Arbeiderpartiet og fellesskapet?

5
2367

Pressekonferanse: Jonas Gahr Støre, 08.01.18. Trond Giske mister sine to verv i partiet etter flere varslingssaker om seksuell trakassering.

Hadia Tajik står igjen som eneste nestleder, og Ap leder Jonas Gahr Støre sa på pressekonferansen i dag at det ikke er sikkert det blir flere nestledere med det første. Kanskje aldri. Heteste tipset til en andre nestleder er Raymond Johansen som med sin erkenorske arbeiderklasse bakgrunn tilfører en type erfaring som kan bli viktig for Arbeiderpartiet framover.

Jonas Gahr Støre vektla betydningen som @metoo kampanjen har hatt for denne saken på pressekonferansen i dag. Vi står ved et veiskille sier han og vi må stå på rett side av historien. Han legger også vekten på Arbeiderpartiets historie, som er kjent for kampen for likestilling og å fremme kvinner inn i arbeidslivet. Det skal være trygt for alle. Derfor er det spesielt viktig at saken blir tatt alvorlig i Ap. En reporter spør om hvorfor ikke noen i Ap har hvisket Giske i øret før om at han bør justere sin oppførsel i sosiale sammenhenger. Svaret på det gir ikke Jonas Gahr Støre. Han viser kun til metoo kampanjen og at det er denne som har vært en oppvekker og han virker å insinuere at det ikke var naturlig å gripe inn tidligere. Den som blir tatt, som Tronde Giske, må bare klare å stå i det fordi forskjell i maktforhold og aldersforskjell når det gjelder seksuelt mas i partisammenheng var upassende før som nå. Et hardt, men nødvendig fall for en leder, Trond Giske. Iflg. Støre.

Trond Giske har derfor ikke lenger tillit til være nestleder eller finanspolitisk talsperson i Ap. En samlet opinion og presse virker å være helt enige om det uansett grunn som vektlegges mest. Men har tilliten til Arbeiderpartiet som helhet blitt styrket etter dette? Jonas Gahr Støre synes jeg har håndtert situasjonen bra, bortsett fra helt i begynnelsen da saken kom opp første gang. https://www.nrk.no/norge/store-om-anklagene_-_-giske-har-ikke-opptradt-upassende-1.13826255

Men det er da vitterlig noe han og Ap har oversett? Støre trekker selv inn Arbeiderpartiets kjennetegn og historie. Det handler om likestillingsspørsmål. Et område som er et av de viktigste kjennetegnene ved Ap i tillegg til arbeid(stakernes rettigheter). Og enda viktigere, den overordnede filosofien til Ap som handler mer om fellesskap og sosialisme enn individualisme og liberalisme.

Felles ansvar

Jeg skulle ønske at Jonas Gahr Støre hadde uttrykt et felles ansvar i Ap for de varsler sakene som har kommet om Trond Giske og ikke kun lagt ansvaret på ham. Pressefolk sier det har gått rykter om Giske i tiår så det virker sannsynlig at noen i Ap har visst. Visst at de tvilte på om det var helt innenfor hvordan Giske kunne oppføre seg i sosiale sammenhenger (i forbindelse med partiarrangement). Hvorfor var det ingen som sa noe? Ville man ikke det beste for sitt team? En bevissthet om hva som er seksuell trakassering og hva som er relevant for likestillingsspørsmål må man forvente er høy i Ap. Også før høsten 2017. Men var den det? Jamfør her Anniken Huitfelds beretning fra da hun var ungdomspolitiker om at hun ikke skjønte at en hånd under genseren i debatt var seksuell trakassering, men at hun trodde det `kun` var en hersketeknikk hun bare måtte bite i seg. Det virker ikke som de har internalisert sin politiske tankegang  – og det over mange år. Det mener jeg svekker tilliten til Ap som helhet. Støres henvisning til partiets historie nærmest skriker etter at han også tar på seg ansvar og fordeler ansvar til hele Ap organisasjonen som svar på hvorfor det kunne gå så langt som det gjorde. Men det gjorde han ikke.

I sum har Jonas Gahr Støre gjort en god jobb med håndteringen av denne saken. Det styrker tilliten til Ap. Støre har kommet seg igjennom mange kriser det siste året og han står fortsatt støtt. Også etter dette. Men jeg personlig synes det er i uoverenstemmelse med Aps verdigrunnlag og filosofi om fellesskapstanken at Støre ser ut til, ene og alene, å plassere ansvaret for denne skandalen hos Giske. Han burde sagt at det er og var et felles ansvar i Ap å forhindre seksuell trakassering og han burde sagt at om det ansvaret hadde blitt tatt tidligere og noen hadde grepet inn når de hørte om ham, noe noen burde har gjort, så kunne hele denne saken vært unngått. Færre hadde blitt seksuelt trakassert, Giske hadde ikke mistet sitt arbeid og risikert tap/fått tap av omdømme og partiet ville blitt spart for dette, etter en allerede vanskelig tid etter det fryktelige valgnederlaget i høst. Først da vil metoo kampanjen komme til sin fulle rett i akkurat Arbeiderpartiet.

Likestillingspartiet Ap burde ha hatt de aller beste forutsetninger for å unngå denne skandalen. At de ikke har hatt det tyder på at noe ikke er helt som det skal og at det i seg selv er en viktig grunn til at de fikk så dårlig oppslutning i stortingsvalget `17. Det har også i etterkant av valgnederlaget vært rapportert om en fryktkultur i Ap der bl.a. uttalelser fra Ap representanter har måttet gå via partilederen og flere har vært engstelig for hva en kunne si offentlig. Så det kan virke som om det er noen flere problemer i deler av arbeiderpartiets kultur, og ikke kun isolert sett denne saken med Giske. Dette må de få ryddet opp i.

Til slutt: Jeg heier på sosialdemokrater generelt og ønsker Arbeiderpartiet alt godt videre! I likhet med de aller fleste andre politiske partiene så trengs Ap i norsk politikk og jeg håper partiet planter seg rundt omkring sentrum-venstre aksen. Et sterkt Ap er nødvendig for en eventuell alternativ regjering til H/Frp regjeringen. Om vi bør bytte regjering i 2021 gjenstår å se, men det bør og skal være et alternativ. Der er ikke Arbeiderpartiet nå.

Hva mener du? Har saken, inkludert pressekonferansen i dag, svekket eller styrket Arbebeiderpartiet som helhet?

 

Relevant informasjon:

Klipp fra pressekonferansen https://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/stoere-om-giske-har-oppfoert-seg-uforenlig-med-partiets-regelverk/a/24225974/

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/01/04/195360628/huitfeldt-han-tok-handen-sin-opp-under-genseren-min

http://www.dagsavisen.no/helg-nye-inntrykk/reportasjer/kadra-om-ap-radgivere-mette-middelklassekids-uten-kontakt-med-vanlige-folk-1.1079996?paywall=true

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/kilder-til-vg-ap-ansatte-varsler-om-fryktbasert-ledelse-i-hemmeligstemplet-kriserapport/a/24159472/

Bildet er hentet fra  

http://By Imbecillsallad – Arbeiderpartiet, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4069359

Facebook kommentarer

5 KOMMENTARER

 1. Det kan virke som om det har vært en ukultur i AP, og at mange synes det er svært greit at Giske blir utpekt til syndebukk, og slik avleder oppmerksomheten mot dem.

  Misbruk av unge kvinner for menn i maktposisjon er ikke noe nytt. Mao badet aldri, da, som han sa, at han «badet i kroppene til unge kvinner». Så at man setter fokus på denne formen for maktmisbruk er på høy tid!

  Imidlertid ville nok alt fortsatt som før var det ikke for sosiale media.

  Den sikreste måten hvis man ønsker å bade i kroppene til unge kvinner i dag, er nok å bli popstjerne. Da kan man stort sett gjøre som man vil.

 2. Takk for kommentar!
  «Det kan virke som om det har vært en ukultur i AP, og at mange synes det er svært greit at Giske blir utpekt til syndebukk, og slik avleder oppmerksomheten mot dem»

  Jeg kan ikke komme på flere fra Ap nå, utenom Trond Giske, som har blitt anklaget for seksuell trakassering. Flere Ap topper skrev under på et opprop nylig mot en `giftig partikultur`, men det handlet ikke om seksuell trakassering (eller alkohol), men om det å ikke å tørre å si fra eller ikke å tørre å snakke med medier (uten å være anonym).
  Ellers, som jeg skriver i innlegget, er jeg enig med deg i at Støre ikke bare burde pekt på Stoltenberg (hans forgjenger) eller Giske og alkohol. Mange har ansvar i Ap og jeg synes dette burde bli sagt og de burde tatt på seg ansvar. Nå har det kommet fram flere saker i H (og i FrP), og det virker for meg som om systemsvikten har vært større (og problemene verre) i Høyre enn i Ap.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here