Skammens dag for SV

0
2143

SV vedtok på sitt landsstyremøte lørdag 12 april å be om aldersgrense på omskjæring av guttebarn. Gutter skal først kunne omskjæres når de er 15 år og gamle nok til å kunne bestemme selv. Dette skjer på tvers av viljen til det overveldende flertallet av de menn som er omskårne. De ønsker å beholde ritualet. De medisinske problemene er uansett ikke spesielt store dersom man legger til grunn hva de som selv er omskårne mener.

Man ønsker å redde barna ved lovgivning fra den tradisjonen de vokser opp i. På samme måte som man gjorde for 100 år siden overfor «de reisende» når man tok barna fra dem fordi omreisende barn ikke kan innrulleres i en stasjonær skole. I dag beklager Norge å ha ødelagt en tradisjon.

Brekkstangen er i tilfellet omskjæring en insistering på at spedbarn ikke har samtykkekompetanse. Som om spedbarn overhode har det, og som om ikke foreldre uansett utvirker irreversible psykiske og fysiske virkninger på barna sine. Men det grunnleggende er at man i så liten grad forstår minoriteters tilknytning til egen kultur og egne ritualer, og at deler av majoritetsbefolkningen så lett griper til lov og tvang over andres kultur, noe man ikke ville gjort overfor «ens egne».

Dette vedtaket er etter mitt syn en skam for SV.

 

 

Fra redaksjonen. Profilert Livssyn og dialog/politikk og samfunn

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here