Var Jesus en forkjemper for dyrs rettigheter?

1
2668

For nye lesere. Var Jesus en forkjemper for dyrs rettigheter? Det tror jeg. Men hvordan kan jeg si det når nærmest alle kristne ser ut til å mene at det er naturlig for mennesket å ta livet av dyr for å spise dem? Handler det mer om kultur enn tro? Handler det om at en lener seg, helt ureflektert, til gamle testamentet når en tenker på menneskets forhold til dyr, mens en på de fleste andre livsområder har tatt avstand fra de harde levereglene beskrevet i GT? Skal mennesket frykte Gud slik dyr skal frykte mennesket, som det står om i GT?

La oss ta en titt på det nye testamentet. Punkt 1: Hva er gjenfortalt når det gjelder det Jesus spiste av kjøtt? Jo, det eneste som er gjenfortalt er at han spiste fisk. Gjennom hele det nye testamentet blir det ikke rapportert om noe annet. Dette utelukker selvsagt ikke at han også spiste andre dyr, men det er altså ikke nevnt. Derfor er det en rimelig tolkning at Jesus kun spiste fisk og ikke andre typer av dyr. Døperen Johannes, som er sentral i historien om Jesus – og som er almen kjent som profeten før Jesus og som profeterte om en Messias i Jesus, spiste kun honning og insekter, iflg. nye testamentet.

Punkt 2: Historien om Jesus` sinne når han kommer til Jerusalem og entrer tempelet involverer også dyr. Mange kristne forklarer historien med at en ikke skal selge (eller selge til overpris) dyr til ofring i et tempel, men Jesus kalte selgerne for tyver. Hvorfor tyver? Jesus` poeng er først og fremst at et tempel ikke skal brukes til å selge dyr til ofring eller til å selge andre ting, men skal brukes til bønn. Men var selgerne å regne som tyver? De solgte på et sted som var upassende – det var hovedbudskapet. Jesus tok ikke til orde for å avskaffe muligheten for å kjøpe eller selge ting. En mulig tolkning når Jesus brukte ordet tyv eller røverhule handler om at dyrene ble solgt. Menneskene i tempelet stjal derfor dyras liv, kan en si.

Punkt 3: I Lukas evangeliet, kapittel 8, finner vi historien om en mann som var besatt av onde ånder som Jesus skulle kurere. Demonene ba Jesus om å få entre inn i en stor svineflokk som var i nærheten og Jesus sa ja til det. I det demonene tok over svineflokken så står det å lese at svinene `styrtet seg ut` over et stup i nærheten og druknet. For å bli besatt av demoner så skulle jeg tro at en har en sjel. Hvis ikke kunne de ikke bli overtatt av onde ånder i det hele tatt og en kan lure på om grisene heller valgte døden enn å forbli demonisert. Begikk grisene selvmord? I så fall kan det tolkes dithen at Jesus ville vise at grisene nærmest er bedre enn mennesket fordi de heller ville søke døden enn å være besatt av demoner.

Punkt 4: Jesus ble født i en stall. Blant dyrene. Kan ikke det sies å ha en spesiell betydning? Jesus er et forbilde når det gjelder å ikke bruke vold for å oppnå det han ønsker. De som har lest bibelen vet at Guds intensjon er at dyr og mennesker skulle ha føde av det som vokste på jorden og i havet. Om mennesket skulle råde over, forvalte eller passe på dyrene er omdiskutert. Vi vet at fortellingen i GT etter flommen, hvor Noah ofret flere av dyrene etter han kom ut av Arken, går slik og Gud sa ”ondskapen er i menneskets hjerter fra ungdommen av” (GT, kapittel 8, 1 mosebok). Deretter blir det fortalt at Gud sier at alle dyr og kryp på jorden fra nå av skal frykte mennesket.

Dyr tas livet av og misbrukes i stor skala her på jorden. For menneskets skyld. Jeg tolker skriftene om Jesus og kristendommen at han også forsvarte dyrs liv og at han ville ta oss tilbake til en tankegang om intensjonen for skapelsen, nemlig at Gud elsker dyr, fisk og fulg og alle kryp like mye som mennesker, og at vi skal ha respekt for alt levende som Gud tross alt skapte.

Velkommen til diskusjon i kommentarfeltet.

Kilder: http://www.animalliberationfront.com/Practical/Shop–ToDo/Religion/Jesus1stARA.htm

http://ezinearticles.com/expert/Kate_Garvey/74575

 

Republisert. Første gang publisert mars `17. Foto: Stuart Miles, Freerangestock.com. 

Facebook kommentarer

1 kommentar

  1. Så klart gud elsker alle dyr.er bare noen en kjenner hvis mann elsker gud og dyr,for hvor mye mere elsker ikke han av alt.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here