Propaganda og sensur i klimadebatten

18
3233

Fra redaksjonen. Republisert.

I det gamle Sovjet ble beslutninger i samfunnet tatt av makthaverne. Dersom man ønsket å diskutere eller opponere mot slike vedtak, resulterte det som regel i represalier og sosial utfrysing. På denne måten bygde makthaverne konsensus, enighet. Dette resulterte i et dårlig fungerende samfunnsmaskineri, og en presse som stort sett bare skrev det makthaverne ville den skulle skrive. Problemet var at pressen etter hvert var så ensrettet, at om det skjedde noe nytt som kunne gjenspeiles negativt på regjeringen, ble ikke nyheten dekket i massemedia, eller den ble i det minste kraftig forvrengt. Dette hanglet og gikk på et vis helt til ulykken i Tsjernobyl . Da ble hjelpearbeidet kraftig forsinket fordi informasjonen om ulykken ble forvrengt underveis til Moskva.

Vi har erfaring med norsk, statlig sensur i samband med de sovjetiske prøvesprengningene av atomvåpen på 60-tallet. Alvorlighetsgraden av radioaktivt nedfall i Finnmark ble ikke tilbørlig offenliggjort – sannsynligvis for ikke å skape panikk i befolkningen.

Politikere i den vestlige verden har i de senere år delvis fått i stand en tilsvarende, betenkelig mekanisme når det gjelder klimadebatten. Gammelmedia, dvs. aviser og fjernsyn, har stadig gått ut med at vitenskapen er avgjort, der er konsensus. Merkelig det, for på internett har debatten gått videre med stor intensitet. Norske aviser tillater også denne internettformen for meningsutveksling, men stort sett bare der. Papiravisene og fjernsyn har eksempelvis ikke hatt noen dekning av Climategate-skandalen. Tilfeldig? Ville ikke oppegående journalister prøve å dukke ned i en slik materie? Det virker i alle fall som om at de største mediahusene i Norge har vært underlagt strenge restriksjoner på hva som skulle slippe ut av slikt klimastoff! Her har nok noen redaktører/redaksjoner samsnakket.

Kravet til en balansert dekning av stoffet har i klimsammenheng blitt redefinert i den norske medieverden. «Balansen» består nå i å la det såkalte flertallet av forskere bestemme spillereglene. Man bryr seg ikke om skandalene som de sentrale klimaforskerne har vært innblandet i. Man bryr seg ikke om feilinformasjonen og overdrivelsene fra klimapanelet og noen sentrale klimaforskere. Man tar ikke opp bevisene for feilaktig og oppdiktet bruk av statistikk for å generere truende klimagrafer (hockey-køllegrafen). Man bryr seg engang ikke om kritikken fra mange av verdens mest fremragende forskere innenfor et bredt spekter av fagområder som kan være relevant i klimasammenheng.

Det journalister flest ikke skjønner, er at konsensusargumentet ikke er et logisk holdbart argument innenfor naturvitenskap. Det er argumentasjonen for og mot hypoteser, måling og etterprøving av disse, som teller. Det er her CO2-hypotesen faller igjennom, uten at media tør å røre ved dette faktum.

De norske politikerne ser ut til å ha blitt forblindet av sin egen oppdragsforskning i den grad at de faktisk ser ut til å tro på denne «konsensusen». De har helt klart ikke lest sin vitenskapshistorie. De har falt i Lysenkoismefella!

Klima- og forurensningsdirektoratet hadde i 2010 denne skremselsgrafen liggende på hjemmesiden sin:

Fig.1

Her er minst 2 ting å kritisere ved denne form for fremstilling (som også journalister burde skrevet om).

Starten på grafen – rundt 1880 – er like etter at «den lille istiden» var på sitt kaldeste. Man har altså valgt et starttidspunkt som vil gi en mest mulig dramatisk fremstilling av temperaturutviklingen.
Skalaen langs y-aksen er kraftig forstørret for å gi en mest mulig skremmende virkning. Ser man etter, vil man kunne regne ut at det totalt er snakk om en temperaturforskjell på 1 grad C siden 1880. Neppe noe å skremmes av.

Sammenlign skremselsgrafen med denne:

Fig. 2

I USA har NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) gitt oss tallene for den globale temperaturutviklingen. Den blir ofte fremstilt som fig. 1. Men det er fullt mulig å fremstille dette mer i tråd med skalaen som vi har på et vanlig termometer. Da vil det se slik ut:

Fig. 3

Denne tendensiøse fremstillingsmåten vist i fig. 1, som mange ikke er trent i å avsløre, fikk meg straks til å mistenke at her var det noen som ikke hadde en helt overbevisende sak. Dette er vel hovedgrunnen til at jeg begynte å «dykke dypere» i problemstillingen. Det begrepet som rant meg i hu umiddelbart, var «Snake Oil Salesmen» (noe som Al Gore i grunnen er en prototyp på!).

Kretsen av sentrale klimaforskere som sto bak hovedkontakten mot klimapanelet, heretter kalt «The Team» hadde andre jern i ilden også. De begynte nå å spesialplukke data for å få frem den ønskede skremselseffekten. I tillegg la de inn spesialiteter i programvaren som tolket disse dataene, slik at de fikk frem den nå så berømte, men akk så avslørte «hockey-køllegrafen (link vist tidligere)». Flere av team-medlemmene prøvde seg på nytt – men alle grafene led av de samme grunnleggende svakheter. I ett tilfelle hadde de til og med snudd temperaturmålinger fra innsjøsedimenter i Finland opp ned, noe som fikk de finske forskerne til å reagere ganske kraftig. Her er hva en av dem sa:

Dr. Atte Korhola, professor of environmental change at the University of Helsinki, is an expert in lake sediment studies:
Some curves and data have been used upside down, and this is not a compliment to climate science. And in this context it is relevant to note that the same people who are behind this are running what may be the world’s most influential climate website, RealClimate. With this they are contributing to the credibility of science – or reducing it. And in my opinion this is alarming because it bears on the credibility of the field, and if these kinds of things emerge often – that data have been used insufficiently or even falsely, or if data series have been truncated or they have not been appropriately published (for replication), it obviously erodes the credibility, and this is a serious problem.

«The Team» står altså bak websiden http://realclimate.com/ – noe som gjør at man bør betrakte referansene som gjøres til denne websiden med en viss skepsis. Det er verd å merke seg at Rasmus Benestad, fysiker ved Meteorologisk Institutt i Oslo, er en av grunnleggerne av RealClimate.com.

Jeg tror mange av de som har satt seg inn i klimaproblematikken og politiseringen av forskningen, etterhvert har skjønt at dette er mest politikk, og minst vitenskap. Dette har blant annet medført diverse innlegg av kunstnerisk art mot overdrivelsene. Her er et eksempel på hva Minnesotans4GlobalWarming (M4GW) har lagt ut på nettet:

og her er en klima-rap fra tyskeren Kilez More:

 

 

Fra redaksjonen. Republisert. Har vært Profilert under De beste debatter, politikk og samfunn 04/09. Først publisert på D1 26. febr `18. 

Facebook kommentarer

18 KOMMENTARER

 1. Flott Steinar! Det som gammelmedia ikke forstår er at folk er minst like mye på nettet og henter meninger og argumenter. For 30 år siden var de uten konkurranse, og definerte derved hvordan debatten ble. Men altså ikke nå lenger, og godt er det når man ser hvordan de misbruker sin makt. Finnes det snart et verre skjellsord enn ordet journalist. Det er jo nå ensbetydende med juksing og ensidig propaganda. (Joda, barnemishandler og en del andre adjektiver ER verre enda.)

 2. «Finnes det snart et verre skjellsord enn ordet journalist.»
  Jeg vil gjerne komme med følgende info til dette med journalist. Journalist er ikke en beskyttet tittel. Dvs en trenger ikke ha utdannelse som journalist for å kunne kalle seg eller jobbe som journalist. Journalister tror jeg trenger å løfte sin stand slik at det blir mindre sjanse for å få skjellsord etter seg. Nå sa du «ordet», helt greit. Klimadebatt eller andre debatter – jeg synes journalister skal ha rett utdannelse for det, for å kunne kalle seg det.

 3. Ja, det finnes et verre skjellsord enn journalist. Det er politiker! Halvparten av befolkningen stoler ikke på klimaforskningen, mens så godt som alle politikere gjør det, så finn en feil? Det skyldes vedtatt enighet om naturvitenskap som ikke på noen måte er vedtatt eller ferdigforstått. Likevel uttaler de seg skråsikkert fordi politiske organer som FN og EU sier de skal. Merkelig at så mange forskere kritiserer FNs klimapanel, mens knapt noen politiker gjør det. Deres feighet koster oss enorme summer og skaper mer fattigdom og energimangel rundt i verden. C02 som det som fører oss mot stupet er en bløff!

 4. Har lest det du skriver, og det ser ut som du misforstår på flere punkter her:
  1. Fig. 1: Temperaturen er vanligvis vist fra 1880 fordi det er først fra da av har vi har nogenlunde sikre målinger som kan brukes til å beregne globale middelverdier (og ikke for å dramatisere noe som helst). Men hvis man ØNSKER å dramatisere stigningen siste 100 år ytterligere, er det bare å starte lenger tilbake i tid, slik du ser for deg (se mitt neste punkt). Forøvrig var 1880 er langt fra minimum ila. den lille istid; du viser selv i Fig. 2 at rundt 1650 var det trolig minimum.
  2. Det er riktig at det var relativt varmt i middelalderen, likevel skjedde oppvarmingen MYE saktere: Hvis du ser på hvor fort temperaturen steg for ca. 1000 år siden ser du at det er ca. 0,5 grader C på 600 år. Temperaturøkningen vi har sett de siste dekader viser, uansett datasett, mer enn 10 ganger så rask temperaturstigning (sjekk f.eks. UAH-data, som er dataene skeptikere støtter seg til) sammenliknet med oppvarmingen ila. middelalderen. Det må ha en fysisk forklaring hvorfor det går så fort i dag. Foreløpig (ennå) finnes det bare én og samme teori, og den blir verifisert igjen og igjen. Den har blitt verifisert både på lab og i felt (sjekk feks. Nature) enda skeptikere har fått mange år og sjanser til å komme med noe bedre. Det har de ingen klart.
  3. For å avgjøre om oppvarmingen er dramatisk eller ikke, er det relevant å erkjenne hvilken virkning dette har på verden slik vi kjenner den i dag, og ikke hvordan vi velger Y-aksen når data skal presenteres. Da tenker jeg på først og fremst på vannmangel, hetebølger, uvær, flom, epidemier og utrydding av arter.

  Det er absolutt bra (og det er IPCC/forskere selvsagt åpne om) å være kritisk til modellene – det er slik de blir bedre, men fakta må omgås objektivt hvis du skal ha sjans til å følge med på dette selv.

 5. Alf Lackner –>

  Pkt. 1. Valg av start-tidspunkt har alt å si for hvilken virkning du vil få frem. Hadde man valgt start-tidspunkt 10000 år tilbake, ville vi ha sett at det da var et par grader varmere i snitt enn i dag. Sjekk: https://no.wikipedia.org/wiki/Steinalderen_i_Norge#Klimaet

  Pkt. 2. Det er helt umulig å belegge at vi har hatt en raskere temperaturstigning nå enn det har vært tidligere. Proksi-data registrerer vanligvis ikke raske temperatur-endringer. Temperaturstigningen de senere årtier kan like gjerne være naturens forsøk på å komme tilbake til en normaltilstand etter «den lille istiden».

  Å påstå at den menneskelige påvirkningen pga. CO2 er verifisert, er med respekt å melde tull. Vanndamp er den klimagassen som har størst innvirkning. Det betyr at den påståtte påvirkningen av våre klimagassutslipp ikke kan påvises fordi en liten variasjon av skydekket gir større effekt.

  Det som virkelig er verifisert i lab og ute i naturen er ikke CO2-påvirkningen, men snarere en langt mer holdbar og verifiserbar teori. Det er her snakk om Henrik Svensmarks arbeid som du finner beskrevet her (sjekk Nature Communications!): http://www.geoforskning.no/12-mening/1665-melkeveiens-stjerner-jordas-skjebne

  Pkt. 3. All historisk informasjon viser oss at mennesker har godt av et varmere klima. Det er under slike forhold at sivilisasjoner blomstrer. Kaldere klima er ofte dødbringende.

  Jeg er helt enig i at fakta må omgås objektivt. Det har du ikke gjort når du påstår at CO2-hypotesen er det eneste man kan komme på!

 6. Det virker som du har bestemt deg rimelig godt her…

  Likevel er det lurt å være mer presis: For det første representerer ikke sommertemperaturen i Norge, som du referer til i linken, verden globalt. Men begynn gjerne 10.000 år siden, har du beregnet trendene? For det andre står det normalperioden 1961-1990, som aldeles ikke er i dag – det er mist 1 grad C varmere sommertemperatur.

  Du har rett i at det er umulig å beregne beregne år-til-år-variajoner lengre tilbake i historien. Likevel har vi de siste 100 år en trend som er langt utenfor de meste ekstreme scenarioene vi kan tenke oss hvis vi ser på Fig. 2 i artikkelen din.

  Og les det jeg skriver (ikke det du viser at du tror jeg mener): Jeg skriver ikke noe sted at CO2-hypothesen er det eneste man kan komme på. Jeg sier at til nå har ingen kommet med en bedre modell og forståelse. Lag gjerne det og overbevis verden! Da må du i såfall ha en 100% konsistent fysisk forklaring på hvorfor vi i dag er vitne til akselerert oppvarming (MINST 0,13 grader C/dekade, men trolig betydelig mer).

 7. Jakobsen,
  Du skriver også følgende «Å påstå at den menneskelige påvirkningen pga. CO2 er verifisert, er med respekt å melde tull» Vel, for det første, har du noe som helst seriøst belegg for denne påstanden (nei, er ikke interessert i synsinger fra skeptiker-blogger, Klimarealistene etc.)? Det vi trenger da er minst én anerkjent artikkel som viser at CO2 IKKE spiller noen rolle som drivhusgass i atmosfæren.
  Når du påstår noe slikt jeg anbefaler jeg deg å følge bedre med før du forfatter flere løse påstander i media. Her er det vi har å forholde oss til:
  Elementer kvantemekanikk verifiserer at CO2, vanndamp og noen andre naturlige molekyler vekselvirker med IR-stråling som jorden sender tilbake mot atmosfæren og rommet. Når du oppgir at du er fysiker burde det ikke være nødvendig å gjenta dette for deg, men forståelsen du viser synligjør at det er nettopp det. Det er slik molekylene går mellom mulige energinivåer, og overfører energi til resten av atmosfæren. Videre er effektbidraget fra varierende CO2-nivåer er MÅLT flere steder i felt og publisert, bla. i verdens ledende naturvitenskapelige journal, Nature, her: https://www.nature.com/articles/nature14240
  Du skriver så om Svendsmark, og jeg skal være enig i at det han driver med er spennende. IPCC/Cicero med flere har flere ganger uttalt at prosessen med skydannelse er en av usikkerhetene i modellene – kanskje han kan bidra med noe her. Men gjennom utsagnet ditt «Det som virkelig er verifisert i lab og ute i naturen er ikke CO2-påvirkningen, men snarere en langt mer holdbar og verifiserbar teori.» viser du at du ikke har forstått totalbildet av hvordan ulike naturlige og menneskeskapte faktorer samspiller i å påvirke klimaet: – Selv Svensmark anerkjenner at CO2 som en betydelig drivhusgass: «Svensmark’s conclusions from his research downplay the significance of the effects of man-made increases in atmospheric CO2 on recent and historical global warming, with him arguing that while the climate change role of greenhouse gases is considerable, solar variations play a larger role. » (Fra Wikipedia) Det er også interessant på hvilken tidsskala effektene som Svensmark studerer, virker.

  Den siste løse påstanden din «All historisk informasjon viser oss at mennesker har godt av et varmere klima. Det er under slike forhold at sivilisasjoner blomstrer.» I hvilken grad dette stemmer beror mest på ved hvilken temperatur/klima optimalpunktet er? Antar du også mener det finnes en øvre grense for hvor bra vi får det ettersom det blir varmere og varmere.

 8. Alf Lackner –> Sitat: «Det må ha en fysisk forklaring hvorfor det går så fort i dag. Foreløpig (ennå) finnes det bare én og samme teori, og den blir verifisert igjen og igjen.»
  Så «slår du deg selv på munnen» og påstår: «Jeg skriver ikke noe sted at CO2-hypothesen er det eneste man kan komme på».
  Interessant logikk, men ikke særlig overbevisende.

  Jeg har aldri benektet at CO2-molekylet absorberer (og reemitterer) i IR-spektret. De jeg imidlertid ser, er at våre bidrag til CO2 er så forsvinnende lite at det ikke kan ha noen merkbar (det vil si målbar) virkning på den globale gjennomsnittstemperaturen.

  Så til selve utgangspunktet – menneskeskapt, global oppvarming. Argumentasjonen hviler på 3 forutsetninger.
  – Menneskene øker CO2-nivået i atmosfæren grunnet vår utslipp.
  – Økt CO2-nivå får overflatetemperaturen til å øke fordi CO2 er en drivhusgass. Dette er den «direkte» oppvarmende effekten av CO2.
  – Jordkloden «svarer» på denne oppvarmingen på flere måter. Her benyttes betegnelsen tilbakekoblinger. Tilbakekoblingene varmer opp jorda ytterligere, slik at den samlede oppvarmingen blir mellom 1,5 til 7 ganger større (avhengig av hvem man lytter til) enn det CO2 hevdes å skulle gi alene.

  Alle tre forutsetningene må stemme om teorien skal være gyldig.

  Svært mange av forskerne som har satt seg inn i denne hypotesen er enige i de 2 første punktene. Det er også disse to punktene som til kjedsommelighet gjentas av politikere, klimaalarmister og media. Men uenigheten ligger i punkt 3. Det er her vi har ca. 2/3 av den spådde oppvarmingen som er innebygd i modellene. Uten denne modellerte oppvarmingen vil våre CO2-utslipp bare gi oss en liten mild oppvarming uten noen grunn til uro.

  Hvis det fantes noen indikasjon på denne tredoblingen av oppvarmingen burde vi forlengst ha hørt om det. Men vi får bare til stadighet repetert de to første punktene.

  Kan man finne en metode til å teste/måle punkt 3 empirisk? Når vi har oppvarming grunnet våre CO2-utslipp, burde en vesentlig del av «tilbakekoblingen» komme fra vanndamp fra verdenshavene. Hva skjer så med den ekstra vanndampen? Vi har her 2 alternativ:

  Vanndampen kan samle seg i atmosfæren. Siden vanndamp er en kraftig drivhusgass, vil denne økningen av vanndamp i atmosfæren gi oss mere oppvarming enn den som kommer direkte fra CO2-økningen. Dette kalles positiv tilbakekobling.

  Vanndampen kan danne skyer, uten at vi får en større mengde av gassen vanndamp i atmosfæren. Ekstra skyer reflekterer mer sollys tilbake til verdensrommet, vi får en avkjølende effekt som motvirker noe av den direkte oppvarmingen som skyldes CO2. Dette kalles negativ tilbakekobling.

  Den spådde, farlige oppvarmingen til klimaetablissementet er kun mulig om det første av disse to alternativene slår til. Dersom det skal være tilfelle, må vi kunne observere utvidelsen av varm, fuktig luft i nedre del av troposfæren i området rundt ekvator (sentrum av dette området skulle være i ca. 10 km. høyde), et såkalt «hotspot». Dette er blant annet beskrevet i IPCC Fourth Assesment Report fra 2007 (Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis):

  Link: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch9s9-2-2.html

  Målinger fra satellitt og værballonger viser imidlertid at det ikke utvikles et slikt « hotspot».

  Dette viser klart at det ikke er særlig hold i hypotesen om den ekstreme påvirkningen våre utslipp skal ha på klimaet.

  Jeg har tidligere nevnt at varierende skydekke har større innvirkning enn den påståtte, teoretiske (modellbaserte) virkningen til våre CO2-utslipp. Dette ble bekreftet allerede i 2009 – se kollokvium avholdt i CERN (forelesningesnotater er linket der): http://cdsweb.cern.ch/record/1181073/
  Allerede her visste man at det var en sammenheng mellom skydannelse, høyenergetisk kosmisk ståling og solaktivitet (egentlig manglende solaktivitet). Men i 2009 var man ikke klar over mekanismen i detalj. Det er dette som Henrik Svensmark har klart å påvise i den artikkelen jeg linket (som du øyensynlig ikke har lest).

 9. Du viser ennå ikke noen forskning som viser at slår beina under at menneskelige påvirkningen pga. CO2 er verifisert, slik jeg ganske grundig viste deg vha, skolefysikk og flere dokumenterte målinger. Men det kan jo komme noe…

  «Jeg har aldri benektet at CO2-molekylet absorberer (og reemitterer) i IR-spekteret.» Bra! da er vi enige om noe.

  «De jeg imidlertid ser, er at våre bidrag til CO2 er så forsvinnende lite at det ikke kan ha noen merkbar (det vil si målbar) virkning på den globale gjennomsnittstemperaturen.» Svensmark, de aller fleste klimaforskere (og jeg) er altså ikke enig i dette, men her er det uklart om du mener at økningen på 280-410 ppm siste hundre år er liten (dvs. har liten effekt), eller at du ikke ser at denne økningen hovedsakelig kommer fra oss.

  For det første er våre utslipp hovedårsaken til økningen siste 100 år fra, 280-410 ppm. CO2. Hvis dette ikke skulle ha stemt måtte det ha vært en naturlig og ukjent kilde som perfekt etterlikner våre utslipp mens resten av naturen har et nettoregnskap lik null på CO2. Hva er sannsynligheten for det?? Økt karboninnhold i biosfæren underbygges «pussig nok» også av at det måles ØKT karbonifisering av havene verden over. Du kan og slå opp i tabeller online for CO2-løselighet i vann, og friske opp at løst mengde gass er proporsjonal med partialtrykk ved en gitt temperatur. 40% økt CO2-innhold overstyrer fullstendig at havet ved 0,5 – 1 grad C gjennomsnittlig oppvarming siste 100 år avgir noe mer CO2 (max. 2%).

  Videre, for å vurdere hvor liten eller stor denne økningen er må man ha en eller annen form for modell, og det er kjørt 1000-vis av realisasjoner og sensitiviteter med alle tenkelige usikre parametre – OGSÅ tilbakekobling!
  Her er relevant status som viser match med siste data for modellene:
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

  Som du ser spenner utfallsrommet til modellene den observerte temperaturøkningen (også for satellittdata), inkludert de 2/3 av tilbakekoblingen du setter spørsmål ved, og alle tre kriteriene du etterspør er dekket. Det er jo selvsagt ikke 100% teoretisk umulig at en annen naturlig, og ikke inkludert, mekanisme (ref. kosmisk stråling) ville gitt samme respons, men da må den jo gi samsvar i reproduksjon av historien – ikke bare prediksjon. Jeg antar at du ser at det er mildt sagt usannsynlig, at vi stryker tilleggseffekten av en nøye studert parameter og innfører/justerer en av de naturlige responsene dramatisk – og vipps, så får vi jammen minst like bra respons både før og etter modellen går på prediksjon. Hadde det vært dårlig match med modellene kunne jeg gått med på skeptikerargumentet; at økte CO2-mengder over et visst nivå ikke gir noen effekt – men det er det jo ikke! Det er jo bra match. Her kommer poenget med modellene: Alle modeller er feil (også værmeldinga!) men noen modeller er nyttige. Jeg har jobbet med avansert numerisk simulering og modellering i nesten 20 år, og kan fortelle deg at de aller fleste svært vellykkede beslutninger i industrien taes basert på modeller med LANGT mer usikre responser. Slik jeg ser det kan Svendsmark og andre SNEVRE usikkerheten til modellene, slik at vi får enda mer grep om hvor stor effekt CO2-en (og andre usikre effekter) har.

  Uavhengig om oppvarmingen er menneskeskapt eller ikke, så lurer jeg fortsatt på dokumentasjonen på hvor varmt vi skal få det før vi har det best mulig(?)

 10. Steinar,
  Hadde egentilg skrevet et langt svar til deg, men av en eller annen grunn kommer det ikke gjennom. Så jeg skriver et kortere.

  Du skriver at du ser at våre bidrag til CO2 er «så forsvinnende lite» at det ikke kan ha noen merkbar (det vil si målbar) virkning på den globale gjennomsnittstemperaturen.» Svensmark, de aller fleste klimaforskere (og jeg) er altså ikke enig i dette, men her er det uklart om du mener at økningen på 280-410 ppm siste hundre år er liten (dvs. har liten effekt), eller at du ikke ser at denne økningen hovedsakelig kommer fra oss. Begge deler er feil, slik vi kjenner fysikken. For det første er det praktisk umulig å finne en annen kilde til økningen i CO2 enn våre utslipp (nei, havet eller vulkaner bidrar ikke med netto 40% økning på 100 år). For det andre er det ikke dokumentert noe sted at effekten er liten. Her er relevant status av modellene og match med data:
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/
  Du ser at simuleringene spenner utfallsrommet rundt målte data, og de 2/3 av effekten du etterspør er altså dekket.

  • Du kommer med så mange påstander at jeg vet ikke om jeg skal ta deg alvorlig. Svensmark uttalte seg forsiktig i henhold til CO2-teorien mens han ennå lette etter den manglende forklaringen på hvorfor de små aerosolene likevel ga høyt nok antall dråpedannelser (selv om modellkjøringene (som du skryter så av) ga som resultat at det ikke skulle skje). Det du ikke later til å forstå, er at det faktisk er forskjell på den reelle verden og modell-verdenen. I stedet for CO2 som regulator i modellkjøringene kunne du like gjerne ha benyttet den minkende skydannelsen (og minkende luftforurensning) som har vært i verden, som regulator.

   Nå, når Svensmark har bevist at hypotesen hans faktisk stemmer overens med det som man måler, samtidig som han har forklaring på alle ledd i hva som gir skydannelsen, uttaler han seg nok litt hardere enn det du påstår. Sitat (fra den artikkelen du fremdeles enten ikke har lest eller ikke forstått):
   «Given all the empirical evidence that has accumulated until now, the climate community should have considered it seriously, and even if the actual mechanism was until now missing, the empirical evidence showing and quantifying the solar climate link shouldn’t have been ignored by most of the community.

   The reason is actually very simple and lays in the implication of the link. If the sun has a large effect on climate, then its increase activity over the 20th century should have contributed at least some of the global warming. In fact, the calorimetric sea level based measurements imply that a bit more than half of the 20th century warming should be attributed to the sun. If so, the role that humans have had is diminished. In fact, when one considers the role that the sun has had over the 20th century, one finds that a) the temperature variations can actually be much better explained (with a smaller residual) and the required climate sensitivity is on the low side (about 1 to 1.5°C increase per CO2 doubling, compared with the canonical range of 1.5 to 4.5°C advocated by the IPCC, see Ziskin & Shaviv, 2012). The low climate sensitivity implies that the same emission scenarios will give rise to more modest temperature increases over the 21st century. These good news imply that we are not in as dire a situations as we often hear. But many do not like hearing this.

   Now that the mechanism is actually known, there should be no excuse in ignoring it any further, but given the above implications, it would most likely still be ignored.»

   • Du sier jeg kommer med mange påstander, men der er altså ikke mine egne påstander, men fakta ang. hva som er målt og hva modellene viser. Hvilke spesifikke påstander er det du ikke tar alvorlig?

    Du er opptatt av å informere meg om Svensmark, og slik du skriver det bør du igjen ta en titt på hva jeg faktisk skriver til deg (og ikke sette meg i en «klimahysteriker»-bås): Også i det siste sitatet du kom med bekrefter Svensmark igjen at han heller mot MER REDUSERT effekt («more modest») og aldeles ikke at CO2 (antropogen) er ubetydelig eller at den ikke har noe med global oppvarming å gjøre. Her gjelder det altså igjen å være presis. Det var akkurat dette jeg sa når jeg utfordret modellene og usikkerhetspennet, som jeg har vist deg. Jeg sier at han kan BIDRA til å forbedre modellene! Det er vi vel begge enige i.

    Men slik du fremstiller det høres det ut som hele CO2-teorien snart kastes på båten, mens hans teori tar fullstendig over, så enkelt er det jo ikke. Her er det snakk om små bidra som sammen gir litt og litt forbedring.

    Venter fremdeles

    • Man har fortsatt ikke blitt enige om klimasensitiviteten, men den går stadig nedover – i følge forskerne. Jeg tror trygt vi kan si at vår menneskelige aktivitet er i nærheten av null bidrag, noe som også konfirmeres av folk som har jobbet med spektroskopiske målinger av problemstillingen. Dette i motsetning til modellering.

     Sitat B M Smirnov, Joint Institute for High Temperatures, Izhorskaya 13/19, Moscow 125412, Russia – supported by Russian Science Foundation (grant 14-50-00124):

     «The line-by-line method gives the change of the global temperature (0.4 ± 0.1) K as a result of doubling the carbon dioxide concentration.
     The contribution to the global temperature change due to anthropogenic injection of carbon dioxide in the atmosphere, i.e. resulted from combustion of fossil fuels, is approximately 0.02 K now.»

     http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aabac6/meta

     • Har bare tilgang til Abstract på artikkelen, så kjenner ikke alle detaljer. Men basert på det jeg har funnet så langt synes jeg det er rart at artikkelen i det hele tatt har fått blitt publisert. Pga. følgende:

      Smirnov gjør den samme bisarre forenklingen som også en del skeptikere klamrer seg til, når han går fra 0.4 grader effekt ved dobling til 0.02 grader som kommer fra oss (5%). Han mener at antropogene årlige bidrag til tilførselsrate på 5% uten videre er lik andel av antropogent bidrag av totaløkningen, som er over 40% mer CO2 på drøyt 100 år. Du har sikkert hatt din dose med differensiallikninger og kan være enig i at totaløkningen er avhengig av totalraten for BÅDE kildene OG slukene vi har for CO2. Og fordi CO2 øker netto forklarer tillegget vårt på 5% i aller høyeste grad størsteparten av økningen vi har observert (dersom nivået hadde vært konstant kunne vi ha tilskrevet bare 5% fra oss). Som jeg har vært inne på tidligere, hvilken alternativ naturlig kilde gir en skalert og akkumulert 95%-profil av våre utslipp? Og det er altså ikke havet, som bidrar med ca 2%, eller noen vulkaner. I så fall må de etterlikne våre utslipp plutselig nærmest perfekt.
      Hvis du sjekker litt mer om Smirnov, vil du se at økningen på 0.4 grader tilkrives CO2-effekten alene, med alle andre parametre holdt fast. Dette er ikke reelt da mange andre parametre spiller inn, og spesielt vanndamp er en viktig klimagass som forsterker drivhuseffekten kraftig.

 11. Hei Alf Lackner,

  Vi beklager at dine siste kommentarer ble liggende i systemet uten å bli publisert direkte. Jeg har nå fått publisert de og det står orginaltidspunkter på. Jeg har sett over, både teknisk og innholdsmessig for å se om det er noen mulig grunn til at de ikke ble publisert direkte, men jeg kan ikke finne noen grunn. Jeg sjekket igjennom kommentarer i moderasjonskø og der fant jeg dine siste. Jeg vet ikke hvorfor de havnet der.

  Hovedregel er maks 3 linker i hver kommentar og at en bruker identisk samme mail og navn hver gang en skal kommentere. Noe du har gjort, men du har muligens både oppgitt stor og liten forbokstav på mail når du har skrevet din mailadr eller andre små forskjeller? Det kan du sjekke opp. Eneste lille detalj jeg kan se som kan forstyrre systemet. Er man registrert på Debatt1 skal en være innlogget for å kommentere. Du må gjerne registrere deg så slipper du fylle ut navn og mail hver gang.

  Nå i disse dager har det også skjedd at noen nettsteder (linker) feilaktig har blitt merket som spam.

  Beklager igjen at kommentarene kom sent. Det var ikke meningen. Nå er de her ihvertfall.

  Mvh
  Elisabeth Hoen

 12. Hei, takk for svar!
  Ser at alle forsøkene mine på gjentatt posting er kommet med, men trenger bare ett. Kan du slette alt fra og med 23. august 2018 kl. 23.55 og utover? På forhånd takk!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here