Faktisk.no`s påståtte uavhengighet er en umulighet

5
2504
Faksimile, Faktisk.no

Cherry picking

Faktisk.no fyller 1 år. -Vi driver ikke cherry picking på sitater svarte bl.a. Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no som tilsvar til at nettavisens nyhetsredaktør Erik Stephansen i des `17 reagerte på at denne formidlingen i hans egen avis, som handler om forskeres advarsler om befolkningsvekst, ble tatt opp på Faktisk.no og merket som `Helt feil`:16.000 forskere ber deg slutte å få barn, med Undertittelen: – Du må begrense din egen reproduksjon». https://kampanje.com/medier/2017/12/verre-og-verre-fra-faktisk.no/

Stephansen trakk fram at da Faktisk.no stemplet overskriften som helt feil så unnlot de å ta med undertittelen som hørte med til overskriften. Essensen i budskapet er at det ikke anbefales flere barn på denne jorden, som nå har over 7 milliarder mennesker. Det skjønner alle. Derfor oppfatter mange det som ikke-viktig cherry picking det Egeberg insisterte på å få fram her, nemlig at forskere ikke har henvendt seg til enkeltpersoner.

I anledning Faktisk.no`s ett års dag den 4 juli, scrollet jeg nedover på Faktisk.nos side. Her er det kun en og en setning med bilde til. Det er et utvalg sitater som har fått sin dom. Hver dom er merket med en farge etter trafikklyskonseptet rødt, gult og grønt med fasiten på om ytringen er helt sann, delvis sann, delvis usann, ikke sikkert, nesten helt sikkert, helt sikkert, delvis feil, helt usann og hva mer… Personlig synes jeg Faktisk.no sitt oppsett er forvirrende og jeg synes ikke deres prosjekt ser ut til å fungere så godt som et tilskudd til samfunnsdebattene. Det kan virke som de er mest populære hos de mediene som er representert på eier – og styresiden i selskapet.

Om Faktisk.no

Faktisk.no skriver om sin virksomhet: «Selskapets formål er å drive en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskifte i Norge.» https://www.faktisk.no/om-oss

Faktisk.no har flere krav til redaktører og andre som arbeider hos dem. Bl.a står det å lese under avsnittet om Integritet og troverdighet: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om habilitet.» Det listes også opp for redaksjonelle medarbeidere at de ikke skal ha tillitsverv eller styreverv i politiske partier, eller i organisasjoner eller bedrifter som åpenbart svekker integritet og troverdighet som redaksjonell medarbeider i Faktisk.no.

Men hva med eierne og styret? De står ikke nevnt. De trenger ikke være uavhengige og noen av dem som jobber der ser også ut til å være ansatt i et annet medie ved siden av. Altså de har interessere på et område (medie) som skal faktasjekkes. De skriver at det er Vær varsom plakaten og redaktørplakaten som sikrer redaksjonen uavhengighet i forhold til eierne. Men så enkelt er det ikke. Så lenge det er en stor overvekt av folk i Faktisk.no som har med bindinger til enkelte medier så vil spørsmål om integritet og troverdighet komme opp. Folk ser også til styret og til eierne. Og her er det nesten bare avis- og mediefolk. Dette passer inn i formålene for Faktisk.no fordi verken medier eller aviser nevnes eksplisitt av det som skal faktasjekkes.

Uavhengig?

Se på styret til Faktisk AS:

Dagens styre består av:

 • Styreleder Helje Solberg, redaktør i VGTV
 • Frode Hansen, nyhetsredaktør i Dagbladet
 • Hildegunn Amanda Soldal, nettsjef i NRK
 • Jan Ove Årsæther, tidligere nyhets- og sportsdirektør i TV 2 (NB: etter karantene vil Årsether fortsatt knytte seg opp til TV bransjen med salg av utstyr, film m.m.)
 • Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius og Blommenholm industrier
 • Arne Norheim, administrerende direktør i IBM Norge

Altså, 4 av 6 er mediefolk tungt inne i ledende medier i Norge. Mens eierne av Faktisk (AS) er VG, Dagbladet, NRK og TV2.

Det er nok en stor sjanse for at upresise ytringer får leve lenger hos de store mediene enn hos de små eller hos enkeltpersoner. For å bli helt sikre på at Faktisk.no sjekker alt og for å unngå at det kan settes spørsmålstegn ved troverdigheten, så bør det nok komme inn i vedtektene deres at x% av deres arbeidstid skal gå med til å sjekke medie for medie. Det virker skjevt å overføre alt ansvar til redaksjonen, mens styret og eierne ikke har noe ansvar. For hvorfor skal eierne og styremedlemmene kunne ha dobbeltroller?

100% uavhengighet får en ikke med denne modellen.

 

Hva mener andre om Faktisk.no? Er de uavhengige eller er de det ikke?

 

 

Profilert. Hot spot, politikk og samfunn

 

Facebook kommentarer
Forrige artikkelStabbursklem
Neste artikkelLitt om Israel og Palestina
49 år. Oslo. Se Linkedin for mer informasjon om min utdanning, yrkeserfaring m.m. Eier og redaktør, debatt1.no. Debatt1 er til for å styrke den offentlige debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Gratis å lese, gratis å skrive på. Alle kan publisere innlegg, men det forventes seriøse innlegg og et argument. Innlegg profileres av redaksjonen. Send ditt innlegg til . eller les mer på Kom i gang med debatt1. Velkommen!

5 KOMMENTARER

 1. Nå husker jeg dessverre ikke hvem som skrev om dette, men det ble foretatt en lettere undersøkelse av hvem Faktisk.no faktasjekker. Og hvor ofte den enkelte aktør opplever dette.
  Påstanden var at det var en vesentlig skjevfordeling mellom gammelmedia (MSM) og nyere alternative medier.

  Kanskje en oppfølgersak til denne artikkelen, som jeg forøvrig finner informativ og relevant.

 2. Takk for kommentar Robert Moseby. Veldig relevant!

  Det er først og fremst ut fra nettsiden til faktisk.no at jeg leser meg fram til at de ikke faktasjekker (alle) norske medier på en systematisk måte. Jeg har bare så vidt kikket på statistikken over de som er faktasjekket, ved et enkelt googlesøk så fikk jeg opp faktisk.nos egen statistikk, og det ser også her ut til at det er innfallsmetoden som gjelder. Som du viser til, Robert. Jeg har den ikke foran meg akkurat nå og må komme tilbake til den.

  Jeg har nå gitt beskjed til faktisk.no om mitt innlegg. Jeg venter litt med å svare mer her, hvis faktisk.no vil komme med svar/forklaringer på det jeg sier i innlegget om mangel på uavhengighet. Men hvis du finner en oversikt om dette og vil poste her, er det så klart flott.

  Takk for en hyggelig tilbakemelding!

 3. Jeg har ikke fått svar på min henvendelse til faktisk.no så da regner jeg med at de ikke har behov for å kommentere. Noe de ble invitert til å gjøre her.

  På faktisk.nos egen statistikk side https://www.faktisk.no/statistikk/ så kommer det tydelig fram, også utfra deres utvelgelseskriterier, at det er innfallsmetoden som gjelder.

  Det var en klage som kom fra Terje Tvedt, som ble sjekket 3 ganger på en 2 uker ang egen bok Det internasjonale gjennombruddet. Klagen gikk på at faktisk.no hang seg opp i (ubetydelige) detaljer som at han sa India istedenfor Kina i forb med rate på befolkningsvekst, mens boka hans går ut på å kritisere bl.a. de medier som menes ikke ha gjort en god jobb i mange (viktige) saker. Se f.eks her:
  «Tvedt påviser i boken sin at hovedstrømsmediene i over en mannsalder har ført nordmenn bak lyset i saker av kritisk betydning for nasjonen. Og så er det ham «faktasjekkerne» er ute etter å ta! Hvem står bak Faktisk.no? Jo, nettopp hovedstrømsmediene: NRK, TV2, VG og Dagbladet.» https://www.document.no/2018/02/19/tvedt-faktisk-no-produserer-falske-nyheter-for-a-undergrave-min-troverdighet/
  Da kommer jo lett spørsmålet opp om Tvedt fikk litt ekstra oppmerksomhet av faktisk.no fordi kritikken retter seg mot dem.

  Det har også kommet klage fra politisk redaktør i Nordlys som sier bl.a: «Norge er et lite land der pressefolk kjenner hverandre, mange er nære venner, og der terskelen for å kritisere hverandre er høy, særlig når NRK, TV 2, Dagbladet og Schibsted står bak…. Lysten til å påta seg politiske verv blir ikke sterkere av at det ytterst pompøse fakta-politiet i Oslo har utstyrt seg selv med et selvoppnevnt mandat til å veie, måle og dømme alt av utsagn i hele kongeriket, smått som stort…. -Det skal bidra til at tilliten styrkes til norsk journalistikk generelt, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen under lanseringen av faktisk.no i mars.

  I stedet har Eriksen brakt NRK inn i et prosjekt som ser ut til å underbygge et narrativ om norsk presse som grunnleggende upålitelig, et lurvete miljø der usannhetene florerer.» http://nordnorskdebatt.no/article/faktiskno-pressens-eget

  Jeg kunne lagt lagt ved flere linker, men skal ikke spamme kommentarfeltet ned 🙂 I hver kommentar er det kun lov med 3 linker. Men også Pål Steigan har tatt opp dette, hvem skal sjekke faktasjekkerne og også på HRS er det tatt opp i forbindelse med temaet innvandring hvor de peker på en del ting her de mener faktisk.no overser.

  Det er et bra initiativ å ha ombudsmenn – og kvinner. Men det er et problem når eierne er representert i styret. Det er også et problem når flere aktører opplever de negativt. Det hører vi også går på dårlig behandling av f.eks. Terje Tvedt – fra linken til document ovenfor: «Faktisk.no publiserte altså sitt eget svar til sin egen faktasjekk av min bok – men i mitt navn! Slik skapte de inntrykk av at jeg godkjente Faktisk.no sitt angrep på meg selv. Jeg skrev en mail til dem hvor jeg sa at jeg aldri hadde opplevd tilsvarende handlemåte fra noen avisredaksjon. Faktasjekk.no svarte meg ikke.» (TT)

 4. Jeg blir ikke spesielt forundret over at Elisabeth Hoen ikke får tilsvar fra Faktisk.no.

  Forøvrig godt sammendrag og viktige påpekninger fra Elisabeth over her .

  Kanskje kunne Debatt1 følge opp med å høre med Terje Tvedt, Norlys, Steigan, HRS og Document om de alle opplever den samme stillheten etter henvendelse til Faktisk.no?

  Tvedt har jo forsåvidt bekreftet dette her.

  Kunne vært interessant å vite hvor gjennomført denne, hva jeg vil kalle, arrogansen og uviljen til oppfølging mot de de setter fingeren på er?

  Jeg synes jeg sitter igjen med en følelse av at Faktisk.no fremstår som reven som passer hønsehuset, noe jeg rett etter lanseringen skrev litt om på egen FB-profil, nettopp pga alt for tunge røtter i gammelmedias venstrevridde korridorer.

 5. Takk for kommentar!
  Jeg tenker at grunnen til at de ikke svarer kan være at Faktisk.no skiller mellom sin forretningsdrift og hvilken bedrift de driver. Spørsmål om oppsett av bedriften, som i så mange andre eksempler vi kjenner til fra næringslivet i Norge, er et område en ikke ønsker oppmerksomhet om. I tillegg, som jeg viser til i innlegget har de satt opp mange regler for de som skal jobbe der og som er redaktører. Men det er altså ingen regler for de som sitter i styret. Koblet med at eierne, mer eller mindre, er de samme som sitter i styret blir det et ekstra problem. På toppen av dette kommer innfallsmetoden med at de ikke har som mål å sjekke alle medier. Det blir ikke systematisk sjekk og fort gjort å få en slagside p.g.a det.

  Min påstand var Faktisk.no`s påståtte uavhengighet er en umulighet. Om det går under en påstand som handler om fakta eller ikke? Ja, det gjør det vel. Men jeg føler ikke så sterkt behov for et svar fra dem. Jeg trenger ikke det fra dem, for mine argumenter er gode synes jeg. For dette handler mye om at publikum skal oppleve at de gjør en god jobb og der har de fått kritikk fra flere. Med rette. Det viktige for meg her var å underrette dem for å sikre deres evnt tilsvarsrett.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here