Hjem Tags Islam

Tag: Islam

Anmeldelse av islamdebatt i regi av Islamnet

0
For nye lesere. Deltakere: Lars Gule og Mohammed Hijab. Konferansier og ordstyrer, leder av Islamnet, Fahad Qureshi. Jeg vil, i tillegg til å fortelle om min egen opplevelse vurdere debatten utfra følgende kriterier: Organisering av debatten, aktørenes innsats og framtoning, Lars Gule og Mohammed Hijabs budskap, diskusjon og spørsmål fra salen og helhetsinntrykk.

Satiredebatt – In your face

Et tilbakeblikk på satiredebatt, den store apedebatten, Litteraturhuset desember 2016. Jeg anmelder følgende profilerte personers innsats og posisjoner i satiredebatten. I panelet: Thomas Hebdo, satirekunstner, Mímir Kristjánsson, journalist i Klassekampen, Mahmoud Farahmand, høyrepolitiker, LIM talsperson, Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, forfatter, og Usman Rana, samfunnsdebattant, lege og forfatter av boka: Norsk islam.

Ut og brenne bøker

0
Da jeg var i slutten av tenårene, fyrte jeg opp et bål i hagen og brant alle dagbøkene mine. Jeg vil ikke si at jeg angrer på det, fordi det føltes riktig der og da, men det hadde selvfølgelig vært interessant å lese dagbøkene på nytt, mer enn førti år etter at jeg skrev dem. Hvorvidt jeg begikk en kriminell handling ved å brenne bøkene, tenkte jeg overhodet ikke på. Det var mine bøker.

Blasfemi og frafall fra islam: Hva sier Koranen?

8
For nye lesere. Det er nasjoner som straffer blasfemi og frafall fra islam, ikke Koranen. Det er ingen tvang i religionen står det i Koranen. Hos nasjoner, derimot, der finnes det tvang. I mange land som i Pakistan, Saudi-Arabia, Iran og Indonesia er det religionstvang og ofte harde straffer for blasfemi og frafall fra Islam. Det er ikke er grunnlag for å si at det i Koranen foreskrives noen konkrete straffer, - heller motsatt når det gjelder blasfemi.

Ni råd for å redusere frykt for islam og muslimer

Én av tre nordmenn innrømmer at de «av og til blir redde om de må gå forbi en gruppe muslimske menn på gaten», meldes det om i en fersk Fafo-rapport og studie om «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge». I undersøkelsen framkommer det at frykt for muslimer henger sammen med skepsis til innvandring generelt.

Islams mangfoldighet

En underkjent dimensjon ved reform-samtalen om islam, handler om viktigheten av en dialogisk grunnholdning. Troende deltakere i islam-samtalen bør hele tiden bestrebe etter å opprettholde et åpen sinn, og en fleksibel bevissthet om at det ikke finnes allmenngyldige perspektiver på islam som kan anvendes som et arkimedisk punkt, for således å unngå rigide, religiøse tankebaner som harmonerer..

Vi har en økende grad av antisemittisme i Europa

0
Mange innvandrere fra land der islam er rådende religion tar med seg holdninger som er ganske uforståelige for oss som er oppvokst her i...

Ytringsfrihetens kår i et islamfryktende samfunn

5
For nye lesere. Når jeg går tur med hunden min, får jeg som regel mange tanker i hodet. Ikke alle egner seg for skriftlig...

Islam og terror 660:1

7
For nye lesere. Når vi opplever vold og terror fra muslimer faller man i en av to båser. Enten leter man med lys og lykte...

Dagens Fake News fra TV2

0
Donald Trump henviser til Sverige og påstår: «You look at what happened last night in Sweden» Det er et upresist utsagn og kan åpenbart tolkes. Ifølge masse...