Kristelig folkeparti og Miljøpartiet de grønne – og Frp

0
1436

Kristelig folkeparti og Miljøpartiet de grønne er to partier som har noe viktig til felles. Begge gir uttrykk for sterke verdisyn i sine partiprogram. Verdisyn som ikke lett lar seg forhandle om.

Det kan godt hevdes, selv om Krf selv plasserer seg på den borgerlig siden, at begge kan erklære seg som blokkuavhengige. Arbeiderpartiet virker ikke å ville tekkes sosialistisk venstreparti og viser nærmest avsky overfor Rødt, dermed kan Krf like godt prøve seg på å jenke Ap i sin retning, slik de har forsøkt å jenke Høyre.

Målet for både Krf og Mdg, slik jeg oppfatter det, er at det er deres kjerneverdier som skal ha gjennomslag, i motsetning til enkelte andre partier som opererer utfra, skal jeg si, mer instrumentelle hensyn. https://snl.no/verdi

Mens Krf har menneskeverd og kampen mot sorteringssamfunnet som viktige verdispørsmål, så har Mdg innlemmet dyr, natur og miljø i tillegg. Dette legger demper på menneskets frie utfoldelse.

Begge partiene fikk lav oppslutning i stortingsvalget. Begge fikk mindre stemmer enn forventet. Krf fikk 4,2% og Mdg fikk 3,2%. Mdg har på det verste blitt beskyldt for å være autoritære og virkelighetsfjerne og Krf treffer heller ikke velgerne, `belemret` de er med kritikk mot konservativ kristendom generelt og det dårlige forholdet til Frp spesielt.

Jeg håper fortsatt på en regjering i samarbeid med Krf, men det ser foreløpig ikke ut til at det vil skje. Høyre og Frp er uadskillelige. Frp og Krf er uforsonlige. Krf leder Knut Arild Hareide har repetert en setning flere ganger i sine mange uttalelser om at de går i opposisjon til Frp. Det er at de må gjøre det de lovet velgerne før valget: En sentrum- høyre regjering uten Frp. Det kan kanskje bety at Hareide er åpen for en samarbeidsavtale med regjeringen likevel? Hvis vinden snur og Krf velgere likevel har lyst til å få til en løsning? Krf får mer gjennomslag i regjering enn utenfor.

Likevel er det et spennende og spenstig valg av Krf å gå i opposisjon. De kan få kraft av dette også.

Både Mdg og Krf tilfører noe godt og grunnleggende viktig til vårt samfunn. Kampen mot sorteringssamfunnet er noe jeg støtter Krf i, men vil presisere at jeg er for fri abort opptil 12 uker –  og deres fokus på menneskeverd er viktig. På den andre siden er synet på dyr, natur, miljø og menneskets plass i en helhetstenkning viktig for Mdg, noe jeg støtter dem i.

Jeg synes det er tydelig at både i Mdg og Krf så har de vist ekte og ikke-egoistisk engasjement når de har argumentert i debatter og kommet på kant med andre. Noe Hareide har gjort med Frp og noe Hansson har gjort med `oljepartiene`. Mitt inntrykk er at det ikke er Krf eller andre partier på vippen som har den avgjørende stemmen i regjeringsspørsmålet, slik mange hevder, men isteden er det Frp som bestemmer. Ingen regjering på borgerlig side uten Frp. Så skal jeg skynde meg å legge til at Frp fikk hele 15,2% oppslutning ved valget og er med det Norges 3 største parti, så en kan godt si de har en rettmessig plass på borgerlig side.

Jeg håper at både Mdg og Krf tar seg noe opp framover fordi de er viktige å ha med i politikken. På hver sin måte treffer de begge noe dypt inne i mange av oss, noe som berører oss, og som får oss til å tenke i et større og meningsfullt perspektiv.

Det er godt.

Les mer om partiene her:

https://www.mdg.no/

https://krf.no/ 

 

RED: Bildet er hentet fra  https://annadannreuther.com/2017/08/29/the-politics-of-love/

 

Facebook kommentarer
Forrige artikkelIngen «ro» før burene er tomme
Neste artikkel«Blond» av Joyce Carol Oates
49 år. Oslo. Se Linkedin for mer informasjon om min utdanning, yrkeserfaring m.m. Eier og redaktør, debatt1.no. Debatt1 er til for å styrke den offentlige debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Gratis å lese, gratis å skrive på. Alle kan publisere innlegg, men det forventes seriøse innlegg og et argument. Innlegg profileres av redaksjonen. Send ditt innlegg til . eller les mer på Kom i gang med debatt1. Velkommen!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here