Vindindustriens fremgangsmetoder og konsesjon gitt på feil grunnlag

0
2307
Vindturbiner 150 m på Haramsøya. Høyt støynivå
Illustrasjon, Bård S. Solem.

Fra redaksjonen. Ragnhild Sandøy er redaktør i Motvind Norge og innlegget er skrevet sammen med Bård S. Solem, rådgiver i Motvind Norge. Først publisert på D1 26. august `20.

Konfliktene på Haramsøya tilspisser seg mens sentrale politikere og myndigheter sitter tause og ser på. Haramsøya er blitt et viktig symbolsak; for lov og rett, for natur og levekår, inkludert Allemannsretten og for Norge som rettsstat og demokrati.

På Haramsøya startet Zephyr AS og Stangeland Maskin AS opp anleggsarbeid først i juni 2020; før alle formaliteter var på plass og midt i hekketida. Det er avdekket mange alvorlige feil i saka og tilgrensende saker, og konfliktene på Haramsøya tilspisser seg, hver dag. Politikerne og myndighetene har valgt å sitte tause og se på mens gravemaskinene endevender og forvandler den grønne øya ut mot havet.

Haramsøya er blitt et viktig symbolsak; for lov og rett, for natur og levekår, inkludert Allemannsretten og for Norge som rettsstat og demokrati.

Motvind Norge skrev og ba politimesteren passe på at anleggsarbeider ikke ble startet opp i hekketida. Det har vi ikke fått svar på. Tvert om har politiet opptrådt som støttespillere for Zephyr. I august nedla politiet ukjent med hvilken hjemmel, ferdselsforbud og oppheva Allemannsretten på Haramsfjellet. 24. august ble Hans Petter Thue arrestert og fjerna fra familiens del av landbruksvegen til fjells. 26. august skal kommunestyret i Ålesund behandle flere saker av betydning for Haramsøya.

Vi anser konsesjon og MTA-plan er bygd på feil beslutningsgrunnlag og manglende hjemmel Folk reagerer på at lov og rett settes til side og aksjonerer mot ødeleggelsene av naturen sin; på Frøya, Haramsøya, Øyfjellet, Tysvær, Buheii, Nord-Odal og andre steder. Bygdefolk og sympatisører landet rundt reagerer sterkt;

Her forklarer Bård S. Solem hvorfor prosjektet på Haramsøya oppleves så dramatisk og galt, sett fra naturen og lokalbefolkningas side:

 

Hvordan kan politikere og myndigheter tillate etablering av vindkraftanlegget på Haramsøya? Mot lokalbefolkning, lokale folkevalgte og ulike fagmiljøers råd og vilje?

Illustrasjon, Bård S. Solem

Pålegge befolkningen å leve under konstant støy, blinkende lys og roterende turbiner 400m meter over bebyggelsen langs sjøen. 8 turbiner midt i fugletrekket og 40 meter unna vernet fuglefjell!

Folket på Haramsøya har en identitet, en historie, et slektskap og en tilhørighet til øya hvor deres forfedre klorte seg fast ute i havet. Kulturlandskapet og bebyggelsen som omkranser Haramsøya ble formet av flittige hender gjennom hundrevis av år samtidig som de drev fisket på havet. Godt hjulpet av hester og senere en og annen gråtass pleiet de landskapet og satte menneskets preg på omgivelsene. Alltid i balanse og takt med omgivelsene, fuglefjellet og rikdommen i havet. Haramsfjellet med Mannen, Hestvollane og Ullahornet reiser seg opp fra havet som et hjerte i øysamfunnet.

Det er i dette hjertet vindkraftutbyggerne kutter opp og skjærer sine kirurgiske snitt med gravemaskiner, borerigger og dumpere. Senere kommer det kinesisk stål og dansk glassfiber som de stikker inn i sårene og vrir rundt.

At innbyggerne opplever dette som et kraftig overgrep blir avfeid som «føleri». «Vi kan ikke la lokale hensyn stanse forpliktelsene vi har globalt … vi må tåle noen naturinngrep for å sikre at vi løser jobbskapingsbehovet…» i følge NHO.

I konsesjonen konkluderer NVE at de «etter en samlet vurdering har funnet at de samfunnsmessige fordeler som vinnes ved vindkraftverket utvilsomt må antas å være overveiende i forhold til de skader og ulemper som påføres andre».

Hva med menneskene på øya som presses opp i et hjørne uten mulighet til å slippe unna støy, roterende turbiner og blinkende lys? Folkehelsa – har den ingen verdi i NVE sitt regnskap? Hvor er Helsedirektoratet? Folkehelseinstituttet? Hvor var de under konsesjonsbehandlingen?

Og hvorfor bagatelliserer klima- og miljøministeren arealkonsekvensene når han framsnakker vindkraftutbyggingen i festtalene? Skulle ikke han beskytte vårt miljø og våre omgivelser? Kulturlandskapet? I stedet for å løfte blikket fokuserer han på 6-10 meter brede anleggsveier – etter at skjæringer, fyllinger og masseuttak er tildekket med karbonrik torv. I følge Sveinung Rotevatn sitt regnestykke vil de direkte inngrepene på Haramsøya utgjøre kun 0,085 km2. Han hopper da elegant over skjæringer, sprengte steinfyllinger og mellomlagring av masser i 30 meters bredde, fjellsprenging for masseuttak og torvuttak som 3-dobler dette arealet.

Han bryr seg lite om de 150 m høye turbinene som vil dominere hele fjellplatået inntil en avstand på 450 m i følge NVE sin definisjon på ”totaldominans”. Han nevner heller ikke NVE sitt begrep ”ytre visuelle dominanssone” som strekker seg 1,5 km utenfor turbinene og dekker hele øya.

Haramsfjellet blir fullstendig ubrukelig til ferdsel pga. støynivået over 50 dB(A)Lden. Og maksimalt støynivå for boliger på 45 dB(A)Lden strekker seg helt ut i sjøen. Anbefalt grenseverdi for rekreasjonsområder har myndighetene satt til 40 dB(A)Lden. Denne støyen brer seg over til naboøya.

Turbinene på Haramsøya blir synlige langt ut i havet og på fastlandet. NVE oppgir at de kan bli synlige opptil 40-50 km avstand i åpen lende. I tillegg er det planlagt 81 turbiner på Havsul 1 – kun 10 km unna Haramsøya – midt i matfatet og gyteområdene!

Politikere, myndigheter, forvaltning, utbyggere og entreprenører må nå snart se hvor dramatisk utbyggingen er for folket på Haramsøya!

Da konsesjonen ble gitt, skulle anlegget produsere omtrent 0,22 TWh hvert år. Dette er nå halvert til 0,11 TWh – men konsekvensene er de samme! Hvordan ser regnestykket til NVE ut når «inntektene» er halveres mens «utgiftene» beholdes? Er ikke dette en vesentlig endring i den gitte konsesjonen?

Motvind Norge har beregnet arealkonsekvensene for utbyggingen på Haramsøya. Det er ikke bare arealet til ripene i lakken som har betydning. Arealet mellom anleggsveiene og turbinene, kulturlandskapet, bebyggelsen, naboøyene, fastlandet, kystleia og havområdene blir også berørt!

Her er de harde fakta, se illustrasjonene under:

Direkte inngrep (veibane og oppstillingsplasser):  0,085 km2
Inngrepsgrense (fysisk berørt terreng): 0,3 km2
Totaldominans (3x turbinhøyden): 2,8 km2
Ytre visuelle dominanssone (8-10x turbinhøyden):  13,6 km2
Støy >50 dB(A)Lden: 1,2 km2
Støy >45 dB(A)Lden (grenseverdi for boligformål): 4,4 km2
Støy >40 dB(A)Lden (grenseverdi for rekreasjon): 15,0 km2
Potensiell synlighet 10 km avstand: 40 km2
Potensiell synlighet 20 km avstand: 140 km2
Potensiell synlighet 30 km avstand: 300 km2

Først publisert 25.8.20, https://motvind.org/politikere-og-myndigheter-svikter-haramsoya/

For mer informasjon om Haramsøya og prosessene i forbindelse med Haramsfjellet vindkraftverk, les mer her https://motvind.org/haramsoya/.

 

Fra redaksjonen. Politikk og samfunn, Valg 2020. Innlegget til Ragnhild Sandøy var først publisert i fb-gruppa Nei til vindindustri i norsk natur, https://www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging, som i skrivende stund har hele 103 100 medlemmer.  

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here