Sovjet- og DDR-propaganda er barnemat mot det BBC steller til om klima.

0
2455

Den tidligere vitenskapskorrespondenten i BBC, forfatteren og astrofysikeren David Whitehouse, har skrevet følgende om journalistikk [i]:

«Journalistikk handler om å ikke ta parti, eller om å være leder for heiagjengen. Det handler om å riste treet, om å stille ubehagelige spørsmål, om å være til stede for de som ikke kan stille slike spørsmål, og å være utholdende, upopulær og seig. Det handler om moralsk autoritet, noe vitenskapsdekningen i BBC News har mistet, og det handler om gammeldagse nyhets-scoop. Det handler ikke om å være en del av spekteret til kommunikasjonsvitenskapen – som er noe som forskere og ikke-journalistiske kringkastere bør gjøre – det er en viktig del av demokratiet. Journalistikken skal ikke være en forlengelse av den vitenskapelige etablissement, ei heller være venn eller på parti med dette, da det er fundamentalt forskjellig fra forskningsformidling.

At noen aktive og omstridte vitenskapelige emner, som klimavitenskapen med alle sine ukjente faktorer, kompleksiteter og implikasjoner, plasseres utenfor debatten fordi den anses “avgjort”, er feil. God journalistikk er antitesen til uttrykk som “vi er ferdig med dette” og til et overforenklet syn på vitenskap. Spesielt rapporteres klimaforskning altfor snevert. En stor del viktig fagfellevurdert forskning blir ignorert, da miljø-journalister er altfor opptatt med å “ta” de som defineres som skeptikere. Glem skeptikerne, bare rapporter vitenskapen riktig!«

Fra 2005/2006 og frem til i dag har BBC lagt seg til en policy når det gjelder dekning av klimaforandringene som bryter totalt med plikten til å rapportere ‘med tilbørlig nøyaktighet og upartiskhet’. Hele tiden etter denne forandringen i policy har vi blitt utsatt for en serie med ensidige propagandaprogram med formål å skremme publikum med at vi har en farlig, menneskeskapt, global oppvarming grunnet våre klimagassutslipp (les: CO2-utslipp). Avvikende syn på dette og det faktum at vi ikke har hatt noen global oppvarming siden 1998, er forbigått i taushet.

I 2008 kom den britiske TV-kanalen ‘Channel 4’ med filmen “The Great Global Warming Swindle” hvor kritiske forskere fikk slippe til. BBC svarte med å angripe disse forskerne med et program kalt ”The Climate Wars” (også vist i NRK). Her spadde de opp alt de klarte å finne av nedsettende beskrivelser av skeptikerne.

Eksempler:

  • Tobakksargumentet (Dere tror heller ikke på sammenhengen mellom røyking og lungekreft)
  • Politikkargumentet (I Norge: Dere er alle FRP-ere)
  • Hilbillyargumentet (Dere har absolutt ingen peiling/utdannelse)
  • Nekter-/Denier-argumentet (Knyttet  til de som nekter å tro på at Holocaust har funnet sted).
  • Utviklingslæreargumentet (Dere er som kreasjonistene. Dere tror ikke på utviklingslæren).

Slike argument er rene propagandautspill og har ikke noe med vitenskap å gjøre. Mange [ii] har undret seg over hvorfor BBC startet med slike ensidige utspill. I virkeligheten har mange av skeptikerne høy utdannelse innenfor relevante fagområder. Det gjelder både ingeniører/sivilingeniører og akademikere innenfor fagområder som fysikk, kjemi, astronomi, geologi/paleontologi, meteorologi, glasiologi og oseanografi.

For utenforstående med kjennskap til den vitenskapelige del av debatten, ser det ut som om Greenpeace/WWF har produsert disse programmene for BBC, muligens for å skremme publikum til å øke bidragene til disse organisasjonene.

En pensjonist fra Wales, Tony Newbury [iii], satte seg fore å undersøke hva som hadde skjedd med BBC omkring årsskiftet 2005/2006. Han visste at det var blitt avholdt et seminar om global oppvarming i januar 2006, der BBC og forskere hadde dette mandatet:
Å gi et klart sammendrag av kunnskapen på området.
Å finne ut hva som var hovedpunktene i debatten.
Å belyse alle sider ved saken slik at media kunne bli i stand til å fatte omfanget av problemet.
Å betrakte BBCs rolle i denne offentlige debatten.

I følge BBC var ‘de beste vitenskapelige eksperter’ til stede ved seminaret. Konklusjonen av seansen ble følgende: ‘Vekten av bevis rettferdiggjør ikke lenger at motstanderne av konsensus om global oppvarming får slippe til på samme måte som tilhengerne av denne hypotesen’.

Tony Newbury undret seg over hvordan man var kommet frem til en slik konklusjon, og kontaktet derfor BBC for å finne ut hvem som var deltakere på dette seminaret. BBC nektet å gi fra seg denne informasjonen.

Newbury viste da til offentlighetsloven (Freedom of Information Act fra 1998), FOI. BBC nektet fortsatt, og sendte ham 6 advokater [iv] på nakken (for lisensbetalernes penger).

BBC vant denne rettslige tvisten – og det kunne ha vært slutten på denne historien. Men nei. På internett har man noe som heter ‘Wayback Machine’ [v], som er en slags digital tidskapsel. Der fant man listen:

Attendants at the meeting, january 26th 2006, BBC Television Centre, London

Specialists:

Robert May, Oxford University and Imperial College London

 Mike Hulme, Director, Tyndall Centre, UEA (University of East Anglia – ref. email 2496, Climategate)

 Blake Lee-Harwood, Head of Campaigns, Greenpeace

 Dorthe Dahl-Jensen, Niels Bohr Institute, Copenhagen

 Michael Bravo, Scott Polar Research Institute, University of Cambridge

 Andrew Dlugolecki, Insurance industry consultant

 Trevor Evans, US Embassy

 Colin Challen MP, Chair, All Party Group on Climate Change

 Anuradha Vittachi, Director, Oneworld.net

 Andrew Simms, Policy Director, New Economics Foundation (On the board – Greenpeace – UK)

 Claire Foster, Church of England

 Saleemul Huq, IIED (International Institute for Environment and Development)

 Poshendra Satyal Pravat, Open University (Post Doctoral Research Fellow at the Crichton Carbon Centre)

 Li Moxuan, Climate campaigner, Greenpeace China

 Tadesse Dadi, Tearfund Ethiopia

 Iain Wright, CO2 Project Manager, BP International

 Ashok Sinha, Stop Climate Chaos

 Andy Atkins, Advocacy Director, Tearfund

 Matthew Farrow, CBI (slagord: The CBI is the UK’s top business lobbying organisation)

 Rafael Hidalgo, TV/multimedia producer

 Cheryl Campbell, Executive Director, Television for the Environment

 Kevin McCullough, Director, Npower Renewables

 Richard D North, Institute of Economic Affairs

 Steve Widdicombe, Plymouth Marine Labs

 Joe Smith, The Open University

 Mark Galloway, Director, IBT

 Anita Neville, E3G (analyseselskap for alternative energikilder)

 Eleni Andreadis, Harvard University

 Jos Wheatley, Global Environment Assets Team, DFID

 Tessa Tennant, Co-founder of ASrIA (Association for Sustainable & Responsible Investment in Asia)

 

 

BBC attendees:

 

 Jana Bennett, Director of Television

 Sacha Baveystock, Executive Producer, Science

 Helen Boaden, Director of News

 Andrew Lane, Manager, Weather, TV News

 Anne Gilchrist, Executive Editor Indies & Events, CBBC

 Dominic Vallely, Executive Editor, Entertainment

 Eleanor Moran, Development Executive, Drama Commissioning

 Elizabeth McKay, Project Executive, Education

 Emma Swain, Commissioning Editor, Specialist Factual

 Fergal Keane, (Chair), Foreign Affairs Correspondent

 Fran Unsworth, Head of Newsgathering

 George Entwistle, Head of TV Current Affairs

 Glenwyn Benson, Controller, Factual TV

 John Lynch, Creative Director, Specialist Factual

 Jon Plowman, Head of Comedy

 Jon Williams, TV Editor Newsgathering

 Karen O’Connor, Editor, This World, Current Affairs

 Catriona McKenzie, Tightrope Pictures

 Liz Molyneux, Editorial Executive, Factual Commissioning

 Matt Morris, Head of News, Radio Five Live

 Neil Nightingale, Head of Natural History Unit

 Paul Brannan, Deputy Head of News Interactive

 Peter Horrocks, Head of Television News

 Peter Rippon, Duty Editor, World at One/PM/The World this Weekend

 Phil Harding, Director, English Networks & Nations

 Steve Mitchell, Head Of Radio News

 Sue Inglish, Head Of Political Programmes

 Frances Weil, Editor of News Special Events

Her finner man bare 2 personer som med en viss rett kan kalles klimaforskere. Den første er Mike Hulme fra University og East Anglia (UEA). UEA var som kjent sentralt i Climategate-skandalen. Den andre er Dorthe Dahl-Jensen fra Niels Bohr-instituttet i Danmark. Hun driver med undersøkelse av isbreene på Grønland, og er vel den eneste forskeren i forsamlingen som virkelig har vært ute ”i felten”. Resten av ”ekspertdeltakerne” var en sann blanding av Greenpeaceaktivister, lobbyister fra diverse miljøaktivistgrupper og pengeinnsamlere fra diverse veldedige organisasjoner.

En av deltakerne på seminaret, Richard D. North, sa senere:

Jeg fant seminaret helt sjokkerende. BBC-mannskapet (toppledere fra hver gren av selskapet) ble matchet av et tilsvarende antall spesialister, nesten alle (og kanskje alle) av dem kan sies å ha kommet fra ‘vi må støtte Kyoto’-fløyen av klimaaktivister … Jeg var oppriktig sjokkert over mangelen på kunnskap om problemet som de BBC-ansatte viste. I det hele hørte jeg ingenting som kunne få meg til å tro at noen av dem engang hadde lest en eneste nyhetsartikkel om emnet. Selv om de påsto at de var klar over at dette var et uhyre viktig tema, virket det for meg som om ingen av dem viste et minstemål av faglig nysgjerrighet om emnet…  Jeg tilbragte dagen med å diskutere emnet, men kan ikke huske at noen av dem viste tegn til å ha lest noe som helst om emnet. Jeg argumenterte ved seminaret at jeg syntes dekningen av emnet klimaforandring var elendig. Men jeg sa også det var ikke nødvendig for dem å bekymre seg om dette.  Selv om problemene var vitenskapelig, politisk og økonomisk vanskelige, ville BBCs rapportering om dette bedres  så snart deres publikum ble bedt om å stemme eller betale for klimapolitikken.

I praksis hadde altså BBC laget sitt eget, mini-klimapanel. Her hadde de samlet eksperter fra begge(?) sider, funnet ut av vitenskapen på en dag, bestemt den beste måte å formidle alle risiki, kostnader og fordeler for det betalende publikum – på den ‘upartiske’ måten som de er bundet til i sitt mandat. En ‘klar sammenfatning’ av all kunnskap om emnet?

 

I en så ensidig sammensatt forsamling [vi] vil vel den eneste ‘meningsfulle’ diskusjonen blant ‘spesialistene’ være om hvordan BBC  på enklest mulig måte kunne ‘selge’ sitt budskap om farlig global oppvarming, samt å gi råd om hva BBC skulle gjøre for å unngå anklage om at de driver med propaganda, noe de er forpliktet til å unngå i følge sitt regelverk.

Hva er så motivasjonen bak dette bedraget? BBC har jo nylig hatt en sex-skandale, så denne gangen må vi lete i en annen retning. På engelsk heter det: follow the money. Pensjonsfondet til BBC var på den tiden verd omkring 8 milliarder engelske pund. Samtidig strevde de med et underskudd på omkring 2 milliarder pund. Pensjonsfondet er satt inn i noe som kalles Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) sammen med i overkant 50 andre slike fond. Totalverdien av investeringene til dette selskapet utgjør anslagsvis 4 billioner (på engelsk: trillions) euro. Dette er igjen investert videre i et større konsortium kjent under navnet ‘UNEP FI’, verd ca. 15 billioner US dollar. UNEP FI er også tungt inne i ‘grønne investeringer’, og reklamerer med en FN-logo i reklamen sin. UNEP FI driver nå febrilsk virksomhet der de forlanger at regjeringene innfører høyere skatter og klimaavgifter på brennstoff. Taperne i dette spillet vil selvsagt bli skattebetalerne i den vestlige verden og de fattige i den tredje verden, som sannsynligvis vil utsettes for sult og sykdom grunnet økende priser på transport = økte priser på mat og medisiner.

Formannen i styret for IIGCC og leder for BBCs pensjonsfond  (ja, du leste riktig, han var begge deler) sa følgende:

‘Troverdigheten til kvotehandelssystemet ville bli kraftig forbedret ved et robust prissignal, samt en klar og hyppig kommunikasjon fra regulatoren for handelsdata og økt åpenhet i direkte statlig deltakelse i disse ordningene.’

BBC er i lederstolen for investeringer i karbonhandel. Nå er du informert om hvorfor BBC har drevet skamløs sensur av klimaskeptikerne i mange år.

Tenk etter! I Norge holder skattepengene våre disse UNEP-aktivistene i drift i Arendal. Er dette fornuftig bruke av ressurser? Lenke til litt mer om det samme.

Vi vet at NRK kjøper og videreformidler mange av disse BBC-programmene. Er vi motstandsdyktige ovenfor denne propagandaen?


Referanser:

[i] David Whitehouse: Science: A New Mission to Explain. BBC ønsker ikke å beholde medarbeidere som er kritiske til CO2-propagandaen. Både Whitehouse og David Bellamy er skjøvet ut av organisasjonen.

http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-david-whitehouse/science-a-new-mission-to-explain_b_1122560.html

[ii] Christopher Booker: The BBC and Climate Change: A Triple Betrayal

http://www.thegwpf.org/images/stories/gwpf-reports/booker-bbc.pdf

[iii] Tony Newbury: Harmless Sky in court – a fair hearing?

http://ccgi.newbery1.plus.com/blog/?p=600&doing_wp_cron

[iv] The Register. Andrew Orlowski: Who were the SECRET 28 who ended all climate debate at the BBC?

http://www.theregister.co.uk/2012/10/29/boaden_tribunal_information_refusal/

[v] http://archive.org/index.php

[vi] The Scotsman: BBC bias more worrying than Savile scandal.

http://www.scotsman.com/the-scotsman/opinion/comment/comment-bbc-bias-more-worrying-than-savile-scandal-1-2659327

Mail Online om møtet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2066706/BBC-sought-advice-global-warming-scientists-economy-drama-music–game-shows.html

—————————————————————–

Lenker:

Peter Sissons har jobbet for BBC og sett det hele fra innsiden (fra 2011)

Klagebrev sendt «The Director General BBC 180 Great Portland Street London W1W 5QZ. » den 22. april 2016:

https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2016/04/bbc-trust-complaint-4541.pdf

Vedlagt denne klagen var også: «Dr Judith Curry’s statement to the House of Representatives’ Committee on Science, Space and Technology (15 April 2015)»:

https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2016/04/bbctrust-annexes-4536.pdf

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here