Theresa Mays kalkulerte risiko: Kan fint leve med å tape valget den 8.juni?

0
2539

Valg på valg i Storbritannia.

Om en uke skal det nok en gang holdes valg i Storbritannia. Den 8 juni skal briter, irer og samveldeborgere velge regjering igjen. Etter at folkeavstemningen om EU juni i fjor endte med et brudd med EU så gikk David Cameron av som statsminister. Etter hans avgang, som han selv initierte og ønsket, så tok Theresa May over. De konservative ble i utgangspunktet valgt til å styre i 5 år, fra 2015 til 2020. 

Cameron viste med sin avgang at hans lojalitet ligger hos EU og ikke hos Storbritannia. I Theresa Mays tilfelle så ser det ut til at hun ikke lenger har troen på at hun kan klare å samle britene, skottene, irene og parlamentet, og hun besluttet et nyvalg hele 3 år før tiden. Istedenfor å fortsette å konsentrere seg om arbeidet med å samle landet etter Brexit, noe Brexit viste at folket trengte, så kan May gjøre situasjonen verre ved å invitere til et opprivende valg nå. Bare ett år har hun brukt på å forsøke og nå gir hun opp allerede. I sin begrunnelse for nyvalget så peker hun på den massive motstanden hun og hennes parti hele tiden får i parlamentet når det gjelder forslag og forberedelse av Brexit. Hun oppfordrer nå motstandere til å vise at de ikke leker politikk når de hele tiden motsier alle forslag, men heller griper muligheten nå til å danne eget flertall. Hvis de virkelig mener det. Hun utfordret, i talen hun holdt da hun annonserte nyvalget, motstanderne på at de skulle bekrefte sin motstand samtidig som hun oppfordret alle til å stemme på henne selv. Det henger ikke helt sammen dette.

Da hun tok over etter David Cameron arvet hun et lite overtak med kun 12 representanter i underhuset. Dette har vist seg for lite til å styre effektivt angående EU. Hun mener at hvis det ikke kommer et gjenvalg nå så vil det bli enda verre fram til valget i 2020 i det at Labour vil kunne ha ødelagt mulighetene for en god avtale med EU. Mye står på spill hvis Labour skal bestemme, sier hun. Så hvorfor et nytt valg nå? For å unngå en potensiell større katastrofe senere? Et taktisk hensyn? Eller er hun sikker på å vinne fordi målingene i april viste i favør til de konservative og et mellomvalg vil sikre posisjonen mot valget i 2020? Hun virker likevel å sette alt på spill ved å åpne opp for det hun så sterkt advarer mot. Det kan se ut til at både Cameron og May la til rette for at det motsatte av hva de selv ønsket.

Kanskje Theresa May tenker som så at det er bedre at Labour tar over nå slik at det blir de, og ikke dem selv som stilles til ansvar for hvordan det vil gå med forberedelse til avtalene med EU fram mot 2020? Hvis Labour vinner neste uke så får de konservative en god sjanse til å konsentrere seg om å være i opposisjon uten alt ansvaret som følger med å sitte i en regjering og de vil unngå at det de sier hele tiden blir kritisert. De konservative vil derfor kunne få en bedre mulighet til å vinne tilbake makten i 2020, og muligens i tid for en bedre avtale med EU fordi alle ressursene kan brukes på å argumentere og utfordre og ikke på å forsvare. Å bli skjelt ut i underhuset slik de konservative blir det etter Brexit, virker ihvertfall ikke å være noe alternativ for Theresa May. Alt er bedre enn situasjonen som er nå. Selv om hun ikke har troen på å få til et godt samarbeide mellom arbeiderpartiet og de konservative, så virker hun derimot å ha troen på at hvis Labour kommer til makten så vil de gjøre en så dårlig jobb at de selv vil vinne tilbake makten ved neste anledning og forhåpentligvis da i tid for å få istand en god avtale med EU. For så sikker på å vinne kan hun vel ikke være?

Nei til partilederdebatt

Theresa May valgte å ikke stille sammen med de andre partilederne på den politiske debatten på BBC i går. Her hadde hun sjansen til å argumentere for sin politikk, men hun valgte å avstå med begrunnelse om at hun har for mye å gjøre og at andre politikere fra eget parti er like gode representanter som henne. Ja, det er nok riktig, selv om debatten kun bestod av ledere for andre partier og bare lederen for de konservative uteble. Det er heller ikke tradisjon for at statsministeren uteblir fra debatt i forkant av valg. Det er også merkelig å høre denne kommentaren fra henne: «She said on Wednesday that she preferred «taking questions and meeting people» on the campaign trail rather than «squabbling» with other politicians.» (1) Da hun annonserte nyvalget så håpet hun på å få bekreftet og forsterket støtten til hennes politikk. Altså ikke partiets politikk, men hun sa istedet `hennes`. ( 1) Det er i motsvar til begrunnelsen om at andre representanter i partiet er like gode og nyttige for politikken som henne. Og hvis hun virkelig mener hennes stemme er viktigst blant de konservative i kraft av å være statsminister så burde hun stilt opp på debatten. Men hun vil kanskje heller bestemme enn diskutere?

Tap må ha en oppside

I denne spesielle situasjonen med et nyvalg så undrer jeg på om motivene for et valg og å ikke delta i debatten ikke er helt som Theresa May forklarer det. Jeg synes det er mye skurrer når jeg hører på hva May sier om nyvalget. Hva hvis hun ikke vinner i det hun kaller denne kritiske perioden hvor EU er i ferd med å posisjonere seg i forhandlingene? Cameron satte alt inn på at Storbritannia skulle forbli i EU og nå er vi der at i løpet av et år har borgerne måttet ta stilling til EU, til ny statsminister, og nok en gang et nytt valg. Å tape valget nå virker for meg som noe hun er forberedt på og at det er en kalkulert risiko som har en oppside hvis hun taper. Tap må ha en oppside ellers ville hun ikke foreslått nyvalget.

Etter mitt syn burde det ikke vært holdt et nyvalg nå. De konservative ble valgt til å styre i 5 år og de har som de hadde tidligere et knapt flertall. Et knapt flertall andre veien vil ikke løse noen problemer og av det jeg ser på målingene i det siste så forventer ingen en overbevisende oppslutning for Theresa May og de konservative den 8.juni. Labour tar innpå det relativt store forspranget de konservative hadde tidligere og kan derfor vinne. Og med en eventuell knapp margin til Labour så vil situasjonen bli den samme som før.

Spørsmålet om EU er kanskje viktigere enn alle andre spørsmål og en kan lett tenke at Labour bør sitte med makten nå. Labour har grunnfjellet som er misfornøyd med avtalene med EU, noe de konservative ikke har. Uansett hvilken avtale Storbritannia kommer til med EU så er det kanskje best at de som var mot og som mener de har lidd under EU er de rette til å reforhandle avtalen.

 

Hadde vært interessant å høre hva andre tenker om saken?

 

Relevante linker/referanser:

1. http://www.bbc.com/news/election-2017-40105324

2. http://time.com/4799519/britain-conservative-party-theresa-may-election-landslide/

3. http://www.telegraph.co.uk/news/0/general-election-latest-polls-odds-tracker/

4. http://www.express.co.uk/news/politics/793250/General-election-2017-Theresa-May-why-June-8

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here