Politiske partier: nettblikk

3
3482

Hvilken informasjon får vi når vi kikker på de ulike politiske partienes hjemmesider og hvilket inntrykk får en av partiet? Er du usikker på hva de forskjellige partiene egentlig står for, men har lyst til å sette deg mer inn i hva de kjemper for? Jeg satte av en liten ettermiddag og tok en kikk på alle partienes hjemmesider. Hva formidler de der og gjør de en god jobb i å fortelle oss velgere hva de står for?

Jeg har gjengitt partienes slagord, budskap, bredde i politiske saker og mitt personlig inntrykk. Jeg har kun tatt utgangspunkt i partienes forsideside – så det blir et kjapt overblikk, og jeg har ikke tatt stilling til personlige preferanser når det gjelder emner og saker. Det blir det opp til leseren selv å ta stilling til.

Arbeiderpartiet: oppslutning ved forrige stortingsvalg: 30,8%

Slagord: Arbeid til alle

Budskap: 3 fokusområder: Arbeid til alle, helse og kunnskap. Ap har fire innlegg på forsiden hvorav tre handler om arbeidslivet og ett om nytt partiprogram. Klart og presist budskap om de tre fokusområder. Det framheves på forsiden å sikre arbeid til alle og skape nye arbeidsplasser, rask helsehjelp og fokus på psykisk helse og når det gjelder kunnskap så handler det om skole og lærernes kompetanse.

Bredde: Kunnskap begrenset til kun skole. De kunne godt vist til flere områder der kunnskap er relevant og flere fokusområder på forsiden. Jeg tror leseren har rom for å ta inn noe mer informasjon på forsiden av hjemmesiden.

Inntrykk: Oversiktlig, enkelt å orientere seg. Behagelig for øyet å se på. Tydelig og informativt med et presist språk og informativt innhold.

Karakter: 4+/5

http://arbeiderpartiet.no/

Høyre: oppslutning ved forrige stvalg: 26,8%

Slagord: Bedre løsninger trygger Norge

Budskap: Fokusområder kalles for `hjertesaker` og er følgende: skape flere jobber, kunnskap i skolen, trygg omsorg og raskere behandling og kvalitet i helsetjenestene og styrking av forsvar og beredskap. Klare budskap, men noe for generelt.

Bredde: 3 like emner som hos Arbeiderpartiet, med tillegg om punktet om forsvar og beredskap. Men de har med flere nyhetssaker og artikler på forsiden så det gir mer bredde enn hos Arbeiderpartiet.

Inntrykk: Har med flere verdiladede ord som trygghet, å sørge for, hjertesaker. Positivt, men også negativt med verdiladede ord i kombinasjon med noe for generelle vendinger. Litt følelse av uoversiktlighet i oppsett og ikke så god for øyet å se på.

Karakter: 4-

https://hoyre.no/

Fremskrittspartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 16,3%

Slagord: En enklere hverdag

Budskap: Økonomi og samferdsel, skole og utdanning, frihet og trygghet.

Bredde: Minner sterkt om nettavis med mange nyhetssaker og artikler på forsiden. Budskapene er noe rotete framstilt, som går utover tydeligheten, men ganske god bredde.

Inntrykk: Virker som et saksparti. Dette kan være positivt fordi det viser engasjement og aktualitet, likevel framstår nettsiden som noe uoversiktelig i forhold til inntrykk av politiske satsningsområder.

Karakter: 3+

https://www.frp.no/

Kristelig folkeparti: oppslutning ved forrige stvalg: 5,6%

Slagord: Menneskeverd i sentrum

Budskap: En god oppvekst. Står som egen sak under tittelen: våre saker.

Bredde: Hadde jeg ikke visst bedre så hadde jeg trodd at Krf kun hadde en sak fordi eneste emnet som løftes fram er oppvekst. Lite informasjon på forsiden.

Inntrykk: Lite informasjon og for stort bilde av ledergruppen i Krf. Det blir personfokusert. Nettsiden virker ikke aktuell.

Karakter: 2

https://krf.no/

Senterpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 5,5%

Slagord: Vi tar hele Norge i bruk.

Budskap: Nei til tvang, ja til norsk mat, gode nærmiljø. 3 nyhetssaker på forsiden med ulike tema.

Bredde: Både ja og nei. Svært lite informasjon om satsningsområdene.

Inntrykk: Enkel og oversiktelig, men det er for lite informasjon.

Karakter: 3

http://www.senterpartiet.no/

Venstre: oppslutning ved forrige stvalg: 5,2%

Slagord: Folk først.

Budskap: Skole og oppvekst, miljø og klima, omsorg og fellesskap, næring og verdiskaping. Presist og informative formuleringer. Visjonen er formulert slik på forsiden: «Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.»

Inntrykk: Oversktlig og det er lagt til rette for leseren på en god måte.

Bredde: Ganske bra med 4 hovedemner med plass til 8 emneområder, samt nyhetssaker.

Karakter: 5+

https://www.venstre.no/

Sosialistisk Venstreparti: oppslutning ved forrige stvalg: 4,1%

Slagord: ForskjellsNorge – og hvorfor du bør bry deg

Budskap: Animert informasjonsfilm om bedre fordelingspolitikk. Tegner et bilde av situasjonen. Klart og tydelig budskap. Går i detalj med video over ett emne. 2 nyhetssaker på forsiden: sak om å felle regjeringen og sak om å endre grunnloven. Et saks parti – men til gjengjeld er ikke saken helse eller arbeid – men et verdigrunnlag hvor sosialisme og små forskjeller mellom folk er det viktigste.

Bredde: Liten og stor på samme tid. Likevel må jeg si at det er mangel på bredde som blir utslagsgivende.

Inntrykk: Kampanje og saksorientert parti. Dette er positivt i den forstand at det skaper engasjement og kunnskap i det en er villig til å gå i detaljene i enkeltsaker. Oversiktelig nettside og god for øyet – om enn litt enkel.

Karakter: 4

https://www.sv.no/

Miljøpartiet de grønne: oppslutning ved forrige stvalg: 2,8%.

Slagord: Grønt skifte

Budskap: Transport og samferdsel, bærekraftig landbruk, velferd og arbeidsliv, naturvern. Presist språk og informative formuleringer i utdyping av budskapene på forsiden.

Bredde: Meget god bredde. Øverst er det fokus på partiprogrammet, deretter nyhetssaker, så fokusområdene m.m.

Inntrykk: Oversiktelig og gjort plass til mye relevant informasjon. Mulig rekkefølgen på forsiden kunne vært forandret noe slik at nyhetssaker kom lenger ned.

Karakter: 4+

https://www.mdg.no/

Rødt: oppslutning ved forrige stvalg: 1,1% (kom ikke inn på Stortinget).

Slagord: Bli med å skape et vendepunkt mot forskjellsNorge.

Budskap: Det samme som slagordet.

Bredde: Det er to nyhetssaker på forsiden om likelønn og streik, samt en meny for aktuelle nyheter. Ikke så stor bredde, men det legges vekt på å formidle aktuelle saker.

Inntrykk: Litt masete side med lite innhold. Ikke så god for øyet å se på. Kampanje og saksorientert parti i likhet med f.eks. SV.

Karakter: 2

http://rødt.no/

Rødt og kristelig folkeparti bør se over sine nettsider slik at de kan bedre informasjonen til mulige velgere mens venstre, arbeiderpartiet og miljøpartiet de grønne har gjort en veldig god jobb.

Neste artikkel om nettblikk på politiske partier i Norge vil handle om demokratene, de kristne, det liberale folkepartiet, pensjonistpartiet, piratpartiet m.fl.

Facebook kommentarer
Forrige artikkelVi må snakke om voldtekt
Neste artikkelMenn som hater kvinner!
Elisabeth Hoen, redaktør
49 år. Oslo. Se Linkedin for mer informasjon om min utdanning, yrkeserfaring m.m. Eier og redaktør, debatt1.no. Debatt1 er til for å styrke den offentlige debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Gratis å lese, gratis å skrive på. Alle kan publisere innlegg, men det forventes seriøse innlegg og et argument. Innlegg profileres av redaksjonen. Send ditt innlegg til . eller les mer på Kom i gang med debatt1. Velkommen!

3 KOMMENTARER

  1. Hei,
    Ser at du vil neste gang ta ein kikk på dei mindre partia. Du lister opp «demokratene, de kristne, det liberale folkepartiet, pensjonistpartiet, piratpartiet». Eg vil berre benytta anledningen til å informera om at DLF for tida er relativt inaktivt, mens eit nytt parti – Liberalistene – har starta opp med liknande politikk.

    http://liberalistene.org/

  2. Takk for informasjon, Arild Hystad. Supert.
    Jeg har så vidt begynt å kikke på andre partier så jeg har enda ikke satt meg så godt inn i hvem som er aktive eller ikke. Det var nyttig å vite om.
    Jeg vil skrive om alle – så får vi se om de resterende får plass i ett eller to innlegg 🙂

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here