Trump har ansatt en ny vitenskapsrådgiver – William Happer

0
2251

 

  1. september kunne CNN opplyse følgende (Lenke til artikkelen I CNN):

«William Happer, a Princeton atomic physicist and prominent skeptic questioning whether humans are causing rapid climate change, is joining the National Security Council as senior director for emerging technologies, according to NSC officials.

Happer, 79, is an emeritus professor of physics at Princeton who served in the Department of Energy under President George H.W. Bush in the early 1990s. He did not respond to CNN’s requests for comment.

His public stance on climate change is in opposition to near universally accepted science.«

Arikkelen i CNN er til en viss grad informativ om man kan se bort fra de fordomsfulle og følelsesmessige beskrivelsene som «his public stance on climate change is in opposition to near universally accepted science«.  I følge CNN er det slik at hvis du er ekspert på klimahysteri som er godkjent av andre eksperter på klimahysteri, så er pr. definisjon klimahysterien rasjonell. Ellers ville du ikke være ekspert på klimahysteri. Det virkelige spørsmålet burde vel være om et rasjonelt samfunn bør pleie og betale «eksperter» i klimahysteri. Dette er «eksperter» i en disiplin der det store svaret er bestemt fra begynnelsen, og det er helt vitenskapelig latterlig.

CNN fortsetter med «Happer, som ikke er en klimaekspert, har spesialisert seg i atomfysikk og optikk ved Princeton

Så, han er ikke klimaekspert? Dette negative, journalistiske grepet er nok ikke særlig godt gjennomtenkt. Siden global oppvarming påstås å være forårsaket av drivhuseffekten som fysisk skal komme av absorbsjon av infrarød stråling i luft, kan man prøve dette søket i Google Scholar: «w happer» infrared

Det viser seg at Happer har skrevet utallige artikler, hovedsakelig om infrarøde absorbsjonsband. Google Scholar finner over 1200 artikler som inneholder Happers navn i kombinasjon med «infrared». Så når det dreier seg om den fysiske effekten som antas å drive «klimaendringene» er han ikke bare en klimaekspert. Nei, han er en av verdens ledende eksperter. CNN og de andre dommedagsprofetene kan nok synes dette er et ubehagelig faktum, men det er ikke mindre sant likevel.

Han sa selv dette i et lengre intervju: «I often hear that since I am not a card-carrying climate scientist — that I, and many other scientists with views similar to mine, have no right to criticize the climate establishment. But as I have outlined above, few have a deeper understanding of the basic science of climate than I. Almost all big modern telescopes use my sodium guidestar to correct for atmospheric turbulence. It works. As we will see below, most climate models do not work. The history of science shows many examples of fields that needed outside criticism. A famous example is Andrei Sakharov’s leadership of opposition to Trofim Lysenko’s politicized biology in the Soviet Union. We will have more to say about Lysenko (right) later in the interview, but one of Lysenko’s main defenses was that Sakharov, a physicist who invented the Soviet hydrogen bomb, was not a ‘Michurinian’ biologist.»

Happer er kjent og sitert tusenvis av ganger innenfor sitt arbeid i optikk og optisk pumping. I klimadebatten har han i hovedsak pekt på den fordelaktige rollen CO2 spiller for livet på jorda. Han kjenner selvsagt til fotosyntesen, men har et godt grep om alle viktige aspekter ved klimadebatten.

Når det gjelder klimapolitikk ønsker han – på samme vis som den nå avgåtte miljøvernministeren i USA (Pruitt) – å etablere et «red team» som skal analysere de vurderingene som gjøres i klimasammenheng. Tilsvarende er helt vanlig å gjennomføre i militær sammenheng, for eksempel når man skal vurdere problemstillingene ved konstruksjon og produksjon av nye jagerfly.

Happer har vært rådgiver for Bush Sr. I CNN-artikkelen beskriver han sin styrke slik: «Jeg er forsker. Jeg kan mye om noen fagområder og jeg vet hvordan jeg skal finne ut av andre. Jeg vet hvor jeg skal finne folk som virkelig vet

Happer er forøvrig kjent for å ha uttalt følgende til The Guardian: “There’s a whole area of climate so-called science that is really more like a cult. It’s like Hare Krishna or something like that. They’re glassy-eyed and they chant. It will potentially harm the image of all science.”

«Klimahysterivitenskapen» er en pseudovitenskap. Den har eset ut til dagens enorme proporsjoner som en gren av venstresidens politikk (i Norge har også høyresiden omfavnet denne pseudovitenskapen). I USA har venstresidens politikere ansatt «tonnevis» med pseudovitenskapsforskere som får lov å kalle seg «forskere» så lenge de produserer påstander som er gunstige for de samme politikerne. Dette vil forandres nå, men det tar sin tid å «tømme sumpen».

De første 40 minuttene av dette intervjuet med William Happer viser ganske godt hva denne mannen står for: 

https://youtu.be/25kfYMCHysE

Lenke til ytterligere informasjon

 


Det meste av dette er hentet fra en artikkel skrevet av den Tsjekkiske fysikeren Luboš Motl

 

 

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here