Politiske partier II: nettblikk

0
1831

Ved valget i 2013 var det 12 874 personer som stemte blankt. Andelen som stemte blankt var høyest i Finnmark fylke (0,8%), en økning på 0,2% for Finnmark sett opp mot 2009, mens det i de fleste fylker er mellom 0,4-0,5% som stemmer blankt. I alle fylker i Norge så stemmes det blankt. På landsbasis utgjorde blanke stemmer 0,5%. I 2013 var valgoppslutningen på 78%, en 2,5% forbedring fra 2009. Dette gjaldt dog ikke for Finnmark.

Når en velger å gi en blank stemme er det et uttrykk for at en støtter demokratiet og valgsystemet i Norge, men en kan bare ikke finne et parti som en vil stemme på. Kanskje har en mistet troen på endringer som en selv gjerne vil se. Når det gjelder nettopp Finnmark så rapporteres det jevnlig nordfra, bl.a. gjennom avisen Nordlys, at deler av befolkningen i nord føler seg glemt. Mange føler seg sviktet av politikernes tidligere lovnader og det er lett å tenke seg, for meg som Oslo jente, at flere i nord føler seg utelatt og at dette kan være en forklaring på de mange blanke stemmene ved valget. I Finnmark, sammenlignet med resten av Norge, så har vi også størst andel av de stemmeberettigede som ikke stemmer i det hele tatt. I 2013 lå valgdeltakelsen på bare 71,4%, noe som er laveste tall av alle fylker i hele Norge. Altså 6,6% lavere enn snittet og hele 10,2% under valgdeltakelsen i Akershus. Noe må gjøres!

Hensikten med denne artikkelen er å følge opp forrige innlegg, https://debatt1.no/politiske-partier-nettblikk/ , og nå har jeg kikket på noen av de litt mer ukjente og mindre partier som finnes i Norge. At de er små betyr ikke at de ikke har gode refleksjoner som kan fenge mange. Det betyr heller ikke at de ikke kan ha like god politikk som de store. I Norge har vi et såkalt konsensusdemokrati, noe som betyr at det legges opp til samarbeid – ikke diktatur. Vi kan alle påvirke! For deg som ikke stemmer på de større partiene, men som likevel har lyst til å engasjere deg og forsøke å påvirke samfunnet, så gir jeg en oversikt nedenfor over partier som det også er mulig å stemme på ved valg. Alle store har vært små en gang 🙂

Nettsidene er vurdert først og fremst på bakgrunn av deres forsider.

De Kristne (Partiet De Kristne): oppslutning ved forrige stortingsvalg 0,6%

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning på sørvestlandet.

Slagord: Frihet og trygghet for alle (uansett hvem man er eller hvor man kommer fra).

Budskap:Frihet og trygget med forankring i kristen tro og lære. Ønsker en fast grunn som trenger gjenoppretting gjennom liberalisme og respekt for enkeltmennesket sammen med tradisjonelle kristne verdier. Klart og tydelig budskap og tolkning av den kristne tro. Budskapene utdypes på forsiden – lagt godt til rette for leseren.

Bredde: 4-6 emner framhevet på forsiden: En sterk og levedyktig familie, frihet og trygghet for alle, retten til liv, tydelig støtte til Israel. Selv om det er en del informasjon om de ulike emneområdene så er det avgrensninger innenfor hvert punkt som ikke kommer fram i titlene. Retten til liv handler f.eks. mest om emnet abort. Dette går noe utover bredden.

Inntrykk: Fin og oversiktlig side. Verdiparti. Utenrikspolitisk sett et saksparti med fokus på Israel. Noe smale betraktninger innenfor hvert emne, selv om det er i samsvar med partiets verdisyn. Kunne gjerne omtalt flere sider ved de ulike emnene.

Karakter: 4 (+)

http://dekristne.no/

Pensjonistpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 0,4% 

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning i Hedmark.

Slagord: Et løfte gitt er et løfte holdt.

Budskap: Det samme som slagordet.

Bredde: Det er ti saker på forsiden. Flere handler om møter i partiet, om enkeltpersoner i partiet og noen aktuelle politiske saker. Bredden tror jeg må tolkes i lys av at siden ser ut som en oppslagstavle. Det er god informasjon til lesere om hvem en kan kontakte for spørsmål. Når det gjelder eventuelle kjernesaker til partiet så kan en ikke lese om det på forsiden.

Inntrykk: For seniorer kan det godt være siden oppleves som nyttig og god. For en ny leser så fungerer den ikke så godt fordi det er lite informasjon om partiets politikk. Går man videre på deres side under `politikk` så står det at deres hensikt med siden er å informere om aktiviteter og prioriteringer. Siden oppfyller aktivitets`kravet`, men mangler informasjon om prioriteringer.

Karakter: 3-

http://pensjonistpartiet.no/

Piratpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 0,3%

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning i Sør-Trøndelag.

Slagord: Grunnlag, demokrati og politikk.

Budskap: Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem. 2-4 hovedområder: Menneskerettigheter og borgerrettigheter, demokrati og politikk. Opptatt av at enkeltindivider skal kunne ta informerte valg og har fokus på internett som verktøy som gir muligheter. God informasjon på forsiden.

Bredde: Fokus på det som kan sies å være grunnleggende politiske rettigheter i et demokrati i informasjonsalderen. Piratpartiet ser ut til å ha hovedfokuset på IKT teknologi og demokratiprosesser og derfor blir det et saksparti slik det fremstår nå – selv om det vises til at mulighetene er mange.

Inntrykk: Spennende med et parti som fokuserer på prosesser og som ser ut til å ha en hel del kunnskap om informasjonsteknologi som verktøy. Styrking av enkeltindividet i demokratideltakelse blir vektlagt. Siden er ganske oversiktlig, selv om det er litt å gå på. Siden gir noe dramatisk inntrykk – litt urolig for øyet – som jeg synes trekker litt ned.

Karakter: 3+/4

https://www.piratpartiet.no/

Kystpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 0,1% 

Ved forrige stvalg hadde kystpartiet best oppslutning i Finnmark.

Slagord:Vi tar folket på alvor.

Budskap: Et verdikonservativt sentrumsparti. Trygghet i hverdagen. 4 saker på forsiden. Eldre artikler fra 2015 og 2014. Utdrag fra partiprogrammet står under ideologi på venstre side. Her finner en 7 uthevede punkter, bla. vern om grunnloven, demokrati og kristne grunnverdier, økologiske og bærekraftige verdier og om nei til EU.

Bredde: Når det gjelder punktene under ideologi er det ganske bredt. Men ellers på siden kan en ikke se det er noen spesielle saker så det er litt vanskelig å vurdere bredden. Tydelig informasjon om hvem en kan kontakte hvis en har spørsmål.

Inntrykk: Siden virker ikke aktuell og har en utydelig profil. For lite informasjon på forsiden.

Karakter: 2+

http://kystpartiet.no/

Demokratene: oppslutning ved forrige stvalg: 0,1%

Ved forrige valg hadde demokratene best oppslutning i Vest-Agder.

Slagord: Familien, folket, nasjon, tradisjon.

Budskap: 6 fokusområder på forsiden: Et trygt land, uten EØS/EU, for patrioter, helsepolitikk, arbeidsliv, handler lokalt – tenker nasjonalt. Lenger ned på siden er det 4 nyhetssaker.

Bredde: God bredde, tydelig verdiprofil i de ulike emnene. Presist språk og ganske god informasjon på forsiden.

Inntrykk: Hovedinntrykket verdipolitisk sett er at nasjonalisme blir framhevet og blir satt sterkt i kontrast til (negative sider ved) globalisme. Pen og oversiktlig side. Lett å orientere seg for leseren.

Karakter: 5

http://www.demokratene.no/

Norges kommunistiske parti: oppslutning ved forrige stvalg: 0,0%

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning i Sør-Trøndelag.

Slagord: Litt usikker, men fremhevet er: Ja til velferd for arbeiderklassen. Nei til milliardkutt for de rike.

Budskap: Samme som slagord og i tillegg blir det fremhevet kommunisme. Hovedsaker er: Arbeid og rettigheter, bærekraft og utvikling, fred og forsvar, skole og utdanning. Lengre ned på siden er det seks artikler/budskap, bl.a. arbeidsliv, kapitalisme og fredsbudskap.

Bredde: Ganske bra. Det kunne likevel gjort plass til noe mer informasjon om hovedsakene. Tydelig verdipolitisk profil.  Oversiktlig. God praktisk og relevant info på siden.

Inntrykk: Noe dramatisk inntrykk som forsterkes av lite utdypende informasjon på siden. Dette trekker noe ned.

Karakter: 4

http://www.nkp.no/

Nykommer: Liberalistene 

Liberalistene er i prosessen med å samle inn nok underskrifter (5000) for å kunne stille i stvalget.

Slagord: Ditt liv, ditt valg.

Budskap: Formulert på følgende måte: Dette står liberalistene for: Trygg hverdag, økt velstand, større mangfold, partiprogram, skaff deg kunnskap, vår strategi. Deretter er det plass til 3 nyhetssaker og til slutt vises det til medlemmer. Oversiktlig.

Bredde: God bredde, men lite informasjon om emnene på forsiden. Spennende med `skaff deg kunnskap` og en kommer til en side hvor en kan lese mer om liberalisme. Mye informasjon og også om konkrete politiske saker på de påfølgende sidene.

Inntrykk: Aktuell side som det er lett å orientere seg på. Ser ut til å være en god blanding av verdipolitikk og aktuelle saker. Lite informasjon på forsiden om de ulike emnene trekker noe ned.

Karakter: 4+

http://liberalistene.org/

Pensjonistpartiet og kystpartiet bør se over sine nettsider slik at de kan bedre informasjonen om sin politiske profil til mulige velgere, mens demokratene og liberalistene har gjort en veldig god jobb.

 

Linker:

http://nordnorskdebatt.no/article/erna-solberg-har-sviktet-tromso

http://nordnorskdebatt.no/article/regjeringen-forstar-ikke-nord

http://www.nrk.no/valg2013/valgresultat/

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here