Mine 10 utvalgte nyhetssaker i året som har gått

0
1694
Nyhetssaker 2020

Oppdatert, 15.1.21

1. Året startet med at det ble lovlig i Norge å ha to statsborgerskap. En må likevel sjekke regler i det andre landet fordi det kan godt være de ikke anerkjenner to statsborgerskap. Om en f.eks. er norsk og også har iransk pass og en er på besøk i Iran og det skjer en revolusjon, så er det ikke sikkert en kommer seg så lett ut igjen fordi de anser at du er iraner fordi du har iransk statsborgerskap. Dobbelt statsborgerskap har også ført til diskusjoner om lojalitet, om konflikter mellom land skulle oppstå, men i sum så er det virkeligheten for mange at de har et liv hvor de har slektninger i to land og dobbelt statsborgerskap forenkler livene deres og blir som en aksept av det naturlige livet som leves på tvers av landegrenser for mange mennesker. Så alt i alt er det bra, mener jeg.

2. Den 26. februar ble coronaviruset først påvist i Norge og 12. mars så stengte vi Norge ned. En ganske så rask respons var det og det var bra og nødvendig at regjeringen tok det alvorlig med en gang – i motsetning til i Sverige. Førsteinntrykket, eller i denne sammenhengen: det en foretar seg først gir best effekt, og norsker forstod alvoret fra første stund, takket være regjeringens holdning. Siden har det vært ukentlige pressekonferanser og oppdateringer på situasjonen i Norge, og selv om jeg har gått lei og har sluttet å følge med så godt på det de siste måneder, så synes jeg det er viktig og nødvendig at våre folkevalgte med dyktige fagpersoner, er så aktive i å informere, diskutere og inkludere, at selv om deler av håndteringen nok kan kritiseres så vil jeg si alt i alt at regjeringen – og Stortinget har gjort en god jobb.

3. Coronaviruset fikk fokus på eldreomsorgen i Norge, noe som var sårt tiltrengt. For å få den beste kvalitet og rutiner på arbeidet i sykehjem og i hjemmetjeneste for eldre må man både fokusere på god opplæring og faste ansatte over tid. Med gode rutiner, god kunnskap, er eldreomsorgen en meningsfull sektor å arbeide i, og våre folkevalgte kan gjøre en bedre jobb i å snakke opp det yrket, geriatrien og også oppsnakke høyere lønn.

4. I april så var nyhetsbildet preget av Nicolai Tangens ansettelse som direktør for NBIM, Norges Bank. Det ble mye bråk. Representantskapet, som overser og kan kontrollere beslutninger gjort i Norges Bank, ga seg ikke selv om de fikk motstand fra de i Norges bank som ansatte Tangen, som Øysten Olsen, men vant til slutt saken – godt hjulpet av størstedelen av det norske folk: Tangen må ikke ha eierinteresser som kan komme i konflikt med hans virke som leder for Oljefondet (investeringer banken gjør utenlands). Etter min mening så synes jeg ikke Tangen kom 100% godt ut av denne prosessen, men med hans bakgrunn så må han få være seg selv, og jeg håper han vil gjøre en god jobb, med gode etiske vurderinger ang. økologisk bærekraft i investeringer som gjøres.

5. El- sparkesykkelproblemene blir stadig flere i byene opptatt av. Det er vill vest for utleiere av syklene, der syklene kan etterlates hvor som helst. Deretter kommer det skader på folk når de faller eller krasjer med noen, og det diskuteres heftig om regler sykkel`føreren` må underlegges for å kunne ta den i bruk i det hele tatt. ”Med hjelmen under armen og alkobarometer på sykkelen`! Personlig synes jeg at alle sykler må ha montert skilt på slik at brukeren kan identifiseres om noen skriver skiltet deres ned. Da vil nok alle automatisk bli mer ansvarlige når de ikke lenger kan være anonyme på en sykkel som er lik tusen andre sykler.

Det tilrettelegges i byer og på tettsteder for flere sykkelparkeringer og sykkelveier, og det er bra, men også bilen bør få være med i bybildet med tilhørende parkeringsplasser. Med el-biler skulle ikke forurensing være noe problem, så. Mange har behov for bil for å kunne besøke byen. Dessuten trenger mange bil når de kjøper større varer…det blir vanskelig å sykle med det og slitsomt å bære helt hjem. Men..byens `leietakere` eier ingenting, så de trenger ikke kjøpe stort… eller? Jeg stopper der og går videre til neste sak. Leseren skjønner nok hva jeg mener.

6. I september ble det fokus på buss-sjåfører og lavtlønnsyrker der en må spe på med helger og kveld for å få en anstendig lønn, da hele 8300 som jobber på buss gikk ut i streik i nesten to uker. De mente det ble satt av for lite tid til sikkerhetssjekker og mener noen ordninger de har er for dårlige og at lønna er for lav der de har blitt lovet forhøyelse i mange år uten å ha fått det. De fikk lønnsforhøyelse, og sjåførene ble rimelig fornøyde, sikkert med noen unntak.

7. I september startet rettsaken mot Laila Bertheussen, samboer til tidligere justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, som stod tiltalt for å ha iscenesatt alle trusler, brannpåsettelser etc. som har kommet til deres hjem og til andre politikere og aktører. En vanvittig sak. Sjokkerende. Jeg kan huske jeg stod opp for hennes rett til å slippe å ha hjemmet sitt negativt omtalt i et teaterstykke, og det står jeg opp for fortsatt, men når dommen kommer etter nyttår så vil jeg bli overrasket hvis hun ikke bli dømt. Jeg fulgte Bertheussen på facebook, før hun ble siktet, der hun fortalte om hendelser med brann i bil, f.eks. Hennes mange antydninger og skrivemåte stusset jeg noe på, men tenkte at vi er alle forskjellige, men etter å ha fulgt rettsaken så begynte jeg virkelig å tro på at hun er skyldig. Dette er en trist sak for henne og familien, og det er synd, om hun mot formodning skulle være uskyldig, at hun ikke har klart å få fram hva som skjedde i enkelte hull i tidslinjer og hva hun egentlig foretok seg. Innerst inne vet jeg at noen kan være i stand til å gjennomføre alt det hun har gjort – det er mulig. Jeg håper dommen kommer med en god begrunnelse som kan forstås av alle som har hørt bevisene i saken – uansett hva utfallet blir. Dommen kommer etter nyttår. EDIT: Dommen er falt, kl 12, 1.15.21. Bertheussen blir dømt til 1 år og 8 mnd fengsel. Enstemmig dom, brudd på straffeloven 115, 263, 190.

8. Eirik Jensen, Oslo-org-krim-politimannen som ble dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og for innførsel av hasj i samarbeid med sin informant, anket saken til Høyesterett, men fikk avslag i november. Så han må sitte inne i minst 14 år. 2/3 av straffen. Muligens 11-12 år om de trekker fra noe. Det er lenge. Jeg tenker at om systemet Jensen jobbet under var … `løst drevet`… så burde andre lederere også fått noe ansvar i det Jensen gjorde – om han er skyldig, noe jeg tror han er etter å ha fulgt rettsaken tidligere. Å skjerme norske aktører, mens en tar..ja, f.eks. utenlendinger eller innvandrere for narkotikahandeler, så er det ikke bra, men mulig politiet før prioriterte hvem de skal gå etter for å la andre, de kanskje har noe sympati for, slippe unna. Så lenge det ikke er hardere stoffer involvert. Så er det spørsmålet om informanter, som politiet trenger, som…ja, er kriminelle og kanskje får lov å holde på. Hvem vet. Politiet vet.

Veldig trist å høre at Jensen ikke fant noen annen løsning enn å avlive sin gode kamerat, hunden sin. Fengsler skulle være organisert mer som en liten landsby der en kunne få med seg sitt kjæledyr og de innsatte skulle hatt større områder å boltre seg på. Litt mer sosialt. Isolasjon er ikke bra for psyken.

9. Så, klimasøksmålet. Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for tildelingen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. SISTE: Dommen i klimasøksmålet kommer tirsdag 22. desember | Naturpress. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Saken har vært prøvd i Oslo tingrett i 2017, Borgarting lagmannsrett i 2019 og Høyesterett i november 2020.

Er norsk oljeproduksjon og åpning av nye felt i kalde områder, Arktis, skjermet fra vårt klimaansvar eller er den i strid med miljøparagrafen? Nei, oljeproduksjonen er skjermet, mener staten og de sier at Stortinget aldri ville vedtatt en miljøparagraf om de trodde at fortsatt leting og utvinning av norsk olje og gass kunne bli truet av den. Her tenker jeg at når en lov vedtas så kan en ikke alltid forutse følgene av den. Om ikke det står i intensjonen til loven at olje og gass skal holdes utenom, så kan en argumentere at den er det. Dommen faller om få dager, den 22. desember, og det er vel nesten ikke verdt å håpe på engang at saksøkerne vinner, dessverre, men for en sak! Den har fått internasjonal oppmerksomhet og vil inspirere andre til å sette natur, dyreliv, miljø og klima foran profitt og få slutt på det evige jaget etter å skrape ut alt av naturressurser på en ikke-bærekraftig måte. Bare så synd at det er svært vanskelig å vinne saker mot staten fordi de er folkevalgte. Hvis det ikke gjelder politikere som har utnyttet sin stilling for å oppnå ulovlige ting o.l., men om politikere står sammen om beslutninger så kan det hevdes at de kan ikke ha skyld, for de kan si: Vi er alle sammen om det. EDIT 23.desember: Saksøkerne tapte.

10. Så, til slutt: Prestestreik. Det har vist seg at enkelte arbeidsgivere nå ser ut til å ønske for sine prester at selv med 6 års utdanning på prestefag/teologifeltet så skal en kunne starte i jobb og gå inn på 1 på lønnskalaen. 1`ern er beskrevet for dem som ikke har noe utdanning. Å få kompensert hele 6 år med studier er en selvfølge, synes jeg, og prester bør få beholde lønna uansett om det er vikariat eller fast ansettelse. Jeg har noen ganger tenkt at predikering kan skje på frivillig basis og skal ikke lønnes, men…utdanning er viktig og med det blir prestene bedre også. Det er til gode for oss alle, så jeg håper prestene vinner fram med sine krav.

Noe jeg burde kommentert, men ikke har tatt med? Skriv i kommentarfeltet!

Jeg ønsker alle der ute gode førjulsdager.

 

Profilert, Politikk og samfunn

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here