Kommunisme, sosialisme og demokrati henger ikke sammen!

0
1604

Demokratiet er i så henseende en destruktiv konstruksjon. Vi velger de som lover gull og grønne skoger. Vi er inne på en irreversibel prosess. Et demokrati kan ikke løse dette.

Demokrati gå ut på flertallet. Vanligvis var det arbeidere. Det er det ikke lenger. Demokrati går ut på at de mange uvitende velger de få udugelige. For at et demokrati skal fungere, er det flere kriterier som må være tilstede. Et av dem et utdannelse, slik at folk skjønner hva de stemmer på. Et godt eksempel er Afrika. De stemmer på sin egen klan, det gjør vi også i Norge, og andre europeiske land.

Hva ser vi? Arbeiderpariet skjønner ingenting. Arbeiderklassen «Flyttet til Kina» for mange år siden. De fleste i Norge tilhører «Middelkassen»

De fleste journalister tilhører venstresiden, i en eller annen form. Derfor ser vi denne voldsomme hetsen mot Donald Trump. Han ble jo demokratisk valgt, men de skjønner ikke det og godtar det heller ikke. Det må jo være folket det er noe galt med! Det stemmer ikke med teorien deres. Derfor skal han på død og liv hakkes på i alle bauger og kanter.

I kommunisme og sosialisme er det en liten ledergruppe som har rett, alle de andre har feil. Derfor må velgerne ta feil, når ikke det går som de vil, prøver de med pressen og påvirke demokratiet, så godt de kan, men i dag har vi Internett. Da er det ikke så lett, fordi vi har mange informasjonskanaler.

Når ikke folk stemmer som de vil, må de bytte ut folket. Det er jo det vi ser nå. Arbeiderklassen er byttet ut med muslimer. Når vi ser hvem som sitter i styre og stell, kan Arbeiderpartiet like godt skifte navn til Muslimpartiet! Hvem sitter i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet? Se her!

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/bystyret/bystyrets-medlemmer/#gref

Er dette representativt for det norske folk?

Det er akkurat som du koker en frosk. Hvis du legger den i kalt vann og setter på platen, vil den ikke reagere, visste du det?

Kommunisme går ut på at folket skal bestemme, men det er flere ting her som går feil. Folk skal yte etter evne å få etter behov. Så viser det seg at evnen går mot null, og behovene går mot uendelig, for å uttrykke det matematisk. Hvem blir da oppfordret til å skape noe?

Når kommunismen og sosialismen ser dette, forstår de ingen ting. De tenker slik: «Folk vet ikke sitt eget beste, de tenker ikke slik vi gjør» For å rette på dette, ender det med dikatur.

Det er der problemet med kommunisme og sosialisme ligger. Hvis ikke folket mener det samme som dem, må de «styre» folket. Da blir det ikke demokrati lenger.

Derfor kan ikke kommunisme og sosialisme være kompatibelt med demokrati. De har sine meninger. Hvis ikke du er enig, er du «utenfor», og skal for enher pris settes i bås med Breivik, eller på en annen måte trykkes ned.

Hvis vi tegner en politisk akse, x-aksen, fra venstre mot høyre, ser vi at både kommunistene, sosialistene og nazistene ligger mot venstre på denne aksen. De vil alle ha stor kontroll. Hvis du går til høyre, på denne aksen, vil det medføre større grad av individuell frihet. Går du for langt til høyre, vil det medføre anarki, men det ser vi ikke så mye til.

Som sagt, kommunistene, sosialistene og nazistene ligger langt til venstre på denne aksen, men likevel skiller de seg kraftig. Hvis vi innfører en ny akse, y-aksen, ser vi at nazistene er veldig nasjonalistiske, mens kommunistene og sosialistene er veldig internasjonalistiske. De er like på en måte, med at de vil ha kontroll, men på samme måte er de veldig forkjellige med at de ene tenker nasjonalistisk, og de andre tenker internasjonalistisk, men det ender opp i samme elendigheten begge to.

Vi har jo sett at disse ideologiene vil undertrykke demokratiet, selv om de påstår noe annet. Hvorfor kan vi heller ikke høre på hva folk flest mener?

Det sies at noen partier er populistiske. Hva betyr det? Jo, det betyr at de hører på hva folk mener, populasjonen, men Gud forby!, De kan da ikke mene noe annet enn vi mener!

Derfor er det ikke plass til demokrati i kommunistiske og sosialistiske stater!

Så vil jeg legge til til slutt. Alle «ideologier» ender opp med å hate jøder, bortsett fra noen få kristne. Er ikke det litt rart? Når du skal bedømme en ideologi, er det første spørsmålet du må stille deg «Men hva med alle de andre?»

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here