TV2 fremmer konspirasjonsteorier om ulv

0
1637

Innlegget er først publisert på NOAH.facebook.com/dyrsrettigheter, 9.desember.

TV2 FREMMER KONSPIRASJONSTEORIER OM ULV – SKAMMELIG

NOAHs inntrykk er at flere norske medier over tid har drevet en uforsvarlig og partisk dekning av rovdyrsaker – særlig når de skriver om ulv. TV2 er blant disse. De har blant annet skrevet flere artikler hvor de har legitimert konspirasjonsteorier om at ulv i norsk natur er «utsatt» eller «hybrider». Slike konspirasjonsteorier er tilbakevist av forskere gang på gang, og er i realiteten komplett uinteressante da man har unormalt god oversikt over ulver født i norsk natur – genetisk så vel som geografisk. Nå er disse konspirasjonsteoriene atter en gang tilbakevist av enda et nytt forskningsteam, men TV2 velger å møte forskningen med en artikkel om en ulvejeger som «ikke (er) imponert over den store DNA-rapporten». TV2 fremmer vedkommendes ønske om enda en «granskning» og skriver på redaksjonell plass at dette vil «finne ut om den skandinaviske ulvestammen kan være grunnlagt gjennom grov miljøkriminalitet, slik bygdefolk har hevdet i snart 40 år». TV2 hevder at «bonden sitter på et stort materiale med dokumentasjon», og går inn for å diskreditere forskere som allerede har kartlagt de skandinaviske ulvene gjennom mange år.

Da NOAH sendte en kritisk mail til TV2s redaksjon, fikk vi følgende svar fra en redaktør: «Dere reagerer på en sak/saker der vi har vi satt søkelyset på en begrunnet påstand fra mange bygdefolk om at ulver kan ha blitt utsatt da de kom tilbake på 70-80 tallet. Og saker der vi har vist bilder av ulver som ser merkelige ut, tatt rundt i norske revirer. Der vi har stilt spørsmål ved hva dette er for noe.» TV2 har altså en mening om at norske ulver ser «merkelige» ut – selv etter at forskere har slått fast med all mulig tydelighet at de selvsagt er ekte ulver. Og TV2 mener påstandene om utsetting av ulv – som er tilbakevist i det kjedsommelige – er «begrunnet» og at «mange» bygdefolk tror på disse konspirasjonene… Dette er alvorlig. TV2 som en av Norges to store TV-medier driver agitasjon mot ulv på redaksjonell plass, fremmer myter og diskrediterer forskning. Slik kan vi faktisk ikke ha det!

Er det for mye forlangt at TV2 dekker ulvesaken på en nøytral og ansvarlig måte? NOAH jobber hver dag for å fremme informasjon om dyr for å øke respekten og hensynet til dyr i samfunnet. Men med redaksjoner som dette, er jobben urimelig hard. Vi håper du vil støtte oss så vi i enda større grad kan ta tak i all feilinformasjon og negativ agitasjon som drives mot de ville dyrene i norsk natur. Bli medlem: www.dyrsrettigheter.no/medlem/?fc=9mn3

Les hele TV2s mail og NOAHs svar på leder Siri Martinsens side: https://www.facebook.com/siri.martinsen.3

Gi en tilbakemelding til TV2 og fortell dem hva du mener: https://hjelp.tv2.no/tilbakemelding/nyhetene

Artikkelen som er utgangspunkt for saken: https://www.tv2.no/a/14397323/

 

Fra redaksjonen. Profilert Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier, NOAHs spalte for dyrs rettigheter. 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here