Islam og terror 660:1

7
2953

For nye lesere. Når vi opplever vold og terror fra muslimer faller man i en av to båser. Enten leter man med lys og lykte etter bevis for at dette ikke har noe å gjøre med den islamske politiske doktrinen/religionen eller så tror man det må være en sammenheng. Den første gruppa, som avviser noen kobling mellom terror og islam ser ekstremisme som problemet, at ekstremismen er individbasert og at islam ikke gir grobunn for terror. De hevder likevel at nazismen gir grobunn for terror og har etablert en helt egen avdeling for forskning på høyreekstremisme ved UiO. Selvmotsigelsen blir ikke forklart.

Problemet med ideen om manglende sammenheng er en statistikk jeg kom over nylig utgitt av Europol i juli 2016 for året 2015:

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2016

På side 47 finner vi at 45 venstreekstreme er dømt for terror, det er 15 ganger så mange som de 3 dømte høyreekstreme. Men det er visstnok de høyreekstreme som er farligst, selv om virkeligheten forteller oss noe annet. Men så kommer vi til tallet for dømte jihadister, altså islamske ekstremister/terrorister. Det er 198 av dem. 198 dømte jihaditerrorister mot 3 dømte høyreekstreme terrorister. De islamske ekstremistene er altså overrepresentert 66 ganger mot fascister og nazister. Men, vent litt. Det er jo cirka 50 millioner muslimer i Europa og 500 millioner europeere. Muslimene er altså underrepresentert 1:10 mot europeere. Statistisk sett får vi altså Jihadi 66×10 til 1 nazi/fascist. Det er altså statistisk sett 660 terrordømte jihadister mot 1 dømt høyreekstrem. 660:1!

Hvis sammenhengen mellom dømte ekstremister fra de ulike ideologiene: Kommunisme, nazisme, fascisme og islam var ekstremisme og ikke selve ideologien, så burde vi forvente å finne at det var cirka like mange terrorister for hver ideologi, når vi tar høyde for ulikt antall i befolkningen. Det burde feks vært 6,6 jihadis som hadde funnet veien fra islam, 66 høyreekstreme, 66 venstreekstreme og 66 fascister. Neida, fascistene og nazistene har slått seg sammen og utgjør statistisk sett 1 terrordømt høyreekstremist mot de 660 terrordømte jihadistene.

Dette peker ekstremt mye mer i retning av at jihadistene rekrutteres pga sin ideologiske bakgrunn, den islamske politiske doktrinen, enn simpelthen fordi de hadde en vond barndom. Islam avler statistisk sett mer ekstremisme og terror og det er antagelig derfor man regner med at 15-25% av muslimene som kommer til Europa og Vesten er ekstremister.

660:1! Hvis man føler at statistikk er løgn, løgn og forbannet løgn, så ønsker jeg å bli opplyst om det.

 

RED: Innlegget er republisert for nye lesere. Første gang publisert på D1 10.febr `17.

Facebook kommentarer

7 KOMMENTARER

 1. La meg si det så enkelt.

  Det var en Imam som skrev på Verdidebatt, at Muhammed hadde ikke drept så mange personer som vi tror. Han «filtrerte» det litt, og kom ned til noen få 100.

  Jeg kunne ikke holde meg, og spurte: «Hvor mange var det Jesus drepte?»

  Jeg fikk aldri noe svar, men det var en som kommenterte:

  Game Set Match!

 2. Takk, Petter.

  Ikke drepte Jesus noen og ikke fikk han noen drept som følge av noe han ba sine følgere gjøre, så den mannen har sin sti ren.

  Muhammed er det mest avskyelige eksemplet på et menneske som har levd, når man ser på hans multikriminelle aktivitet, som inneholder pedofili, voldtekt, massemord, slavehandel, landeveisrøveri, ran av myrdete personer og etablering av en voldelig, politisk doktrine, såkalt religion basert på hans kriminelle aktiviteter. Og det siste overgår langt alt det andre han gjorde, fordi han ba sine følgere i all evighet om å følge i hans voldelige fotspor.

  Med denne kunnskapen er det ikke så rart med 660:1 lenger. Vi kjenner ekte høyreekstremisme som nokså voldelige doktriner og når man er 660 ganger mer voldelig, 660 ganger mer voldsinspirerende enn ekte høyreekstremisme, ja da er det noe spesielt vi snakker om.

  Det har vært grovt anslått at islam direkte og indirekte har myrdet 270 millioner mennesker. Uansett hvor lavt anslag eller for høyt det er, så burde det vekke interesse hos mennesker å grave til bunns i islams voldelighet, men man kaller det heller bare fredens religion og går videre. Hvor absurd er det?

 3. I 2015 ble senteret som skal forske på høyreekstremisme opprettet. Siden 2001 har vi allerede mye forskning på jihadisme. Det er nok mange av de samme bakenforliggende årsakene som gjør at unge menn bryter ut av samfunnet og tyr til vold. For mange er det nok ganske tilfeldig hvilket miljø de havner i og det er mange fellestrekk.

  «Vi vil opplagt ha flere sammenliknbare studier av Jihadisme og høyreekstremisme, sier Bjørgo.»
  http://www.sv.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/nytt-senter-til-uio.html

  Når blei det feil med kunnskap?

 4. «Det er nok mange av de samme bakenforliggende årsakene som gjør at unge menn bryter ut av samfunnet og tyr til vold.»

  Som jeg skrev i kronikken min er det absurd å anta at det er «mange av de samme bakenforliggende årsakene som gjør at unge menn bryter ut av samfunnet og tyr til vold» når vi vet at terrordømte jihadister er overrepresentert mot høyreekstreme 660 ganger.

  «For mange er det nok ganske tilfeldig hvilket miljø de havner i og det er mange fellestrekk.”

  Igjen, en helt absurd påstand. Muslimer blir jihadister. Det blir fullstendig irrasjonelt å forsøke å finne parallellen i ekstremisme og ikke i ideologi, når overrepresentasjonen er 660:1.

  Mål og sammenlikn antallet voldelige ekstremister i jødedommen, buddhismen, hinduismen og kristendommen mot islam.

  C-REX er en vits, fordi det finnes vel hele 20 høyreekstreme i landet. Sikkert lurt å inlemme islam-kritikere, så fikk dere straks 250 millioner europeere å sjekke for «høyreekstremisme». Marxister kryper frem fra alle mørke sprekker og venstresiden står bak langt mer vold enn sentrum/venstre/- altså såkalt høyreekstremisme. Vi ser volden fra islams venner blant AFA i alle vestlige land. Det er noe å kikke på. Myndighetenes nye stormtropper.

  Det finnes ikke essensiell høyrepolitikk i høyreekstremismen. Hele grunnlaget for C-REX er absurd. Start med å redefinere såkalt høyreekstremisme på rasjonelt grunnlag, så er dere bittelittegrann på rett vei.

  «Når blei det feil med kunnskap?»

  Rasjonell kunnskap er alltid ønskelig.

  Irrasjonell, politisk korrekt kunnskap – ren antitenkning – er farlig.

 5. Nå begynner Trump-seieren å gi potensielt alvorlig positive resultater for verden. En av Trumps tenkere har klekket ut en plan for å knuse radikal islam, altså mesteparten av det vi finner i de tre islamske grunntekstene koranen, Sira og Hadith. Den skal tidlig krøkes og de skal begynne allerede i skolen. Dette vil selvsagt bli forsøkt motarbeidet av venstrevridde apologeter som ønsker at islam skal styre verden, men nå er det nok for sent for dem. De tapte, vi som elsker de vestlige verdier vant kampen, blant annet via Trump.

  http://nypost.com/2017/02/04/flynns-plan-to-beat-radical-islam-starts-with-schools-and-social-media/

 6. Vi må lære om Stalin, Hitler og Churchill på skolen. Sistnevnte berget oss ut av WW2. Vi lærer ikke essensen i det hele!

  Churchill var meget fremtidssynt Han så hva Hitler holdt på med. Så roter mange seg bort og sier at nasjonalisme = Hitler. Det er fullstendig feil! Nasjonalisme har ingenting med jødehat, internasjonalisme, og det å drive krig å gjøre. Nasjonalisme er å være glad i sitt eget land og folk.

  Det blir som å si at maten var forferdelig. Det kan være det, fordi den var tilsatt altfor mye salt. Du hadde bare sett at kokken tilsatte litt pepper, og sier:»Jeg hater pepper!» Da har du ikke sett balansen i det hele.

  Vi holder på som Neville Chamerlain gjorde, i sin tid. «Peace in our time!», sa han. Churchill avslørte det hele og sa:“You were given the choice between war and dishonour. You chose dishonour, and you will have war.»

  Han skrev også om islam for mange år siden:

  «How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.
  Individual Moslems may show splendid qualities. Thousands become the brave and loyal soldiers of the Queen; all know how to die; but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.»

  Hvilken politiker kan vi si er like fremtidssynt i dag?

  • Du har helt rett i alt du sier, men jeg opplever at du er like naiv som jeg alltid har vært når det gjelder en stor del av befolkningens evne/vilje til å tenke rasjonelt.

   Helt grunnleggende eksisterer det to grunnleggende syn på virkeligheten. At den er objektivt oppdagbar eller at den er subjektiv(på individnivå) og intersubjektiv(enighet om det subjektive). For oss? som identifiserer oss med en objektivt oppdagbar virkelighet er empiri og logikk alt og følelser intet. For de andre er følelser/ideologi alt og empiri intet. Dette er min teori på hvorfor de alltid kommer så galt ut tenkningsmessig. De har like mye, om ikke mer medfølelse enn oss, men de har null visdom, fordi de henter kunnskapen sin fra ideologi og følelser.

   En av årsakene til at venstresiden identifiserer seg sterkere med islam/muslimer enn med oss er fordi muslimer starter ut på akkurat samme måte. For dem er islam aksiomet som igangsetter virkeligheten og alt som kommer etter, selv fornuften, må derfor underkastes denne virkeligheten(les: ideologien).

   Jeg tror identifikasjon er en sterkt undervurdert drivkravt i mennesket.

   Jeg tar gjerne innspill på denne teorien om tenkning, jeg har syslet med dette spørsmålet en stund, fordi ingen jeg vet om har så langt kunnet gi meg et tilfredsstillende svar på hvorfor venstresiden tilsynelatende er villige til å sette islam foran seg selv. Identifikasjon forklarer dette bedre for meg. Identifikasjon kan nok være en sterk og noe ubevisst opplevelse.

   Politikere som er fremsynte idag er jo alle patriotene/nasjonalistene som dukker opp på horisonten. De stemmes fram i valg etter valg. Vi hadde åpenbart ikke karma i vesten til at kloden drev rundt i universet i uendelig tid som et eneste stort islamsk kalifat(den frykteligste tanke av alle).

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here