Klimarealist: Spådommer om havisen i nord

0
2692

Forskere og journalister burde etter hvert lære seg at spådommer om klimautviklingen ikke bestandig slår til. Ett eksempel har vi fra 2007/2008 da henholdsvis BBC og Adresseavisa bombastisk slo fast at sommerisen i Arktis ville forsvinne helt innen år 2013 – eller i alle fall helt sikkert innen år 2015. Som sannhetsvitner var det 300 forskere fra 15 land som hadde brukt opp et budsjett på 300 millioner kroner for å finne ut av dette.

Spåmenn som mislykkes gir seg ikke så lett. Som regel flytter de bare den spådde hendelsen ut i tid, og gjentar påstanden. Og overtroiske journalister bringer dette videre.

I disse dager har NTB, og dermed også NRK, Dagbladet, Klassekampen med flere, atter en gang spådd at isen i Arktis snart vil være borte på sommerstid. Riktignok sikrer de seg ved å si at isen «kan» bli borte, men dette er likevel å betrakte som en spådom.

Tore Furevik fra Bjerknessentret i Bergen er hentet inn som spåmann denne gangen. Han sikrer seg også ved å si «får vi en sommer» og ugunstige vinder …». Påstander om at isen blir tynnere, temperaturen går opp og isen krymper gjentas i år som tidligere år.

Det er tegn som tyder på at dette ikke stemmer helt. Om vi ser på en del sentrale parametre – Danmarks Meteorologiske Institutt har jobben å holde rede på dette – ser vi at isen har holdt seg på samme nivå de siste årene. Isutbredelsen har stoppet å minke. Slik ser situasjonen ut i øyeblikket:

Fig.1 – Dataene er hentet fra DMI

Det er helt rett at isen har minket i volum i de senere år, men nå ser det ut som volumet har begynt å øke igjen. Dette ser vi her:

Fig. 2 – Dataene er hentet fra DMI  (oppdatert pr. 10. mai).

Spådommene forsterkes ved å påstå at temperaturen stiger kraftig i nord. En helt fersk forskningsrapport fra Mikkelsen et al. viser at gjennomsnittstemperaturen for Grønland ikke har vist antydning til økning etter andre verdenskrig, da menneskene startet å øke utslippene av CO2 ganske kraftig. Dette skulle vel også tilsi at temperaturene ellers i Arktis ikke viser noen galopperende økningstendens.

Fig. 3 – Fra Mikkelsen et al.

Siden havet har en mye større varmekapasitet enn luft er det nok havtemperaturen som bestemmer hva som vil skje med isen i nord. Nå er det kommet en god del Argo-bøyer i nord. Disse måler blant annet vanntemperaturen ned til 2000 meters dybde. Data fra disse bøyene viser oss at temperaturen i Golfstrømmen har falt med nesten 1 grad C siden år 2006.

Fig. 4 – Oversikt over aktive Argo-bøyer (grønt) i nord (kan installeres som et vedlegg til Google Earth).

Fig. 5 – Temperaturutvikling av vannet i forskjellige dybder for den sentrale delen av Golfstrømmen. Kilde «Global Argo Marine Atlas» (kan lastes ned fra hjemmesiden til Argo-gruppen).

 

Dette kan også fremstilles slik:

Fig. 6 – utviklingen av gjennomsnittstemperaturen i Golfstrømmen. Hentet fra professor Ole Humlums blogg, www.climate4you.com. Gjengitt med tillatelse.

Her er NRKs fremstilling:

https://www.nrk.no/norge/issmeltingen-i-arktis-kan-sla-ny-rekord-1.14015517

Photo by Anders Jildén on Unsplash

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here