Russland starter massevaksinering mot Korona-viruset

0
1463
Den 5. desember annonserte russiske myndigheter at de har gått i gang med massevaksinering av befolkningen med den russiske vaksinen mot korona, Sputnik V.
Flere millioner doser av Sputnik V skal være produsert, og 70 klinikker i Moskva skal ha påbegynt vaksineringen, med helsearbeidere og lærere som prioriterte målgrupper. Vaksinen er gratis, og det skal være frivillig å ta den.
Å vurdere Sputnik V og konkurrerende korona-vaksiner har undertegnede ingen forutsetninger for. Alle korona-vaksiner er tilsynelatende basert på cellemanipulering og minner derfor mer om genmodifisering enn om tradisjonelle vaksiner. De er utviklet under stort tidspress, og produsentene har utvilsomt kuttet mange hjørner, for eksempel ved å redusere testingen før masseproduksjon.
At korona-vaksiner er en del av storpolitikken er det ingen tvil om. Flere land konkurrerte om å være den første til å frembringe en effektiv korona-vaksine, og for Russland var det opplagt en prestisjeseier at Sputnik V kom i mål før konkurrentene. Prestisje og rivalisering var utvilsomt grunnen til at EU forbød sine medlemmer og nesten-medlemmer, som Norge, å kjøpe den russiske vaksinen.
Tilsynelatende leder Sputnik V i kampen om det globale vaksinemarkedet. Over 50 land, heriblant Kina, India, Brasil, Mexico og Sør-Korea, skal ha bestilt den russiske vaksinen eller bedt om å få lisensprodusere den. Blant bestillerne finner vi også EU-medlemmet Ungarn, som av den grunn har pådratt seg Brussels vrede.
At, det jeg kaller for kaldkrigsblekka VG, finner det opportunt å si noe stygt om Sputnik V er som forventet. Den 5. desember 2020 publiserte VG artikkelen ”Ruller ut vaksine i Moskva: Det er for tidlig, men Russland er i en veldig presset situasjon” der virolog Svein Arne Nordbø gir uttrykk for sitt syn på Sputnik V. Kort sammenfattet består budskapet i at Spunik V ikke er tilstrekkelig testet og derfor er en potensielt farlig vaksine som russiske myndigheter like fullt valgte å ta i bruk fordi korona sprer seg som ild i tørt gress. Vestlige vaksiner, derimot, er ifølge virologen fullstendig trygge og noe folk ikke bør nøle med å ta.
Dette er, med respekt å melde, politisk propaganda som en virolog burde unnlate å engasjere seg i.
Både Sputnik V og de konkurrerende vestlige korona-vaksinene er hurtigutviklet, basert på ny og lite utprøvd teknologi (cellemanipulering) og bare i begrenset grad testet. Under normale forhold ville vaksiner frembrakt under disse forholdene aldri ha blitt godkjent.
En viktig forskjell mellom Sputnik V og de vestlige vaksinene er at Sputnik V er utviklet av et statlig forskningsinstitutt, Gemaleja-instituttet for epidemologi og mikrobiologi, mens de vestlige vaksinene er utviklet av private firmaer som i sine kontrakter med kjøperlandene tilsynelatende har oppnådd juridiske garantier mot å bli saksøkt på grunn av eventuelle skadevirkninger knyttet til vaksinene.
Man må tro at russiske myndigheter er rimelig sikre på at Sputnik V er trygg når de velger å massevaksinere befolkningen med denne vaksinen de selv har utviklet, vel vitende om at de vil måtte bære de politiske og økonomiske omkostningene knyttet til eventuelle skadevirkninger. Vestlige vaksineprodusenter, derimot, er fritatt fra ethvert ansvar for eventuelle vaksineskader og vil derfor uten annen risiko for seg selv enn tapt anseelse kunne tilby langt fra sikre vaksiner. Ikke særlig betryggende når vi vet at knapt noen annen bransje har vært involvert i så mange skandaler og tvilsomme operasjoner som nettopp vaksineindustrien.
Selv har jeg liten tiltro til korona-vaksinene og håper jeg slipper å la meg vaksinere. Skulle jeg bli tvunget til å ta en vaksine, ville jeg imidlertid ha valgt den russiske dersom det hadde vært mulig.
Håndteringen av korona-epidemien er for øvrig omtrent den samme i Russland som i Norge og andre vestlige land. Faren ved korona hauses opp av massemedia anført av de statlige tv-kanalene. Det er innført forbud mot massemøter, befolkningen pålegges å bruke munnbind, og folk oppfordres til å benytte hjemmekontor. I debattprogrammer diskuteres det hvordan man kan tvinge folk til å la seg vaksinere mot korona, for eksempel ved å nekte uvaksinerte adgang til offentlige transportmidler, kjøpesentre og massearrangementer. En forskjell mellom Russland og Norge er at Putin og russiske myndigheter i motsetning til norske myndigheter ikke finner det nødvendig – eller tør – å nekte folk å omgås venner og bekjente i sine egne hjem.
Myndigheter over store deler av kloden har reagert mer eller mindre likt på korona-epidemien. De har økt sin makt og redusert befolkningens frihet. Dette kan oppfattes som en global sammensvergelse. En annen – og mer sannsynlig – forklaring er at slik er maktens logikk. Får de som styrer en mulighet til å øke sin makt, vil de benytte seg av den. Og de vil ikke frivillig gi fra seg makten.
Hvor folk vil ha lettest for å befri seg fra åket de nå befinner seg under, kan diskuteres. Selv tror jeg at amerikanere og russere vil ha lettere for å befri seg enn europeere. Det er klare grenser for hva myndighetene kan påtvinge amerikanere som er særdeles opptatt av sin frihet, og som har sine egne skytevåpen.
Russere er tilsynelatende lydige, men man skal ikke lenger tilbake enn til 1990-tallet før misnøye med de styrende førte til åpent opprør. Det er russiske myndigheter selvsagt klar over, og gjør at de er forsiktige med å provosere befolkningen, for eksempel ved langvarig innskrenking av folks vante livsutfoldelse. Europeere, derimot, som er så villige til å etterleve korona-tiltakene at de måler opp sitt eget stuebord for å finne ut hvor mange de kan invitere til middag, vil det trolig være mulig å holde under kontroll i lang tid.
Les om hvordan Putin vil la rikinger betale for korona-tiltak her.
Først publisert https://nistadblog /2020/12/11/
Fra redaksjonen. Profilert Politikk og samfunn
Vil du skrive innlegg på Debatt1? Send ditt innlegg til eller til !
Vil du publisere helt selv? Registrer deg på siden, se her https://debatt1.no/kom-i-gang-med-debatt1/.
Velkommen! 
Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here