Velkommen til Debatt1!

1
2523

Å legge til rette for at andre kan bidra. Å legge til rette for at andre har en finest mulig plass å bidra på. Å legge til rette for at bidragene blir konstruktive. Engasjement. Interesse. Ønsket om å gjøre en forskjell. Følelser. Det må være rom for alt. Men ikke overalt.

Jeg er så glad for endelig å kunne presentere et nyskapende og seriøst forum for politikk, samfunn og livssyn. På denne siden kan du opprette en profil og poste artikler og innlegg direkte på siden. Uten at ditt innlegg skal bli vurdert av andre først. Muligheten for å publisere egne innlegg i et felleskap finnes nesten ikke på norske internettsider i dag. Jeg har selv erfaring fra Dagsavisens Nye Meninger og fra Vårt Lands verdidebatt – og disse to er hederlige unntak – men ellers er befolkningen enten hensatt til å kommentere andres artikler eller en skal gjennom et stadig trangere nåløye i avisers redaksjoner. Noe som kan være et godt tegn på at folk flest ytrer seg mer enn før. En undersøkelse gjort i 2014 av institutt for samfunnsforskning etter oppdrag fra Fritt Ord, så kom det fram at mange vegrer seg for å ytre seg (om politikk og livssyn) i frykt for reprisalier. Deres undersøkelse ble i stor grad basert på ytringer på sosiale medier, men ble framstilt slik at folk vegrer seg for å ytre seg generelt sett. Men det er etter min (lange) erfaring feil. Sosiale medier har en egen dynamikk og mangel på de modigste ytringene eller de anonymers mulighet til å sjikanere andre må ikke tas som tegn på at folk flest er forsiktige med å ytre seg. Sammenhengen mellom det sosiale og det offentlige blir ikke forstått på en god måte, etter min oppfatning. Det som mangler er arenaer hvor folk flest får være med på å sette agendaen og ikke bli forstyrret av personlige forhold og bånd – som lett skjer i et sosialt medie. Etter min erfaring kan det bli mange modige ytringer om politikk på sosiale medier, men det forutsetter gjerne at ens vennenettverk er av samme oppfatning som en selv. Jeg kjenner best til facebook og jeg har et godt forhold til det mediet, men jeg innser – i motsetning til noen profilerte andre stemmer – at et sosialt medie tenderer å ha noen andre spilleregler enn et seriøst medie skapt for debatt. Det er ok og det er bra. Mine erfaringer fra facebook er at jeg får flest `likes` og kommentarer når jeg deler mer personlige ting, mens det blir færre når jeg snakker politikk. Det er naturlig synes jeg, selv om andre helt sikkert har nettverk hvor det er vanligere med politisk debatt på ens fb side. Det er også bra, så lenge en har forståelse for hva facebook er – eller var.

Prosjektet debatt1 har jeg hatt med meg i 4 år. Jeg fikk ideen våren 2012 og mine visjoner, spalter og oppsett er realisert og videreutviklet av webbyrået Coinno AS. Dette er et webbyrå som holder til i Oslo og uten dem ville ikke debatt1 sett dagens lys. Samarbeidet med Coinno startet for alvor mars i år og siden ble ferdigstilt den 24.07. Siden har blitt testet ut og redaksjon har kommet på plass. Jeg vil takke Coinno – og jeg sender en varm takk til Stefan Eklund og til Mariel Herland spesielt – for å ha virkeliggjort debatt1. Kommunikasjonen fra deres side – og det meste av samarbeidet foregikk på mail (noe som vi vet kan være utfordrende fordi ordene vi bruker jo står for kun 7% av kommunikasjonen) var svært god og jeg vil utdype mine gode erfaringer med deres arbeid på et senere tidspunkt.

Funksjonalitet på debatt1

Utfra budsjett og mine ønsker så kan enhver som har registrert seg på siden lagre og poste egne innlegg. Velg kategori for innlegget. Både lengre og kortere artikler og innlegg er ønsket. Gode innlegg vil bli løftet fram. Alle emner er velkomne.

En registrerer seg lett på siden ved å velge `logg inn/meld deg inn`, øverst til venstre på forsiden. Velg `registrere` og fyll ut med din mailadresse og fornavn og etternavn. En link blir sendt til din mail og via denne kommer en til sin passordside, som kan endres av deg, og deretter kan en logge inn med navn og passordet. Når en er logget inn finner en sin skriveside i det sorte feltet øverst til venstre hvor det står: + Legg til.

Visjon

Med debatt1 håper jeg å tiltrekke folk fra hele Norge og ellers andre som har interesse for samfunnspolitiske saker som kan berøre oss og samfunnsutviklingen. Særlig ønsker jeg å inspirere til hverdagsengasjementet og jeg mener at det er et gode for demokratiet at flest mulig er involvert. Vi kan ikke overleve på kun yrkespolitikere. Jeg ønsker også å tiltrekke fagfolk, forfattere, skribenter av alle slag – men også ekte politikere. Politikere gjør en helt nødvendig jobb, hver dag, og de kan videreformidle befolkningens ønsker der beslutninger tas. Jeg er glad for at vi i Norge har mange ulike partier å velge mellom. Slik jeg ser det så sikrer det at flere stemmer har mulighet til å bli hørt. Debatt1 er for stemmer både fra høyre og venstresiden. Min erfaring fra verdidebatt og fra nye meninger har gjort at jeg vil skape en arena med plass til begge sider her på debatt1.

Til slutt vil jeg spesielt takke bidragsyterne til den offisielle åpningen av debatt1. Det er riktig spennende og interessant innhold og jeg håper det inspirerer til debatt og at det gir deg et ønske om å bidra her på debatt1.

Hjertelig velkommen! Ordet er ditt og DIN MENING GIR MENING! (men bare hvis du kan argumentere for det! 😉 )

Oslo, 04.09

Beste hilsen

Elisabeth Hoen

Facebook kommentarer
Forrige artikkelI støv og aske av Anne Holt
Neste artikkelVi må rope, vi må rope til vi blir hørt
Elisabeth Hoen, redaktør
49 år. Oslo. Se Linkedin for mer informasjon om min utdanning, yrkeserfaring m.m. Eier og redaktør, debatt1.no. Debatt1 er til for å styrke den offentlige debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Gratis å lese, gratis å skrive på. Alle kan publisere innlegg, men det forventes seriøse innlegg og et argument. Innlegg profileres av redaksjonen. Send ditt innlegg til . eller les mer på Kom i gang med debatt1. Velkommen!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here