Når sannheten blir konstruert

11
4610

For nye lesere. Nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet MH17 over Ukraina i 2014 skapte økt spenning mellom vesten og Russland. Kan denne situasjonen være ønsket fra noen parter? Slik utviklingen har vært de siste 2 årene så er det ikke utenkelig at noen i vesten leter etter påskudd for å sette Russland «på plass». I de siste dagene har det vært diplomatiske tungvekts-slag mot Russland i form av gjentatte beskyldninger vedrørende MH17 og kontinuerlige beskyldninger om inhumanitære krigshandlinger i Syria.
MH17 ble ledet inn i en meget uvanlig flykorridor denne dagen. Tilfeldig?

I slutten av september i år la en spesiell undersøkelseskommisjon frem sin foreløpige rapport om nedskytingen av MH17. Denne kommisjonen kalt JIT, Joint Investigation Team la frem en rapport som ikke inneholdt noe nytt fra forrige fremleggelse for et år siden.

JIT hevder å ha bevis for at MH17 ble skutt ned av et russisk BUK-misil fra en område i øst-Ukraina. De mener at BUK-systemet ble fraktet inn fra Russland, brukt i nedskytingen av passasjerflyet og deretter transportert tilbake til Russland.

Det finnes de som er av den oppfatningen av JIT’s rapport er mangelfull siden den ikke har tatt med noen viktige momenter som gir et annet bilde og som er kjent for oss fra mediebildet den gang passasjerflyet ble skutt ned. Russland har gitt et tilsvar om at rapporten er politisk begrunnet for å demonisere landet i de pågående konfliktene i Ukraina og i Syria.

JIT er en internasjonal undersøkelsekommisjon som ikke er det samme som en «vanlig» organ som f.eks. NTSB (i USA) som undersøker omstendigheten rundt en flystyrt. JIT synes fra utgangspunktet å operere med et uvanlig mandat; Nemlig finne bevis for at Russland stod bak og ekskludere alle andre mulige årsaker.

VETORETT

JIT består av representanter fra Nederland, Belgia, Ukraina og Australia. Russland er ikke med i denne undersøkelsegruppen. Et meget essensielt poeng med denne spesielle undersøkelseskommisjonen er at alle de 4 landene hver har vetorett for de opplysninger som fremlegges. Det betyr at f.eks. så kan Ukraina nekte JIT å legge frem opplysninger som strider mot Ukraina’s ønsker. Bare dette ene punktet viser hvor anderledes JIT er sammenlignet med en vanlig undersøkelses-kommisjon.

Videre så er det besynderlig at Ukraina ikke har delt med JIT sine flyradardata fra sine ATC-stasjoner (Air Trafick Controll-stasjoner). Ukraina selv hevder at alle deres primær-radarer var skrudd av akkurat denne dagen. Da er dette momentet en god grunn til å stille seg spørsmålet ved JIT sitt arbeide, når slik viktig data er utelatt fra undersøkelsen. Hvordan kan de da utelukke andre årsaker til MH17-nedskytingen enn deres egen konklusjon? Russland derimot har delt sine radardata. Og her ser vi 2 urovekkende opplysninger. Det første er at MH17 midtveis over Ukraina ble dirigert vekk fra sin flykorridor og måtte ta en kursomlegging til en mer nordlig rute. Og den andre opplysningen er at det kan sees andre fly like i nærheten av MH17 rett før nedskytingen.

JIT, og resten av verden har heller ikke fått tilgang til de data som USA i dagene etter flystyrten hevdet de satt på. Fra det Hvite Hus kom det uttalelser om at de satt på satelittdata som viste at Russland stod bak. President Putin svarte kanskje noe uventet at det var bare for amerikanerne å legge frem disse dataene. Og som vi vet, så fulgte ikke det Hvite Hus opp sin første påstand. Tvert imot, det ble med et stille fra den kanten. Og vi andre kan bare spekulere om det enten skyldtes at de bløffet eller at satelittdataene viste at det var noen andre enn russerne som stod bak. Les: Ukraina.

Etter at USA beskyldte Russland for å stå bak, så svarte Russland med å fortelle offentligheten at de hadde radar-data som viste at 2 ukrainske jagerfly var like i nærheten av MH17 rett før det styrtet. Denne informasjonen har JIT valgt å regelrett avvise, med en begrunnelse som ikke holder vann. De påstod feilaktig at de ukrainske jagerflyene ikke kunne fly i marsjhøyden til passasjerflyet. Dette har blitt tilbakevist av Russland, som tok med seg en kameramann inn i 2-seter-flyet og fløy opp til 12000 meters høyde. Dette tv-klippet er tilgjengelig for offentligheten. Likevel så hevder JIT at ingen fly kunne stå bak nedskytingen. Dette synes å være ønsketenkning.

Dette er også en forskjell mellom en vanlig undersøkelses-kommisjon og denne spesielle JIT-kommisjonen. Vi vet fra diverse tv-programmer om flyulykker, at vanlige undersøkelses-kommisjoner avviser ingen teori med en gang, men forfølger teoriene til de på at saklig grunnlag kan avskrive disse. De velger altså ikke å avvise teoriene på et politisk grunnlag som JIT har gjort!

JIT hevder at det var et russiske BUK-misil som avfyrte sin sprengladning og at metallsplintene traff øvre del av skroget på venstre side, over cockpit. De bilder som finnes av flyskroget, viser ikke et slikt skadeomfang men heller noe annet. Nemlig skader etter noe som kan være forenlig med maskingeværild rettet mot vindushøyde og litt nedenfor (Se bilde)

 

Hvorfor ønsker man å lage seg sin egen sannhet? – Ukraina har utvilsomt et motiv for å holde den reelle sannheten skjult. Det er grunn til å tro at de stod bak nedskytningen selv, for å sverte Russland. Håpet var nok å få skapt et påskudd til en krig mot Russland. Ukraina’s styre var troendes til slikt, da disse menneskene nøt godt av statskuppet mot den lovlig valgte presidenten bare noen måneder før MH17-nedskytningen.

USA har den siste tiden nå på høsten 2016 vært særdeles aktiv med å sverte Russland i Syria-konflikten. De har for få dager siden valgt å bryte de diplomatiske samtalene mellom landene og de har nærmest kommet med ultimatum til Russland og Syria. I denne tiden med forhøyet spenning mellom Russland og vesten så kom altså JIT med en ny rapport som er med på å yttligere forverre situasjonen. Hadde man ikke visst bedre, kunne man tro at «noen har snakket sammen».

 

Kilder:

https://www.rt.com/news/360634-mh17-ukraine-radar-data/

https://www.rt.com/news/174412-malaysia-plane-russia-ukraine/

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/flight-mh17-ukranian-military-worker-4873015

RED: Innlegget ble først publisert på D1 okt `16 og republisert for nye lesere og for debatt. 

Facebook kommentarer

11 KOMMENTARER

 1. Inge Kristiansen støtter seg på én artikkel i RT den 28.9.16 som stiller spørsmål ved The Joint Investigation Teams (JIT) uavhengighet og at verken regjeringen i Kiev eller USA har vært villige til å utlevere radar-data som viser at det ble skutt opp en bakke-til-luft BUK-rakett. Jeg er enig med Kristiansen i at den ukrainske regjeringen (kuppmakerne) har for sterke personlige interesser til flyhavarikommisjonens resultat, til at de burde være med. Dette gjelder strengt talt også NATO medlemmene Nederland og Belgia. Etter min mening, må likevel det avgjørende være om medlemmene av granskningskommisjonenes mulige inhabilitet eller partiskhet, har ført til et resultat som virker urimelig eller usannsynlig. Konklusjonene deres baserer seg på omfattende dokumentasjon, og det er liten grunn til å tro at en framleggelse av radardata fra Ukraina og USA ville avsløre noe særlig nytt.

  Da russerne har gått bort fra påstanden om at passasjerflyet kan ha vært skutt ned av et ukrainsk jagerfly SU-25, gjenstår spørsmålet om BUK-missilet ble skutt opp fra det opprørskontrollerte området (Snizhne) eller fra det regjeringskontrollerte. Det er ganske gode bevis for at BUK-rakettene ble fraktet fra Russland og inn i de opprørskontrollerte områdene, se 12 min. video https://www.theguardian.com/world/2016/sep/28/flight-mh17-shot-down-by-missile-brought-in-from-russia-ukraine-malaysia-airlines.

  I 2001 skjøt Ukraina ned et passasjerfly Sibir Airlines Flight 1812 over Dødehavet. De pro-russiske opprørende hadde i ukene før nedskytingen av MH17 den 17. juli 2014, skutt ned 60 helikoptere og militærfly. Dette burde tilsi at den ukrainske regjeringen burde ha satt ned et flyforbud over ihvertfall de opprørskontrollerte delene av Ukraina. I praksis ser dette ut til å ha fungert greitt nok om man ser på de ordinære flyrutene satt opp sør for det opprørskontrollerte området i Øst-Ukraina, se tegningen nederst http://www.bbc.com/news/world-europe-28357880. Likevel ga de ukrainske myndigheter adgang til at det malaysiske MH17 kunne fly 6,7 km nord for sin ordinære rute grunnet værforhold forutsatt en flyhøyde på 32000 fot. Opprørerne trodde det var et transportfly av typen AN26, og skjøt ned flyet med en BUK-missil, jf https://www.nrk.no/urix/nedskytingen-av-mh17-1.12449505.

  Her ser man et samvirke årsaksfaktorer og uaktsomhet fra flere parter. Ukraina burde ikke gitt passasjerflyet tillatelse til å fly over Snizhne. Flykapteinen burde ha forstått at man ikke flyr over et området hvor det daglig skytes ned helikoptere og fly. Opprørerne har ikke tatt de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger før de avfyrte missilen, og russerne burde gitt bedre instrukser før våpnene ble anvendt.

  Jeg kan ikke helt se at det russerne sannsynligvis har gjort er stort verre enn det USA gjorde i Afhanistan i 1986 da USA og Saudi-Arabia ga FIM-92 Stinger bakke-til-luft raketter til Mujahedin. Våpenleveransene og ekspertisen var helt avgjørende for at Mujahedin (Al-Qaida) klarte å knuse de sovjetiske styrkene og regjeringen i Kabul. Stinger-missilene hadde kortere rekkevidde (4,8 km) og mindre sprengladning (3 kg) enn BUK-missilen som kan gå 23 km langt og har 70 kg spengstoff, men jeg kan ikke se at det utgjør noen vesensforskjell. Hvis USA mener at den russiske våpenstøtten til dem som fortsatt støtter den avsatte president Janukovitsj i Ukraina, bør føre til diplomatiske sanksjoner, burde vel tilsvarende sanksjoner også gjelde USA selv. Donald Trump går endog så langt som å si at det var USA som grunnla Al-Qaida.

 2. Det er interessante synspunkter Frode Klettum kommer med i sin gode kommentar. Jeg vil ta for meg kun et punkt; nemlig hvor sannsynlig er det at resultatet av granskningen ville vært det samme dersom USA’s og Ukraina’s radardata var fremlagt.
  Jeg vil aller først minne på at Ukraina påstår at de ikke har primærdata, fordi de skrudde av radarene akkurat denne dagen. – Det er påstanden! Og grunnen deres var denne: «Opprørerne har ikke luft-skyts, derfor er var det ikke behov for å ha på primær-radaren!»

  Dette strider mot all form for logikk og sunn fornuft, pluss faktiske hendelser. Det ene momentet er at Ukraina selvsagt er forpliktet – alle dager i året – i å overholde de internasjonale reglene for deres Air Trafick Controll-stasjoner. Det andre momentet er muligens enda mer hoderystende: Det var krigshandlinger i østre del av Ukraina hele våren og sommeren 2014. I mars dette året annekterte Russland Krim-halvøya. I mai dette året skjøt stridene grupper («opprørere») ned et ukrainsk militærhelikopter! –> http://www.bbc.com/news/world-europe-27618681
  Og i juni, bare kort tid etter nedskytingen av helikopteret, så skjøt «opprørerne» ned et et ukrainsk militært transportfly –> http://www.wsj.com/articles/ukrainian-transport-plane-shot-down-by-pro-russian-separatists-in-luhansk-1402736354
  Og her kommer et interessant sitat fra artikkelen: «It also came less than a day after the U.S. said it had confirmed the rebels had acquired tank and missile launchers from Russia and as the North Atlantic Treaty Organization released images it said supported allegations that Russian tanks had entered Ukraine.»

  Dette viser at Ukraina, av flere grunner ikke hadde noen grunn til å skru av sin primærradar akkurat denne dagen. Og at påstanden deres er en regelrett løgn siden USA hadde offentliggjort overnevnte opplysninger pluss at «opprørerne» hadde faktisk skutt ned både helikopter og transportfly!

  Så dette leder meg til å si følgende: Det er overhodet ikke et fnugg av sannhet i Ukraina’s påstand om at de hadde skrudd av sin primærradar akkurat denne dagen.
  Dette leder til neste spørsmål: Dersom fremleggelse av disse radardataene IKKE vil forandre granskningens konklusjoner; Ja hvorfor er ikke da disse radar-dataene fremlagt? Har Ukraina rett i alle sine påstander, ja da vil jo disse radar-dataene styrke deres påstander, ikke sant dere?

  Men når Ukraina ikke fremlegger sine radar-data, så er det ut ifra det jeg har resonnert frem til nå, meget nærliggende å tro at årsaken er at disse dataene ikke er fremlagt er fordi det vil gjøre to ting: Det vil for det første vise at Russland eller «opprørere» ikke stod bak. Og det vil for det andre vise hvem som faktisk sto bak nedskytingen. Og det er høyst sannsynlig at disse dataene vil vise at Ukraina selv er ansvarlig for nedskytingen av MH17.

  Hvorfor ville Ukraina skyte ned MH17? – Vel, det nye styresettet begikk statskupp i februar 2014, 5 måneder før nedskytingen av flyet. Og i mars dette året annekterte Russland Krim-halvøya. Og sommeren 2014 var «opprørerne» på militær fremmarsj i østlige Ukraina. Det kriminelle styret i Ukraina hadde nok et håp om at vesten ville være med på en militær offensiv mot «opprørerne» og å få tatt tilbake Krim-halvøya ifra Russland. Dette skjedde ikke, men vesten ble med i økonomiske sanksjoner mot Russland, som følge av denne nedskytingen.

  Til slutt vil jeg peke på viktigheten av at radar-dataene blir fremlagt. Det finnes både radardata fra Russland og vitnesagn fra Ukraina som forteller at det var andre fly i nærheten av MH17 rett før det ble skutt ned –> http://www.dailymail.co.uk/news/article-3556177/Was-MH17-shot-Ukrainian-fighter-jet-BBC-documentary-claims-Boeing-777-targeted-plane.html
  Sitat fra artikkelen: «Speaking in the documentary, Natasha Beronina, said: ‘It was summer, harvest time. We heard a bang. ‘At first we thought we saw black smoke and two planes, little ones like silver toys. One flew straight on and the other one turned round when the bang happened and flew back from where it had come.’
  Another witness even said that they saw a jet launch a missile before hearing a big boom.
  The Sunday Express noted that German investigative journalist, Billy Six, interviewed 100 witnesses for the programme, seven of which said they saw a fighter jet. They believed that two jets were present and that one fired an air-to-air missile, while the other fired a canon from the back into MH17’s cockpit.»

  Avslutningsvis vil jeg minne på et gammelt ordtak: «I krig er sannheten det første offeret». Det er min påstand at dette er absoluttså sant i denne tragiske saken – som rammet så mange uskyldige ofre.

 3. Inge Kristiansen skriver: “Jeg vil aller først minne på at Ukraina påstår at de ikke har primærdata, fordi de skrudde av radarene akkurat denne dagen. – Det er påstanden! Og grunnen deres var denne: «Opprørerne har ikke luft-skyts, derfor er var det ikke behov for å ha på primær-radaren!»»

  I den foreløpige havarikommisjonens rapport står det:
  «At the time of the occurrence flight MH17 was under control of Dnipropetrovs’k air traffic
  control centre (Dnipro Radar). Shortly after 13.20 hrs, both Ukraine and Russian Federation
  Radar lost contact with the aircraft, jf http://www.dca.gov.my/wp-content/uploads/2015/02/Preliminary-Report-MH17.pdf side 14.

  Det finnes støtte for Inge Kristiansen påstand om at Ukraina skrudde av radaren den 17. juli 2014 på denne websiden http://www.whathappenedtoflightmh17.com/ukraine-air-traffic-control-likely-did-not-have-primary-radar-available-at-time-of-mh17-shot-down/. Men når det gjelder siste del av Kristiansens sitat: “Opprørerne hadde ikke luft-skyts”, finner jeg ingen kilder. Denne kilden vil være interessant fordi det kan tyde på at Ukraina forsøker å dekke over at opptil 60 helikoptre og fly ble skutt ned av opprørerne med bakke-til-luft våpen før den 17. juli.

  TRE GRUNNER TIL AT UKRAINA ER MEDSKYLDIGE I AT BUK-MISSILEN RAMMET MH17

  Det vekker mistenksomhet at Ukraina ikke vil offentliggjøre radar-dataene over Øst-Ukraina, i det minste den 17. juli 2014, men helst også de siste par ukene før nedskytingen. Særlig fordi de etterlatte etter de omkomne må vite hvem de skal reises erstatningskravet mot.

  Den første grunnen er at luftrommet ikke var stengt for sivil luftfart.
  Advokat Guck sa: «Any claims that Ukraine violated something are groundless. It is not a violation. Every country has its sovereignty and, as it is stated in this report [Dutch Safety Board Report], no one can force a country to close its airspace”, jf http://uatoday.tv/society/russians-did-not-provide-their-flight-radars-data-to-investigators-514533.html.

  Det den nederlanske havarikommisjonen sier her blir meningsløst fordi avgjørelse om stengning av luftrommet til enhver tid vil avhenge av den sikkerhetsrisiko som passasjerene i sivil luftfart utsettes for. De internasjonale luftfartsmyndigheter forutsetter at Ukraina fortløpende gir all informasjon som har betydning for sikkerheten i sivil flytrafikk. Den 15. juli 2014 skjøt mest sannsynlig opprørerne ned et militært ukrainsk transportfly AN 26 i stor høyde. Ukraina hevder at Russland fraktet fire langtrekkende BUK-missiler til Øst-Ukraina den 17. juli, noe det er gode videobevis for, se min kommentar over. Denne informasjonen burde gått ut til de internasjonale luftfartsmyndigheter, slik at de kunne omdirigert trafikken rundt de opprørskontrollerte områdene. Advokat Guck kan ikke frikjenne Ukraina fra ethvert ansvar bare fordi de ikke er forpliktet til å stenge luftrommet. Ukrainas grådighet etter å få inn flyavgifter for overflyvninger over Ukrainsk territorium, er derfor en av flere grunner til at MH17 ble skutt ned.

  F o r t s e t t e r n e s t e k o m m e n t a r

 4. Den andre grunnen er at de mulige opprørerne som fyrte av missilen kan ha trodd at det var et militært ukrainsk fly AN26. Mye taler for at dette kan være tilfelle etter at forsvarsministeren i «Folkerepublikken Donetsk», Strelkov, proklamerte at de hadde skutt ned et militært ukrainsk fly, jf https://www.nrk.no/urix/nedskytingen-av-mh17-1.12449505.

  Det virker lite sannsynlig at de ukrainske regjeringsstyrkene skulle skyte ned MH17. Ulykken førte til umiddelbar stengning av luftrommet, og følgelig tapte inntekter for Ukraina. Hvis man skulle tro på konspirasjonsteorien, så ville det ha vært et bedre alternativ for Ukraina å for eksempel fly militærflyet AN26 side om side med passasjerflyet MH17, hvoretter militærflyet kunne vike kursen like før de nådde Øst-Ukraina. Omtrent på samme tid kunne Ukraina sende tilsynelatende topphemmelige meldinger – egentlig ment for opprørsstyrkene – mellom ukrainske baser om at de skal fly soldater og utstyr inn i de opprørskontrollerte områdene.
  Vitner kan fortelle at de hadde sett AN26 sammen med MH17 den 17. juli iflg. denne (svake) kilden http://www.bevegelsen.no/kcfinder/upload/files/Har%20Kiev%20noe%20%C3%A5%20skjule.pdf.
  Mulighetene for å slippe unna med sistnevnte strategi er langt bedre enn om de ukrainske styrkene selv hadde skutt ned passasjerflyet MH17.

  Den tredje grunnen er ukrainske og amerikanske myndigheters tilbakeholdelse av radardata-materiale, som kan vise at luftrommet burde ha vært stengt før nedskytingen den 17. juli 2014, og at Ukraina vil kunne bli medskyldig i flyulykken og dermed erstatningsansvarlig, dvs. i praksis Vesten. Vi har eksempler på at grov uaktsom nedskyting av passasjerfly kan medføre store erstatningskrav fra de etterlatte. US-navy “Vincennes” skjøt ned et iransk passasjerfly den 3. juli 1988. Alle de 274 passasjerene og 16 mannskap døde. USA måtte betale 213 000 $ (1,8 mill. kr) i erstatning pr passasjer, jf https://en.wikipedia.org/wiki/Iran_Air_Flight_655.

  Verken den nederlandske granskningskommisjonens rapport eller JIT-rapporten sier noe om hvem som er direkte og indirekte skyldige i nedskytingen, bare at BUK-missilene forårsaket flystyrten til MH17 og at raketten var produsert av Russland. Etter min mening, trekker ukrainske og amerikanske/europeiske toppolitikere slutninger om skyldspørsmålet rapportene ikke legger grunnlag for. Dette i sin tur motiverer den ukrainske regjeringen til å holde radar-datene skjult fordi de likevel regner med å bli frikjent av Vesten.

 5. Aller først så vil jeg takke Frode Klettum for 2 nye og interessante kommentarer. Jeg må starte med å beklage en ting; Jeg bokmerket ikke «siten» som vil bekrefte opplysningen om Ukraina’s påstand som jeg refererer til i min svarkommentar. Jeg skal lete etter den. Men i forsøket på å finne den nå ikveld så kom jeg over 3 andre «siter». Den siste leste jeg også før jeg skrev selve innlegget.

  Vel, det første nettstedet: http://www.whathappenedtoflightmh17.com/why-it-is-extremely-unlikely-ukraine-does-not-have-primary-radar-recordings/ inneholder en redegjørelse for hvorfor det ikke er sannsynlig at Ukraina’s primærradar var skrudd av.
  Et sitat: «Ukraine stated military radar stations were switched off because no military flights were planned at July 17. This seems very unlikely. The previous days there were many military flights operated. Many eyewitness told they saw military aircraft flying at July 17.»

  Det andre nettstedet; http://www.whathappenedtoflightmh17.com/ukraine-lies-related-to-mh17/ Denne artikkelen tar for seg noen av Ukraina’s mange løgner.
  Sitat:» Ukrainian Foreign Minister Pavlo Klimkin denied government forces were fighting rebels in the area and said they were respecting a 40-kilometre (24-mile) unilateral ceasefire perimeter around the crash site There is a lot of proof Ukraine forces were advancing towards the crash site end of July. Ukrainian troops were also fighting in Shakhtersk, about 20 kilometres away from the crash site, local news wire Novosti Donbasa reported » – Dette sitatet er relatert til hva jeg fant tidligere; At Ukraina hadde skrudd av sin primærradar akkurat denne dagen fordi «opprørerne» ikke hadde luft-skyts.

  Det tredje nettstedet tar for seg forfalskede videoer. JIT fremla påstander som stammet fra angivelige avlyttede telefonsamtaler og angivelige ekte videoer fra akkurat den dagen MH17 ble skutt ned. Nettstedet tar for seg dette (Advarsel: Lang lesning): https://energia.su/mh17/buk_vids/fake_buk_vids.html
  Et sitat fra den lange artikkelen: «There are only four photos and three videos of the alleged separatists’ Russian Buk launcher. Most of them were uploaded to the social media within hours after MH17 was shot down, others were published elsewhere within days. […] It is possible to not only fake certain photos, but to also fake certain videos with the help of software. Just because the source of the material is a social media site, it does not mean that the material is authentic by default nor that the uploader doesn’t serve someone’s interests. Social media can be used to anonymously spread disinformation, fake photos and videos. It also allows certain entities to upload their own fake material, to show it later at a press conference and claim that its source is social media.»

  Klettum og jeg er uenige om visse ting, det er greit. Som vi alle vet så er sannheten det første offeret i en krig. Det som er viktig er å være klar over dette, og ikke kjøpe forklaringer fra «våre egne» bare fordi det virker på overflaten å være greit. Vi bør tenke på hva slags implikasjoner dette vil få i fremtiden. Og vedrørende MH17: Hvem hadde – før nedskytningen – størst nytte av at passasjerflyet ble nedskutt? – Jeg mener at det var Ukraina som hadde de største fordeler av en slik nedskytning, siden de håpet at en slik fæl hendelse ville få USA og vesten med på å ta tilbake Krim – og å fordrive «opprørerne» fra Øst-Ukraina.

  Fra en annen konflikt i et gammelt Sovjet-land så vet vi at Georgia fremprovoserte en konflikt for å få USA med seg i den pågående konflikten. De lyktes nesten, men Georgia fikk likevel mye annen støtte fra USA og vesten. Det er ikke utenkelig at det kriminelle nye styret i Ukraina hadde samme forhåpninger.

 6. Her kommer en interessant artikkel, skrevet av Bjørn Ditlef Nistad, på hans egen blogg, link: https://nistadblog.wordpress.com
  Linken til artikkelen som heter «Knute på tråden» kommer her: https://nistadblog.wordpress.com/2016/11/02/knute-pa-traden/ Artikkelen er fersk, fra 02.11.16

  Et sitat fra artikkelen: «Forholdet mellom Minsk og Kiev har til nå vært godt. For noen dager siden offentliggjorde avisen Belarus’ segodnja (Belarus i dag) som regnes som talerør for Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, imidlertid opplysninger om at ukrainske luftfartsmyndigheter skal ha truet med å bruke jagerfly mot et hviterussisk passasjerfly for å få det til å lande på ukrainsk territorium. Den 24. oktober trykket Belarus’ segodnja utskriften av en samtale mellom flygeledelsen ved flyplassen i Kiev og besetningen på et fly tilhørende det hviterussiske flyselskapet Belavia som 21. oktober var på vei fra Kiev til Minsk. Av samtalen fremgår at flygeledelsen forlangte at flyet umiddelbart returnerte til flyplassen i Kiev, og at det ble truet med bruk av jagerfly dersom kravet ikke ble etterfulgt. Besetningen valgte å snu, og flyet landet på flyplassen i Kiev … […] Truslene mot det hviterussiske passasjerflyet utløste, naturlig nok, en skarp hviterussisk protest til ukrainske myndigheter. […] Dernest er det dramatisk og klanderverdig at et lands luftfartsmyndigheter truer med å bruke jagerfly mot et passasjerfly. Det får en til å tenke på 27. juli 2014 da et passasjerfly på vei fra Nederland til Malaysia ble skutt ned over Øst-Ukraina under uklare omstendigheter, med 298 døde mennesker som resultat. »

  Når vi ser at Ukraina ganske så nylig truet et hviterussisk passasjerfly med å bruke et jagerfly for å skyte det ned dersom det ikke etterkom ordren – så kan det tenkes at dette er en form for modus operandi for Ukraina. Dette er med på å styrke mistanken for at Ukraina skjøt ned MH17.

 7. Når sannheten blir konstruert er en god overskrift, for det er nøyaktig det Alf Inge Kristiansen gjør i dette innlegget: Han konstruerer sannheten. Her er en faktasjekk:

  1. Påstand: «Denne kommisjonen kalt JIT, Joint Investigation Team la frem en rapport som ikke inneholdt noe nytt fra forrige fremleggelse for et år siden.»
  Fakta: Havarikommisjonen konkluderte i 2015 med at MH17 ble skutt ned av et BUK-missil, og beregnet et område hvor det hadde blitt skutt fra. JIT kunne i 2016 påvise nøyaktig avfyringssted, samt at våpenet kom fra Russland. Dessuten har JIT utferdiget en navneliste på rundt 100 mistenkte personer.

  2. Påstand: «JIT er en internasjonal undersøkelsekommisjon som ikke er det samme som en «vanlig» organ som f.eks. NTSB (i USA) som undersøker omstendigheten rundt en flystyrt.»
  Fakta: JIT er ingen undersøkelseskommisjon (eller havarikommisjon), men etterforsker hvem som skjøt ned flyet. Dette er altså å sammenligne med en hvilken som helst annen etterforskning. Nederland hadde sin egen havarikommisjon, ledet av Dutch Safety Board, som er søsterorganisasjonen til NTSB i USA.

  3. Påstand: «JIT synes fra utgangspunktet å operere med et uvanlig mandat; Nemlig finne bevis for at Russland stod bak og ekskludere alle andre mulige årsaker.»
  Fakta: JIT har selvfølgelig ikke noe slikt mandat. Hvor Alf Inge Kristiansen tar dette fra er en gåte.

  4. Påstand: «JIT består av representanter fra Nederland, Belgia, Ukraina og Australia. Russland er ikke med i denne undersøkelsegruppen.»
  Fakta: JIT består dessuten av Malaysia og Belgia.

  5. Påstand: «Et meget essensielt poeng med denne spesielle undersøkelseskommisjonen er at alle de 4 landene hver har vetorett for de opplysninger som fremlegges. Det betyr at f.eks. så kan Ukraina nekte JIT å legge frem opplysninger som strider mot Ukraina’s ønsker.»
  Fakta: Partene har vetorett mht opplysninger som kan avsløre hvordan de respektive landene etterretningsorganisasjoner har innhentet sin informasjon. Det er det. Ukraina kan således ikke forhindre JIT å fremlegge opplysninger som f.eks. skulle tale til Ukrainas disfavør. JIT er heller ingen undersøkelseskommisjon, men en etterforskningsgruppe som ledes av nederlandsk påtalemyndighet.

  6. Påstand: «Videre så er det besynderlig at Ukraina ikke har delt med JIT sine flyradardata fra sine ATC-stasjoner (Air Trafick Controll-stasjoner).»
  Fakta: JIT har fått de opplysninger de har ønsket fra Ukraina, og etterlyser ingen data fra Ukraina.

  7. Påstand: «Russland derimot har delt sine radardata. Og her ser vi 2 urovekkende opplysninger. Det første er at MH17 midtveis over Ukraina ble dirigert vekk fra sin flykorridor og måtte ta en kursomlegging til en mer nordlig rute. Og den andre opplysningen er at det kan sees andre fly like i nærheten av MH17 rett før nedskytingen.»
  Fakta: JIT har ikke mottatt radardata fra Russland i en standardisert, lesbart format, på tross av at Russland besitter et slikt format, og etterlyser fremdeles dette fra Russland. Dutch Safety Board har dessuten vist at tidligere radarbilder fra Russland har vært manipulerte, og at flyet slett ikke tok noen uvanlig vending. De har også påvist at det ikke var noe annet fly i nærheten da MH17 ble skutt ned. Samtidig er teorien om at et jagerfly skjøt ned MH17 tilbakevist i rapporten.

  8. Påstand: «JIT, og resten av verden har heller ikke fått tilgang til de data som USA i dagene etter flystyrten hevdet de satt på. Fra det Hvite Hus kom det uttalelser om at de satt på satelittdata som viste at Russland stod bak. President Putin svarte kanskje noe uventet at det var bare for amerikanerne å legge frem disse dataene. Og som vi vet, så fulgte ikke det Hvite Hus opp sin første påstand. Tvert imot, det ble med et stille fra den kanten. Og vi andre kan bare spekulere om det enten skyldtes at de bløffet eller at satelittdataene viste at det var noen andre enn russerne som stod bak. Les: Ukraina.»
  Fakta: USA har overlevert sin informasjon til JIT, og nederlandsk påtalemyndighet har fått innsikt i underlagsmaterialet. Informasjonen er klarert for å kunne brukes i en rettsak.

  9. Påstand: «Etter at USA beskyldte Russland for å stå bak, så svarte Russland med å fortelle offentligheten at de hadde radar-data som viste at 2 ukrainske jagerfly var like i nærheten av MH17 rett før det styrtet. Denne informasjonen har JIT valgt å regelrett avvise, med en begrunnelse som ikke holder vann. De påstod feilaktig at de ukrainske jagerflyene ikke kunne fly i marsjhøyden til passasjerflyet. Dette har blitt tilbakevist av Russland, som tok med seg en kameramann inn i 2-seter-flyet og fløy opp til 12000 meters høyde. Dette tv-klippet er tilgjengelig for offentligheten. Likevel så hevder JIT at ingen fly kunne stå bak nedskytingen. Dette synes å være ønsketenkning.
  Fakta: Som nevnt ovenfor: Dutch Safety Board besitter data som viser at det ikke fantes andre fly i nærheten, at Russlands databilder er manipulert og at det er utelukket at MH17 ble skutt ned av et jagerfly.

  10. Påstand: «Dette er også en forskjell mellom en vanlig undersøkelses-kommisjon og denne spesielle JIT-kommisjonen. Vi vet fra diverse tv-programmer om flyulykker, at vanlige undersøkelses-kommisjoner avviser ingen teori med en gang, men forfølger teoriene til de på at saklig grunnlag kan avskrive disse. De velger altså ikke å avvise teoriene på et politisk grunnlag som JIT har gjort!»
  Fakta: Alf Inge Kristiansen roter det til, og forstår åpenbart ikke at Dutch Safety Board har forestått som havarikommisjon på vanlig måte, og at JITs mandat er å etterforske hvem som skjøt ned flyet. Dutch Safety Board har altså et teknisk mandat, mens JIT har et strafferettslig mandat.

  11. Påstand: «JIT hevder at det var et russiske BUK-misil som avfyrte sin sprengladning og at metallsplintene traff øvre del av skroget på venstre side, over cockpit. De bilder som finnes av flyskroget, viser ikke et slikt skadeomfang men heller noe annet. Nemlig skader etter noe som kan være forenlig med maskingeværild rettet mot vindushøyde og litt nedenfor (Se bilde)»
  Fakta: Dette viser bare at Alf Inge Kristiansen ikke har lest rapporten til Dutch Safety Board. Hadde han gjort det hadde han ikke kunnet komme med denne påstanden. Alle tekniske funn de har gjort er 100% entydige: MH17 ble skutt ned av et BUK-missil.

  Øvrige betraktninger fra Alf Inge Kristiansen er rene spekulasjoner.

 8. Bjørn J. Berger er opptatt av MH17-nedskytningen. Og han deler narrativet som er skapt av de samme kreftene som stod bak statskuppet i Ukraina februar 2014, bare noen få måneder før neskytningen.
  Berger kom med en del punkter, og jeg vil nå komme med mitt tilsvar: Punkt1) JIT sin rapport av 2016 kommer ikke med noe særlig nytt sammenlignet med fra den første rapporte som kom i 2016. Videre så har ikke JIT konkludert så det er vel tendesiøst av Berger å late som at JIT sine spekulasjoner er «slått fast» som bevis.

  Og det at JIT ikke har konkludert har betydning for etterlatte av de australske ofrene. I Det australske parlamentet foregår det i disse dager (våren 2017) en debatt for å forandre lovverket slik at de etterlatte kan få utbetalt kompensasjon fra Australia. Dette er omtalt i denne artikkelen: http://russia-insider.com/en/australian-prime-minister-drags-foot-trips-ukrainian-court-claim-mh17-terrorism/ri19159 Og et sitat derfra: «Australian Government Ruins Kiev’s Case at Hague, Says Insufficient Evidence to Blame Russia For MH17
  Because the Australians have decided there is no case for a terrorist act to justify compensating their own citizens, the Ukrainians have already lost their case»

  Punkt 2) Berger skrev dette her: «JIT er ingen undersøkelseskommisjon (eller havarikommisjon), men etterforsker hvem som skjøt ned flyet. Dette er altså å sammenligne med en hvilken som helst annen etterforskning. Nederland hadde sin egen havarikommisjon, ledet av Dutch Safety Board, som er søsterorganisasjonen til NTSB i USA». Og jeg skrev i artikkelen lenger opp dette her: «JIT er en internasjonal undersøkelsekommisjon som ikke er det samme som en «vanlig» organ som f.eks. NTSB (i USA) som undersøker omstendigheten rundt en flystyrt.» – Her ser vi at Berger klarer ikke se at hans utsagn og mitt utsagn sier DET SAMME! – Så her har Berger gått seg vill i sin oppgave å finne noe å kritisere.

  Punkt 3) Naturligvis vil ikke JIT si offentlig at deres oppgave er å klandre Russland. Men, det er ikke vanskelig å skjønne at det er det som er den de facto misjonen til JIT.

  Punkt 4) Det er korrekt som Berger skriver, også Belgia og Malaysia er med i JIT. Men ikke Russland. Selv om mistanken kom veldig fort at MH17 ble skutt ned avmateriell produsert i Russland. Da er det rart å ikke ha med seg landet som er ekspert på denne type krigsmateriell.

  Punkt 5) her gir Berger meg rett i at de deltagende landene i JIT har vetorett. Og han gjentar det jeg selv skrev i artikkelen, sitat fra hva jeg skrev i selve artikkelen: «JIT er en internasjonal undersøkelsekommisjon som ikke er det samme som en «vanlig» organ som f.eks. NTSB (i USA) som undersøker omstendigheten rundt en flystyrt.» Så Berger’s «innvending» i punkt 5 synes å være basert på flisespikking.

  Punkt 6) Det at JIT ikke etterlyser primærdata fra Ukraina viser svakheten ved JIT. Selvsagt så burde JIT stått hardere på for å få utlevert primær-radar-datene. Men Ukraina har hele tiden nektet fordi de selv hevder at primærradarene var skrudd av akkurat denne dagen hvor MH17 ble skutt ned. Dette er etter alle solemerker en løgn fra Ukraina’s side, noe jeg har sannynligjort i tidligere kommentarer.

  Punkt 7) Russland har gitt fra seg sine radardata, da er det underordnet at de ikke var i samme som format som det som brukes i andre land. Og Russland overleverte også en film som alle som har en dvd kan se på, da de filmet hva radar’ene viste den dagen MH17 ble skutt ned. Videre, så viser de russiske radar-dataene at det var 2 andre fly rett ved MH17 i de siste sekundene før MH17 ble skutt ned. Dette er noe som fortsatt er sant, selv om Berger og JIT ikke vil ta dette inn over seg.

  Punkt 8) Rett etter at MH17ble skutt ned så hevdet USA ved deres president Obama at USA satt på bevis for at det var russere som stod bak nedskytingen. Putin svarte med å si at det var bare for Obama og fremlegge disse bevisene. Dermed så ble det stille fra det Hvite Hus. Og det har vært siden da. Så USA har ikke delt de beviser de påstod at de satt på.

  Punkt 9) Her forsøker Berger å få oss andre til å glemme at Russland’s radardata viser 2 fly rett ved MH17 i tiden rett før nedskytingen. Det nederlenderne IKKE sitter på, det er Ukraina’s primær-radar-data.

  Punkt 10) Her er det bare å si at Berger vil sause sammen noe som jeg ikke har skrevet ett eneste ord om. Jeg har tatt for meg JIT. Ikke andre ting, så som Dutch Safety Board. Så her har Berger reist en stråmann.

  Punkt 11) Igjen så blander Berger sammen hummer og kanari, jamfør mitt tilsvar i punkt 10 rett ovenfor. Fortsatt så har jeg kun tatt for meg JIT sine rapporter, ikke hva andre har gjort, så som f.eks. Dutch Safety Board. Berger skrev dette: » Alle tekniske funn de har gjort er 100% entydige: MH17 ble skutt ned av et BUK-missil.» – Nei, det er ikke entydig som Berger påstår. Tvert imot, ekperter på dette fagområdet sier at skadene på flyskroget er forenlig med at det er beskutt med prosjektiler fra et maskingevær.

  Og så vil jeg tillegge dette: Om det skulle vise seg at flyet ble beskutt av et BUK-misil, så er ikke dette ensbetydene med at det var Russland som stor bak. For Ukraina har også BUK-misiler i sitt arsenal. Men, en av ekspertene jeg har brukt som kilde for denne artikkelen og påfølgende kommentarer har sagt at først ble MH17 beskutt med maskingevær, fra et jagerfly, før det andre flyet fyrte avgårde en luft-til-luft-misil som traff flyskroget omtrent midt på. Og dette var da utført av jagerfly fra Ukraina.

 9. Inge Kristiansen har åpenbart en egen evne til ikke å ville ta til seg helt enkel informasjon. For, den 26. september 2016 avholdt det russiske forsvarsdepartementet en pressekonferanse om MH17. Her fremla de radarbilder som avvek fra bildene de hadde fremlagt 21. juli 2014, og som viser at det ikke hadde vært andre fly i nærheten av MH17 da flyet ble skutt ned. Russland er således enig med etterforskerne i JIT om at MH17 ikke ble skutt ned av et jagerfly. Av disse årsaker skriver JIT 28. september 2016 at:

  «The Russian Federation mentioned last week that they have found ‘new’ primary radar images. Based on those images the Russian Federation concludes also that there was no second airplane that could have shot down MH17.»
  Kilde: https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-crash/@96068/jit-flight-mh17-shot/

  De siste par dager har jeg diskutert dette med Kristiansen på min Facebook-vegg, men på tross av at jeg har fortalt ham om dette, tviholder han på at Russland fortsatt mener at MH17 kan ha blitt skutt ned av et ukrainsk jagerfly. Kristiansen vil altså verken ta inn over seg det Russland sa på pressekonferansen i fjor høst eller det JIT skriver på sine nettsider. I stedet hevder Kristiansen at Russlands konklusjoner fra pressekonferansen i fjor høst bare baserer seg på data fra et sivilt radarsystem (sekundærdata), uten å kunne vise til noe som kan underbygge dette. Forklaringen til dette er selvfølgelig at Kristiansen påstand ikke stemmer. På Russlands pressekonferanse i fjor høst går det nemlig klart frem at dataene som presenteres baserer seg på bl.a. primærdata (hentet fra militært radarsystem), og sekundærdata (hentet fra sivile systemer):

  «I would like to describe the system as such: It includes three radars; the primary one, the secondary one, and the friend or foe detector» (1:10 ut i presentasjonen). Senere fortelles det at primærdata er farget med grønt, og sekundærdata med gult.
  Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=o8SHZriRbi8&feature=youtu.be

  Hvordan Kristiansen fortsatt kan benekte at presentasjonen ikke inkluderer primærdataene er dermed gåte. Det blir som å benekte at 2+2=4.

  Senere ut i presentasjonen kan man høre bl.a. følgende konklusjoner:

  Ca. 8:10: «From the moment of spotting the aircraft [MH17] and until later on, you don’t see any other areal objects aound it in the area of this aircraft. Only exception are two civilian aircrafts.»
  Ca. 8:37: «The first of them crosspassed with the flight MH17 a long time before the catastrophy. And the second one is at the moment of the photo being taken approx. 30 km away from flight MH17.»
  Ca. 8:53: «Replaying the file onwards and until the disintegration of the Malaysian Boeing, we see a lack of any objects close to the Malaysian Boeing, meaning there were no other aerial vehicles or objects in the area.»
  Ca. 11:44: «This data tells us that the radar station did not see any objects near the Boeing flight MH17 that could become the (ikke hørbart) of this integration».
  Ca. 14:40: «Once again we need to emphasize that no areal objects approached the aircraft from the east before its disintegration.»

  Når Kristiansen likevel tviholder på at Russland fortsatt mener at det befant seg ukrainske jagerfly i nærheten av MH17, har han mistet enhver troverdighet. For det medfører rett og slett ikke riktighet.

 10. Bjørn J. Berger blander sammen hummer og kanari i sine siste kommentar. Opplysningene som fremkommer i den russiske redegjørelsen fra 2014 tar for seg data fra en primærradar. Det som russerne senere redegjorde for var i all hovedsak hva en sekundær-radar viste.

  Og det er en signifikant forskjell mellom disse 2 radartypene. En sekundærradar får sine data fra flyets transponder, som gir flygelederen informasjon om høyde, fart, retning og flyets planlagte rute. Men en primærradar bruker en direkte avlesning av radiosignalet som er sendt ut og mottatt av radardomen. Krigsfly bruker ikke transpondere, som sivile passasjerfly gjør.

  Videre så misforstår Berger denne teksten: «The Russian Federation mentioned last week that they have found ‘new’ primary radar images. Based on those images the Russian Federation concludes also that there was no second airplane that could have shot down MH17.» – Second airplane menes her et annet fly (enn det som de allerede har oppdaget i 2014). Og det har ingen praktisk betydning at de ikke har funnet NYE primarradardata når de fra 2014 viser det som allerede er offentligjort. Videre så er kilden til artikkelen han linket til, nettopp JIT, som jeg har kritisert i artikkelen ovenfor. Så JIT er ikke en nøytral kilde, men derimot en partisk kilde som leter med lys og lykte etter å klandere Russland for nedskytingen av MH17. – Selv om det er Ukraina som hadde motivet for nedskytingen! (Motivet var selvsagt å få med vesten i aksjoner mot Russland, ganske analogt til at «moderate opprørere i Syria lager seg en False Flag-operasjon med angivelig gassangrep, for å ramme den syriske regjeringen)

  Videre så underslår Berger det som fremkommer i Yoytube-vidoen: «Ca. 8:10: «From the moment of spotting the aircraft [MH17] and until later on, you don’t see any other areal objects aound it in the area of this aircraft. Only exception are two civilian aircrafts.»» – Dette er relatert til sekundærradaren, som vi ser av de forskjellige fargene de forskjellige flyene er gitt.

  Således er det kun en påstand som Berger kommer med i slutten av hans kommentar. Og det som Berger nekter å kommentere i debatten på hans facebook-vegg er at informasjonen som kom fra primærradar-dataene som viser at ukrainske krigsfly nærmet seg MH17 rett før nedskytingen, er underbygget med både militære og sivile vitner. Så Berger velger helt frivillig å stikke hodet i sanden for dette. Og det skjønner jeg – for det er ødeleggende for hans tro om at Ukraina ikke stod bak nedskytingen av MH17. Og derfor kan jeg ta Berges avslutning og si det samme om ham: – Det at han velger å unnlate å drøfte blant annet dette med vitneopplysninger fra sivile og militære kilder, det gjør at han er ikke særlig troverdig i sitt forvar for hans tro om at det ikke var Ukraina som skjøt ned MH17.

 11. Jeg kan bare konstatere at Inge Kristiansener fullstendig forvirret i denne saken. Det er det åpenbart ingenting å få gjort noe med.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here