Folkeopprøret mot klimahysteriet

0
2056

Klimaaktivistene har i lang tid hatt en alt for stor innflytelse på politikken her i landet. Dette har gitt oss «månelanding», diverse «grønne» avgifter på strøm, bompenger i hytt og pine, rasering av natur og biologisk mangfold på grunn av vindmøllebygging, økte priser på drivstoff, økte priser på transport både til lands og til vanns, idiotiske pålegg om innføring av elektriske transportmidler både på land, vann og i luft, enorme summer kastet over til FN osv. osv. Industrien skal raseres, oljeutvinningen skal legges død, kjøtt-spising skal forbindes med skam, og velferdsstaten skal raseres. Alt dette for å «redde klimaet».

Enkelte av oss har lenge sett hvor dette bærer hen, og vi har i mange år prøvd å advare mot det. Politikerne våre har, med få unntak, latt det skure og gå, kanskje i håp om at galskapen ville gå over. Til nå har det imidlertid bare blitt verre og verre.

I Frankrike har folk reist seg i protest. De gule vestene, som er en protest mot økte klimaavgifter på drivstoff, varer ved. Disse protestene har fått følge av protester mot pensjonsreformen (forslag om økt pensjonsalder) – som også blir forsøkt innført fordi økonomien går dårligere – som igjen er en konsekvens av innføringen av «det grønne skiftet». Tilsvarende protester har også foregått i nabolandene Belgia og Holland, men media dekker dette ekstremt dårlig.

Vi ser stadig flere land som yter motstand mot kravene fra FN og EU om reduksjoner i CO2-utslipp. USA har meldt seg ut av galskapen. Brasil likeså. Det ulmer (pun unintended) i Australia på grunn av galopperende energipriser og ustabilt strømnett. Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia har innbyggere som også har sett likheten mellom EUs diktat og Sovjets tidligere samfunnsstyring.

Klimaaktivistene har nå herjet så lenge med norsk økonomi at menigmann har begynt å oppdage galskapen. Den 7. februar 2020 startet Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Målsettingen med gruppen er følgende:

Dette er et folkeopprør mot klimahysteriet og jeg oppfordrer alle som er enig om å melde seg inn i denne gruppen. Gruppen er upolitisk og vi ønsker ikke noen form for promotering av enkelte politiske partier og våre medlemmer tilhører alle samfunnsklasser og har ulikt politisk ståsted.

Medlemstallet øker fra minutt til minutt.

Antall medlemmer i gruppa               Tidspunkt
——————————————————————————
23 300                                          13. februar kl. 22.00
26 700                                          14. februar kl. 15.00
35 000                                          15. februar kl. 10.50
40 400                                          15. februar kl. 21.10

Gule vester  utenfor Stortinget neste?

———————————————————————

Interesserte finner Facebookgruppa her:

https://www.facebook.com/groups/2541150089475567/

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here