Hjem Tags NOAH- for dyrs rettigheter

Tag: NOAH- for dyrs rettigheter

Ingen yngletidsfredning for rovdyr lenger?

2
Regjeringen fortsetter klappjakt på Norges kritisk truede dyr. NOAH sendte nylig sitt svar på høring om utvidet jakttid på ulv – departementet foreslår at...

Artsvern må tas på alvor

1
For nye lesere. Artsutrydding og tap av biologisk mangfold er ansett som en global trussel på linje med klimaendringer.  4438 arter befinner seg i dag på Norsk Rødliste. 23,3 % av pattedyrene og 19,8 % av fuglene i Norge er truet. Det må økt vilje og satsing til for å snu denne negative utviklingen.

Langlesing: Svar på påstander om pels

0
For nye lesere. NOAH – for dyrs rettigheter har gjennomgått og kommentert en del påstander som framsettes av pelsdyrnæringen. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. I dyrevelferdsloven § 23 er det gitt bestemmelser om dyrs levemiljø: «Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd..

Ingen «ro» før burene er tomme

0
I vår ba landbruksministeren pelsdyrmotstandere holde seg "i ro" så næringen kan få utnytte dyrene i fred. Men vi glemmer ikke dyrene - og vi gir oss ikke før burene er tomme. Med NOAHs 14. fakkeltog mot pels nær forestående, 21. oktober, skal vi gjøre alt i vår makt for at det ikke blir noen politisk "ro" rundt pelsdyrnæringen..