Hjem Tags Naturvern

Tag: naturvern

Vindkraft på land raserer dyreliv og natur

1
Det bygges vindturbinanlegg i Norge på bakgrunn av 20 år gamle konsekvensutredninger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at om utredningene hadde blitt gjort i dag så hadde de neppe blitt godkjent. Hvordan kunne det gå så galt? Stortinget og de politiske partiene har bundet oss opp gjennom EUs energibyrå ACER, og de holder kortene svært tett til brystet.