Borgerlønn som menneskerettighet!

43
10347

Borgerlønn handler om borgernes rett til trygghet. Mat, vann, klær og tak over hodet. FN sier det nevnte er grunnleggende behov og en menneskerett. Ifølge Bill Gates, Elon Musk, en håndfull nobelprisvinnere i økonomi og Miljøpartiet De Grønne er borgerlønn en mulig løsning når robotene overtar og arbeidsmarkedet automatiseres. Borgerlønn er ikke lenger en utopisk tanke, men kanskje den eneste riktige måten å møte framtiden på.

For det er vanskelig å komme utenom at dagens system, sammen med effektiviseringen digitaliseringen gir, vil gi oss utfordringer om vi ikke gjør strukturelle endringer. Allerede i dag ser man hvordan overskuddet samler seg på få hender. Når en håndfull mennesker eier mer enn halvparten av verdens befolkning, så er det et sykdomstegn. Det økonomiske systemet er i ferd med å få blodpropp. Pengene må i sirkulasjon, og borgerlønn som en universell løsning kan bidra til bedre likestilling, styrke arbeideres rettigheter og skape løsninger for framtiden.

I Namibia ble det innført en forsøksordning på borgerlønn. Kvinner startet opp eget jordbruk og endte opp som uavhengige og selvstendige, lønnsnivået i området økte. Det bidro til at menn ikke kunne gjøre kona avhengig av deres inntekt, og på den måten måtte mannfolk oppføre seg skikkelig for å beholde sin kone.

Her hjemme har det flere ganger fremkommet at folk ikke tør å si ifra om ukultur i bedrifter de er nyansatte i. Det er for risikabelt å sette kontrakten på prøve når du ikke ha noe å falle tilbake på. Dermed blir de ansatte en del av systemet og kan ende opp med å godta ting de misliker. Dette ble nylig avslørt på et økologisk slakteri i Frankrike. Borgerlønn kan bidra til at arbeidstakere tør å stå opp mot urett, og ikke finner seg i alt.

Arbeiderpartiets ukuelige tro på arbeidslinja er avleggs, og hører hjemme i en tankegang fra forrige århundre. Fokuset må mer over på det enkelte individ. Troen på naboen. Om det ikke er et bakenforliggende problem så ønsker alle å bidra. For vi bidrar best på den måten vi passer til. Derfor er dagens NAV et merkelig system. Mange gjør mer nytte om de har økonomisk trygghet til grunn, og du bidrar mer om du får utfolde deg. Dagens system skiller ikke på individ. Du kan bli satt til å gjøre en jobb som gjør deg syk. Eller en jobb som bidrar til økte klima- og miljøproblemer.

Vi lever i en tid som krever at vi tenker på og prøver ut nye løsninger. For en ting er helt sikkert: – Framtidens løsninger ligger ikke i gårsdagen strukturer og modeller. Ingen har alle svarene, og det finnes neppe en enkel løsning på alt, men vi må starte et sted. Borgerlønn kan være ett av svarene. La oss i det minste gjøre som Finland, og prøve det ut.

 

RED: Republisert for nye lesere. Første gang publisert på D1 19 febr. 

Facebook kommentarer

43 KOMMENTARER

 1. Her trekkes fram flere sider ved borgerlønn jeg ikke har tenkt på. Borgerlønnen må imidlertid være av en slik størrelse at den ikke marginaliserer grupper som faller ut av arbeidslivet, men inspirerer mennesker til å prøve ut nye løsninger, som kooperativer og kosmo-lokalasjon (global deling i kunnskapsnettverk med lokal tilpasset produksjon). Ser helt klart at borgerlønn vil kunne inspirere til å satse kosmo-lokalt.

  Terje Bongard har en demokratisk borgerlønn som fundament for sin demokratimodell. Han har ønsket seg et nærmere samarbeid med MDG. Lytt til en meget god samtale med Bongard: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

  Hvis noen skulle ønske å lytte til denne samtalen etter 21. juli 2017 kan jeg oversende den som lydfil, da jeg har den nedlastet på PC’en.

  • Eg kan og tilrå å lese boka hans. Det biologiske mennesket. I den gjer han oss ei god innføring i korleis hjernen har evolvert, og kor mykje dette lås oss fast. Det må ikkje være slik at me er preprogramert, men for å få ut meir positiv kreativitet er borgarløn eit ordning som kan bidra.

 2. Med det samme jeg har lederen for MDG Oppland på tråden vil jeg gjerne trekke fram mitt prosjekt om en økolandsby på Skreia i kombinasjon med småskala p2p-produksjon, med hovedvekt på kosmolokalasjon, på den gamle Kvernumstomta. Prosjektet mitt er i sin helhet presentert her:

  – A Lost Opportunity for Skreia: https://blog.p2pfoundation.net/a-lost-opportunity-for-skreia-a-letter-to-ross-chapin/2015/07/22

  Hittil har jeg kun blitt møtt med kjeft og motbør for prosjektet mitt og blitt bedt om å pelle meg over til økolandsbyen i Hurdal. Eksurbanittene på Toten virker rett og slett sinte over at jeg våger å hevde at lommetunet er en mer høyverdig livsform enn den suburbane bunkeren/eneboligen, individualismens høyborg. Derfor ville det varme hvis MDG Oppland kunne støtte prosjektet mitt!

  Kosmolokalasjon er satt opp som punkt 8 av Michel Bauwens i hans skriv for hvordan vi kan akselrere p2p-produksjon og praksiser.

  – 10 Ways to Accelerate the Peer-to-Peer and Commons Economy: http://commonstransition.org/10-ways-to-accelerate-the-peer-to-peer-and-commons-economy/

  Kosmolokalasjon er kanskje det aller viktigste klimatiltaket, fordi vi nå benytter 3 ganger mer energi på å transportere varer omkring i verden enn på å produsere dem. Det er nå et faktum at med ny teknologi og fri deling i globale kunnskaps-/designnettverk, kan man designe og produsere varer effektivt lokalt. Slik kan man også tilpasse produktene til lokale forhold.

  På Kvernumstomta har det vært småindustri i alle fall siden middelalderen, og det at de som hadde fallrettighetene her på 1600-tallet måtte skatte tilsvarende 4 storgarder, sier litt om verdien av vannkrafta på den tida. Å nå bygge ned dette eldgamle industriområdet med meningsløse boligblokker blir derfor et gedigent kulturhistorisk overgrep.

  Selv kjenner jeg særlig på dette fordi min slekt, fossemøllingsslekta, holdt til på gården Fossemøllen, nåværende Kværnum bruk, i generasjoner, hvor vi drev mølleri- og sagverksvirksomhet i Kvernumsstrykene. Min tippoldefar endret dessverre slektsnavnet etter krav fra sin utkårede, da hun syntes hun fikk så lite i medgift at hun i alle fall ville beholde navnet. Holmstad var av de største gårdene i Øverskreien på den tida.

  Kunne MDG Oppland hjelpe meg tilbake til mitt opphav i Kvernumsstrykene, hvor vi starter opp med et gedigent eksperiment med ny p2p-produksjon på Kvernum, samt at vi bygger en ny økolandsby på Kveemsåsen istedenfor disse utdaterte 70-talls bunkerne, ville jeg vært meget takknemlig!

 3. Et bittelite problem med den irrasjonelle ideen om borgerlønn er at ressurser krever produksjon/foredling. Noen MÅ jobbe for at noen skal slippe å jobbe. Menneskerettighetene er allerede selvmotsigende ved at de «garanterer» både for positive rettigheter (feks borgerlønn) og negative rettigheter(feks å slippe å tvinges til å dele sin foredling med andre=slaveri). Hvis noen har rett til å leve som parasitter på andre, så må de andre tvinges til å jobbe for å fø på de som av en eller annen grunn har skaffet seg retten til å leve som parasitter. jeg kan si med en gang at jeg kommer til å forsøke å sabotere denne kommunisme versjon 2.0-ordningen ved å erklære at jeg aldri kommer til å arbeide en time resten av livet, at jeg utelukkende ønsker å leve som en parasitt på de som tvinges til å arbeide eller som liker det. Jeg skal smøre det inn i trynet deres hver eneste dag at de er slavene mine:-) Og jeg skal fint klare å leve på borgerlønn-smuler, så jeg får gjennomført prinsippet mitt om å stanse alt slaveri/positive rettigheter.

  • Det er selvfølgelig riktig at noen må jobbe. Snart er vi der at så å si alle produktive oppgaver kan gjøres bedre av en dertil egnet maskin enn mennesker kan selv, så tanken er jo at maskinene skal gjøre alt vi synes er kjedelig, da de også gjør jobben tryggere og mer effektivt. Bortsett fra eventuelle statlige stillinger, politi, helsevesen osv. vil det være et stort behov for ingeniører for vedlikehold av maskiner – de maskinene som ikke reparerer seg selv, for de kommer også. Noen elsker å jobbe med slikt. Andre vil velge slike jobber fordi de vil bli godt betalt. Man trenger sjelden å tvinge folk til å gjøre noe som helst så lenge de blir tilbudt nok penger for jobben. Alle som ikke er interessert i å tjene mer enn de har krav på, trenger ikke gjøre noe som helst så lenge en øremerket del av det maskinene produserer kommer dem til gode.

 4. Forresten, Holmstad, hvorfor skal kommunister som deg alltid forsøke å lure til seg kremtomter? Hvorfor kan dere ikke starte opp økotullet deres langt fra folk, der tomtene er billige og vise oss at det er bærekraftig uten å bli sterkt subsidiert, uten å ha tilgang på suburban hell/dokumentert feiling som tilbyr ressurser dere tydeligvis er 100% avhengige av. Dere er ikke troverdige, fordi dere ikke kan klare dere selv. Dere ønsker å starte ut med å leve som parasitter og slik kommer det til å ende også. Kommunisme feiler alltid, har alltid gjort det.

  • Gjemt og glemt! Men småhusliv, hva et lommetun består av, er avhengig av en utvidet setting. Som Ross Chapin skriver:

   «Småhus får mye presse i disse dager. De fanger vår fantasi, pirrer vårt redeinstinkt, og oppmuntrer oss til å vurdere muligheten for å leve med mindre boliglån eller lavere leie. Presset mellom økonomi og et monokulturelt boligmarked tenker millenniere, single, voksne, barn og eldre, at smått er svaret — eller i det minste at «ikke så stort» er nøkkelen. Småhus-advokater hjelper oss med å raffinere hvordan vi kan leve stort i små rom, med smarte nedfellbare senger, under-trappa-lagring, nisjer, og alkover.

   Å perfeksjonere det lille huset er imidlertid ikke nok.

   Ben Brown fra PlaceMakers, som bodde i en 29 kvadratmeters Katrina Cottage, konkluderte med at småhusliv trenger en by eller en landsby. Han forteller at «dess mindre redet er, dess større er behovet for et balanserende fellesskap». Med små tettsittende hus kan hyttefeberen lett sette inn uten verandaer og hager å gå ut på, eller parken ved enden av kvartalet, eller det lokale kaffehuset – steder hvor man enkelt kan treffe andre.

   Dumpet ned midt i en underavdeling av McMansions knyttet til resten av verden med bilveier, ville en Katrina Cottage synes absurd. Det ville vært få naboer rundt å prate med, siden de fleste av deres behov blir møtt bak deres storslagne inngangsdører.

   Kontekst er alt: et lite hus er bedre i samværet med andre nabohus (som de med verandaer) og innenfor rekkevidde av gode offentlige steder å gå til, helst til fots eller på sykkel.»

   – Småhusliv trives i fellesskap: http://naturkonservativ.blogspot.no/2015/11/smahusliv-trives-i-fellesskap.html

   Suburbia representerer den tåpeligste ansamlingen av ressurser i menneskehetens historie, og er det fremste bevis på kapitalismens sløseri og feildisponering av knappe ressurser. Det var først og fremst General Motors som skapte drømmebildet av det nye suburbane Eden, for å gjøre oss bilavhengige. Resultatet er Norge som Kjøpesenterlandet, USAs 51ste stat, mer amerikansk enn Amerika selv: http://www.adlibris.com/no/bok/kjopesenterlandet-9788282651448

   «Similarly for “infrastructure” spending touted by the forces of Trump as the coming panacea for economic malaise. I suspect most people assume this means a trillion-dollar stimulus spend on highways and their accessories. Well, that also assumes that we expect another fifty years of Happy Motoring and suburban living. Fuggeddabowdit. We’re in the twilight of motoring anyway you cut it, despite all the chatter about electric cars and “driverless” cars. We won’t have the electric capacity to switch over the Happy Motoring fleet from gasoline. The oil industry itself is already headed for collapse on its sinking energy-return-on-investment. And our problems with money and debt are so severe that the motoring paradigm is more prone to fail on the basis of car loan scarcity and unworthy borrows before the fueling issues even kick in. Every year, fewer Americans can afford to buy any kind of car — the way they’re used to buying them, on installment loans. The industry has gone the limit to help them — seven-year loans for used cars! — but they have no more room to maneuver. The car financing system is broken. Bear in mind the original suburbanization of America back in the 20th century — along with its accessory automobiles — must be regarded as the greatest misallocation of resources in the history of the world. So, a rebuild of all this stuff would represent more and possibly even greater malinvestment. We could have applied our post-WW2 treasure to building beautiful walkable towns and cities with some capacity for adaptive re-use, but we blew it in order to enjoy life in a one-time demolition derby. Life is tragic. Societies make poor choices sometimes, and then there are consequences.» – James Howard Kunstler

   http://kunstler.com/clusterfuck-nation/forecast-2017-wheels-finally-come-off/

   Livet er tragisk, med suburbia som en av vår sivilisasjons største tragedier. De negative konsekvensene er ufattelige!

 5. Nå har jeg lest kronikken din, fortsatt ikke imponert. Lenkene ignorerer jeg, jeg diskuterer ikke med lenker, hvis ikke kronikkforfatter klarer å ekstrahere essensen(fordi han ikke har forstått eller ikke klarer).

  Før man i det hele tatt kommer inn på alle de andre umulighetene ved borgerlønn, hviler ideen om at alt vil bli produsert av roboter på noen virkelighetsfjerne premisser. Enorm tilgang på billig energi, kunstig intelligens som kan ta smarte avgjørelser, sosialistenes endelige seier over sånne som meg, slik at ikke maktmennesker simpelthen utnytter systemet til egen fordel(jeg heier jo aldri på sosialister, uansett hvem motstanderne deres er, fordi sosialisme er den ultimate tankefeilen). Peak-oil forteller oss at verden skal NED, ikke har energi til å produsere roboter til alt, kunstig intelligens er ikke i nærheten av å kunne ta smarte avgjørelser på linje med smarte mennesker, sosialister vil alltid tape, fordi rasjonelle mennesker alltid vil lukte lunta når dere har tatt den for langt(som med globalisme, såkalt menneskeskapt global oppvarming, migrasjon, politisk korrekthet, evig feilende økonomi, osv)

 6. Anser du Milton Friedman som sosialist/kommunist? Han var jo en av pionerene for borgerlønntanken, – og på hvilket grunnlag kan du si at jeg er sosialist/kommunist? Og hvorfor vil du ikke ha muligheten til å fordype deg i en tekst om du er oppriktig interessert i temaet? Kanskje du rett og slett ikke er interessert i å gjøre annet enn å sette merkelapper på folk. Kan jo virke sånn i og med at du først nå i siste kommentar faktisk har lest saken. Det er synd, og bortkastet tid for alle parter.

  • “Anser du Milton Friedman som sosialist/kommunist? Han var jo en av pionerene for borgerlønntanken,”

   Borgerlønn er en sosialistisk/fascistisk tanke, fordi man må sette en pistol mot hodet til noen som produserer og leve som parasitter på dem, dvs de som lever på borgerlønn må skaffe seg en proxy til å gjøre det for seg, feks staten. De kan gjøre det selv også, men det er mindre normalt og kalles vel ran, bare fordi man ikke har nedtegnet ransretten:

   https://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE

   Om Milton Friedmann har skissert dette og evt når bestemmer jo hva han var dengang. Er du en morder om du har myrdet eller er du ikke? Jeg mener man er hva man tenderer å være. Ikke nødvendigvis hva man i dumskap har gjort ved en anledning.

   «– og på hvilket grunnlag kan du si at jeg er sosialist/kommunist?»

   Fordi borgerlønn er en sosialistisk/kommunistisk ide.

   «Og hvorfor vil du ikke ha muligheten til å fordype deg i en tekst om du er oppriktig interessert i temaet?»

   Jeg har da aldri sagt at jeg ikke vil ha muligheten, jeg har simpelthen lest nok om borgerlønn tidligere, jeg har konkludert at det er uetisk og derfor trenger jeg ikke denne gangen å fordype meg i det. All tvang og vold mot fredelige mennesker er uetisk, også fra de som lever på borgerlønn.

   «Kanskje du rett og slett ikke er interessert i å gjøre annet enn å sette merkelapper på folk.»

   Jeg setter heller merkelapper på og identifiserer dårlige ideer – som borgerlønn. Ideer er spennende, folk er ikke like spennende.

   «Kan jo virke sånn i og med at du først nå i siste kommentar faktisk har lest saken. Det er synd, og bortkastet tid for alle parter.»

   Jeg visste fra før hva borgerlønn er.

 7. «Nå har jeg lest kronikken din, fortsatt ikke imponert. Lenkene ignorerer jeg, jeg diskuterer ikke med lenker, hvis ikke kronikkforfatter klarer å ekstrahere essensen(fordi han ikke har forstått eller ikke klarer).» (SR)

  Det er meningen her på d1 at en leser innlegget før en kommenterer. Ellers blir det lett avsporinger.
  Når det gjelder lenker så er det mulig at disse inneholder mer utdypende informasjon som det kan være verdt å sjekke, før man går hardt ut.

  • Du, Tante Sofie, jeg kommenterer intet som jeg ikke aner noe om. Da spør jeg. Jeg vet fryktelig mye om fascisme, sosialisme og privat eiendomsrett. Borgerlønn vet jeg endel om og kan plassere det i forhold til andre sentrale temaer i forhold til økonomi, totalitære ideologier, osv. Man må gjerne angripe mine kommentarer, gjerne forsøke seg på de innspillene mine jeg kom med før jeg leste kommentaren, så finner man fort ut at jeg vet godt hva jeg snakker om.

   Jeg går hardt ut, fordi jeg vet hva jeg snakker om. Verken Giæver eller Holmstad har forsøkt seg på å si noe som helst om innspillene mine. Det må de gjerne gjøre, så vi kan holde oss til sak og ikke diskutere så mye meg eller meta.

 8. Det er ikke uten grunn jeg slenger ut stygge setninger som «å leve som en parasitt på andre», «positive rettigheter krever slaveri», osv. Jeg gidder ikke danse rundt grøten, men spisser argumentet med en gang. Hvis noen klarer å rasjonelt forklare meg hva som essensielt skiller levemåten til to vesener fra hverandre, selv om de lever på akkurat samme måte(som parasitter), så blir jeg imponert. Hvis noen i samme slengen kan klare å forklare meg den essensielle forskjellen på å eie en slave, fø på denne slaven og behandle den penere enn alle andre slaveeiere har gjort tidligere og å kontrollere mennesker i et samfunn, kreve skatt av dem, fø på dem med subsidier av ulike slag, så blir jeg også imponert.

 9. Det er en sosialistisk ide, fordi det må kontrollere hele staten, hele økonomien og alle mennesker som bor i staten. Objektivisme er feks den diametralt motsatte ideen, der staten utelukkende kontrollerer voldsmonopolet. Hvis man innenfor rammene av en Objektivistisk stat etablerer et fredelig, frivillig borgelønnssystem, der man skaffer folk til å donere penger som kan benyttes til borgerlønn, så har du min fulle støtte. Fordi man må drive og tvinge folk til å betale for andre, så avviser jeg det fullstendig. Vi venter på at robotene tar over alt og alle bare kan slappe av og SÅ kan du gjerne sette igang, for da trenger du brått ikke slaver og ingen blir truet til å gi fra seg sine ressurser, men altså ETTER AT ROBOTENE HAR TATT OVER kan du få prøve deg, ikke før. Det må være en logisk progresjon, der spådommene dine om roboter FØRST må slå til, så vi har overflod av menneskets knappe ressurs=tid, DERETTER kommer borgerlønnen. Slår ikke robotspådommen til, så blir det ikke noe borgerlønn.

 10. «Du, Tante Sofie, jeg kommenterer intet som jeg ikke aner noe om.» (SR)
  Saken gjaldt, det du selvopplyste om, at du kommenterte før du hadde lest Giævers kronikk/innlegg.

  Slike kallenavn som i det siterte kan jeg ikke akseptere. Det er nedlatende og usaklig. Det er forsøk på å sette en merkelapp, slik innleggsforfatter har reagert på også, i kommentarfeltet over.

  Jeg varsler at mer av slikt i denne tråden fra deg kan bli slettet.
  Håper på forståelse for disse betrakningene. Hvis ikke, vel, dette er et fellesskap som det skal være plass til mange, og jeg er nødt for, og jeg har rett til, å sette en grense. Debatt1 er for seriøs debatt og jeg kommenterte det du sa om at du hadde kommentert før du leste innlegget. Ditt svar til meg var: Du, tante Sofie. Det er useriøst av deg.
  Jeg blander meg ikke opp i temaet, Sindre.

  • Jeg respekterer autoriteten din og grensene. Men, det var veldig spøkefullt ment. Tante Sofie er liksom hun dama som er korrekt og skal ha allting korrekt. Jeg synes det er en tid for det og en tid for å la ting utvikle seg ukorrigert. Du foregrep begivenhetene, for jeg VET hva jeg snakker om når det gjelder disse tingene. Bare en idiot setter igang med sterke kommentarer helt uvitende. Jeg ser også at det var unødvendig å bruke kallenavn, men det er liksom min stil å tulle litt, gjerne på kanten og litt over kanten. Jeg bare MÅ pushe grensene litt. Jeg har vist deg mange ganger at jeg aksepterer at du er MOD og dermed linjene dine, spesielt siden du også lar deg korrigere. Jeg skal være mer presis neste gang. Beklager hvis du ikke liker å bli sammenliknet med Tante Sofie, men du er jo en slags Tante Sofie, det er jo rollen din her inne og det aksepterer vi(les: jeg, som er den eneste som trenger veiledning).

   • Hei, Elisabeth. Jeg ber om at du sletter kontoen min, jeg ønsker ikke lenger å være bidragsyter. Du advarte meg, jeg advarte deg:-)

    Jeg respekterer at du bestemmer over bloggen din og setter grenser for ytringer. Parallellt setter jeg grenser for hva jeg finner meg i av grenser, og der tråkket du over. Jeg er den jeg er, jeg skriver det jeg skriver, kan det ikke aksepteres, så aksepterer jeg det:-)

    Lykke til med bloggen, håper du tiltrekker deg flere rasjonelle tenkere. Marxister flyter det over av og de sier stort sett det samme alle sammen(med noen få hederlige unntak): Mer av det samme som har ødelagt så mye allerede. Nå er de igang med kommunisme 3.0: Borgerlønn. De store begivenhetene fremover er det fortsatte folkets opprør mot korrupte politikere som har skjulte agendaer og de store omveltninger som følge av det(kanskje inkludert borgerkriger), medias agenda/FakeNews, Obama&Friends forsøk på å starte borgerkrig i USA ved å være de første som ikke aksepterer demokratiet. Verdensøkonomien på vei utfor stupet i sakte kino, Statoils konkurs innen 2020 og annet spennende.

    Snakkes

    • Pussig nok er du her helt korrekt, kommunisme 5.0 er en fornyet versjon av kommunisme 3.0, hvor man legger bak seg det store feilgrepet med kommunisme 4.0, statssosialismen.

     – Kommunisme 5.0: http://steigan.no/2015/06/15/kommunisme-5-0-2/

     Det er mulig jeg reiser ned til Tolfa for å hjelpe Steigan med å gjøre dette fantastiske stedet til et nav for de nye allmenningene i Europa: https://blog.p2pfoundation.net/tolfa-in-italy-a-future-hub-for-the-commons-in-europe/2014/06/25

     Han har jo nå også skaffet seg dette fantastiske klosteret, med sine mange muligheter.

     Men jeg er i tenkeboksen. Vil også avvente en reaksjon for mine planer for en lommelandsby på Skreia, med tilhørende ny p2p-småindustri på Kvernumstomta.

    • Hei Sindre,
     Takk for svar.
     Vi har hatt fin dialog synes jeg, flere ganger, det setter jeg pris på. Foruten noen uenigheter ang debattteknikk, hvis jeg skal kalle det det, så vil jeg takke deg for alt det du har bidratt med.
     Slik du snakker til meg nå – og med tanke på mye du har bidratt med her – gjør at jeg ikke ønsker å slette deg.
     Jeg forstår du vil være fri. Takk likevel for at du viser du forstår noen begrensninger jeg legger her på D1.
     Jeg ville si dette til deg før jeg tenker på å etterkomme ditt ønske. Du er fri til å la være å skrive, fri til å ombestemme deg.
     Hør fra deg igjen til meg da, hvis du likevel vil at kontoen din skal slettes.
     God søndagskveld 🙂

 11. «Jeg ser også at det var unødvendig å bruke kallenavn, men det er liksom min stil å tulle litt, gjerne på kanten og litt over kanten. Jeg bare MÅ pushe grensene litt. » (SR)

  Ja, det er ikke første gangen jeg har vært i dialog med deg om liknende retorikk fra din side. Jeg har vel nå ca 3 ganger i ulike tråder, vært i dialog med deg og jeg har forholdt meg til en og en sak – hver for seg. Nå er det kommet dit at jeg må se på helheten. Selv om du retter deg og vi har fin dialog som jeg setter pris på, så gjentar det seg.

  Intensjonen for debatt1 er å diskutere med klarhet, relevans og saklighet. Når det gjelder de to siste punktene så er det noen problemer.

  Reaksjonsytringer har jeg skrevet litt om i retningslinjene på debatt1. Blir de mange og går for mye utover andre så blir det lett for mye.

  Håper vi ikke kommer i denne situasjonen igjen da, Sindre. Jeg mener det.

 12. «Håper vi ikke kommer i denne situasjonen igjen da, Sindre. Jeg mener det.»

  For info: Vi i debatt1 er ikke tilhengere av å revidere andres kommentarer. Heller ikke å slette dem (hvis de ikke skulle, mot formodning, bryte med norsk lov).

  Sindre, det jeg mente var at hvis det blir en neste gang med liknende retorikk så vil det komme en advarsel til deg om pause fra forumet. Så har jeg ihvertfall vært tydelig.
  Jeg synes du skriver veldig bra til tider, bare den type gjentatte retorikk som jeg håper kan endres.

 13. Et umåtelig viktig essay av Sven Røgeberg hos Kulturverk i dag!

  – Mot en fossil endetid: http://www.kulturverk.com/2017/02/20/mot-en-fossil-endetid/

  «Dette er akkurat det essayet jeg har drømt om å skrive, men ikke kom noen veg med. Er umåtelig takknemlig for denne usedvanlig konsentrerte, poengterte og klarsynte oppsummeringen av verdenssituasjonen. Det har vært mye bra på steigan.no om temaet, men dette essayet er i en helt egen klasse. Perspektivene i denne teksten må være vår rettesnor i arbeidet med alternativer.

  Som artikkelforfatteren vet, men som ikke ble nevnt, har vi i høy grad gått tilbake til kull de seinere tiår for å drifte vår industrielle sivilisasjon: https://gailtheactuary.files.wordpress.com/2016/06/china-energy-consumption-by-fuel-to-2015-area1.png

  Det er nesten litt godt at Rosling er død, vekstapologetenes fremste herlighetsteolog. Partipolitikken, fornybarsamfunnet og humanismen har ingen framtid. Mennesket er en svartelistet art, og vi står foran plastapokalypsen. Økonomien kollapser uten evig vekst, en umulighet. Terje Bongard vil ingen lytte til, selv om han er en bedre formidler enn Rosling og i motsetning til ham ser sammenhengene, og presenterer en mulig løsning for en dyster framtid.

  Jeg har nå den uforlignelige samtalen med Bongard i «Mellom himmel og jord» 22. januar nedlastet som lydfil, ønsker noen denne tilsendt vennligst ta kontakt.

  Vi kunne hatt et håp hvis ikke Bongards forskningsprosjekt var blitt avvist i 2014. Dessverre kunne han ikke presentere forskningsrådet for et «storslagent teknisk eventyr», slik artikkelforfatteren så korrekt beskriver det, og ble derfor avvist. Dette er vel også hovedårsaken til at så få vil lytte til vår fremste formidler. Fordi «denne pessimistiske tosken vil ha oss til å gå tilbake til stammesamfunnet!»

  Denne teksten er for meg som for en munk å ha funnet et nytt hellig skrift. Legger den på bloggen min, og skal gjøre mitt beste for å spre den. Fordi den må danne vårt fundament i vår streben etter et levelig samfunn i en utpint verden!»

  Det er disse realitetene som gjør at jeg mener at en borgerlønn bør være fundamentert i Bongards demokratimodell. Er for borgerlønn også innenfor en kapitalistisk kontekst, så lenge den er høy nok til ikke å fungere som en slags vrakpant for mennesker som ikke henger med i arbeidslivet. Men kapitalismen og vekstøkonomien har ingen framtid. Derfor bør borgerlønn ha sitt fundament i et økonomisk demokrati, ikke i et politisk demokrati, som i dag. Partipolitikken er et fossilprodukt og en etterlevning fra den katolske kirke.

  – Simone Weil: Partier dreper sannhet og rettferdighet: http://www.kulturverk.com/2016/05/11/simone-weil-partier-dreper-sannhet-og-rettferdighet/

 14. Vi er i en situasjon hvor vårt velferdssytem er i ferd med å falle sammen. Det er for mange som mottar, og for få som yter.

  Hvis vi innfører borgerlønn vil folk motta mer, men vi de yte mer, nei. Det er fordi lønn er en negativ innsatsfaktor. Dobler du lønnen til en person, vil han ikke kunne yte dobbelt så mye.

  Dermed får du en situasjon hvor staten mangedobler sine utgifter, men får det ikke tilbake. Hvor skal det tas fra? Det sier seg selv at det går ikke.

  Jeg har sett, i Afrika, at det er mange som tror at penger er noe som vokser på trær i Europa. Nå ser det ut til at noen i Europa er forvillet i samme retning-:)

  • Heller enn at penger vokser på trær, synes det for meg som om de spruter opp av en vulkan:

   «Derivater er verdipapirer som i stor grad er avhengig av verdier i andre verdipapirer og er finansielle instrumenter som brukes til spekulasjon i stor skala fordi de kan settes sammen til stadig mer kompliserte og luftige konstruksjoner. Sikkerheten for disse investeringene blir deretter. Derivater bygger på veddemål om framtidig kursutvikling på valuta, råstoffer, aksjer osv. Storinvestor Warren Buffett har kalt derivater for «økonomiens masseødeleggelsesvåpen».

   For å belyse størrelsen av spekulasjonene kan man ta utgangspunkt i det som IMF oppgir som verdens brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette er oppgitt til å være ca. 70.000 milliarder dollar. Verdens samlede derivatmarked er angivelig på i alt ca. 1.400.000 milliarder dollar, dvs. ca. 20 ganger større.»

   http://steigan.no/2017/03/14/kolosser-pa-leirfotter/

   For å unngå fripassasjerer innenfor et borgerlønns-system, må dette innføres som en del av et inngruppe-styrt produksjons-demokrati:

   «Så lenge det finnes ressurser er kapitalismen voksende, og dermed stabil. Vi foreslår i boka en like stabil mulighet for organisering av store samfunn. Mennesket har sterke, evolverte følelser for samarbeid og raushet i inngruppa. Vi ønsker å diskutere en modell av et bærekraftig, framtidsrettet samfunn som bygger på et inngruppestyrt, representativt demokrati som omfatter vareproduksjonen. Tverrkulturelt oppfører folk seg samarbeidende i inngrupper hvor deres handlinger blir sett av andre. Dette er ikke utopier, meninger eller påstander, men grundig dokumentert vitenskap. Vi har et håp om at denne viktige kunnskapen kan få i gang en diskusjon på venstresida. Dessverre er de evolverte følelsene som gjør det smertefullt å skifte standpunkt også sterke. Å få rett gir status og en følelse av belønning, å innrømme feil gir tilsvarende en ubehagelig straff.»

   https://debatt1.no/det-er-haplost-og-vi-gir-oss-ikke/

   Personlig ser jeg på Zahavi som den tredje frelser fra ørkenen:

   «Artikkelen om Zahavi er sørgelig kort. Dette indikerer at de færreste har insett handikapprinsippets betydning for sosial interaksjon, med hjernen som menneskets påfuglhale. Dette tror jeg vil endre seg radikalt hvis Bongards bok «Det biologiske mennesket: individer og samfunn i lys av evolusjon», kommer på engelsk, tysk og kinesisk.

   Skal man dra allegorien videre kan man si at Bongard blir Zahavis Paulus. Men Paulus brakte ikke ut sitt budskap på hebraisk, men gresk og latin. Så Bongards bok må ut på engelsk!

   Ps! Bongard vil neppe like allegorien, da han er heller allergisk mot religion. Så skulle Bongard lese dette får han ha meg unnskyldt. Det var godt ment »

   http://steigan.no/2017/03/11/kajsa-ekis-ekman-det-duger-inte-med-duttande-har-och-dar/#comments

   • Etter min mening er det kommunisme 2.0 du holder på med. Kommunismen har vært årsak til at langt flere menneskeliv har gått tapt enn det nazismen var ansvarlig for. Bør ikke dette eksperimentet snart få en slutt!

    Vi har enda mye ressurser på jorden. Dyrk opp Sahara og gi alle flyktninger i hele verden jobb. Det vet vi at vil fungere!

    • Ja, nå ser vi jo hva det kapitalistiske konsumeksperimentet Norge har ført til.

     – Kjøpesenterlandet – årets uovertrufne påskegrøsser!

     http://naturkonservativ.blogspot.no/2017/03/kjopesenterlandet-spaans-aftenposten.html

     Norge har blitt så j****g at det snart er så jeg tror Stalins gulag-leire ville vært å foretrekke.

     Ellers er det jo frustrerende med alle disse menneskene som nekter å ta til seg ny atferdskunnskap. Etter 1975 er intet som før.

     Det var forresten mennesker som forørknet oasen Sahara med innførselen av landbruket/beitedyr: http://www.heritagedaily.com/2017/03/did-humans-create-the-sahara-desert/114350

     Så å dyrke opp Sahara har vært prøvd før, og det endte ikke bra. Å opparbeide et humuslag tar også sin tid:

     «To produce five feet of topsoil, he suggests in “The Making of a Marginal Farm”, takes 50,000 to 60,000 years.»

     Men du skalvel pøse på med kunstgjødsel da? Vil bare minne om at verdens fosfor-reserver stort sett finnes i Vest-Sahara, og vil snart bli en kritisk mangelvare.

     Bedre da å resirkulere urin, noe som ikke er profitabelt innenfor kapitalismen, men helt realistisk innenfor kommunisme 5.0.

     • Israel var stort sett en ørken da jødene overtok det i 1948. Nå gror det alle steder. De har vist at det er mulig!

      • De har fått til et slags gele-stoff som bevarer fuktighet i ørkensand. Med agroskogbruk, som gir skygge og henter næringsstoffer fra dypet med trerøttene, kan det være mulig. Oppvarmingen av Middelhavet skal også gi økt nedbør.

       Uansett vil denne formen for landbruk harmonere bedre med kommunisme 5.0 enn med kapitalismen. Husk at Israel lenge var en suksessfull kommuniststat, med alle sine kibbutzer.

 15. «Husk at Israel lenge var en suksessfull kommuniststat, med alle sine kibbutzer.»

  Nei, Israel hal aldri vært en kommuniststat, selv om enkelte elementer kunne se kommunistiske ut.

  Det som er problemet ditt, Holmstad, er at du ikke ser at «kommunistiske» styresett aldri kan virke utenfor sin egen «kommune». Hvis det blir for stort, feiler det. All historie viser det.

  Vi mennesker er laget slik at vi vil ta vare på våre nærmeste. Alle eksperimenter som går utenfor det, vil feile katastrofalt.

  • Vi mennesker er laget slik at vi vil ta vare på inngruppa, da mennesker viser seg samarbeidende og generøse i inngrupper. Denne kunnskapen har Zahavi gitt oss gjennom oppdagelsen av handikapprinsippet, og Bongard ønsker å benytte dette atferdstrekket i organiseringen av samfunnet. Men ettersom du mener Bongard er nazist, regner jeg ikke med du vil lese hans bok «Det biologiske mennesket», som da etter din retorikk nærmest blir å sammenlikne med «Mein Kampf»!

  • Tull og tøys, Israel var i sin barndom en suksessfull implementasjon av hva Pål Steigan definerer som kommunisme 5.0. Dette fordi det tidlige Israel bestod av sosialistisk orienterte europeiske jøder. Dessverre kom kapitalistjødene fra USA inn på et seinere tidspunkt og ødela dette flotte sosiale eksperimentet, som vel i dag best kan sammenlignes med lignende eksperimenter i Kurdistan. Man kan derfor hevde at Kurdistan nå har overtatt det opprinnelige Israels rolle, og jeg har større tro på Kurdistan, da de neppe har like mange potensielle borgere med amerikansk bakgrunn som Israel. Les mer om Kurdistan på Vindheim-bloggen: https://vindheim.wordpress.com/

   • » PKK-lederen Abdullah Öcalan har hentet grunntankene i dette systemet hos den amerikanske anarkisten Murray Bookchin. Bookchin hadde beveget seg fra trotskisme via anarkisme til sin egen samfunnsmodell, kalt demokratisk autonomi. Han så teknologisk utvikling som en forutsetning for å utvide menneskelig frihet og fjerne den fattigdom og sosiale elendighet kapitalismen hadde skapt, uten å falle inn i slike autoritære systemer som sosialister og kommunister fortsatt ville kjempe for. Bookchin var en ivrig urbanist og mente byenes tiltrekning blant annet skyldes de muligheter de gir for sosial frigjøring. For å realisere dette potensialet må byene betraktes som en samling landsbyer, som hver for seg kan styres gjennom folkemøter der mennesker møtes ansikt til ansikt.

    Bookchins kommunitarisme tar utgangspunkt i åpne folkeforsamlinger som han mente kan bli i stand til å utfordre statens makt på det lokale planet. Han så på denne modellen som et alternativ til kapitalismen og nasjonalstaten. I tråd med Peter Krapotkins teori om staten, tar denne modellen ikke sikte på å erobre eller overta statsmakt, men å erstatte den med andre maktstrukturer.»

    https://vindheim.wordpress.com/2015/02/27/fra-maoisme-til-anarkisme-i-kurdistan/

    Vindheim kaller dette for anarkisme, men egentlig er det kommunisme 5.0, hvor man har kvittet seg med statssosialismen.

 16. Nei, det er feil.

  Du sier:

  «Tverrkulturelt oppfører folk seg samarbeidende i inngrupper hvor deres handlinger blir sett av andre»

  De gjør ikke det tverrkulturelt, men de gjør det innenfor nasjonalstater.

  Det var jo derfor nasjonalsosialismen fikk fyr på bålet. Det er jo derfor det samme er i ferd med å skje i dag!

  Folk tenker nasjonalt, først og fremst. Hvis ikke du gjør det, hvem skal du tenke på da?

  Folk tenker på sin familie, først og fremst, på sine barn osv. Så tenker vi på nasjonen. Lenger enn dette klarer de fleste ikke å tenke, fordi det bare blir rot, slik vi har sett…..

  Store konstellasjoner, har vist seg i historien og falle sammen. I dag begynner små konstellasjoner å falle sammen, nemlig familien. Da faller alt sammen. Gud har talt om det lovløse samfunn.

  Derfor vil en borgelønn ikke virke. Alle tenker på seg selv. Penger må komme i sirkulasjon. Derfor er det mye bedre å høre på hva Bill Gates og Røkke sier. De vil dele formuen sin med alle. Det er en god ide, i utgangspunktet, men de må sørge for at pengene kommer i sirkulasjon. Da blir det bedre for alle!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here