Vindkraft på land raserer dyreliv og natur

1
2435

Det bygges vindturbinanlegg i Norge på bakgrunn av 20 år gamle konsekvensutredninger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at om utredningene hadde blitt gjort i dag så hadde de neppe blitt godkjent. Hvordan kunne det gå så galt?

Stortinget og de politiske partiene har bundet oss opp gjennom EUs energibyrå ACER, og de holder kortene svært tett til brystet. Altavassdragutbyggingen, de andre vakre vassdrag som er lagt i rør og Terra-saken er bare småting, sammenliknet med dette.

Investorene er ofte utenlandske. Sveitsiske Credit Suisse, tyske Prime Capital, tyske Stadtwerke Munchen m.fl, og de er ute etter trygge, langsiktige prosjekter der de kan putte pengene sine (rapport harvestmagazine.no). Med på laget sitt har de noen aggressive norske kraftselskaper, der TrønderEnergi fremstår som den mest aggressive.
Det gjenstår 35 utbyggingsområder av totalt 87 konsesjoner. 35 områder som vil bli rasert for all fremtid. Skadene er ikke reversible. Vi vet allerede at hubro, lom og andre fugler ikke lenger vil hekke her, og er tapt for oss for alltid.

600 monster-vindturbiner er bygd, og det skal bygges 1200 til! NVE og Olje- og energidepartementet (OED) er de vi skal gå hardt på! Med seg på laget har de lobbyorganisasjoner som NORWEA og ZERO. Disse aner muligheten av profitt, men holder seg stort sett under radaren.

Naturvernorganisasjonene deler seg litt i innsatsen. Bellona, f.eks. er likegyldig. I mail til meg er dette bekreftet, og dette er ikke deres satsingsområde. På motsatt side har vi Miljøvernforbundet, som jobber intenst mot vindkraft. Naturvernforbundet og turistforeningen gjør også en innsats. Andre, Natur og Ungdom f.eks., hører man intet fra.

Når det gjelder de politiske partiene er det stort sett stille. Selv har jeg sendt dusinvis av mail og meldinger til de alle. Blant dem som viser motstand finner vi Rødt og MDG. Faktisk har jeg flere meldinger også fra Frp, som skriver at deres syn er delt, og ber hver enkelt av oss gå hardt på lokallagene, siden mye også avgjøres lokalt i kommunene. Oslo Frp har nå fattet en resolusjon om å jobbe MOT landbasert vindkraft. Jeg har ikke satt meg inn i dette, men det virker som om kommunene kan ha en viss vetorett og dermed påvirke prosessen.
SP fremstår også noe delt, og vil at kommunene avgjør. Det synes å være en holdningsendring og bevegelse i SP også sentralt nå.

Fra de andre partiene er det ikke mye å høre. AP, H og V gidder ikke engang svare på mine mail. Erna og statsministerens kontor har fått fem anledninger til å uttale seg, men det kommer ikke et ord derfra, annet enn at mailene er mottatt.
Fra SV kom det svar om at dette er en «problemstilling de ser på», men ikke noe konkret ut over dette. Hadde kanskje trodd at miljøpartiene V og SV skulle være mer «på ballen» her.

Jeg føler at vi er i stand til å påvirke utviklingen videre nå. Det er et stemningsskifte nå, og omdømmemessig er dette i ferd med å bli en katastrofe for «vindmølleutbyggerne».

 

Jeg legger ved video og tekst av Fri Fant, Torgeir W. Skancke, 4.april `19:

«Er det dette vi ønsker? Å plassere vindindustri i våre siste villmarker? NVE har foreslått 13 naturområder som aktuelle for storstilt vindindustri. Hver enkelt turbin kan være opptil 250 meter høy. Industriområdene vil få et omfattende nettverk av driftsveier. Vi trenger fornybar energi, men må også spare viktig, urørt natur. Det store tapet av naturmangfold er en like stor trussel for jorda som klimaendringene.»

 

 

Fra redaksjonen. Profilert Politikk og samfunn. Innlegget var først publisert i fb-gruppen med over 57 000 medlemmer: Vindkraft: Nei til vindindustri i norsk natur, https://www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1056707308053187/

Forsidebildet har vi lagt til og er hentet fra https://commons.wikimedia.org/wiki/Wind_farm#/media/File:Windpark-Hoeflein-Lower-Austria-DSC_0008w.jpg

 

Facebook kommentarer

1 kommentar

 1. Vindkraft er nøyaktig lik vannkraft.
  Berører og endrer uberørt natur.
  Men er nødvendig for å skaffe strøm som er grunnlaget for vår velstand.
  Det er ikke tale om land eller sjø, men både og og!
  Heller ikke om vann, vind eller sol, men om alle 3.

  Vindmaster og strømledninger minker ikke muligheten for ferdsel i fjellet.
  Tvertom er de i dårlig vær som tåke og annet
  nyttig orienteringshjelp slik at du ikke kommer på villstrå.

  Urbanisert «hytte»utbygging av fjellet er en langt større og verre
  nedbygging av vilmarken enn strømproduksjon har noen mulighet for å bli.

  Med de framtids(ødeleggende) menneskelige utviklingstrekk
  som klimaforverring, befolkningsvekst, rasering av det biologiske mangfoldet,
  økologisk og økonomisk ikke bærekraftig ressursforbruk og forurensing,
  driver rovdyret Homo Sapiens (Sapiens «Den som vet») og beviser det tvertom vet ikke sitt eget beste, men driver et aktivt selvmordseksperiment med all mulig utsikt til å lykkes.

  Et talende eksempel er det politiske flertallet i Norge
  som til tross for at mer fossil energi er funnet enn det er mulig å brenne opp
  uten å drepe menneskenes muligheter til en klode mulig å leve på,
  ønsker å lete etter mer olje og gass som vil bli uten kjøpere når den blir
  produksjonsklar om noen tiår.

  Et annet talende eksempel er statsminister Erna som vil ha økede fødselstall i Norge,
  som om flere fødsler i Norge ikke betyr øking av verdensbefolkningen.
  Vil du ha flere innbyggere i Norge, er eneste riktige metode
  å importere unge mennesker fra de delene av verden
  som har ikke bærekraftig fødselsoverskudd.

  Rent bortsett fra det bor allerede mennesker i Norge
  på alle steder det blir noenlunde risikofritt å bo i vår forverrede framtid.
  Og på et betydelig antall risikoutsatte steder de ikke bør bo på.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here