Ingen «ro» før burene er tomme

0
2112
Foto Antero Hein

Ingen «ro» før burene er tomme

I vår ba landbruksministeren pelsdyrmotstandere holde seg «i ro» så næringen kan få utnytte dyrene i fred. Men vi glemmer ikke dyrene – og vi gir oss ikke før burene er tomme.

Med NOAHs 14. fakkeltog mot pels nær forestående, 21. oktober, skal vi gjøre alt i vår makt for at det ikke blir noen politisk «ro» rundt pelsnæringens behandling av dyr. Politikerne som prøver å kneble diskusjonen ved å be om «ro», innser ikke at det å ignorere opinionen, fagfolk og Stortingets løfter neppe er måten å oppnå det på. Debatten går høyt om pelsdyrhold i Høyre, FrP og KrF, tre av de fire partiene som sikret det ministeren selv karakteriserer som et «skjørt» flertall for pelsdyroppdrett. Pelsdyrenes rettigheter var del av valgkampen. Folk forventer at politikerne nå tar hensyn til dyrenes behov, og både MDG og Venstre signaliserte at de ville ta pelsdyrene med i forhandlinger etter valget, dersom de kom i posisjon til det. Venstre har nå kommet i en slik posisjon, og forventningene til at de er et parti å stole på når det gjelder hensyn til dyr og miljø, er store.

Siri Martinsen
Foto: Bente Isefjær

Det seneste, og pinligste, politiske kapittelet i pelsdyr-historien, ble skrevet 10. januar i år, da avstemmingen om avvikling endelig kom på bordet. 57% av Stortingsrepresentanten stemte for pelsdyroppdrett, og 42 % stemte imot. Dette reflekterer dårlig folkeopinionen og flertallet av velgere. 68% av befolkningen mener pelsdyroppdrett er galt, og bare 15 % mener det er riktig. Blant velgerne av «pels-partiene» FrP, KrF og Høyre er 52-58% imot pelsdyroppdrett. Bare SP har en velgerskare som også er for pels.

Det har gått 14 år siden Stortinget lovet at pelsdyrnæringen skulle avvikles dersom ikke dyrenes miljø ble mer tilpasset deres behov. Veterinærinstituttet, Veterinærforeningen og Rådet for dyreetikk har vært gjennomgående klare på at livet i bur ikke er i tråd med dyrevelferdslovens krav om dyrenes behov. Til og med Mattilsynet innrømmer at dyrenes behov og næringens økonomi ikke er forenelige, og at pelsdyrhold er et problematisk dyrehold.

Fra NOAHs Fakkeltog i Oslo i 2016
Foto: Martine Petra Hoel

Det har også gått 14 år siden NOAH begynte å samle nordmenn i årlige markeringer mot pelsdyroppdrett. Hvert år stiller tusenvis av mennesker opp over hele landet for å vise at vi bryr oss om dyrs velferd og rettigheter, og at vi ikke ønsker at Norge skal henge etter i utviklingen mens land etter land i Europa forbyr hold av dyr i trange nettingbur for forfengelighetens skyld. NOAHs fakkeltog mot pels har de siste årene vært Europas største markering for pelsdyrene, og et tydelig bevis på at nordmenn har fått nok av at dyrevelferd settes i annen rekke etter næringsinteresser. Hittil i år har frivillige i 25 byer meldt seg på for å kreve at politikerne stanser pelsdyrenes lidelser, i markeringen lørdag 21. oktober. Men NOAH ønsker fortsatt velkommen frivillige som vil ha NOAHs fakkeltog mot pels til sin by – ta kontakt om du vil gjøre en innsats! Ved å vise år etter år at vi aldri gir politikerne «ro» til å utsette dyr for lidelse, ved å stille opp i NOAHs fakkeltog mot pels i tusenvis over hele Norge hvert år, endrer vi politikerne – en person, et lokallag, et parti av gangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here