Kommunestyre- og fylkestingsvalg 9.sept 2019 | Valget er ditt!

0
2290
Valg 2019. Fra partilederdebatten 6.september
Fra Nrks sending av partilederdebatten, Trondheim. 6.9.`19

Valgresultat, Hele landet, kommune https://www.nrk.no/valg/2019/resultat/nb

Ap, 24.8 – Mdg, 6,7 – SV, 6.1 – R, 3,8 – H, 20,1 – Frp, 8,2 – V, 3,9 – Krf, 4,0 – Sp 14,4 – FNB, 2,4
Kl 21.00, 9.9. valgdagen så prognosen slik ut: Ap, 24,5 – Mdg, 8,2 – SV, 6,6 – R, 4,5 – H, 19,8 – Frp, 7,8 – V, 3,4 – Krf, 3,4 – Sp, 12,7 – FNB, 2,9

Har du bestemt deg for hvilket politisk parti du skal stemme på? Jeg har tatt en kikk på de 9 største partienes nettsider og har vurdert dem utfra hvordan de framstiller sitt parti på nettsidens forside.

Jeg gjengir partienes slagord og budskap, og kommenterer bredde i politiske saker, helhetsinntrykk og layout. Jeg håper gjennomgangen kan være til hjelp for de som enda ikke har bestemt seg, og for partiene selv.

Nettsidene jeg har sett på er valgt i tilfeldig rekkefølge og jeg har brukt i snitt 20 minutter på hver nettside, avhengig av hvor mye informasjon hvert parti har med. Partiene er: Venstre, Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt.

Jeg har ikke tatt stilling til personlige preferanser når det gjelder emner og saker. Det blir det opp til leseren selv å ta stilling til. Men en ting har jeg sjekket og det er søkeordfeltet som alle partier har på sin nettside. For om man søker opp et bestemt ord, kommer det så opp på nettsiden? Ordet jeg har valgt å søke på er dyrs velferd / dyrevelferd.

Etter gjennomgangen vil jeg komme med en sluttkommentar.

https://www.venstre.no/

Slagord: Menneskeskapte klimaløsninger der det også inkluderes gjennvinning, mer buss og bane, fornybar energi, ren natur, grønne biler, mer sykkel.

Budskap: Sats på skolen, Ta vare på naturen, Flere nye jobber, På lag med framtida.

V legger vekt på at barn skal trives på skolen og gode lærere. På naturområdet legger de vekt på at det skal være lett og billig å leve miljøvennlig. Når det gjelder arbeid så legger V vekt på grundere og småbedrifter og deres muligheter til å satse, samt at de skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

Venstre gir plass til 6 nyhetssaker nederst på siden. Siden virker godt tilpasset lokalvalget og det er lett å finne fram på siden. I deres fokusområde «På lag med framtida», så uthever de at de er et sosialliberalt parti, noe som er nyttig informasjon.

Bredde: Det er tydelig at det er klima, natur og miljø som er Vs hovedsaker. De går detaljert inn i mange sider der grønn politikk er relevant, som i samferdsel og at det skal være billig for forbrukerne å velge `grønne` alternativer samt at en vektlegger en fantastisk natur en vil ta vare på. I tillegg til disse områdene er det skole og det private næringsliv og mindre aktører i det som fremheves, noe som er helt i tråd med det jeg forbinder med V med fra før av. Burde de vist fram en større bredde? Kanskje.

Inntrykk: Layoutmessig synes jeg den mørke grønnfargen V har øverst på sin side trykker den ned noe, og jeg synes videre at den hvite bakgrunnen når en scroller nedover ikke er inspirerende for øyet å se på. Men det er veldig fint at de har fremhevet lokale kandidater på forsiden. Siden virker levende og V virker klar og oppdatert på sine nettsider før valget, og det er enkelt å finne fram på siden og søke det en leter etter. Stikkord dyrs velferd ok.

Karakter: 5

Karakter 2017 4+/5

https://www.arbeiderpartiet.no/

Slagord: Sterkere fellesskap. Trygghet og muligheter for alle.

Budskap:  Ap fremhever 8 hovedsaker, i tillegg til at de har med bedre læring i skolen samt en kan klikke seg inn på å se 83 tiltak de har for å styrke fellesskapet mot økende forskjeller. Hovedsakene er Hele, faste stillinger, Et seriøst og organisert arbeidsliv, En eldreomsorg som er best mulig – ikke billigst mulig, Skolemat, Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig, Bedre SFO for alle barn, Klimavennlige lokalsamfunn, verdiskaping over hele landet. Det gis ingen plass til nyhetssaker.

Bredde: Mye er med og det er en god  bredde i politiske saker Ap fremhever på sin første side. Jeg vil si de viser en tydelig sosialdemokratisk profil. Og det er ikke kun fokus på arbeideren, noe Ap først og fremst blir assosiert med, men de har fokus på skole, eldre og klima også.

Inntrykk: Layoutmessig er deres ruter med hovedsaker ved første øyekast noe mye å ta inn, men de har mange saker de vil vise fram og det skjematiske kvadratiske oppsettet blir på et vis oversiktlig likevel. Det er lett å finne fram til det en ønsker på siden, men under «Se vår politikk», som er øverst på siden sammen med søkefeltet, så kan en legge inn stikkord for å finne fram til Aps politikk, noe som gjør at en kanskje ikke finner det en selv leter etter. Da jeg forsøkte dyrs velferd, kom det ikke opp noe treff, kun jordbruk. Fordi Ap har søkefeltet helt øverst på sin nettside så er det uheldig at ikke alle ord kommer opp som en søker etter.

Karakter: 4+

Karakter 2017 4+/5

https://krf.no/

Slagord: Sammen for et varmere samfunn

Budskap: Familie og Eldre. Styrke familier, ikke styre dem. Samt de har med `stabile familier` som ett mål. Når det gjelder eldre legges det vekt på at en skal kunne leve hele livet og at man må bli flinkere til å inkludere seniorer i samfunnet. De har også med en tekst der det står om hvorfor en bør stemme Krf. Her legges det vekt på bl.a. en god barndom, frivillighet og om å ta klimautfordringer på alvor.
Noe jeg stusset over øverst i deres menyfelt er «Skoleoppgave». Når en klikker videre står det ” Mange skoler har prosjekter og skoleoppgaver om det politiske systemet i Norge og om de politiske partiene. På denne siden finner du kort informasjon om KrFs politikk.” Dette var litt overraskende, men det fikk meg til å klikke på linken – det er noe nytt.

Bredde: Bredden er ikke stor, men det er tydelig de setter mennesket i sentrum. En kunne tenke seg også at mennesker fra andre grupper blir fremhevet i dette, i tillegg til familie og eldre. Det gis plass til tre nyhetssaker på forsiden.

Inntrykk: Behagelige farger og fin layout. Framstår noe lite konkretisert og verdibasert p.g.a. deres bildebruk. Stikkord dyrs velferd ok. Lett å finne fram til det en ønsker informasjon om.

Karakter: 3

Karakter 2017 4

https://www.frp.no/

Slagord: ? Det som står først på siden er : Derfor stemmer du Frp. Her kan en klikke seg videre og få informasjon om deres satsingsområder. Informasjonen er tydelig og klar. Men hvor er slagordet? Normalt sett har Frp «En enklere hverdag», og jeg går ut fra at det gjelder fortsatt.

Budskap: 3 Aktuelle innlegg om: Nytt kutt i eiendomsskatten, 400 millioner til kjøkken på sykehjem, Mer til minstepensjonistene. Deretter kommer 4 hjertesaker og det er samferdsel (vi knytter landet tettere sammen), skatter og avgifter (eiendomsskatten skal fjernes), helse og omsorg (helsekøene skal ned) og innvandring (en streng og ansvarlig innvandringspolitikk).

Bredde: Ganske bra bredde. De er konkrete og virker saksorienterte.

Inntrykk: Layout på siden kunne fornyes noe. Sist jeg sjekket før Stortingsvalget 2017 så det omtrent likt ut kan jeg huske, og jeg synes siden framstår noe utdatert og lite moderne. Ellers lett å finne fram på siden, og det er gjenkjennelig Frp politikk. Stikkord dyrs velferd ok.

Karakter: 3

Karakter 2017 4

https://www.senterpartiet.no/

Slagord: Nær folk i hele Norge!

Budskap: Nær folk (ja til tjenester nær folk) , Hele Norge (en politikk for hele landet)

Bredde: Stor og liten på samme tid. Det er tydelig at Sp legger vekt på at offentlige tjenestetilbud og virksomheter er nær folk og at det er distriktpolitikk Sp legger vekt på. Selv om de ikke skriver dette på forsiden så fungerer slagordet såpass godt at få detaljer kreves. Det er svært lite informasjon utover slagordene på forsiden, så alt i alt må jeg likevel si at bredden er liten da ingen konkrete saker nevnes. Det er plass til 3 nyhetssaker på siden.

Inntrykk: Siden virker ikke oppdatert for fylkes- og lokalvalg, men mulig mange Sp`ere ikke benytter den?, spør jeg meg om, men det er enkelt å finne informasjon man søker etter. Stikkord dyrs velferd ok. Foruten landskapsbildet med vakker natur, så framstår siden layoutmessig som noe kjedelig og ikke oppdatert.

Karakter: 3-

Karakter 2017 4

https://www.mdg.no/

Slagord: For mennesker og miljø

Budskap: Miljøpartiet De Grønne vil skape et samfunn hvor vi har gode liv uten at vi ødelegger for andre. Politikkområder: Klima, byer, natur og dyr, levende hav.

Bredde: Etter de politiske sakene er det tre artikler om klima og videre er det gitt plass til 3 nyhetsartikler. Selv om alle vet at for Mdg er klima, natur, miljø, dyreliv viktigst – så kunne man tenke seg det var noe mer informasjon på forsiden om enkeltsaker ang temaene, samt at det ble trukket inn ett eller flere andre politikkområder. Det skorter noe på bredde og detaljer i saker.

Inntrykk: Fint med bilder av folk og engasjement øverst, selv om den store kvadraten med `BLI MED` på høyre siden ødelegger for de fine bildene og burde vært plassert under. Nå kan en kanskje ikke gjøre noe med grønnfargen Mdg har valgt, men den er ikke særlig flatterende og nettsiden trykkes litt ned av det, etter mitt syn. Lett å finne fram på siden.

Karakter: 4

Karakter 2017 5

https://hoyre.no/

Slagord: 8 løfter fra Høyre til deg: Høyre vil ha Ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap og gode lærere, der elevene mestrer hverdagen. Vi vil ha en eldreomsorg med kvalitet og valgfrihet.

Budskap: 3 nyhetssaker først: Sjef i eget liv: Et løft for eldre som bor hjemme. Derfor er valgfrihet en kjerneverdi for Høyre, Vil ha klimaplan i alle Høyre-kommuner. Deretter kommer hjertesaker: Kvalitet og valgfrihet i omsorgen, kunnskap og mestring i skolen, grønn transport og bedre veier, attraktive og inkluderende lokalsamfunn. Videre har H, med 10 grunner til å stemme Høyre man kan klikke seg videre på, samt de har med 7 grunner til at Høyre er best for distriktene. Overraskende har Høyre med `barnas partiprogram`.

Bredde: Bra. Tydelig at valgfrihet er noe H har ekstra fokus på, ellers ble jeg positivt overrasket over at de har attraktive og inkluderende lokalsamfunn som en av sine hjertesaker. God blanding mellom visjoner og saker.

Inntrykk: Siden framstår som oversiktlig og behagelig å se på. Eneste jeg reagerer noe negativt på er der de skriver øverst at de vil ha ja-kommuner. Det assosierer jeg med at negative aspekter ved prosjekter kan blir nedtonet og at man blir stimulert til kun å tenke på de positive sidene, som kan gå på bekostning av andre. Ellers ingenting å utsette. Stikkord dyrs velferd ok (men kun 3 artikler kommer opp).

Karakter: 5+

Karakter 2017 5

https://www.sv.no/

Slagord:  For de mange – ikke for de få.

Budskap: For de mange – ikke for de få, Mennesker – ikke markeder, Framtid – ikke forurensing.

Bredde: To nyhetssaker er det plass til nedenfor budskapene og hovedsakene, og det er Mennesker og miljø – ikke markeder, og SV kan gjøre sitt beste lokalvalg på 16 år. Selv om SV er tydelig på verdier og setter mennesket i fokus – i likhet med flere partier – så er SV kjent som et saksparti og en kunne tenke seg flere enkeltsaker fremhevet på forsiden. Stikkord dyrs velferd ok.

Inntrykk: Layoutmessig er de tydelig på at de er rød-grønne politisk sett, men siden virker litt for enkel fordi det skorter på innhold på forsiden.

Karakter: 3+

Karakter 2017 4+

Rødt https://xn--rdt-0na.no/

Slagord: Årets valg handler om å skape et vendepunkt mot Forskjells-Norge.

Budskap: Arbeidsliv: Rødt kjemper for trygghet og rettigheter for vanlige lønnsarbeidere, Miljø: Rødt jobber for at naturens tålegrenser skal sette rammene, ikke kortsiktig profitt, Feminisme: Rødt jobber for et samfunn der alle kan leve frie liv, uansett kjønn eller seksuell orientering, Solidaritet: Rødt støtter kampen for demokrati og frigjøring verden over. Stikkord dyrevelferd ok. Rødt har også med 8 grunner til å stemme rødt, og Hva skjer i rødt, like under hovedsakene.

Bredde: Bra. Noe nytt som jeg ikke har sett før, er at de har med 4 saker under rubrikk «Siste fra bloggen». Innbydende layout her også. Det et ulike skribenter som skriver om Rødts politikk. Det er gjort plass til hele 7 (nyhets)artikler nedenfor, der det er fokus på arbeidssaker, men også på skole og ytringsfrihet.

Inntrykk: Godt inntrykk. Stor forbedring av nettside siden første gang jeg sjekket i 2016 da Rødt fikk karakteren 2. Nettsiden er oversiktlig og god for øyet å se på.

Karakter: 6

Karakter 2017 4+

 

Sluttkommentar

Jeg satte karakterene uten å sjekke hva jeg skrev om partiene i forkant av Stortingsvalget 2017. Jeg ville ikke bli påvirket av hva jeg mente da. Se mine vurderinger av partiene den gang her.  Rødt blir en klar vinner blant de ni partiene denne gangen.

Når det gjelder bildebruk så vil jeg si at på enkelte av partienes nettsider blir det stort personfokus. En eller toppen 3 sentrale politikere i partiet kommer veldig i fokus, og jeg tenker at personfokus ikke alltid er det beste. Dette gjelder partiene Frp, SV, til dels Krf og Sp. I den rekkefølgen. Når det gjelder Krf så tenker jeg videre at deres bildebruk utenom personer i Krf kan være noe i overkant, selv om det er behagelig for øyet å se på. De partier som jeg mener er gode på å bruke varierte bilder er V, Mdg, Ap, R.

Det eneste partiet der jeg ikke fikk opp søkeordene dyrevelferd og dyrs velferd er hos Ap. Selv hos Sp virker disse søkeordene.

Med Rødt i topp, så kommer Høyre på andre plass med 5+, deretter er det Venstre med karakteren 5. På en god fjerde plass kommer Ap, med 4+ og Mdg får 4.

Senterpartiet, Krf og Frp kommer dårligst ut, men vil det få noe å si på valgdagen? Nok ikke for Sp, slik det ser ut på målingene før valget.

Jeg håper du som har lest dette blir inspirert til å lese mer på partienes nettsider for å lære mer om deres politikk! Jeg har kun skrapet overflaten, men hva partiene fremhever på sine forsider betyr noe og sier noe om hva de prioriterer og om hvilke verdier de setter høyt.

Jeg håper alle som kan vil sette seg inn i hva partiene står for. Ta et valg og delta i demokratiet.

Godt valg!

Jeg vil oppdatere artikkelen og presentere hovedfunnene, når valgresultatene kommer.

 

Profilert Valg 2019, Politikk og samfunn

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here