Litt om Israel og Palestina

0
1771

Det er mange som går seg vill her. Derfor er det litt viktig å se hva som er gjeldende folkerett.

Gjeldene folkerett er San Remo avtalen fra 1923. Der står det at Jødene har rett på hele Palestina. Derfor finnes det ingen okkuperte områder fra Israels, side. Hvordan kan du okkupere eget land?

Så er det mange arabere som ikke er enige i dette, og protetester og det er mange som beskylder Israel for å drepe barn. Jeg har vært soldat selv og det er ikke alltid så lett. Hvorfor bringer arabere barn inn i konfliktområder? De har ikke noe der å gjøre. Den eneste grunnen til at de ofrer sine barn, er å få sympati. Dette er det mange i Norge som henger seg på. Kan du ikke tenke litt? Hvis du er glad i dine barn, vil du ikke holde de unna krigssoner?

Hvis araberne oppfører seg greit, får de det greit. De har ikke rett på noe mer land.

Det var et folkemord i Burundi/Rwanda i 1994. Etter folkemordet var det 10.000 flyktninger til Tanzania som ikke hadde noe å komme tilbake til. Eiendommene deres var overtatt av andre i mellomtiden. Hadde de rett til eiendommene sine? Ja selvfølgelig. De laget ikke noe bråk. De fikk alle opphold i USA og var storførnøyd over å kunne starte et nytt liv. De sente ingen bomber mot Burundi. De hadde rett på sine eiendommer, men de valgte fred. Arabere har ikke rett på noe som helst i protektoratet Palestina. Likevel lager de trøbbel, og det er mange nordmenn som støtter de. Så lenge de gjør det, vil det aldri bli fred. Det vil bare bli en uendelig lang rekke av lidelser. Ser dere ikke det?

Muslimene har fått Mekka og Medina. La de beholde det i fred. Det er forresten bare muslimer som får lov til å besøke disse stedene, men likevel, la de få lov til å beholde det. Så vil de ha en tredje by, Jerusalem, et sted hvor Muhammed aldri var. Dette er en by som er hellig for jøder og har en lang historie. Hvorfor kan ikke jødene få lov til å beholde sin eneste hellige by, skal muslimene ha alt?

I protektoratet Palestina var det jøder som kalte seg palestinere. Mange bodde der. Araberne ville ikke høre tale om å kalle seg palestinere. Derfor het det «The Palestinian Post» (senere Jerusalem post). det het «The palestine Symphony Orchestra» Det var jo bare jøder som spilte der.

Da jødene fikk sitt land, skulle plutselig alle arabere kalle seg palestinere, på 60-tallet. Dette er selvsagt bare tull. De hadde ingen attributter som skulle tilsie at de var et eget folk, eller en nasjon. Hva var nasjonalsangen, hva var språket, hva var kulturen, hva het hovedstaden, hvordan så flagget ut osv. Nei de hadde ingen attributter som kunne tilsie at de var en egen nasjon. Det var bare et påfunn som mange i Europa gikk på.

Venstresiden i Europa kalte det for en frigjøringskamp, mens de samtidig støttet Mao, Poll Pot og andre despoter. Hva skulle de frigjøre seg fra, bortsett fra deres egne despotiske ledere?

Det bor mange arabere i Israel. Hvor mange jøder bor det i landene omkring? Vel, ikke så mange. Likevel sies det at alle arabere, med sine etterkommere må få lov til å flytte tilbake til Israel.

En ting som slo meg her om dagen. Det snakkes om et tostatsløsning. Ingen jøder skal få lov til å bo i den palestinske staten, men millioner av arabere/palestinere vil bo i Israel….Vil de ikke ha sitt eget land? Nei, opplagt ikke. Poenget er at Israel skal tilintetgjøres. Det ligger så oppi dagen. Israel utgjør ca 0.2% av det arabiske området. Det er tydeligvis for mye. Hvis det er fred araberne ville ha, kunne de fått det for lenge siden. Hvis du vil leve i fred, og ikke er fornøyd med 99,8% av landområdet, synes jeg du er for kravstor. Hva synes du?

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here