Menneskelig oppfinnsomhet gjør at ressursene aldri tar slutt

1
1877

Det har i uminnelige tider vært nok av svartmalere som har lovet at verden kommer til å gå under snart. Slike dommedagsprofetier kjenner vi både fra bibelen, fra senere tider ved tegn på himmelen som kometer, eller nå til dags der påstanden om våre CO2-utslipp vil få jordkloden til å ende i et thermageddon.

En annen form for slik spåvirksomhet består i å komme med påstander om at ressursene i verden snart tar slutt. Eksempelvis kom geologen Davit White i 1919 med påstanden om at verdens oljeproduksjon ville nå sitt maksimum – peak oil – i løpet av 3 år (altså 1922). Siden da har årstallet for peak oil-tidspunktet vært flyttet mange ganger, og ligger for øyeblikket et sted mellom år 2021 og 2067. Vi har, og har hatt, tilsvarende dommedagsvarsler når det gjelder matproduksjon, mineraler og naturressurser for øvrig. Romaklubben, der nordmannen Jørgen Randers er medlem, ble berømt da de i 1972 kom ut med rapporten «Limits to Growth». Her var det ikke måte på hvor dårlig det skulle stå til med oss allerede i god tid før år 2000. Disse spådommene viste seg å være «helt på jordet», delvis på grunn av menneskelig oppfinnsomhet. Likevel fortsetter denne klubben sin virksomhet.

Miljøvernorganisasjoner er blant de som er flinkest til å svartmale ressurssituasjonen. Det gjelder både tap av natur, dyreliv og mineraler. Jorda er begrenset, snart tar det meste slutt om vi ikke legger om livsstilen. Dette er i stor grad argumentasjonen for å tvinge oss inn i «det grønne skiftet».

Jeg skal ikke her komme med noen spådom om når oljen og mineralene tar slutt, da alle slike spådommer til nå har vist seg å være feil. Men jeg skal peke på noen alternativ som veldig få av dommedagsprofetene tenker over.

I verdenshavene finnes enorme mengder mineraler som kan utvinnes. Denne vinklingen skal vi imidlertid ikke utdype nærmere i denne sammenheng.

Den 1. januar 2009 ble firmaet «Arkyd Astronautics» startet opp av Peter DiamandisChris Lewicki og Steve Jurvetson. Nå har firmaet fått navnet «Planetary Resources«, og har som formål å lete etter mineraler i asteroidebeltet. Samarbeidspartnere er Virgin Galactic (som står bak Space Ship I og Space Ship II) og Bechtel Corporation, som er det største konstruksjons- og ingeniør-firmaet i USA (står blant annet bak byggingen av Hoover-dammen). Planetary Resources har allerede begynt å sende ut satellitter som en begynnelse på det som skal skje i årene fremover. I den første tiden vil dette være ubemannede fartøyer.

 

22. januar 2013 så firmaet «Deep Space Industries» dagens lys. Texaneren Rick N. Tumlinson  står som styreleder for dette prosjektet. Firmaets formål består både i etterfylling av drivstoff til kommunikasjons-satellitter (korreksjons-motorene), samt utvinne materiale fra asteroider for å kunne bygge og grunnlegge rom-kolonier. Foreløpig har firmaet ikke fått startet opp noen virksomhet ute i verdensrommet.

Betrakter man de ressursene som er satt inn i disse prosjektene ser vi raskt at dette ikke dreier seg om ville fantasier og ønskdrømmer. Her er det entreprenører med fagkunnskap og kapital i ryggen som har funnet tiden moden.

I tillegg til de store mineralmengdene som sannsynligvis finnes i asteroidebeltet har man oppdaget enorme mengder metan på Titan, en av Saturns måner. Foreløpige anslag viser at mengden av hydrokarboner på Titan langt overskrider de kjente reservene på jorda. Med dagens teknologi er det fullt mulig å hente slike ressurser dersom man kan få dette til å lønne seg økonomisk.

Nå kan man innvende at dagens rakett-teknologi vil gjøre slik virksomhet kostbar, tidkrevende og lite effektiv. Da bør man holde øye med 2 andre firma som jobber med teknologiforbedring.
Det ene er «Positron Dynamics» som påstår at de nå tester en prototyp av antimaterie rakettmotor. Dersom dette viser seg holdbart, kan det være snakk om å redusere reisetiden fra jorda til Mars/asteroidebeltet til uker – ikke år. Men ikke nok med det, en slik rakettmotor vil kunne muliggjøre en reisetid til Alpha Centauri på omkring 5 år. Dette vil kunne gi uante muligheter både for å finne resurser og oppdage nye jordlignende planeter.

 

 

 

 

 

 

Den andre gruppen som driver med slik teknologiforbedring er «Breakthrough Starshot«. Deres målsetting er å sende små sonder ut for å utforske andre solsystem. Milliardæren Yuri Milner, forskeren Stephen Hawking og Mark Zuckerberg er med på laget.

Vi går noen interessante tiår i møte.

 

 

Foredrag om Positron Dynamics


Artikkelen er også publisert på resett.no

 

 

Facebook kommentarer

1 kommentar

 1. Fornektelse er dessverre den vanligste måten å møte kollapsens realiteter på, slik har det alltid vært. Hittil har ikke en eneste sivilisasjon overlevd, og det finnes ingen grunn til at det skal være annerledes denne gangen.

  Selv om fornektelse er, når alt kommer til alt, den sprøeste måten å møte en kollaps på, er et kjennetegn ved de som erkjenner kollapsens realiteter gjerne at man kan bli litt sprø, undertegnede medregnet. Allerede har jeg gjort en del sprø ting som jeg ser tilbake på med et skjevt smil, og mange oppfatter meg nok som halvsprø. En helt naturlig reaksjon nå som verdensveggene kommer stadig nærmere. Som Reverse Engeneer, som jeg har hatt stor glede av i mange år, skriver:

  «Once you become fully aware of collapse, it tends to make you a little crazy. There is nobody I have come across in the collapse blogosphere who isn’t somewhat nuts. Mind you, this definition of «nuts» is being measured against what is considered normal inside an insane society, so in reality it may not be nuts at all.

  The insanity exhibited by Kollapsniks comes in many forms, and the symptoms and behaviors that result also vary widely. The most common probably is depression, you see that in posting of all kinds on many websites. Talk of suicide among these people is fairly common. Some websites like Nature Bats Last & Reddit r/collapse and have such a severe problem with this they need to have Suicide Prevention Hotlines posted on the sidebar of the Homepage. Denialism is another form of insanity that is prevalent. There are numerous people who haunt collapse websites simply to try and refute any claim that Collapse is actually in progress. They are obviously fully aware of it, but the coping mechanism here is just to deny every piece of evidence that becomes manifest.

  There are other more subtle forms of insanity though also. Many Kollapsniks become obsessive on certain topics, Renewable Energy, Bankster Corruption, Political Corruption, Geopolitical Conflict, Conspiracy Theory are a few examples of topics a given poster might obsess over. Some obsess over more finely honed topics, like Precious Metals, the Stock Market, Marijuana Legalization or LGBTQ issues. By focusing on a given area, this defense mechanism allows the person to «wall off» many of the other areas of collapse that would otherwise preoccupy them. It is relatively lightweight insanity though, since it doesn’t prevent the person from pursuing normal daily tasks, and they otherwise seem pretty normal.»

  http://www.doomsteaddiner.net/blog/2018/02/18/prepping-for-death/

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here