Hele mennesket

0
2527
Om kristendom

Mennesket består av tre likeverdige funksjoner: ånd, sjel og kropp, slik guddommen er tre: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Sjela (viljen, tankene og følelsene) trenger å samarbeide med ånden i vårt indre for å skape harmoni i kroppen. Ånd, sjel og kropp er avhengige av hverandre for at mennesket kan føle seg helt. Selv om egen vilje, negative tanker og destruktive følelser fort kan dominerer sjelslivet vårt, må vi likevel aldri forakte den ene eller andre funksjonen.

I 2.mosebok 33,12-23 kan vi lese om hvordan Moses fikk se Guds herlighet, nettopp fordi han gav rom for sjela i møte med Gud. Sjelslivet til Moses var ikke alltid fylt med tro. Nei, det var tvil, redsel og mismot i mange av hans spørsmål til Herren. Alle mennesker kjenner på tvil av og til. Det er lov å stille Gud spørsmål. Han ønsker mer enn gjerne å svare oss, men da må vi også ta oss tid til å lytte. Ikke bare la tvil og spørsmål sveve i løse luften til forvirring både for en selv og andre, men grunne på dem i sitt hjerte. Søke i Ordet, be og prate med Han! Gjennom hele Bibelen kan vi lese om hvordan Gud konverserte med menneskene. Når vi lar sjela vår rope til Gud gir vi Ånden som bor i vårt indre mulighet til å forme oss etter Sin vilje.

Etter at Gud hadde lovet å gå med Moses og føre han til hvile tvilte likevel Moses.

«Hvis ditt Åsyn ikke går med oss, må Du ikke føre oss opp herfra…»

Igjen måtte Gud betrygge Moses med at Han ville være med. Da sa Moses:

«Jeg ber Deg, vis meg Din Herlighet!»

Gud ble ikke truet av Moses sine spørsmål. I stedet førte prosessen til at Moses fikk intim kunnskap om Gud selv! Kunnskap er informasjon kombinert med erfaring, kontekst, oppfatning og refleksjon. Dersom man ikke erfarer kunnskapen man tilegner seg blir det bare teori, men Ånden bruker sjelslivet til å åpenbare Faderen i våre hjerter slik at kunnskapen fører til kjennskap med vår Far i himmelen. Gud ønsker at vi skal være oss selv i møte med Han, derfor må vi respektere sjela og sette pris på dens variasjoner.

Til og med Jesus stilte spørsmål til Faderen. Selv om Jesus visste at Han måtte dø, sa Han:

«Far, hvis Du vil, så ta dette begeret bort fra Meg. Men la ikke Min vilje skje, bare Din vilje.»

Jesus hadde et oppdrag Han måtte fullføre, men både tankene, følelsene og viljen kjempet i mot. Sjela som var i kamp med ånden ropte til Faderen, og i samme øyeblikk ble ånden Hans styrket slik at viljen bøyde seg for Faderens og kroppen ble gitt som løsepenger for mange. Ved Jesu forsoningsverk var det et samspill mellom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd i Jesu ånd, sjel og kropp. Vårt liv må også ha rom for disse tre likeverdige funksjonene for å kunne være ekte og helt. Vi må søke Han som har skapt og kjenner alt ved oss slik at balansen mellom ånd, sjel og kropp harmonerer.

 

Fra redaksjonen. Profilert Livssyn og dialog. Charlotte H. Salvesen er en skrivende predikant som bidrar jevnlig på D1. Innlegget var først publisert på hennes egen side, http://kladdeboka.no/kladder/helemennesket.html. For å lese flere av hennes refleksjoner, se hennes kladdebok eller søk på mer fra forfatter her på Debatt1! 

Bilder fra  Free Stock Photo of Sleeping beauty – A naked princess of the woods 

Vil du skrive om din tro eller om religion / livssyn generelt? Registrer deg på D1 og publiser direkte, eller send ditt innlegg til . Velkommen! 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here