Ingen yngletidsfredning for rovdyr lenger?

2
2496

Regjeringen fortsetter klappjakt på Norges kritisk truede dyr. NOAH sendte nylig sitt svar på høring om utvidet jakttid på ulv – departementet foreslår at de kritisk truede dyrene skal kunne jaktes fra 25. september til 30. april. Med dette signaliserer miljødepartementet at de synes det er greit å jakte dyr i yngletiden – selv om det er et bærende prinsipp i norsk viltforvaltning at dyrene i denne tiden skal få være i fred.

 

Da Klima – og miljødepartementet vurderte å forlenge fellingsperioden innenfor ulvesonen for 2017, var Rådet for dyreetikk sterkt kritiske: «Dagens praksis med felling av høydrektige dyr og dyr med unger bør opphøre for alle arter, fremfor å tillate det for nye.» Departementet skrev selv at de var klar over at forslaget var etisk problematisk. Likevel ble det utvidet jakttid i 2017 – noe departementet nå prøver å gjøre permanent. Det faktum at utvidelse gjelder ulv utenfor ulvesonen har ikke noen faglig begrunnelse og er like uforsvarlig – ulvene beveger seg over grenser skapt av mennesker, og risikoen for å skyte drektige dyr eller deres maker er likefullt tilstede. Hvis hannen blir skutt, blir hunnulven alene med ungene – noe som kan føre til matmangel. I verste fall kan hele kullet dø.

Å senke respekten for ville dyr og deres yngletid på denne måten – og det til og med for en kritisk truet art – plasserer Norge blant de dårligste landene når det gjelder å ta vare på ville dyr. Allerede er jervens yngletidsfredning illusorisk, da unger blir dratt ut av hiet og skutt foran stressede jervemødre – kun med den begrunnelse at det sterkt truede dyret ikke skal kunne få en mer livskraftig bestand.

Rovdyrforvaltning bør ikke være et skudd i mørket, men det er nettopp den veien departementet velger å gå ved å hele tiden ha fokus på nedskyting av ulv. Ulven er kritisk truet i Norge og kan som hovedregel ikke skytes. Da er staten i større grad forpliktet etter artikler 2 og 9 i Bern-konvensjonen og § 18 i naturmangfoldloven til å finne andre ikke-letale løsninger til mulige konfliktsituasjoner. Men fokuset på slike løsninger i Norge har nærmest vært fraværende fra regjeringens side. Internasjonale studier som NOAH også har sendt til departementet viser at nedskyting av rovdyr ikke forebygger tap av beitedyr – mens ikke-letale tiltak for å beskytte beitedyr, er reelt forebyggende og konfliktdempende. Regjeringen må begynne å lytte til denne forskningen.

Regjeringen planlegger å innføre den utvidede jakttiden allerede 1.april 2018. I utlandet vil tiltaket kanskje tolkes som en aprilsnarr – for hvilket miljø-land med respekt for seg selv vedtar å jakte kritisk truede dyr i yngletiden, mens miljøforskere verden over advarer om at vi må styrke vernet om ville dyr? Det er imidlertid ingen spøk for ulvene at det risikerer å bli fritt frem for jakt på langt inn i deres parings- og yngletid. Dette vil også forstyrre annet dyreliv i skogene, som går inn i sin mest sårbare periode. Regjeringen kan ennå snu i saken, og velge å ikke være et elendig eksempel for artsvern for resten av verden.

De ville dyrene trenger mer vern, ikke mindre.

 

Fra redaksjonen. Profilert politikk og samfunn. Første gang publisert 8. mars https://www.ostlendingen.no/debatt/rovdyr/politikk/regjeringen-vil-utvide-jakttiden-kan-tolkes-som-aprilsnarr-i-utlandet/o/5-69-547668

 

 

Facebook kommentarer

2 KOMMENTARER

  1. La nå ulvene få være i fred! De er så få, og tar ikke livet av mennesker her i Norge.

  2. Den norske måten å håndtere rovvilt er klart en forbrytelse mot dyrene. Hi- uttak av jerve valper, jaging av jerv og ulv fra snøscootere og helikopter, og nu, dette siste; å forlenge jakt på ulv i enda en måned, mitt i yngletiden..ER DETTE MULIG? Hva slags følelseskalde krøplinger kan vedta noe slikt ? Eier ikke våre politikere den siste rest av anstendighet? Vi kan la sinne ta oss, gråte over kjøkkenbenken. la skammen ligge som en sky over landet..Norge , et sivilisert land? mulig en gang, like efter krigen Det har gått fra galt til verre da alle pengene kom. Nu er landet styrt av korrupte ledere som lar seg overtale av griske kjøpmenn..der er noen ynkelige, kunnskapsløse , som burde bli hengt ut i verdens pressen!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here