iNyheter.: Helge Lurås på facebook

0
1103

Helge Lurås har slått an en annen tone i sin nye nettavis, iNyheter. Etter nær 5 år med Resett har Lurås fått opp å stå en ny avis raskt, etter problemer av ymse slag som han var ansvarlige for som redaktør i Resett som endte med at han ble oppsagt av styret.

iNyheter står oppført som et aksjeselskap med ham selv som styreleder. Fem journalister (journalist er ikke en beskyttet tittel) står som medarbeidere i avisa. https://inyheter.no/om-oss/.

Jeg har fulgt med på facebook på det Helge Lurås legger ut fra sin nye avis. Jeg har tidligere fått med meg at Lurås har tatt selvkritikk på måten nyheter ble behandlet på i Resett-tiden, og han har sagt han vil bruke mer tid på analyse og ikke kampanjejournalistikk (uten at dette ordet kampanje er et uttrykk jeg har hørt han bruke selv, men jeg bruker det som en samlebetegnelse på metoder Resett, med Lurås som redaktør, har brukt for å lokke lesere/kommentarer).

Det er 6 uker siden iNyheter ble lansert og jeg har tatt en kikk på alle poster om nettavisen han har lagt ut på sin profil på facebook. Hvordan ser det ut? Gjør han en god jobb eller ikke?

Kommentarfelt på facebook er tilgjengelig før en har klikket seg inn på annet nettsted og lest artikkelen, så av den grunn er det viktig at introduksjonen på facebook blir så brei som mulig innenfor rammen av innholdet. En bra debatt kommer ikke av seg selv, og er det for eller mot-presentasjoner så kan en egentlig bare stenge av kommentarefeltet og bruke emojiene.

Presenterer Lurås egne innlegg og nyheter på iNyheter på en brei måte? Ja, jeg synes det. Av de 32 postene han har hatt til dags dato etter 25 august så bruker han i snitt 7 linjer på å introdusere eller referere nyhetssaker. Det er bra, og det jeg har sett av kommentarfeltet er at det virker ganske konstruktivt, men på noen poster er det færre kommentarer. Men det har ikke nødvendigvis sammenheng med lengden på presentasjonen. En post om Putin fra den 15.sept har hele 11 linjer, men har fått rekorden så langt med 305 kommentarer. Er noen poster med 12,18,20 kommentarer – så endel rundt 30-50, og så er det noen med over 100 og ett med da 240 og med 305. Det var denne, med 240 kommentarer jeg vil dele fra og som inspirerte meg til å skrive om Helge Lurås på facebook og iNyheter i min mediespalte:

Lurås navngir deler av venstresiden og ytre venstre og mener de har brukt så mye tid på å kritisere vesten og at det sammenfaller med Putins bilde og den gjennomgangen Putin hadde i sin tale fredag, da han annonserte annekteringen av 4 fylker i Ukraina. Personlig liker jeg hans post og er mye enig i framstillingen hans. Jeg synes Lurås svarer veldig saklig og fint her i møte med (erfarne) samfunnsdebattanter på fb:

 

 

Denne måten å svare på, kombinert med en brei måte å introdusere innholdet på facebook, påvirker debattantene til saklighet og diskusjoner, istedenfor til opprør og kaos. Selv om det kan være at en ikke alltid får så mange kommentarer når en legger ut et mer detaljert innhold, så er prisen verdt det. Det er da nok å få folk engasjert i av alt som skjer i Norge og ute i verden, uten at en aktivt skal gå inn for å manipulere tilhøreren til en…unaturlig høy og skadelig aktivitet. Denne posten kunne lett blitt latterliggjørende o.l. mot dem en kritiserer, men den var ikke det.

I tillegg til iNyheters innhold er Lurås nå og da også å se på Youtube, i rollen som redaktør for nettavisen. På facebook har han lagt ut 5 slike siden 25.august og jeg har kikket litt på et par av dem. Den 28. august la han ut et intervju der den kjente youtuberen Wolfgang Wee Uncut intevjuer ham og det handler om tiden i Resett og overgangen til at han har etablert iNyheter. Videoen har 15 118 visninger. https://www.youtube.com/watch?v=_RMZ-Q9khWY I det lengre intervjuet sier han bl.a.:

..Det var for mye å gjøre i de 5 årene med resett og det gikk utover kvaliteten. Sa ambisjonene var større enn ressursene, og at vanskelig å få investorer og bedre økonomi i resett-tiden. Sumaya Ali – for mange artikler på det, hun var for ung. Angrer på det. 2018 febr. og utover det var for mye fokus på henne. Journalist Fredrik Græsvik – mener han er et troll på sosiale medier. Men gikk for langt mot ham. Men vet det engasjerer. Lars Gule, Eivind Trædal, Thor Gjermund Eriksen, Hege Ulstein, Marie Simonsen, – vet det tar av når snakker om de. Posjon kynisme i det? Ja, innrømmer kynisme i det. Men samtidig er de samfunnsdebattanter sier han. Men ble for mye fokus på enkeltpersoner. Ikke vanskelig å finne sprøe ting som fyrer opp motsatt side…

Men…mente det var riktig å røske opp i ting, meningsstrukturene. Nå er de revet ned. Behov for å røske opp det vestlige meningssystemet…derfor støttet jeg Trump framfor Clinton. 2015-16 mente jeg brenne ned huset for å bygge opp noe nytt. Nå er det brent ned, vil være mer oppbyggelig nå… (Utdraget er nær ordrett, men kan være unøyaktigheter så har ikke satt siteringstegn rundt).

I en av to iNyheter-monologer fra Lurås på Youtube jeg har kikket på, så handler den ene om Mannen. I introen sier han noe jeg synes har appell og som jeg måtte dra veldig på smilebåndet over: » Regjeringen har nedsatt et mannsutvalg, det er egentlig litt tragisk. Den norske mannen er ikke lenger i stand til å ta vare på seg selv. Han må ha en statlig kommisjon til å hjelpe ham videre.» Ah, jeg synes dette er en god og humoristisk måte å introdusere temaet på, som videre handler om inspirasjon og gode mannlige rollemodeller.  Så brodden i Lurås er ikke borte. Det er bra. En politisk brodd er det nok også, for høyresiden og mot `den hjelpende` venstresiden. Videoene har mellom 600-700 visninger. Jeg synes Lurås formidler bra i opptakene, men tenker at monologer (selv om bakgrunnen i bildet er bra og logoen er helt fin) mer er for bloggere, og at `nyhetssendingene` bør inneholde annet. Her finnes det flere muligheter.

Å innrømme kynisme i arbeidet med Resett er sterkt å høre på. Kynisme er alvorlig og veldig negativt…hvordan bøte på det i framtiden når en innrømmer å ha gått for langt? Ved å reise seg igjen med en gang og starte en ny avis der en har mål om å gå mer i dybden og å gjøre en mer meningsfull jobb? Det har Helge Lurås gjort, – han har holdt det gående og ikke lagt seg ned. Noe han kunne. Noe som hadde vært forståelig. Selv for en mann. Det er til hans fordel at han ikke har gjort det – og så langt, på en av de (fortsatt) viktigste debattarenaene, facebook, så gjør han en god jobb.

 

Profilert Nyheter og analyse | Utvalgte norske medier. 

Følgende tilleggsspørsmål er stilt Helge Lurås og svarene vil legges ved her om de kommer. 

1. Hvordan opplever du kommentarfeltet på din fb nå i forhold til før da du var redaktør på Resett? (mer konstruktive, det samme som før, mindre konstruktive, mer støttende, mindre støttende, nye lesere? – f.eks.)

2. Hvordan tilpasser du ressursene/økonomien til ambisjonen for Inyheter nå, i forhold til hvordan det var på Resett? (Hvordan unngå at kvalitetssikring på arbeidet / oversikt lider p.g.a for mye å gjøre?)

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here