Hjem Tags Kommunisme

Tag: Kommunisme

Meningen med arbeidet

0
For nye lesere. NRKs "Verdibørsen" har en interessant samtaleserie om arbeidet og arbeidets betydning. Den kan lastes ned som podcast og tar for seg ulike sider ved arbeidets rolle i samfunnet. En samtale handler om henne som hoppet av «hamsterhjulet» og som lærte seg å leve på lavere familieinntekter. En annen handler om meningsløse jobber.

Kommunisme 5.0

0
For nye lesere. Del I. Hva er kommunisme? Kommunisme 5.0 er sunt folkevett satt i system. Bertold Brecht sier om kommunismen: "Den er fornuftig, alle forstår den. Du er ingen utbytter, du kan begripe den. Den er bra for deg, spør etter den." Med fortsatt kapitalisme går verden mot katastrofer som er så alvorlige og så svære at det ikke finnes historiske paralleller.

Kommunisme 1.0 – 5.0 og Øko-kommunisme

2
Del 2. Hva er kommunisme? Alle skjønner at jeg har lånt en metafor fra dataindustrien når jeg skriver om de ulike versjonene av kommunismen. Det har jeg naturligvis gjort med en hensikt. Det er viktig å skjønne kontinuitet og brudd på samme tid. Derfor bruker jeg begrepet kommunisme om apostlenes fellesøkonomi, slik den er beskrevet i nytestamentet, enda jeg er alt annet enn religiøs, samtidig som jeg gir all tidlig kommunisme felles versjonsnummer 1.0.

Islam og terror 660:1

7
For nye lesere. Når vi opplever vold og terror fra muslimer faller man i en av to båser. Enten leter man med lys og lykte...

Det året globalismen sprakk

0
Historiske vendepunkter er ofte vanskelige å oppfatte når de skjer. Som oftest ser man dem best i ettertid. Likevel våger jeg meg på å hevde at 2016 ble det året da globalismen sprakk. Fram til nå har både tilhengere og motstandere sett på globalistenes prosjekt som noe som ubønnhørlig fulgte sin fastlagte kurs og meide all..