Hjem Tags Naturmangfold

Tag: naturmangfold

Andmyran vindpark – NVE på bærtur i myra

0
NVE innvilga å utvide vindkraftkonsesjonen for Andmyran, i strid med nasjonale retningslinjer for myr og forpliktelsar i Parisavtalen. Store klimautslipp kan ventast ved bygging. Kvifor blei ny kunnskap ikkje lytta til? Drenering og bygging i myra vil føre til enorme klimagassutslepp med CO2 og metangass.

Vindkraft på land raserer dyreliv og natur

1
Det bygges vindturbinanlegg i Norge på bakgrunn av 20 år gamle konsekvensutredninger. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier at om utredningene hadde blitt gjort i dag så hadde de neppe blitt godkjent. Hvordan kunne det gå så galt? Stortinget og de politiske partiene har bundet oss opp gjennom EUs energibyrå ACER, og de holder kortene svært tett til brystet.