en virkelighetsbenektende, ideologisk overbevist/ideologisk skapende side og en virkelighetsnær side. Det går igjen i 99% av all politikk og tenkning idag. Det ligger svært mye til grunn for intuisjonen min og jeg har faktisk til gode å finne alvorlige tankefeil, utover sosialisme og gudetro, hos «min» side, mens jeg har vanskelig for å finne noe annet enn konsekvent tankefeil på den andre siden. Jeg forsøker å være 100% ærlig med meg selv, det gir liksom ingen mening å lyve for seg selv når man er Objektivist – lavere kommer man ikke. Skulle jeg komme over vesentlig informasjon ang en av disse fire sakene som gjør at jeg må snu, så snur jeg, men da må det en større omstilling av min tankeverden til, for akkurat nå passer det meste meget godt sammen, det har indre logikk. Jeg har delt verden i de virkelighetsnære og de virkelighetsfjerne.

   Jeg skriver mer om dette i et kommende innlegg som tar for seg kriminologi som erfaringsbasert eller følelsesbasert/løsrevet fra virkeligheten. Idealet for venstresiden er lite til null empiri, for oss er det 100% empiri.

   «Det er viktig å bli kjent med en kultur/noe man er kritisk til, før man bedømmer den. Man blir ikke kjent ved å studere den med kirkkert fra egen leir, og få inntrykk fra meningsfeller, men ved å forsøke å bli venner med den – om ikke annet så for en liten stund.”

   Ikke enig. Det holder å lese den omfattende, diskutere den omfattende og reflektere den omfattende, som jeg har gjort, for så å konkludere. Det gjelder da islam, politisk korrekthet og internasjonalisme. Klima er jeg langt mindre stø på, der støtter jeg meg mer på intuisjon. Islam, internasjonalisme og politisk korrekthet er ekstrem styggedom, fullstendig ødeleggende tankefeil som må avvises fullstendig. Det strider vanvittig mot en rasjonell virkelighetsoppfatning. Jeg har lest og diskutert og reflektert meg gjennom koranen, Sira og Hadith og islamsk historie fra Muhammed til idag og trenger like lite bli venner med muslimer eller islamapologeter for å forstå islam som jeg trenger å bli venner med nazister for å forstå nazismen. Fakta ligger i dagen, jeg har gjort grundig research i tillegg og da er konklusjonen vanntett. Jeg vet og har ant/visst siden ca 2008, da jeg fant Bill Warner, flere oppdager hver dag og snart vet majoriteten det. Islam, politisk korrekthet og internasjonalisme vil bli erklært fiender av folket, klimaalarmismen vil gradvis dø ut etterhvert som alle spådommer faller i grus og kommende mini-istid blir sterkere. Så vet du det:-)

   • «Jeg vet med 100% sikkerhet at den importen vi driver med av innvandrere og flyktninger fra den islamske kulturen er katastrofalt dårlig for den vestlige verden».

    Jeg mener at det ikke går an å være skråsikker på dette og være objektiv samtidig, fordi det er ekstremt mange faktorer inne i bildet, og mye som man da må forutsette.

    Den «islamske kulturen» må være mer statisk enn dynamisk i møte med vestlig kultur, eller bli mer radikal i møte med vesten. Dette tror jeg er ekstremt usannsynlig. I møte med vestlig kultur kan det godt tenkes at også flere radikale muslimer blir liberale og ateister, slik kristendommen har utviklet seg.

    Det må være islamisme som påvirker den vestlige verden mer enn vesten har innflytelse på konservative muslimer. Men flyktninger som blir tatt godt imot, og som flytter tilbake, vil kunne ha mye flott å si om vesten, og mye liberalisme å lære bort. Jeg tror vestlige, liberale muslimer spiller en viktig rolle i å redusere farlig islamisme og islamofobi. Kanskje globalisering, etter noen «fødselsveer» vil føre til at vesten og resten av verden havner i en fredeligere sameksistens enn i dag – fordi kulturene ikke lengre er redde for hverandre, eller oppfatter hverandre som «djevler».

    Konsekvensen av å ikke ta imot flyktninger fra den muslimske verden må være mindre «katastrofal» enn konsekvensen av å ta imot. Men jeg tenker at det som oppfattes som «djevelsk urettferdighet» er en åpenbar inspirasjon til krig og terror. I vesten opplever mange stor frykt for islamisme, men minst like mange i vesten opplever grusom urettferdighet hvis man ikke skal ta imot flyktninger (selv om det medfører at kriminelle og terrorister følger på lasset). J.fr «sosialister» USA. I tillegg tror jeg at mennesker som ekskluderes lettere bli radikalisert: Jeg er redd USA dyrker terrorister som aldri før med den politikken de har nå.

    Jeg tror den fredelige løsningen ligger mellom «høyreekstreme» og «venstreekstreme» – der begge grupper føler seg hørt, men jeg har sagt i en 20 års tid nå at jeg tror at veien til en liberalistisk, miljøvennlig fred går via høyrepopulisme og erfaringer med dette; alvorlige konflikter og miljøutfordringer.

 23. S: «Jeg vet med 100% sikkerhet at den importen vi driver med av innvandrere og flyktninger fra den islamske kulturen er katastrofalt dårlig for den vestlige verden».

  A: «Jeg mener at det ikke går an å være skråsikker på dette og være objektiv samtidig, fordi det er ekstremt mange faktorer inne i bildet, og mye som man da må forutsette.»

  Man trenger ikke være 100% sikker på at islam er vestens farligste fiende akkurat nå for å endre migrasjonspolitikken fullstendig. Objektivitet betyr best tilgjengelig kunnskap, ikke 100% sikker kunskap. Objektivt betyr virkelighetsnært – så nært virkeligheten man kommer. Sverige, Frankrike, Tyskland, m.fl demonstrerer svært tydelig at de ikke har en virkelighetsnær migrasjonspolitikk dersom man ønsker å beholde sin egen kultur, sine egne verdier, sine egne ressurser, viljen til skatt, samholdet, homogeniteten, osv. Jeg leser jo at islamapologeter bevisst ønsker å ødelegge dette, fordi det for dem ikke er verdifullt. Lenge siden svensk elite luftet det retoriske spørsmålet: «Svensk kultur – hva er det?».

  “Jeg tror den fredelige løsningen ligger mellom «høyreekstreme» og «venstreekstreme» – der begge grupper føler seg hørt,»

  Den fredelige løsningen med islam er islamsk fred – det betyr at islam tar over og innfører sin versjon av fred. Det eksisterer ingen annen fred med islam for ikke-islam. Vi kan selvsagt jage islam ut av vesten med busser eller la dem selv flytte ved å stanse all omskjæring med strengt lovverk, men å leve med islam fører en eller annen gang til islamsk fred. Spør etterkommere fra de 57 OIC-statene hvis du kan finne noen som levde der før islam kom. Før representerte de ikke-islam, så senket den islamske freden seg over dem.

  «men jeg har sagt i en 20 års tid nå at jeg tror at veien til en liberalistisk, miljøvennlig fred går via høyrepopulisme og erfaringer med dette; alvorlige konflikter og miljøutfordringer.»

  Du benytter begrepet «liberalistisk» på feil måte. Liberalistisk eller liberalisme er ekstremen, liberal er den gradsform du må benytte dersom du skal være korrekt. Politisk korrekt miljøvennlighet, altså klimaalarmismen har ødelagt for vanlig miljøvennlighet. Når vi en vakker dag avslutter klimaalarmismen kan vi gjenoppta ideen om hva som er miljøvennlig, selv om de fleste antagelig er enige om dette.

  Høyrepopulisme er åpenbart mer rasjonelt, fordi venstreorienterte hviler på Marx stygge tankefeil. Høyrefolk er mer opptatt av empiri og virkelighet og vil befinne seg langt nærmere virkeligheten.

  “Den «islamske kulturen» må være mer statisk enn dynamisk i møte med vestlig kultur, eller bli mer radikal i møte med vesten. Dette tror jeg er ekstremt usannsynlig.”

  Må være? Islam er hva det er, ikke hva du ønsker eller mener det må være. At det blir mer radikalt i møte med vesten er ikke ekstremt usannsynlig, men diametralt 100% sannsynlig, slik vi ser i den vestlige verden i dag.

  «I møte med vestlig kultur kan det godt tenkes at også flere radikale muslimer blir liberale og ateister, slik kristendommen har utviklet seg.»

  Det er nesten helt utenkelig. Islam har opp gjennom historien støtt på vestlig sivilisasjon og ikke endret seg en smule. I dag, med islam i hele den vestlige verden har islam ikke endret seg overhodet. At det finnes Mekka- og Medina-muslimer er et historisk faktum og de snille muslimene har alltid eksistert og vil alltid eksistere. Som vi vet fra historien betyr den snille, stille majoritet intet. Det er den ekstreme minoritet som styrer. Alt annet er marxistiske ønsketanker. Det finnes islamistiske misfostre, muslimer som snur seg vekk fra islam og tar opp kampen mot islam for vesten, for oss, men alle ideologier har misfostre. Jeg er selv ett, som liberalist i et 99,97% sosialdemokratisk samfunn.

  Islam hviler på en absolutt koran i himmelen, på Allah, på Muhammed og hans liv og lære(Sira og hadith), på de rettslærde opp gjennom historien, på dagens rettslærde, på dagens korrekte muslimer(IS) på dagens korrekte islam(Wahhabisme, mfl), på den store korrekte minoritet som du kaller radikale og til slutt på de mange snille, forvirrede muslimene som velger Mekka-varianten eller ikke følger islam, men tror de er muslimer. Du snur ikke dette på et århundre. Kanskje år 3000 vil noe skje. Før det har vi enten fått islamsk fred, lært av Israel hvordan man lever med islam i landet sitt eller kastet islam ut.

  Islam er i all hovedsak en politisk doktrine, kristendommen er i all hovedsak en religion. Islam er mer å betrakte som en tvilling av nazismen enn som noe som har noe som helst med kristendommen å gjøre, selv om Muhammed løy på seg noen likheter.

  «Det må være islamisme som påvirker den vestlige verden mer enn vesten har innflytelse på konservative muslimer. Men flyktninger som blir tatt godt imot, og som flytter tilbake, vil kunne ha mye flott å si om vesten, og mye liberalisme å lære bort. Jeg tror vestlige, liberale muslimer spiller en viktig rolle i å redusere farlig islamisme og islamofobi.”

  Du lever i den villfarelse at muslimer setter vår levevei høyere enn sin egen. Du lever i den villfarelse at muslimer tror at demokrati, som kan overstyre alt – inkludert islam, kan ligge som et fundament under islam. Like lite som man kan omvende en nazist ved å vende det andre kinnet til eller gi dem klemmer, kan man omvende islam. Islam er en machoideologi som baserer seg på frykt og vold, les islamsk historie og grunntekster, den ser vennlighet som svakhet. Diametralt motsatt av oss. Du har virkelig store huller i din islamkunnskap.

  «Kanskje globalisering, etter noen «fødselsveer» vil føre til at vesten og resten av verden havner i en fredeligere sameksistens enn i dag – fordi kulturene ikke lengre er redde for hverandre, eller oppfatter hverandre som «djevler».»

  Det har ikke noe med frykt å gjøre. Du ser verden utifra rasisme-ideen. Det er ikke rasisme å diskriminere mot det som er lavere enn det du allerede har oppnådd. Vi bør kultur-diskriminere mot alt av islam. Islam kommer før fornuften, så det faktum at vesten lykkes på alle områder der islam taper er ikke empiri til etterfølgelse for islam, det er en torn i øyet som må trekkes ut. Tornen er oss og vårt levesett som åpenbart er bedre, men siden islam kommer foran alt dette, så må dette utryddes. Først vil de forsøke å implementere det, når det ikke lykkes, fordi det ikke kan lykkes i en slik kultur, så vil det bli utryddet. Islam først.

  «Konsekvensen av å ikke ta imot flyktninger fra den muslimske verden må være mindre «katastrofal» enn konsekvensen av å ta imot. Men jeg tenker at det som oppfattes som «djevelsk urettferdighet» er en åpenbar inspirasjon til krig og terror.”

  Det er overhodet ikke katastrofalt å stanse all import av mannlige flyktninger. Barn uten skjegg, kvinner og handicappede(kanskje 70%) kan komme, mennene dyrker opp Sahara, barn og kvinner kan returnere til Sahara når mennene har etablert seg der. Ingen muslimsk mann over 10 år skal inn i Europa. Menn tar med seg politikk og vold, kvinner og barn søker beskyttelse(statistisk). 15 år for å få statsborgerskap. Sverige som allerede er fortapt kan kjøre på, så vi får kontrasten på hva som skjer med mye islam i et vestlig land.

  «I vesten opplever mange stor frykt for islamisme, men minst like mange i vesten opplever grusom urettferdighet hvis man ikke skal ta imot flyktninger (selv om det medfører at kriminelle og terrorister følger på lasset). J.fr «sosialister» USA. I tillegg tror jeg at mennesker som ekskluderes lettere bli radikalisert: Jeg er redd USA dyrker terrorister som aldri før med den politikken de har nå.”

  Vi står så ekstremt langt fra hverandre. Jeg har ingen problemer med at folk i vesten som ønsker import av islam blir beriket med at barna deres og de selv blir voldtatt og drept av migranter, men det er urettferdig når jeg og mine må oppleve konsekvensene av deres handlinger. Det er umulig å skille hvem migrantene begår overgrep mot, derfor må berikelsen holdes ute. Klart de som ekskluderes lettere blir radikale, men det betyr bare at eksklusjonen må være vanntett. De må bli så radikale de bare ønsker, utenfor vesten. Trump har langt å gå skal han stanse all innvandring fra islam. De 7 statene er bare et lite plaster på det verkende såret.

  Har man sluppet islam inn, slik vi har i vesten, så kan man velge å leve med terror og kriminalitet, slik Israel gjør, underkaste seg det slik apologetene og du ønsker eller kaste det ut, slik jeg ønsker. Det er bare å forby omskjæring av barn under 18 i den vestlige verden, lover vi egentlig allerede har, med strenge straffer for de som ikke innretter seg, så flytter muslimene hjem igjen. Etterhvert vil det komme en fatwa som tillater muslimene å bli boende uten omskjæring, men det vil ta tid. Islam tilpasser seg alltid, for det endelige målet er islamsk dominans og da kan man gå noen omveier underveis. Perpetuum Mobile.

  Jeg setter nok strek her også. Pga din relativt unge alder, vil du garantert få oppleve islam i all sin prakt i ett eller flere europeiske land innen din tid er omme. Jeg vet hva som kommer, du får vente og se, slik filosofien din er – håpet, ønsket, om at apologeti er veien å gå.

 24. Denne politimannen har masse erfaring med islamske flyktninger. Han forteller oss:

  » Nu kör vi; Detta har jag hanterat Måndag- fredag denna vecka: Våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, överfallsvåldtäkt, utpressning, utpressning, övergrepp i rättssak, olaga hot, våld mot polis, hot mot polis, narkotikabrott, grovt narkotika brott, mordförsök, våldtäkt igen, utpressning igen och misshandel.

  Misstänkta gärningsmän; Ali Mohamad, Mahmod , Mohammed, Mohammed Ali, igen , igen , igen Christoffer…va är det sant. Ja ett svenskt namn smög sig in i utkanten av ett narkotikabrott, Mohammed, Mahmod Ali, igen och igen.

  Länder som representerar veckans alla brott: Irak , Irak, Turkiet , Syrien, Afganistan, Somalia, Somalia, Syrien igen, Somalia, okänt land, okänt land, Sverige.

  Hälften av de misstänkta kan vi inte veta säkert eftersom de inte har några giltiga papper. Vilket i sig oftast innebär att de ljuger om nationalitet och identitet.

  Nu pratar vi bara Örebro kommun. Och dessa brott upptar vår utredningsförmåga till 100%. Så här ser det ut och har sett ut de senaste 10-15 åren.»

  https://www.document.no/2017/02/04/politileder-jag-ar-sa-javla-trott-jag-kommer-att-skriva-ar-inte-politiskt-korrekt-skiter-jag/

  Vi som kjenner islam visste at det ville bli akkurat slik, fordi de følger i Muhammeds fotspor. Muhammed var en slavehandler, en voldtektsforbryter, pedofil, massemorder og simpel ransmann – altså multikriminell av verste sort. Og så skal følgerne hans være gode mennesker? Mulig det, men ikke alle sammen. Det er ikke lov å snakke om virkeligheten. Politisk korrekte sparker deg fra arbeidet ditt dersom du forteller sannheten. Og dette tror du får en lykkelig slutt, selv om vi kjører på som før? Si fra når du en dag innser at dette måtte feile fra dag 1.

 25. Så setter jeg strek for videre islam debatt her på denne tråden.

  Upresise, pågående og negativt generaliserende kommentarer varsler jeg fra nå av kan bli slettet på denne tråden.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here