Greta Thunberg blir kynisk brukt i klimakampen!

0
1945

Greta Tunberg er jo så ung og uskyldig at hun må har rett!

Det er noe jeg har lagt merke til i den senere tid. Kommunikasjon mellom mennesker går ut på formidle følelser og tanker du har i kroppen din med ord. Dette er et abstraksjonsnivå, abstraksjonsnivå nr. 1. Du setter ord på dette. Disse ordene du bruker vil bli oppfattet av andre mennesker på en annen måte. Dette er absraksjonsnivå nr. 2. Så vil dette sette igang følelser og tanker i kroppen til mottakeren. Dette er abstraksjonsnivå nr. 3. Debatt er abstrakt og det er noen som vil tukle med debattens natur ved å innføre sine egne regler eller å utnytte metoder som er ufine.

Vi ser i avisene at vi har en konflikt mellom det vi kaller høyresiden og venstresiden. De fleste er moderate. Fra høyresiden kommer det argumenter, mer eller mindre gode. Fra venstresiden kommer det en sykeliggjøring. Hvor kommer ordene Homofob, Islamofob etc. fra? Har vi hørt tilsvarende sykeliggjøring fra høyresiden?

Når en går tom for argumenter, brukes slike metoder. Det er de vi ser her også. Hvordan kan en 16 gammel jente fra Sverige ha store kunnskaper om klima? De bruker en jente fra Sverige, som har Asberger syndrom til å fronte klimakampen! Hun får selvfølgelig mye sympati fra mange, men hvor er fornuften?

Det enkle prinsippet går ut på at luften og havet er i en kjemisk balanse. Stiger havtemperaturen, vil nivået av CO2 i luften stige. Det er akkurat som med brusen. Tar du korken av en varm flaske brus, fuser det CO2 ut. Er flasken kald, er reaksjonen liten. Det er solens aktivitet som, i hovedsak, bestemmer havtemperaturen og dermed nivået av CO2 i luften. Drivhuseffekten gir et minimalt bidrag her. Havet er så stort at menneskelige utslipp av CO2 er bare en dråpe. Det er svært lite vi mennesker kan gjøre for å påvirke det. De som har skjønt Le Chatteliers prinsipp ser det. Dette er vitenskap.

Når venstresiden har gått tom for argumenter bruker de andre teknikker, som å bruke Greta Thunberg. Er ikke dette ganske opplagt?

Dette gir politikere store muligheter til å innføre nye avgifter som går inn i det store sluket, slik at de kan få dekning for sine løfter i valgkampen. Derfor henger de seg gladelig på!

Dette tar bort oppmerksomheten fra det som er virkelig alvorlig og som vil komme lenge før en tenkt klimakrise. Er det noen som kan fortelle meg hva det er?……

…..eller er du så påvirket av dagens klimapropaganda at ikke du ser det?

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here