Spåmenn eller forskere?

0
1907

Det har lenge vært alarmistenes standardrespons på kritikk av hypotesen deres (om at menneskene er årsaken til en stadig galopperende oppvarming grunnet våre CO2-utslipp (CO2-dogmet)) at de som ikke har publiserte arbeider innenfor faget ikke har rett til å delta i noen debatt. Vi kritikere er ignoranter, så alle våre utspill er derfor verdiløse, hevder de. Dette er, som annen propaganda, noe som har en viss grad av sannhet i seg.

Men nå viser det seg at skeptikerne stadig klarer å «slakte» alarmistpublikasjonene, noe som vel mer indikerer at det er skeptikerne som har en stor, relevant kunnskapsbase. Dette ser vi blant annet ved å betrakte kommentarene til skeptikerbloggerne. Det ser ut til at en stor andel av de som besøker disse bloggene har teknisk eller naturvitenskapelig bakgrunn, gjerne med ekspertise langt ut over det klimafaglige.

Alarmistbloggene ser derimot ikke ut til å ha særlig naturvitenskapelig innhold. De minner mer om menighetsblader og utgangspunkt for diverse pr.-kampanjer. Kommentarfeltene i disse bloggene viser at her er det mange aktivister som søker troen sin bekreftet av vitenskapelige autoritetsfigurer, på tilsvarende vis som vi har i andre religiøse samfunn. Her er det snakk om tro koblet sammen med en fullstendig mangel på kunnskap om selv de mest fundamentale naturvitenskapelige prinsipper. Kunnskapsløsheten blir forsterket av en ganske hensynsløs moderering av bloggkommentarene. Dette gjør faktisk at teknisk innstilte lesere med relevante spørsmålsstillinger skygger unna disse bloggene, da de lettere får fornuftig respons hos skeptikerne.

Indirekte innrømmer alarmistene denne forskjellen. I redselen for å få avslørt manglene/feilene ved de vitenskapelige rapportene sine, har de nå startet en kampanje med psykolog– og gallup-undersøkelser som kan hjelpe dem å generere skremselsoppslag i massemedia. Dette er vel heller metafysikk – ikke naturvitenskap. Her gjelder det hele tiden å vise at det er konsensus om CO2-dogmet – noe som jo slett ikke er det samme som et naturvitenskapelig bevis.

Det er vi alle som blir forsøkt overtalt ved hjelp av denne propagandaen til å øke skattenivået og senke levestandarden vår. Hvordan kan da en vanlig borger finne ut om propagandaen har noen sannhetsgehalt i seg? Noen ganger kan det hjelpe å sette seg ned og stille en del spørsmål, f. eks.:

 • Når det oppdages feil og svakheter i forskningsrapportene til alarmistene, hvorfor overdriver de bestandig temperaturøkningen?
 • Hvorfor nekter de stadig å vise dataene som de baserer konklusjonene sine på?
 • Hvorfor vil de ikke vise metodene de benytter for å komme til resultatene sine?
 • Hvorfor viser alle klimamodellene at det blir varmere?
 • Hvorfor har de hele tiden overestimert klimasensitiviteten?
 • Hvorfor prøver de ikke å finne frem til eksperiment som kan motbevise teoriene de kommer med?
 • Hvorfor viser Climategate-epostene at de har privat tvil om holdbarheten av vitenskapen sin, men påstår utad at «vitenskapen er avgjort»?
 • Hvorfor føler de sentrale forskerne at de «må redefinere fagfellevurderings-prosessen» for å hindre kritiske forskningsrapporter?
 • Hvorfor føler de at de må få tidsskrifts-redaktører sparket om disse slipper til kritiske forskningsrapporter?
 • Etter å være finansiert med milliarder av dollar/euro må man spørre seg om hvorfor de fremdeles ikke kan frembringe et avgjørende bevis på at de har rett?
 • Hvorfor blir mange av de som stiller kritiske spørsmål sammenlignet med holocaust-nektere?
 • Hvorfor prøver de å erstatte naturvitenskapelige bevis med konsensus?
 • Store deler av verden har nå hatt iskalde vintre 6 år på rad. Hvorfor påstår de at dette skyldes global oppvarming?
 • Hvorfor har ikke den globale temperaturen steget signifikant de siste 2 tiår selv om CO2-konsentrasjonen har økt i denne perioden?
 • Etter 1990 ble antallet målestasjoner som brukes til å regne ut den globale temperaturen redusert fra 14000 til 4000. Hvorfor?
 • Hvorfor benyttes bare en handfull målestasjoner til å finne temperaturutviklingen i det enorme landområdet som Russland utgjør?
 • Hvorfor måtte det et frivillig korps av skeptikere til for å dokumentere feilene/manglene ved de fleste amerikanske målestasjonene?
 • Hvorfor er det et konsekvent avvik mellom temperaturene fra bakkestasjonene sammenlignet med det som satellittene måler?
 • Hvorfor tok det nesten 15 år før de innrømmet at temperaturen ikke hadde steget i denne perioden?
 • Når ikke temperaturen stiger slik de mangelfulle datamodellene deres spår, hvorfor hevder de plutselig at varmen gjemmer seg i havdypet (kjennetegnet på patologisk vitenskap)?
 • Hvorfor viser ikke Argo-bøyene slik oppvarming?
 • Hvorfor oppfører antatt seriøse forskere seg som aktivister, der de latterliggjør skeptikerne og påstår at vi må gjøre som de sier eller dø?
 • Hvorfor kan vi ikke få fornuftige svar på slike spørsmål, men heller bli utsatt for en masse propaganda eller bli fullstendig ignorert?
 • Hvorfor i all verden kan de ikke bare innrømme at de ikke vet?

Alarmistforskerne har «malt seg inn i et hjørne» av stadig flere bedrag, overdrivelser, unndragelser og stadig større løgner for å skjule at de er fullstendig «på jordet». Man trenger ikke å være klimaforsker for å gjøre seg opp en mening her. Hvorfor i all verden skulle man tro et eneste ord av det de sier?

 

 

Fra redaksjonen. Profilert Gnist, politikk og samfunn. Vi vil legge til referansene http://stjakobs.dyndns.org/klima/skeptikerliste.htm

og videre denne artikkelen https://debatt1.no/propaganda-og-sensur-i-klimadebatten/

for videre lesing av forfatterens synspunkt. Vi ønsker velkommen til debatt! 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here