Hvor mye CO2 spyr en el-bil ut?

1
1998

En elektrisk bil går på kullkraft. Det kan jeg si, fordi all den vannkraft vi har i Norge, som går til å lade el-biler, kunne vært solgt til Europa, slik at vi kunne redusert kullkraften. Så lenge vi ikke har fornybar energi, men fortsatt må supplere med kullkraft, har vi for lite el-kraft, og det vi bruker ekstra, er forurensende kullkraft.

Et meget raskt regnestykke:

En bensinbil slipper ut ca 1630g CO2 pr. mil.

(Kilde:https://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/miljoe/regn-ut-co2-utslippet/a/155931/)

Et kullkraftverk slipper ut ca 100 000g/GJ. Det er 360g/KWh. (Kilde:Wikipedia.no:Kullkraftverk)

En el-bil bruker ca 5 KWh/mil (om vinteren, når føret er dårlig og du trenger varme i tillegg). Det vil si at utslippet er 1800g CO2/mil. Så har ladningen og forbruket en virkningsgrad på ca. 0,7. Det betyr 2250g CO2/mil, altså mye mer enn en bensinbil.

El-bilen kommer ikke særlig godt ut i det regnskapet. Så har vi heller ikke tatt hensyn til produksjon av batterier, forsøplingen av gamle batterier, tilgang til ressurser osv.

I byer og tettbebygde strøk, har selvfølgelig el-biler sin funksjon i dag, men i det store og det hele forurenser de mer enn bensinbiler.

Facebook kommentarer

1 kommentar

  1. Hehe. 5kWh pr mil? Selv på kaldeste vinteren så bruker min bil ikke så mye.
    Etter 117.000km så har den brukt 2,04kWh/mil i snitt. Og på vinteren ligger den på 2,2kWh/mil.
    Samt at du må legge til ca 20% på bensinbilen for å ta med utslippet fra raffinering.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here