Hjem Tags Kristendom

Tag: Kristendom

Å spise lam til påske er vel ingen kristen skikk?

6
Men brød, vin og vann er det. Vi er nå inne i den kanskje viktigste høytiden for kristne. Påsken, som for kristne markerer Jesus` død og oppstandelse. Men påsken handler praktisk sett om mer enn åndelig tro for de fleste av oss. En del av påsken handler for noen om maten.

Tanker fra en livssynsreise

0
For nye lesere. Det sies at det er to ting man ikke skal diskutere på puben – nemlig religion og politikk. Siden dette ikke er på puben tar jeg meg den frihet å diskutere religion, tro og livssyn ut fra mine egne livserfaringer og refleksjoner. Jeg har endret livssyn i løpet av livet. Noe jeg ser på som ganske naturlig når man har levd sine 50 år.

Ni råd for å redusere frykt for islam og muslimer

Én av tre nordmenn innrømmer at de «av og til blir redde om de må gå forbi en gruppe muslimske menn på gaten», meldes det om i en fersk Fafo-rapport og studie om «Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge». I undersøkelsen framkommer det at frykt for muslimer henger sammen med skepsis til innvandring generelt.

Misjonsmotstanderen Jesus

1
Jesus’ viktigste budskap var kjærlighet og toleranse. Er ikke tiden overmoden for et opprop mot evangeliserende misjon?   Påskehøytiden er her – tiden før Jesus...

Hele mennesket

0
Om kristendom. Mennesket består av tre likeverdige funksjoner: ånd, sjel og kropp, slik guddommen er tre: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.Sjela (viljen, tankene og følelsene) trenger å samarbeide med ånden i vårt indre for å skape harmoni i kroppen. Ånd, sjel og kropp er avhengige av hverandre for at..