Nettblikk: Politiske småpartier valg 2017

0
2422

Oppdatert. Med valgresultater. Pensjonistpartiet og Helsepartiet gjorde det best blant småpartiene og fikk 0,4% av stemmene hver, mens Partiet de kristne kom på 2 plass med 0,3%. I anledning stortingsvalget har jeg kikket nærmere på de minste partienes egne nettsider og sammenlignet med hvordan de så ut sist gang jeg var inne og sjekket, som var oktober i fjor. Partiene jeg har sett nærmere på er Partiet de kristne, Pensjonistpartiet, Piratpartiet, Kystpartiet, Demokratene, Norges kommunistiske parti og nykommerne Liberalistene og Helsepartiet.

I stortingsvalget 2013 var det 0,5% blanke stemmer på landsbasis. Resultat 2017 0,63%. Høyest andel blanke stemmer i 2013 var det i Finnmark, med 0,8% blanke stemmer. I 2013 lå valgdeltakelsen i Finnmark på bare 71,4%, noe som er laveste tall av alle fylker og hele 10,2% under der hvor valgdeltakelsen var høyest: i Akershus. Resultat 2017 valgdeltakelse Finnmark 72,6 % (!), Akershus 81,2%, noe som har minsket forskjellen mellom de to til 8,6 % 🙂

Alle partier, bortsett fra Norges kommunistiske parti og Pensjonistpartiet stiller til valg i Finnmark i år.

Jeg har gjengitt partienes slagord, budskap, bredde i politiske saker og mitt personlig inntrykk. Jeg har kun tatt utgangspunkt i partienes forside og jeg har ikke tatt stilling til personlige preferanser når det gjelder emner, ideologi eller saker. Det blir det opp til leseren selv å ta stilling til. Jeg håper gjennomgangen kan gjøre folk mer kjent med partiene og at det kan inspirere til stadig bedre nettsider for partiene.

1. Partiet De Kristne: oppslutning ved forrige stortingsvalg 0,6%. Meningsmålinger aug `17 : 0,3-0,4%. Valgresultat 2017 0,3%. 

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning på sørvestlandet. Stiller til valg i alle fylker i år.

Før: Slagord: Frihet og trygghet for alle (uansett hvem man er eller hvor man kommer fra).

Budskap:Frihet og trygget med forankring i kristen tro og lære. Ønsker en fast grunn som trenger gjenoppretting gjennom liberalisme og respekt for enkeltmennesket sammen med tradisjonelle kristne verdier. Klart og tydelig budskap og tolkning av den kristne tro. Budskapene utdypes på forsiden – lagt godt til rette for leseren.

Bredde: 4-6 emner framhevet på forsiden: En sterk og levedyktig familie, frihet og trygghet for alle, retten til liv, tydelig støtte til Israel. Selv om det er en del informasjon om de ulike emneområdene så er det avgrensninger innenfor hvert punkt som ikke kommer fram i titlene. Retten til liv handler f.eks. mest om emnet abort. Dette går noe utover bredden.

Inntrykk: Fin og oversiktlig side. Verdiparti. Utenrikspolitisk sett et saksparti med fokus på Israel. Noe smale betraktninger innenfor hvert emne, selv om det er i samsvar med partiets verdisyn. Kunne gjerne omtalt flere sider ved de ulike emnene.

Karakter: 4 (+)

Nå: Slagord: Frihet og trygghet for alle (ikke bare et parti for kristne. Et kristent parti for alle!)

Budskap: Samme som før, men forkortet på forsiden. Frihet og trygghet med forankring i kristen tro og lære. Ønsker en fast grunn som trenger gjenoppretting gjennom liberalisme og respekt for enkeltmennesket sammen med tradisjonelle kristne verdier.

Bredde: Fordi hovedartikkelen er forkortet på forsiden og det istedet er gitt plass til bl.a oversikt over fylkeslagene, listetopper stortingsvalget og en rubrikk med våre hjertesaker, bl.a, så får jeg inntrykk av mindre bredde enn før. Selv om utenrikspolitikk og kurdernes rett til hjemland Kurdistan er uthevet, istedenfor fokus Israel, og det er plass til artikler og det som skjer på facebook, er det for generelt og lite informasjon om partiet selv om det er tydelige bolker med mer informasjon en kan gå videre på.

Inntrykk: Oversiktlig side. Positivt: Godt slagord – like godt som før. Ser ut som en levende side og godt for øyet å se på. Det som trekker noe ned er at det ikke er nok info om kjerneområdene til partier på forsiden. Men beholder karakteren.

Karakter: 4 (+)

http://dekristne.no/

2. Pensjonistpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 0,4%. Meningsmålinger aug `17: 0,3 %. Valgresultat 2017 0,4%.

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning i Hedmark. Stiller til valg i 10 fylker i år.

Før: Slagord: Et løfte gitt er et løfte holdt.

Budskap: Det samme som slagordet.

Bredde: Det er ti saker på forsiden. Flere handler om møter i partiet, om enkeltpersoner i partiet og noen aktuelle politiske saker. Bredden tror jeg må tolkes i lys av at siden ser ut som en oppslagstavle. Det er god informasjon til lesere om hvem en kan kontakte for spørsmål. Når det gjelder eventuelle kjernesaker til partiet så kan en ikke lese om det på forsiden.

Inntrykk: For seniorer kan det godt være siden oppleves som nyttig og god. For en ny leser så fungerer den ikke så godt fordi det er lite informasjon om partiets politikk. Går man videre på deres side under `politikk` så står det at deres hensikt med siden er å informere om aktiviteter og prioriteringer. Siden oppfyller aktivitets`kravet`, men mangler informasjon om prioriteringer.

Karakter: 3-

Nå: Slagord: Livsglede, framtid, folkehelse

Budskap: Det samme som slagordet. Men det er mangel, fordi det ikke er presentert noen kjernesaker til partiet på forsiden. Kun nyhetssaker, men med relasjon til partiprogrammet.

Bredde: Som sist, ingen klare kjernesaker på forsiden. Pluss for at siden virker aktuell og at kontaktinformasjon og fylkeslag er lett tilgjengelig. Slagordet er forbedret.

Inntrykk: Noe bedre enn sist. Programmet kunne kanskje ha kommet lengre opp på siden.

Karakter: 3 +

http://pensjonistpartiet.no/

3. Piratpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 0,3%

Meningsmåling aug `17 0,1%. Valgresultat 2017 0,1%.

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning i Sør-Trøndelag. Stiller til valg i 9 fylker i år. Stiller ikke i Sør-Trøndelag.

Før: Slagord: Grunnlag, demokrati og politikk.

Budskap: Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem. 2-4 hovedområder: Menneskerettigheter og borgerrettigheter, demokrati og politikk. Opptatt av at enkeltindivider skal kunne ta informerte valg og har fokus på internett som verktøy som gir muligheter. God informasjon på forsiden.

Bredde: Fokus på det som kan sies å være grunnleggende politiske rettigheter i et demokrati i informasjonsalderen. Piratpartiet ser ut til å ha hovedfokuset på IKT teknologi og demokratiprosesser og derfor blir det et saksparti slik det fremstår nå – selv om det vises til at mulighetene er mange.

Inntrykk: Spennende med et parti som fokuserer på prosesser og som ser ut til å ha en hel del kunnskap om informasjonsteknologi som verktøy. Styrking av enkeltindividet i demokratideltakelse blir vektlagt. Siden er ganske oversiktlig, selv om det er litt å gå på. Siden gir noe dramatisk inntrykk – litt urolig for øyet – som jeg synes trekker litt ned.

Karakter: 3+/4

Nå: Slagord: Din fremtid

Budskap: Målet er at Norge får et bredere politisk system der individuelle og demokratiske rettigheter blir ivaretatt.

Bredde: Svært lite. Framhvet er en scroll bildemeny som opplyser for det meste om pågående arbeid og landsmøter i piratpartier om bl.a. forsvar og organisering av partiet. Mye mindre informasjon på siden enn før.

Inntrykk: Fortsatt litt dramatisk og mindre oversiktlig og med mindre informasjon enn før. Dog, tydelig meny øverst, med valgprogram 2017 og kjerneprogram, det er et pluss, men ikke nok til at helhetsinntrykket har gått opp. Snarere ned.

Karakter: 2+/3

https://www.piratpartiet.no/

4. Kystpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 0,1%. Meningsmåling aug`17: 0,1%. Valgresultat 2017 0,1%. 

Ved forrige stvalg hadde kystpartiet best oppslutning i Finnmark. Stiller til valg i alle fylker i år unntatt Sogn og fjordane og Oslo.

Før: Slagord: Vi tar folket på alvor.

Budskap: Et verdikonservativt sentrumsparti. Trygghet i hverdagen. 4 saker på forsiden. Eldre artikler fra 2015 og 2014. Utdrag fra partiprogrammet står under ideologi på venstre side. Her finner en 7 uthevede punkter, bla. vern om grunnloven, demokrati og kristne grunnverdier, økologiske og bærekraftige verdier og om nei til EU.

Bredde: Når det gjelder punktene under ideologi er det ganske bredt. Men ellers på siden kan en ikke se det er noen spesielle saker så det er litt vanskelig å vurdere bredden. Tydelig informasjon om hvem en kan kontakte hvis en har spørsmål.

Inntrykk: Siden virker ikke aktuell og har en utydelig profil. For lite informasjon på forsiden.

Karakter: 2+

Nå: Slagord: Samme som før. Vi tar folket på alvor.

Budskap: Et verdikonservativt sentrumsparti. Kystpartiet jobber for kystens verdier. I en meny på forsidens høyreside er det trukket fram 7 områder fra partiprogrammet, med økonomisk politikk, utenriks/EU/EØS og miljø som de første 3.

Bredde: Det er uklart hva som er hovedsakene til kystpartiet, foruten at det selvsagt er tydelig hvilket område de konsentrerer seg om. Kysten. At utenriks kommer så høyt opp signaliserer at de er opptatt av handel og handlesvilkår. Foruten de tre områdene som er nevnt kommer helse – og sosialpolitikk, skole og utdannelse og innvandring. I den rekkefølgen. Det viser bredde – og muligens også prioriteringer – men det er ingen informasjon om hva partiet mener på forsiden. Som sist, tydelig informasjon om de som arbeider i partiet og hvem en kan kontakte for spørsmål. Fin design med rullering av artikler med mer informasjon om hva partiet står for og andre nyhetssaker midt på siden.

Inntrykk: Hovedinntrykket er bedre enn før. Siden er mer aktuell og selv om det er utydelighet om mål og kjernesaker, så virker siden  mer åpen og inkluderende enn før. De rullerende artiklene i midten fungerer også.

Karakter: 3+

http://kystpartiet.no/

5. Demokratene: oppslutning ved forrige stvalg: 0,1%. Meningsmålinger aug `17: O,2-0,5%. Valgresultat 2017 0,1 %.

Ved forrige valg hadde demokratene best oppslutning i Vest-Agder. Stiller til valg i alle fylker.

Før: Slagord: Familien, folket, nasjon, tradisjon.

Budskap: 6 fokusområder på forsiden: Et trygt land, uten EØS/EU, for patrioter, helsepolitikk, arbeidsliv, handler lokalt – tenker nasjonalt. Lenger ned på siden er det 4 nyhetssaker.

Bredde: God bredde, tydelig verdiprofil i de ulike emnene. Presist språk og ganske god informasjon på forsiden.

Inntrykk: Hovedinntrykket verdipolitisk sett er at nasjonalisme blir framhevet og blir satt sterkt i kontrast til (negative sider ved) globalisme. Pen og oversiktlig side. Lett å orientere seg for leseren.

Karakter: 5

Nå: Slagord: Ja til selvstendighet!

Budskap: De samme 6 fokusområder som tidligere, bortsett fra et trygt land nå heter et tryggere land. Lenger ned på siden er det nå plass til 6 nyhetssaker.

Bredde: Som sist, god bredde. Litt ubalanse i hvordan områdene omtales. Noen konkrete, andre mer generelle. Bra med flere nyhetssaker enn før, men kunne vært mer bredde i sakene.

Inntrykk: Ganske likt som sist, siden har også endret seg lite. Men det er noen forskjeller. Slagordene endret – nå er det ja til selvstendighet og det fremstår dermed mindre verdiladet enn før.

Karakter: 4+/5

http://www.demokratene.no/

6. Norges kommunistiske parti: oppslutning ved forrige stvalg: 0,0%. Meningsmåling aug `17. Ukjent. Valgresultat 2017 0,0%.

Ved forrige stvalg hadde partiet best oppslutning i Sør-Trøndelag.

Stiller til valg i Oslo, Rogaland, Nordland og Troms.

Før: Slagord: Litt usikker, men fremhevet er: Ja til velferd for arbeiderklassen. Nei til milliardkutt for de rike.

Budskap: Samme som slagord og i tillegg blir det fremhevet kommunisme. Hovedsaker er: Arbeid og rettigheter, bærekraft og utvikling, fred og forsvar, skole og utdanning. Lengre ned på siden er det seks artikler/budskap, bl.a. arbeidsliv, kapitalisme og fredsbudskap.

Bredde: Ganske bra. Det kunne likevel gjort plass til noe mer informasjon om hovedsakene. Tydelig verdipolitisk profil.  Oversiktlig. God praktisk og relevant info på siden.

Inntrykk: Noe dramatisk inntrykk som forsterkes av lite utdypende informasjon på siden. Dette trekker noe ned.

Karakter: 4

Nå: Slagord: Ja til ny regjering! Stem kommunistisk.

Budskap: Samme som slagord og i tillegg: Ja til systemendring – avslør nyliberalismens fraser. Hovedsakene er de 4 samme som før.

Bredde: Hovedsakene kommer noe ned på siden når en scroller, etter nyhetssaker, og selv om det er ulike fokusområder så er det lite informasjon om politikken. Kommunismedelen er tydelig nok, og lengst ned på siden står det også krig er forakt for liv og kapitalismen undergraver demokratiet.

Inntrykk: Mindre dramatisk inntrykk enn sist, fint design. Men fargenyanse på hovedsaker og partiprogram bør endres. Ikke så godt for øyet å se på. Litt rotete inntrykk, men ellers også litt spennende og spenstig side synes jeg det er nå.

Karakter: 4+

http://www.nkp.no/

7. Nykommer 1: Liberalistene 

Liberalistene var i prosessen med å samle inn nok underskrifter (5000) for å kunne stille i stvalget. Liberalistene har lyktes og stiller til valg i alle fylker i år. Meningsmålinger aug `17 0,1-0,3%. Valgresultat 2017 0,2%.

Før: Slagord: Ditt liv, ditt valg.

Budskap: Formulert på følgende måte: Dette står liberalistene for: Trygg hverdag, økt velstand, større mangfold, partiprogram, skaff deg kunnskap, vår strategi. Deretter er det plass til 3 nyhetssaker og til slutt vises det til medlemmer. Oversiktlig.

Bredde: God bredde, men lite informasjon om emnene på forsiden. Spennende med `skaff deg kunnskap` og en kommer til en side hvor en kan lese mer om liberalisme. Mye informasjon og også om konkrete politiske saker på de påfølgende sidene.

Inntrykk: Aktuell side som det er lett å orientere seg på. Ser ut til å være en god blanding av verdipolitikk og aktuelle saker. Lite informasjon på forsiden om de ulike emnene trekker noe ned.

Karakter: 4+

Nå: Slagord: Samme som før. Ditt liv, ditt valg.

Budskap: Samme som før. 2 små endringer: skaff deg kunnskap er nå kun kunnskap og vår strategi er kun strategi. Deretter 3 nyhetssaker og oversikt over sentralstyret, fylkeslag og ungdomslag.

Bredde: God bredde, men som sist lite informasjon om 6 emnene på forsiden.

Inntrykk: Når det gjelder design og til dels også fargebruk så er det ikke så godt for øyet å se på. Selv om det er lite informasjon på forsiden om emnene er de tydelige og litt annerledes formulert enn hos andre partier, (på en positiv måte) og blir nå et +.

Karakter: 4

http://liberalistene.org/

8. Nykommer 2: Ikke tidligere omtalt. Helsepartiet

Stiftet 2017. Meningsmålinger aug `17: 0,2-0,5%. Valgresultat 2017 0,4%.

Stiller lister i alle fylker unntatt Møre og Romsdal og Østfold.

Slagord: Verdighet, omsorg, respekt

Budskap: Samme som slagord samt liv og helse, som er navnet på partiprogrammet. Det står også å lese på siden at Helsepartiet kan ikke gjøre noen forskjell hvis vi ikke representerer demokratiet. Det er ikke presentert noen hovedsaker eller fokusområder.
Bredde: Det er plass til 4 nyhetssaker på forsiden i tillegg til budskapene. Savner mer informasjon om evnt kjernesaker eller fokusområder og kanskje også ordet kvalitet?

Inntrykk: Veldig pent og oversiktlig på toppen av siden, men synes progresjonen når en scroller nedover blir litt rotete. Her kunne en bedre informasjon og tydelighet for (nye) lesere og lagt f.eks. nyhetssaker lenger ned. Men bra til å være helt nytt.

Karakter: 4

https://helsepartiet.no/

 

Konklusjon

Min konklusjon for snart 11 måneder siden var at Pensjonistpartiet og Kystpartiet burde se over sine nettsider og forbedre dem slik at mulige velgere får bedre informasjon, mens Demokratene og Liberalistene syntes jeg gjorde en veldig god jobb. Både Pensjonistpartiet og Kystpartiet har løftet sine nettsider nå, selv om det fortsatt er noe å gå på, mens Demokratene og Liberalistenes sider har tapt seg litt. Partiet de kristne beholder sin karakter og Norges kommunistiske parti har løftet seg noe. Piratpartiet og til dels Kystpartiet bør se igjennom sine nettsider for å bedre informasjonen til mulige velgere.

Selv om alle nettsidene havner midt på treet i karakterskalaen, med noen litt bedre og andre noe svakere, så virker alle sidene aktuelle. Det er flott. De som har endret slagord har også gjort en god jobb.

Lykke til med dine forberedelser og valg den 11.september!. Alle som er store har vært små en gang. Kan de stjele stemmer fra de store i år?  Er du usikker på hva du skal stemme så kanskje et av disse 8 partiene kan være noe for deg?

Jeg har enda ikke bestemt meg 100%, selv om jeg har mine kjernesaker. Det er også taktisk stemming som skal vurderes. Men jeg skal selvsagt stemme og jeg håper også at du gjør det. Sist stortingsvalg var det 78,3% som stemte og i år kan vi gjøre bedre enn det!

Det skjedde ikke. Valgdeltakelse, resultat 2017: 78,2%.

 

Godt valg alle sammen 🙂

 

Først publisert 4. sept.

 

 

 

Referanser.  

http://www.tv2.no/a/9032708/   Oversikt over alle fylker og partier som stiller til stortingsvalget 2017.

 

http://www.tv2.no/nyheter/9325440/

og

http://www.tv2.no/a/9330112/  To meningsmålinger august 2017.

Les de tidligere anmeldelsene her

https://debatt1.no/politiske-partier-ii-nettblikk/

https://debatt1.no/nettblikk-politiske-partier-valg-2017/ 

 

https://valgresultat.no/?type=st&year=2017  Resultat Valg 2017

 

Bildet er av Ricardo Martins on Unsplash

 

Først publisert 4. sept.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here