Motvind som virker!

0
1870
Foto: Eivind Salen, privat. Fuglefjellet på Runde, Møre og Romsdal

«I rettens omtale av Norsk Vind, står det at de ser svært alvorlig på at fremlagte bevis er blitt manipulert.»

Innlegg av styreleder i Motvind, Eivind Salen

Forord og presentasjon, Elisabeth Hoen

Over tid har jeg fulgt med i vindkraft-debattene og sett detaljenivået på informasjonen som organisasjoner som Motvind kommer med. Mitt klare inntrykk er at enkeltpersoner som har engasjert seg mot vindkraft på land, og dem begynner det å bli mange av, har satt seg grundig inn i hvordan vindkraftbransjen har turet fram, og min overbevisning er at disse i hovedsak har rett. Nemlig at aktører innen vindkraft har vært uredelige og at det er nødvendig med en uavhengig granskning av alle konsesjoner gitt, inkludert på plasser der byggingen er påbegynt. Eivind Salen og andre mener også at det er grunn til å se på Olje- og energidepartementets arbeid samt Norges vassdrags- og energidirektorats arbeid i disse sakene, fordi de kan ha lenet seg for mye på et ønske om å bygge vindkraft som så har gått på bekostning av andres rettigheter.

I skrivende stund har fb-gruppa Nei til vindindustri i norsk natur hele 106 100 medlemmer og i tillegg til den så er det etablert mange andre grupper på fb som tar for seg de forskjellige fjell og områder som legges under ny kommando bestående av massive, høylytte vindturbiner. Motvind er også til stede på fb og de følger tett alle saker og rettsprosesser som foregår. Det er nærmest daglige oppdateringer så på dette feltet skjer det mye nå. En viktig beslutning ble tatt i sommer da det på Stortinget ble bestemt at alle konsesjoner gitt for vindkraft skal gjennomgås. Avhengig av utvikling i saken er mitt håp at også allerede påbegynte prosjekter får samme behandling.

Det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse, heter det. Det er sant – men det er en uredelig tankemåte. Om aktører innen vindkraft har følt at de måtte bøye sannheten, sile ut informasjon, som jo er bevisst å ville lure andre for å få en fordel selv, så har de vunnet frem på uærlig vis. Konsekvensen av slik `cowboyvirksomhet` må være at prosjektet stoppes selv om det er påbegynt. Vi kan heller ikke redde klimaet ved å ødelegge for den levende naturen.

Det har skjedd tidligere at jeg har hentet inn innlegg til D1 som jeg har sett blitt postet i en av fb-gruppene mot vindkraft på land. På Debatt1 er alle emner ønsket og velkomne, men har vært tydelig fra start at dyrevelferd, natur og miljø er områder som vil bli løftet jevnlig. Om debatt1

Eivind Salens innlegg «Motvind som virker» ble postet for et par dager siden i Nei til vindindustri i norsk natur og er tilpasset Debatt1 med hans godkjenning.

Motvind som virker

Fuglefjellet Runde
Foto: Eivind Salen, privat. På fuglefjellet Runde i Møre og Romsdal.

Bildet er fra fuglefjellet på Runde, fuglefredingsskiltet ses diskret nede til høyre for midten, landskapet i bakgrunnen er mektig med fjord og fjell. Matfatet til fuglene som her er fredet, er truet av vindkraft med det vanvittige prosjektet til Harald Dirdal, kalt Havsul I. Harald Dirdal har også anlegget Tonstad, i Sirdal, det som nå kommunen tar til retten mot den gigantiske nye eieren, franske Engie, og han vil ha Davvi, Davvi vindpark, som er Norges nest største sammenhengende villmarksområde, nord for Rásttigáisá, i tradisjonsrike, hellige samiske områder i Lebesby, Finnmark.

Bare en mann, Harald Dirdal, er allerede nok til å få det til å vri seg i meg og jeg tror i hver eneste en som har satt seg inn i vindkraftutbyggingen slik den foregår i Norge. I tillegg kommer selskapene Norsk Vind, Zephyr, Fred Olsen Renewables, Trønderenergi, svenske Eolus og Nordisk Vindkraft, tyske Eon, og mange andre. Hvert og ett av dem har etterlatt seg en serie av ødelagte landskap, fortvilte innbyggere og splittede lokalsamfunn. Og så går det på folks helse, folks drikkevann, utslipp av giftige epoxy-forbindelser og risiko for lekkasje av hydraulikkolje, i grunnvann og i drikkevann.

Det har blitt sagt av vindkraftutbyggere at Motvind «har som arbeidsform å fremme feilaktige påstander». Interessant er det at milliardselskapet Norsk Vind var i retten forleden, i en intern krangel om verdien på selskapet. Overskriften på DN artikkelen er talende: Vindkraftselskap manipulerte bevis.

DN: https://www.dn.no/…/stavanger-tingrett-i-ny…/2-1-917699 Bak betalingsmur

Dagens næringsliv, nett. Publisert 24.11.20

Fra dommen siterer jeg: «Retten ser svært alvorlig på at fremlagte bevis er blitt manipulert på denne måten».

Noe sånt er aldri sagt om Motvind. Vårt foreløpige problem er at våre sanne og tunge argumenter ikke når frem fordi vi står mot en kompakt makt med sterke økonomiske interesser, og hvor konsekvensene av å lytte til oss vil være enorme. Vårt svar er at å la være å lytte, er verre.

Og det er vi, det norske fellesskapet, som betaler. I årevis fremover. Mens de som håver inn gevinsten, er skamrike investorer og gigantiske utenlandske selskap. I den nevnte dommen i Stavanger Tingrett må selskapet Norsk Vind betale tidligere partner Tore Ivar Slettemoen til sammen 130 millioner kroner for saksomkostninger, renter og tvangsutløsning av Slettemoens 10 % av aksjene i selskapet. Summen er interessant. Det samme er rettens omtale av Norsk Vind, der de ser svært alvorlig på at fremlagte bevis er blitt manipulert.

Manipulert er et forsiktig og for diplomatisk ord. Det Norsk Vind har gjort, er at de bevisst har fjernet og tilpasset informasjon som kunne få betydning for skjønnet i skjønnsforhandlingen. Å tilpasse informasjon er også forsiktig uttrykt, i et tilfelle endret de prosjektstørrelsen fra 3000 MW til 1000 MW i en presentasjon. Hensikten ser jo tydelig ut, det er for å senke verdien, og for det å måtte betale mindre.

Norsk Vind og de andre utbyggerne endrer tall og manipulerer bevis for å påvirke skjønnet og få gjennomført en utbygging. Negative konsekvenser blir systematisk underkommunisert, forvrengt, holdt skjult, mens positive blir blåst opp til det latterlige.

Men ansvarlig statsråd fra Høyre, Tina Bru, vil bare snakke om rettssakene vi vindkraftmotstandere har tapt der staten stiller seg med begge bein på mektige utbyggeres side. Verst illustrert er det på Øyfjellet, Øyfjellet vindkraftverk (Vesterfjellan) • Motvind Norge, der det samiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke ikke får en lillefingernegl fra staten, mens utbyggere og eiere og panthavere får vedtakene og uttalelsene og dokumentene akkurat dit de vil ha dem. Reinbeitedistriktet måtte betale 1,7 millioner kroner i saksomkostninger til advokatene til milliardkonsernene Aquila Capital og Eolus. Statsråden bestemmer seg for å sparke litt til reinbeitefamiliene i tillegg, med sine gjentatte uttalelser om at de stadige nederlagene i retten viser at vindkraftmotstanden ikke har noe å fare med.

Ikke et ord om at Helvig og selskapet hans av retten er omtalt for å manipulere bevis. Det er forskjell på folk i vår tid. Helvig er milliarder, og har kontakter i de viktigste politiske nettverkene, i PR-byråene og i altomfattende NORWEA som er vindkraftens interesseorganisasjon. Den organisasjonen har for Høyre og Regjeringen og Olje- og energidep. langt på vei overtatt den rollen Stortinget pleide å ha, og etter grunnloven skal ha, nemlig det å være kontrollerende organ.

Men vår regjering og vår statsråd, Tina Bru, hører ikke på Stortinget. Statsråden kaller Stortingets enstemmige vedtak av 19. juni om å gjennomgå alle vindkraftprosjekter i Norge for et «spill for galleriet». Og hun kaller partiet Rødts krav om en uavhengig gransking av gitte vindkraftkonsesjoner, som er i tråd med intensjonen ved Stortingets enstemmige vedtak for «populisme». Klarere kan det ikke sies at vi har et elitestyre, et vindkraftstyre: Høyre og regjeringen representerer kraftbransjen, ikke folket som har valgt dem.

Veldig sterkt kom det også til uttrykk i replikkvekslingen mellom statsråden, Bru, og Frps John Georg Dale, i Stortingets spørretime forleden. Dale stilte Bru spørsmål om elektrifiseringen av sokkelen, den storstilte pengeinnsprøytningen i norsk kraftbransje, under et syltynt slør av «grønt skifte», og med det veldige synlige resultatet at landet vårt og kysten vår må pepres med vindturbiner for å skaffe til veie den ubegrensede mengden kraft en sånn elektrifisering trenger. Regningen er subsidiert, oljebransjen er også mektig, betaler ikke, og er derfor interessert. Det globale klimaregnskapet blir i beste fall omtrent null. Det er veldig klare tall, det er ren matematikk, men Bru snakker det vekk som «komplisert» og som en «krystallkule».

Vi tør minne statsråden om at det er dette vi har folk med utdannelse for. Den største ressursen i landet vårt er hodene våre, sies det. Da må vi bruke dem.

Uavhengig gransking

Men staten er heller interessert i å tåkelegge. Det begynner å sive frem tung mistanke om at kanskje også OED og NVE, altså energimyndighetene, fører Stortinget bak lyset og ikke alltid gir dem helt riktig informasjon. Dette er en svært alvorlig påstand. Nettopp derfor trengs en uavhengig gransking av de gitte konsesjonene. Det er denne regjeringen som insisterer på at OED og NVE kan gjøre det selv. Men når de blir beskyldt for å legge frem uriktig informasjon, og ikke bare av Motvind, anklagene kommer fra kommuner og fylkeskommuner rundt omkring i landet i tillegg til at flere stortingspolitikere også harstilt spørsmål, så er det klart at en uavhengig granskning trengs.

Siste nytt som kom den 26.nov, er at det begynner å danne seg et flertall i Stortinget for en uavhengig gransking. Nøkkelpartiene er Ap og Frp som ikke utelukker at de vil støtte et sånt krav. SV, Rødt og Mdg er pådrivere. Og – for å si det rett ut – de kommer ikke utenom en uavhengig granskning. Det handler i tillegg til alt det andre, også om tillit. Norsk vind som viste seg i Stavanger tingrett forleden med manipulerte opplysninger som brukes som bevis er veldig alvorlig. Når den norske regjeringen holder sin beskyttende hånd over dem og andre som har gitt dem konsesjoner/rettigheter over våre mest verdifulle landskap langs rogalandskysten, de, en gang FANTASTISKE jæreheiene, så blir det fornuftig å spørre om ikke også energimyndighetene våre er slepphendte med etterretteligheten til informasjonen og dokumentasjonen de legger til grunn for sine vedtak.

Vedtak som forandrer livene til folk. Forandrer landskapene. Ødelegger for dyrelivet og naturen vår og går rett inn i det kjæreste vi har og tar det fra oss.

Fuglefjell
Lundefugl

Motvind virker! Nå må det virke mer. Vi må gi alt vi har. Det er for naturen, våre medmennesker og våre etterkommere. Det er nå det gjelder, og nå vi må mobilisere vårt ytterste. Vi kan ikke gi oss, og heller ikke tenke på å gi oss, før den uavhengige granskingen er bestemt, gjennomført, og kommer til resultater som er etterrettelige, forståelige og riktige. Da stopper Vindkraften. Nå er det Motvind for fullt.

 

Andre innlegg om samme tema:

Ragnhild Sandøy: https://debatt1.no/vindindustriens-fremgangsmetoder-og-konsesjon-gitt-pa-feil-grunnlag/

Jørund Nygård: Norsk vindkraftpolitikk er enno verre enn de trur! | Debatt1

Kjell Norrblom: Vindkraft på land raserer dyreliv og natur | Debatt1

Jørund Nygård: Andmyran vindpark – NVE på bærtur i myra | Debatt1

 

Profilert Valg 2020, Politikk og samfunn

Vil du skrive innlegg på Debatt1? Registrer deg på siden og publiser helt selv eller bare send ditt innlegg til . så publiserer vi for deg. Enkelt og greit 🙂  

Velkommen!

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here