Måker i media

3
3198

Sesongen for måkeunger er i gang, og de små nøstene blir beskyttet av påpasselige foreldre. Det er slik det skal og må være – uten foreldrenes påpasselighet ville de små ungene som forlater redet lenge før de er flygedyktige ikke ha en sjanse til å overleve.

Men med måkenes skinnangrep mot mennesker, hunder og andre dyr som kommer ungene for nær, kommer også mediesakene. Dessverre fremstilles det ofte feilaktig som at måkene er aggressive, og slike saker kan bli så forvrengte i sin fremstilling av måkenes naturlige adferd at det skaper negative holdninger til dem.

Dårlig næringstilgang i havet som følge av overfiske og forstyrrelser i hekkeområdene er blant grunnene til at måkene i økende grad hekker i tettbygde områder. Dette gjenspeiler ikke bestandstørrelsen. Fiskemåke, hettemåke og krykkje er rødlistet, og gråmåke og svartbak er også tatt ut av jakttidslista – som følge av langvarig tilbakegang i bestandene. Med en slik situasjon burde vi hjelpe måkene, legge til rette for hekking og gi dem noe av den maten som det kastes tonnevis av hver dag. Men i stedet holdes maten tilbake og det gjøres mange steder forsøk på å hindre hekking, uten å tilby måkene alternative hekkesteder.

Naturmangfoldloven setter forbud mot å påføre unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo og hi. Tildekking av fugleberg, holmer og andre naturlige hekkeområder vil være lovstridig, samt tildekking av hekkeplasser og hustak med materiale som kan føre til at fuglene setter seg fast. Slike saker har medført høye bøter.

Det er viktig å fremme respekt og forståelse for dyrs naturlige adferd og det som burde være en selvfølge – deres rett til å beskytte ungene sine. Dette er en naturlig, nødvendig og harmløs adferd som blir bagatellmessig i forhold til de omfattende skadene som vi påfører dyr og natur. I stedet for mediesaker om hvordan mennesker føler seg påvirket av måkenes hekking, kunne det være en god sak å skrive om hvordan måker og andre sjøfugler sliter som følge av næringssvikt, miljøgifter og marint søppel.

 

Jenny Rolness

Dyrenes Røst

Photo by Ryan Brooklyn on Unsplash

Facebook kommentarer

3 KOMMENTARER

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here