«Hvorfor hater så mange USA?» av Ziauddin Sardar og Meryll Wyn Davies

0
2032

Denne boken er skrevet at forfatterne Ziauddin Sardar og Meryll Wyn Davies. Sardar er forfatter og arbeider for radio og fjernsyn. I tillegg er han kjent som bidragsyter til New Statesman og nasjonale og internasjonale magasiner. Davies er forfatter og antropolog og har tidligere arbeidet som produsent for religiøse programmer i BBC.

Forfatterne skriver i innledningen at det ikke er en bok om 11. september eller hendelsene som ble utløst etter krisen. Det er en bok om konsekvensene av samspillet der store ulikheter i makt, rikdom, frihet og muligheter undersøkes og belyses. De skriver at mange amerikanske handlinger er utført i beste hensikt og at motvilje kan virke uforståelig på amerikanerne.

På omslaget på baksiden av boken skriver forfatterne:

«Den økonomiske makten til USAs store selskaper og den amerikanske populærkulturen infiserer folks liv og svekker den stedegne kulturen for millioner av mennesker over hele kloden. Den amerikanske regjeringens utenrikspolitikk, som blir understøttet av militær styrke, har en global innflytelse uten like nå som USA er blitt verdens eneste supermakt – den første hypermakten. 

Amerika eksporterer også sine verdisystemer og definerer hva det vil si å være sivilisert, rasjonell, utviklet og demokratisk – egentlig hva det vil si å være menneske. Samtidig er USA selv upåvirkelig mot innflytelse utenfra, og i den grad amerikanerne i det hele tatt tenker på resten av verden, er det i dypt rotfestede stereotypier. 

Mange mennesker hater virkelig Amerika, i Midtøsten og utviklingslandene, men også i Europa. Sardar og Davies undersøker hvilken innflytelse amerikansk utenrikspolitikk og amerikanske selskaper har. De ser også på det kulturelle herredømmet, og plasserer denne overveldende dominansen i en kontekst av amerikansk selvforståelse. Dette gjør de ved å betrakte TV og Hollywood som reflekterende speil for både den amerikanske drømmen og det amerikanske marerittet. Deres analyser gir verdifull næring til en debatt som gjør seg trengende for mennesker med ulike politiske overbevisninger i alle land, kulturer og uavhengig av religion.»

Jeg anbefaler boken på det varmeste og ber potensielle lesere om å ikke la seg skremme av boktittelen. Forfatterne går bak «hatet» og forsøker å beskrive hva som har gjort at synet på amerikanerne er blitt slik det er i dag. Det er en god balanse mellom kritikk og positivitet.

Boken kan bestilles hos Adlibris.com og koster kr. 255 i skrivende stund.

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here