Påstandene om at malariamedisin ikke virker mot coronaviruset er merkelige

0
2018

Etter at Trump gikk ut med anbefaling av malariamedisin mot corona-sykdommen, virker det som om det viktigste er å «ta» Trump – ikke å se på tallene fra land der malariamedisin benyttes jevnlig.

Et øyeblikksbilde av situasjonen pr. 26. mai 2020 viser eksempelvis tallene – dødsfall (av coronavirus) pr. million innbyggere – fra en del av de verst rammede landene:

Belgia                      –   806
Spania                     –   580
Storbritannia            –   546
Italia                       –   545
Frankrike                 –   437
Sverige                    –   409
Holland                    –   342
Irland                      –   327
USA                         –   303

I Folkehelseinstituttets oversikt over land i Afrika der malaria er utbredt – der man må forvente at malariamedisin blir benyttet ganske jevnlig – finner vi gjennomgående tall som kun utgjør noen få brøkdeler av tallene fra de ovennevnte landene.

Man kan selvsagt innvende at statistikkene fra land i Afrika ikke er så etterrettelige som i Europa og USA. Likevel er forskjellen så slående at dette trolig er en reell forskjell. Utenom malariamedisin kan selvsagt klimaforskjellen (varmt klima) ha noe å si. Sjekker man imidlertid Kenya, Etiopia og Eritrea – der store deler av landene er høyslette (og dermed relativt tempererte) – observerer man fremdeles svært lave tall. Det er kun to tettbefolkede øystater som har litt høye tall pr. million innbyggere, men der er forklaringen at det totale antall innbyggere er lavt. Derfor er 20 døde i Mayotte og 11 døde i São Tomé og Príncipe likevel ikke avskrekkende.

Malarialandene i Amerika viser en tilsvarende tendens. Dog er Brasil (som var sent ute med å ta pandemien på alvor), Ecuador (har høyfjellsområder uten malaria) og Peru (også med høyfjellsomnråder) verre ute enn de andre landene. Spesielt interessant er Costa Rica som veldig tidlig begynte med bevisst medisinering mot corona ved å benytte malariamedisin.

De som påstår at malariamedisin ikke virker, har et forklaringsproblem.

Land med utbredelse av malaria       Antall corona-      Dødsfall pr.
tall pr. 26. mai 2020:       døde       mill. innb.
Angola 40,1
Benin  30,2
Botswana10,4
Burkina Faso522
Burundi10,08
Djibouti1414
Elfenbenskysten301
Ekvatorial-Guinea129
Eritrea  (ikke i Asmara og høylandet)00
Etiopia (ikke i Adis Abeba og høylandet)60,05
Gabon 146
Gambia 10,4
Ghana 321
Guinea 202
Guinea-Bissau 74
Kamerun1716
Kapp Verde47
Kenya521
Komorene11
Kongo163
Liberia265
Madagaskar20,07
Malawi40,2
Mali703
Mauretania92
Mayotte2074
Mosambik10,03
Namibia00
Niger623
Nigeria2331
Rwanda00
São Tomé og Príncipe1150
Senegal362
Sierra Leone446
Somalia674
Sudan1704
Swaziland (Eswatini)22
Sør-Afrika4818
Tanzania (ikke over 1800 m)210,4
Togo132
Tsjad624
Uganda00
Zambia70,4
Zimbabwe40,3

 

AMERIKA (27. mai 2020):
Belize25
Bolivia27424
Brasil24746116
Colombia77615
Costa Rica102
Den dominikanske republikk47444
Ecuador (ikke over 1500 moh)3275186
El Salvador376
Fransk Guiana13
Guatamala634
Guyana1114
Haiti333
Honduras18819
Mexico813463
Nicaragua355
Panama31373
Paraguay112
Peru3788115
Surinam12
Venezuela110,4
Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here