Ahamb og Påskeøya som jorda, for jorda er jo ei lita øy. Konflikter, beskyldninger og utgruppestråmannsmonstre konstrueres. Finnes det en kur? Ja, InnGruppe-Demokratiet:

– Terje Bongard: Demokratiet er for dårlig

Ahamb er forstadiet til Påskeøya før den seiler inn i undergangen, på samme vis som vår jord. Ahamberne forsøkte seg med kristendommen, som nå har feilet Vesten, mens Russerne igjen satser på denne etter det moralske fallet under kommunismen. Imidlertid vet vi nok nå til å bygge et samfunn hvor vi kan unngå Ahambs og Påskeøyas skjebne!

Alle konfliktene på Ahamb kan forstås i lys av handikapprinsippet, som er universelt. Trolig har samtlige sivilisasjoner i universet lidt samme skjebne som Ahamb, og ved å studere konfliktene på denne lille øya kan vi forstå hva som venter oss som global sivilisasjon. Men, i motsetning til for Ahamb, har vi kunnskapen om oss selv, som, hvis vi anvender den korrekt, kan redde oss fra oss selv.

Hvorfor det har blitt så dørgende stille om modellen til Bongard, er nokså uforståelig? Vi burde, som ahamberne, søke en modell som kan redde oss fra deres skjebne, som global sivilisasjon. Denne modellen ligger klar, Bongard trenger kun litt i overkant av 50 millioner til et forskningsprosjekt for hvordan å implementere den i praksis. Ikke mer enn noen meter med motorveg. Men hva skal vi med mer motorveg når den vegen vi nå kjører på som global sivilisasjon, kapitalismen, leder oss rett fra Ahamb til Påskeøya???

– Born blei kristna for å redde stillehavsøy frå moralsk krise

Påskeøystatue
Vi kan minnes Påskeøyas tapte sivilisasjon. Men vil noen minnes vår industrielle sivilisasjon, den første globale sivilisasjon på jorden?
Facebook kommentarer

2 KOMMENTARER

 1. Jeg ser av andre innlegg her hos debatt1 at vi bongardister omtales som alarmister. Det er vi ikke. Vi er evangelister. Vi sprer det glade budskap om frelse i en fortapt verden. På samme vis som kristendommen gav håp til romerrikets slaver, gir bongardismen håp til kapitalismens slaver. Lenkene kan brytes og vi kan bli frie menn og kvinner, langt friere enn noen fri greker noensinne var!

  InnGruppe-Demokratiet (IGD) er det ultimate demokrati og sivilisasjonens fullendelse. Lik Atlas bærer Bongard jorden over sine skuldre. Men vi vil ikke lytte til hans glade budskap, det at vi endelig har forstått oss selv og hva som skal til for at vi skal kunne leve med oss selv. Kanskje er Bongard den første intelligente skapning i universets over 13 milliarder års historie som har knekt koden? Men vi ville ikke ta imot hans gave til oss, slik at vi kunne dele den med framtidige generasjoner og sivilisasjoner, på jorden, i galaksen og universet. I sannhet et ufattelig svik!

 2. Noen kan nok synes det er litt underlig med min fiksjon på IGD, og det skal nok innrømmes at dette kan være en psykologisk forsvarsmekanisme i møte med verdensveggene og kollaps. I anledningen gjengir jeg en annen kommentar om temaet:

  Fornektelse er dessverre den vanligste måten å møte kollapsens realiteter på, slik har det alltid vært. Hittil har ikke en eneste sivilisasjon overlevd, og det finnes ingen grunn til at det skal være annerledes denne gangen.

  Selv om fornektelse er, når alt kommer til alt, den sprøeste måten å møte en kollaps på, er et kjennetegn ved de som erkjenner kollapsens realiteter gjerne at man kan bli litt sprø, undertegnede medregnet. Allerede har jeg gjort en del sprø ting som jeg ser tilbake på med et skjevt smil, og mange oppfatter meg nok som halvsprø. En helt naturlig reaksjon nå som verdensveggene kommer stadig nærmere. Som Reverse Engeneer, som jeg har hatt stor glede av i mange år, skriver:

  «Once you become fully aware of collapse, it tends to make you a little crazy. There is nobody I have come across in the collapse blogosphere who isn’t somewhat nuts. Mind you, this definition of «nuts» is being measured against what is considered normal inside an insane society, so in reality it may not be nuts at all.

  The insanity exhibited by Kollapsniks comes in many forms, and the symptoms and behaviors that result also vary widely. The most common probably is depression, you see that in posting of all kinds on many websites. Talk of suicide among these people is fairly common. Some websites like Nature Bats Last & Reddit r/collapse and have such a severe problem with this they need to have Suicide Prevention Hotlines posted on the sidebar of the Homepage. Denialism is another form of insanity that is prevalent. There are numerous people who haunt collapse websites simply to try and refute any claim that Collapse is actually in progress. They are obviously fully aware of it, but the coping mechanism here is just to deny every piece of evidence that becomes manifest.

  There are other more subtle forms of insanity though also. Many Kollapsniks become obsessive on certain topics, Renewable Energy, Bankster Corruption, Political Corruption, Geopolitical Conflict, Conspiracy Theory are a few examples of topics a given poster might obsess over. Some obsess over more finely honed topics, like Precious Metals, the Stock Market, Marijuana Legalization or LGBTQ issues. By focusing on a given area, this defense mechanism allows the person to «wall off» many of the other areas of collapse that would otherwise preoccupy them. It is relatively lightweight insanity though, since it doesn’t prevent the person from pursuing normal daily tasks, and they otherwise seem pretty normal.»

  http://www.doomsteaddiner.net/blog/2018/02/18/prepping-for-death/
  —–
  Som man kan se er det mange tema kollapserkjennende mennesker kan fordype seg i for å utholde virkelighetens realiteter, for slik å holde depresjonen og i verste fall selvmordstanker på avstand. Men jeg tror definitivt IGD ikke er den dårligste selvmedisineringen, og tror oppriktig at det i denne modellen kan finnes en siste strime av håp, før lyset og internettet slokner.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here