Ingen er mer tolerante enn konservative kristne!

0
2006

Da Jesus sente ut sine disipler sa han, at hvis de ikke ville ta imot evangeliet, skulle de børste av støvet av sine sandaler og gå videre til neste by. Ingen skulle tvinges.

Hva ser vi i dag? Sekulære folk vil tvinge kristne til å tro på deres evangelium, humanismen. Hvis ikke du gjør det, er du intolerant.

Du skal tro på menneskerettigheter, sette det menneskelige behovet høyest, hvis ikke er du ikke tolerant.

Du skal tro på vitenskapen, og ikke på noen Gud.

Vitenskapen inneholder ingen sannheter. Det er bare modeller. Noen ser ut til å fungere bra, men når vi får et paradigmeskifte, blir de byttet ut med andre modeller.

Gud’s ord er sannhet. Det ser vi i Bibelen. Det profetene har sagt, går i oppfyllelse. Da Ole Hallesby underviste sine studenter på 30-tallet sa han at Israel ikke ville få sitt land tilbake. Det er umulig. Ca. 15 år etter, skjedde det.

I dag snakker mange om at Israel okkuperer fremmed land. De gjør ikke det. I henhold til San Remo avtalen har de rett på hele protektoratet Palestina. Det finnes intet palestinsk folk. Riktignok ble de som bodde i dette protektotatet kalt palestinere, men det var både arabere og jøder. Det finnes intet palestinsk folk.

I hht. San Remo avtalen ble jødene gitt rett til dette området. Det er er gjeldende folkerett.

De som kaller Judea og Samaria (Vestbredden) for et okkupert område, har ikke gjort historieleksen sin!

Hvorfor er det så mange i Norge som er så hjernevasket av arabisk propaganda? Jo, de skjønner ikke sannheten!

Hvor er toleransen hen? Den finnes selvfølgelig ikke i de sekulære kretser. Hvis ikke du tror på det samme som de tror på, er du ikke tolerant. Så enkelt er det!

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here